Districtskampioenschap Tête-à-Tête

DISTRICTSKAMPIOENSCHAP TÊTE-À-TÊTE 2024

Zondag 12 mei 2024 bij Randenbroek in Amersfoort

Het districtskampioenschap op 12 mei a.s. kent twee categorieën: een kampioenschap voor mannen en een kampioenschap voor vrouwen. Er komt geen apart kampioenschap voor de jeugd, maar jeugdspelers kunnen wel meedoen aan een van beide kampioenschappen.

Een stukje historie
In 2019 is gestart met een pilot voor het Nationaal Kampioenschap (NK) tête-à-tête met districtskampioenschappen (DK) Tête-à-Tête als voorronden. Hiervoor was gekozen omdat een groot deel van de leden had aangegeven de voorkeur te geven aan voorronden op districtsniveau en aan NK’s die op één dag gespeeld worden.
In 2020 en 2021 moest het NK tête-à-tête, met inbegrip van de districtsvoorronden, vanwege de coronamaatregelen worden afgelast.
Hieronder volgen de belangrijkste aandachtspunten.

Deelname aan één DK
Een speler mag deelnemen aan slechts één DK, namelijk het DK dat wordt georganiseerd in het district waar de vereniging van het primaire lidmaatschap (P-licentie) van de betreffende speler is gevestigd.

DK gaat door bij twee of meer inschrijvingen
Als er voor een DK in één van de categorieën (mannen en vrouwen) op de sluitingsdatum minder dan twee inschrijvingen zijn, wordt dit betreffende DK in die categorie niet gespeeld. Dit betekent dat als er twee of meer inschrijvingen zijn, het DK wel zal worden georganiseerd. De winnaar, resp. winnares van dit DK mag zich een jaar lang ‘districtskampioen tête-à-tête’ noemen.

Zwitsers systeem gevolgd door halve finales en finale
Er wordt gespeeld volgens het Zwitsers wedstrijdsysteem (op tijd), waardoor spelers verzekerd zijn van meerdere partijen. De nummers 1 tot en met 4 van de ranglijst spelen vervolgens halve finales en een finale (beide tot 13 punten).
Het aantal voorronden volgens het Zwitsers systeem is afhankelijk van het aantal deelnemers: tot en met 32 deelnemers vier partijen en bij meer dan 32 deelnemers vijf partijen. De beste vier spelers gaan door naar de halve finales. De verliezers van de halve finales spelen om de derde en vierde plaats.

Aantal deelnemers en kwalificatieplaaatsen
Bij de mannen bedraagt het aantal deelnemers 25, bij de vrouwen 12.
De berekening van het aantal mannen en vrouwen dat zich kwalificeert voor het NK is, anders dan eerder was gemeld, met ingang van dit jaar aangepast. Ieder district krijgt minimaal 2 plekken voor iedere categorie toegewezen. De overige plekken worden naar rato van het totaal aantal landelijke inschrijvingen becijferd. In District Midden kwalificeren zich op deze wijze bij de mannen vier spelers en bij de vrouwen vijf. Aan beide NK’s, die op 26 mei a.s. in Nijkerk worden gehouden, nemen 32 spelers deel.

Adres en aanvangstijd
Het adres van Randenbroek is Parelhoenstraat 12 te Amersfoort.
Aanvang: 10.00 uur, melden vanaf 9.30 uur.

Inschrijving en inschrijfkosten
Het inschrijfgeld voor het DK bedraagt € 11,- per deelnemer (met  verplichte P-licentie bij een vereniging uit District Midden). Jeugdleden betalen geen deelnamekosten.
Inschrijven voor het DK kan tot uiterlijk 4 mei a.s. via de verenigingswedstrijdsecretaris. Zie voor het inschrijfformulier de pagina Reglementen en formulieren.

Voor de lijst met deelnemers zie HIER (alle districten).

De inschrijvingen voor het NK geschieden via de wedstrijdleiding van het DK.
Jeugdspelers die willen deelnemen aan het NK tête-à-tête voor jeugd kunnen rechtstreeks bij de NJBB worden aangemeld via hun vereniging.

De overige van toepassing zijnde regels zijn te vinden in het Reglement NK/DK TàT.

Op onze Nieuwspagina een kort verslag van het kampioenschap en op onze Facebookpagina de complete uitslagen, ranglijsten en een fotoreportage.