District Noord

Bronzen bondspeld voor Schoonebeek-voorzitter

Gerrit Bakker, sinds de oprichting voorzitter van de Petanqueclub Schoonebeek, is onderscheiden met de bronzen bondspeld. Tijdens de viering van het dertigjarig jubileum van de vereniging ՚prikte՚ districtscoördinator Noord Guillaume Spiering tot veler verrassing het kleinood op de revers van de laureaat. Gerrit Bakker heeft een lange staat van dienst bij PC Schoonebeek. Ooit een jaartje penningmeester en nu voorzitter even lang als de vereniging bestaat. Daarnaast bedrijfshulpverlener, baancommissaris, wedstrijdleider, scheidsrechter en organisator van de uitwisseling met de Duitse partnergemeente Georgsmariënhütte. Ook buiten de vereniging laat Gerrit Bakker zich niet onbetuigd. Al 29 jaar is hij organisator van het petanque-evenement Zuidoost Drenthe Cup en van het buurt- en stratentoernooi in Schoonebeek. En even zo vele jaren vertegenwoordigt hij de vereniging bij vergaderingen van het District Noord; vóór 2007 Afdeling 2 van de NJBB. Zijn veelvuldige relativerende en ter zake doende inbreng wordt daarbij op hoge prijs gesteld en gewaardeerd.

De PC Schoonebeek heeft vergevorderde plannen om − onder meer met steun van de gemeente − een overdekte accommodatie te realiseren.

Districtscoördinator Noord Guillaume Spiering ՚prikt՚ de bronzen bondsspeld op de revers van Gerrit Bakker. (Foto Johan Boxum)

 

Contact districtsteam Noord

Voor vragen of informatie over competities en kampioenschappen, neem contact op met de coördinator wedstrijdzaken: wedstrijd-noord@njbb.nl

Voor overige zaken, neem contact op met districtsteam Noord via noord@njbb.nl

HISTORIE

2021/2022

2022/2023