Districtskampioenschap Tête-à-Tête

DK TàT 2021 geannuleerd

Hoewel we kunnen constateren dat het op dit moment – half juni – met de verspreiding van het covid-19 virus de goede kant op gaat, heeft het districtsteam toch gemeend alle zomercompetities te moeten schrappen: de ZTC, de ZCC, de ZACO en ook het districtskampioenschap tête-à-tête. En dat voor het tweede zomerseizoen op rij. Gelukkig ziet het er nu naar uit dat er in het najaar wel meer mogelijk is, reden om net als vorig jaar een districtskampioenschap voor triplettes te organiseren. Dit als compensatie voor alle geschrapte zomeractiviteiten. Helaas moest in 2020 ook dit evenement geschrapt worden. Het districtsteam heeft er nu wel vertrouwen in dat vanaf eind september de draad weer kan worden opgepakt en dat de vanaf dat moment geplande activiteiten doorgang zullen hebben. Volg daarom voor de meest actuele informatie onze Nieuwspagina en voor de meer specifieke informatie later deze zomer de betreffende competitiepagina’s.

Zondag 1 augustus 2021 bij PVN in Nieuwegein

Het districtskampioenschap op 1 augustus a.s. kent twee categorieën: een kampioenschap voor mannen en een kampioenschap voor vrouwen. Er komt geen apart kampioenschap voor de jeugd, maar jeugdspelers kunnen uiteraard meedoen aan een van beide kampioenschappen. Het districtsteam juicht dit van harte toe!

Een stukje historie
In 2019 is gestart met een pilot voor het Nationaal Kampioenschap (NK) Tête-à-Tête met districtskampioenschappen (DK) Tête-à-Tête als voorronden. Hiervoor was gekozen omdat een groot deel van de leden had aangegeven de voorkeur te geven aan voorronden op districtsniveau en aan NK’s die op één dag gespeeld worden.
Helaas moest het NK Tête-à-tête, met inbegrip van de districtsvoorronden, in 2020 vanwege de coronamaatregelen worden afgelast. Met iedereen hopen we dat het kampioenschap in 2021 wél door kan gaan en ook het dit jaar daarvan losstaande districtskampioenschap.
Hieronder volgen de belangrijkste aandachtspunten, zij het – opnieuw – onder alle voorbehoud.

Deelname aan één DK
Een speler mag deelnemen aan slechts één DK, namelijk het DK dat wordt georganiseerd in het district waar de vereniging van het primaire lidmaatschap van de betreffende speler is gevestigd.

DK gaat door bij twee of meer inschrijvingen
Als er voor een DK in één van de categorieën (mannen en vrouwen) op de sluitingsdatum minder dan twee inschrijvingen zijn, wordt dit betreffende DK in die categorie niet gespeeld. Dit betekent dat als er twee of meer inschrijvingen zijn, het DK wel zal worden georganiseerd. De winnaar, resp. winnares van dit DK mag zich een jaar lang ‘districtskampioen tête-à-tête’ noemen.

Zwitsers systeem gevolgd door halve finales en finale
Er wordt gespeeld volgens het Zwitsers wedstrijdsysteem (op tijd), waardoor spelers verzekerd zijn van meerdere partijen. De nummers 1 tot en met 4 van de ranglijst spelen vervolgens halve finales en een finale (tot 13 punten).
De verliezende equipes van de halve finale eindigen ex-aequo op derde plaats.

Inschrijving en inschrijfkosten
Het inschrijfgeld voor het DK bedraagt € 10,- per speler. Inschrijven voor het DK kan tot uiterlijk vrijdag 23 juli a.s. via de verenigingswedstrijdsecretaris. Voor het NK Tête-à-Tête op 15 augustus te Loosdrecht is er dit jaar een open inschrijving, rechtstreeks naar de NJBB en uiteraard ook via de verenigingswedstrijdsecretaris. Momenteel is er nog geen uiterste datum van inschrijving vastgesteld.

N.B. De bovenstaande informatie is mogelijk nog aan verandering onderhevig! De overige van toepassing zijnde regels, zijn te vinden in het reglement.

Contact districtsteam Midden

Voor vragen of informatie over competities en kampioenschappen, neem contact op met de coördinator wedstrijdzaken: wedstrijd-midden@njbb.nl

Voor overige zaken, neem contact op met districtsteam Midden via midden@njbb.nl

DK TAT HISTORIE

DK TAT 2019 >