District Midden

Metamorfose in Amersfoort, oftewel de macht van de vleermuis

Veel deelnemers aan het districtskampioenschap tête-à-tête op zondag 12 mei jl. bij JBC Randenbroek in Amersfoort zullen hun ogen hebben uitgekeken bij het betreden van het buitenterrein. In plaats van een knus en idyllisch groen terrein, omgeven door flinke bomen en andere bosschages, keken ze nu uit op een vrijwel kaal terrein. Slechts enkele bomen waren blijven staan, de rest van het groen bestond uit jonge aanplant, meestal nog geen meter hoog. Wat was hier gebeurd? Gelukkig konden enkele leden van Randenbroek, Arie Buis en Henk Hoefakker, opheldering brengen. En passant vertelden ze ook nog dat de metaformose niet alleen bij het buitenterrein zou blijven.

Het park Randenbroek in 1983. (Bron Archief Eemland, fotograaf onbekend)

De vereniging Randenboek heeft haar naam te danken aan de plek waar de club begin jaren ’80 van start ging: het fraaie en eeuwenoude stadspark Randenbroek, pal aan de zuidkant van het centrum van Amersfoort. Een tiental jaren later verhuisde de club naar de noordkant van Amersfoort. Op de plek waar ooit het openluchtzwembad Liendert had gelegen, kwamen petanqueterreinen en werden de twee voormalige kleedruimten omgetoverd tot een heus boulodrome met een kantine in het midden. Tot op heden maakt de club er nog dankbaar gebruik van.
Arie Buis: ‘Ook toen was alles nog kaal en hebben we zelf het omringende groen moeten aanbrengen. Na bijna 35 jaar was alles volgroeid met als resultaat een heel aangename speelomgeving.’

Het buitenterrein van JBC Randenbroek tijdens een Zomeravondclubontmoeting in het voorjaar van 2022. (Foto Jac Verheul)

In de tussentijd bleek de gemeente Amersfoort andere plannen te hebben. Op de plek langs het Valleikanaal – de accommodatie van Randenbroek ligt daar 200 meter vandaan – waar tot op heden tennisbanen lagen, wilde de gemeente woningbouw, hoogbouw. Het tennispark en het daarbij behorende handbalveld zouden iets opschuiven in de richting van het petanqueterrein. Om die reden moesten de buitenterreinen van Randenbroek verplaatst worden. En ook vrijwel al het rond 1990 aangelegde groen zou moeten verdwijnen.

De Amersfoortse plannen dateren al vanaf ongeveer 2015. Al die tijd is er gesteggeld, temeer ook doordat de gemeente al die tijd geen geld wilde investeren in nieuwbouw voor Randenbroek. Pas in januari van dit jaar werden de gemeentelijke plannen definitief en kon er een overeenkomst worden gesloten. De verplaatsing van de speelterreinen zou volledig voor rekening van de gemeente komen en daarnaast werd een extra bedrag beschikbaar gesteld voor de renovatie van het dak van het boulodrome. Een dure zaak, vooral als gevolg van de noodzakelijke verwijdering van het aanwezige asbest. Het nieuwe dak wordt ongeveer twee meter breder dan het oude, waardoor het mogelijk wordt om de buitenmuur met diezelfde afstand te verplaatsen. De vrijgekomen ruimte zal worden benut voor de aanleg van looppaden in beide speelhallen en, in een later stadium, uitbreiding van de kantine die al die tijd aan de krappe kant was. Deze laatste werkzaamheden komen voor rekening van de club zelf en zullen worden verricht door leden van de club.
Bij dit alles kwam de expertise van Henk Hoefakker goed van pas. Henk is pas sinds kort lid van Randenbroek, maar was daarvoor al tientallen jaren lid van andere verenigingen binnen district Midden. Henk komt uit de bouwwereld en is bovendien jarenlang politiek actief geweest in de gemeente Leusden.
Een gedeelte van het gebouw dat al jarenlang leeg stond, wordt deels afgebroken en ingericht als kantine en kleedruimten voor de tennis- en handbalclub.

Eerste prioriteit had de aanleg van het nieuwe speelterrein. De deadline was 12 mei jl., Randenbroek had zich immers een jaar geleden kandidaat gesteld voor de organisatie van het districtskampioenschap tête-a-tête. Eind maart kon gestart worden met de werkzaamheden: het verwijderen van het bestaande groen, de aanleg van de nieuwe terreinen en een nieuw terras en, niet te vergeten, de aanleg van een compleet nieuwe buitenverlichting. Tot ieders opluchting bleken de werkzaamheden op tijd klaar en kon er op 12 mei gespeeld worden. Fase 1 van de herinrichting was geslaagd.

De herinrichting kort vóór het DK tête-a-tête. Links het handbalveld, op de voorgrond komen de tennisbanen en rechts de kantine
en de kleedruimten voor het tennis en het handbal. Op de achtergrond links het spoorviaduct. (Dronefoto Henk Rijpkema)

Maar, zoals gezegd, er is ook nog een fase 2: de vernieuwing van het dak en de daaropvolgende uitbreiding van het gebouw. Edoch, enkele mogelijk aanwezige vleermuizen onder het oude dak bleken dwars te liggen. Vleermuizen behoren in ons land tot de beschermde diersoorten en hun woonplaatsen mogen niet zomaar verwijderd worden. Dat mag uitsluitend na het broedseizoen en dat eindigt op 1 augustus a.s. Maar eerst dient onderzocht te worden of er wel of geen vleermuizen wonen. Dat onderzoek kan op zijn vroegst eind juli plaatsvinden en afhankelijk van de uitslag daarvan kan er pas in augustus gestart worden met de werkzaamheden. Maar ook nu weer is er sprake van een deadline: de start van de NPC, eind september. Randenbroek wil graag zijn thuiswedstrijden in eigen huis spelen. Opnieuw worden het spannende weken voor de Amersfoortse club…

Tot slot krijgen beide woordvoerders van de club een gewetensvraag voorgelegd: ‘Wat vinden jullie van de nieuwe situatie?’
Arie: ‘Gemengde gevoelens. Vooral omdat ik indertijd nauw betrokken ben geweest bij de aanleg van het gehele complex. Al het groen hebben we toen, met hulp van derden, zelf in de grond gezet. Toen was het ook een kale boel en heeft het vele jaren geduurd voordat het zoals tot voor kort was. En nu is het weer zo goed als kaal en is de naastliggende spoorbrug, die toen nauwelijks te zien was, over de volle breedte in zicht. Weliswaar heeft de gemeente overal groen geplant, maar dat heeft nog jaren nodig om op hoogte te komen.’
Henk: ‘Ik ben pas kort lid hier en ken de oude situatie niet zo goed als Arie, maar alles heeft uiteraard zijn tijd nodig. Maar ik moet wel zeggen dat het er desondanks toch heel fraai uitziet. Jaren geleden zou dit niet gekund hebben. Als club zijn we er blij mee.’

Het net op tijd gereed gekomen nieuwe speelterrein tijdens het DK tête-à-tête op 12 mei jl. (Foto Jac Verheul)

(15 mei 2024)

 

DK tête-à-tête gedomineerd door De Gooiers en Les Cailloux.

Op het districtskampioenschap op 12 mei van dit jaar in Amersfoort maakten zowel bij de mannen als bij de vrouwen vooral de spelers van De Gooiers uit Hilversum en van Les Cailloux uit Zeist de dienst uit. Van de in totaal 24 deelnemers bij de mannen waren er 17 afkomstig van deze twee verenigingen: zes van Les Cailloux en maar liefst elf van De Gooiers. De Nijeboulers uit Nijkerk sloegen ook geen slecht figuur met vijf deelnemers.
Bij de twaalf vrouwelijke deelnemers waren er zeven van Les Cailloux en drie van De Gooiers. Het is te hopen dat de rest van de districtsverenigingen zich de komende jaren wat meer laat gelden.
Niet alleen uit het aantal inschrijvingen, maar ook uit de behaalde ereplaatsen bleek de dominantie van de clubs uit Hilversum en Zeist. Bij de mannen gingen drie van de vier podiumplaatsen naar De Gooiers en één naar Les Cailloux, bij de vrouwen was dat precies andersom.

Het kampioenschap was naast een strijd om de beste individuele spelers en speelsters van het district aan te wijzen, tevens voorronde voor het NK tête-à-tête over twee weken in Nijkerk. Voor de namen van de geplaatste spelers en speelsters, tevens de einduitslag, zie hieronder. Maar ook was het DK voor de organiserende vereniging Randenbroek de gelegenheid om haar nieuwe buitenterreinen voor het eerst aan de rest van het district te tonen. Op last van de gemeente Amersfoort moet er een herindeling plaatsvinden van het gebied rondom de accommodatie van de club. Als eerste fase moest het gehele buitenterrein van de club op de schop en geheel nieuw worden aangelegd. Dat alles moest in één maand tijd gebeuren en tot ieders opluchting lukte dat precies op tijd! Later deze week volgt op deze plek een uitgebreider verhaal over het gehele project dat nog lang niet is voltooid.

Einduitslag bij de mannen en tevens geplaatste spelers voor het komende NK:
1. Kees Koogje (De Gooiers)
2. Guus Vonck (De Gooiers)
3. Moussa Agzoul (Les Cailloux)
4. Marwin van Diermen (De Gooiers)


V.l.n.r.: Moussa Agzoul (brons, Les Cailloux), Kees Koogje (goud, De Gooiers) en Guus Vonck (zilver, De Gooiers).

Einduitslag bij de vrouwen en tevens geplaatste speelsters voor het komende NK:
1. Sandy Rikkers (Les Cailloux)
2. Katy Kamps-Bosch (Les Cailloux)
3. Angelique Houg (De Gooiers)
4. Carina van der Lee (Les Cailloux)
5. Brigitte Houg (Les Cailloux)

V.l.n.r.: Angelique Houg (brons, De Gooiers), Sandy Rikkers (goud, Les Cailloux) en Katy Kamps-Bosch (zilver, Les Cailloux).
(Foto’s Jac Verheul)

Voor de gedetailleerde uitslagen, de complete ranglijsten en meer foto’s zie onze Facebookpagina.

(12 mei 2024)

 

Spelers uit District Midden op de hoogste treden van het podium op NK doublettes 2024

Twee dagen lang bleken Kees Koogje van De Gooiers en Joey van Doorn van ’t Dupke uit Sint-Michielsgestel veruit de rsterksten tijdens het doublettekampioenschap op 20 en 21 april jl. in Apeldoorn. Met de klinkende cijfers van tweemaal 13-3 lieten zij in zowel de halve finale als de finale hun tegenstanders ver achter zich. Het was dan ook niet voor niets dat zij dit jaar in de jaarlijkse Dictionnaire de la Pétanque van de Fransman Pierre Fieux, een opsomming met korte beschrijvingen van de beste spelers uit Frankrijk en de rest van de wereld, voor het eerst zijn vermeld. Voor Kees was het sinds 2023 zijn zesde doublettetitel, voor Joey  zijn vijfde sinds 2011.
Bij de vrouwen behaalden Sandy Rikkers van Les Cailloux en Josefien Koogje van ABA uit Rijswijk de hoogste trede van het podium. In de finale vesrloegen zij Katy Kamps-Bosch van Les Cailloux en Ria Bronsema van JBC Vlaardingen met 13-7. Een partij die lange tijd punt voor punt ging en op de stand van 7-3 in het voordeel van Sandy en Josefien op gelijke hoogte kwam na een onbedoeld verplaatst but. Voor Sandy was het haar vierde doublette titel – de eerste in 2015. Voor Josefien haar tweede, de eerste was ook in 2015 en toen ook met Sandy. Katy was eerder tweemaal doublettekampioene, beide keren – in 2017 en 2019 – met Sandy. Saillant detail, de moeder van Katy, Regina, was doublettekampioene in 1992 en 1993, terwijl haar vader, Edwin, in 1992 doublettekampioen was. Katy’s oudere broer, Patrick, werd in 2007 en in 2010 doublettekampioen. It’s all in the family!

Het podium na afloop van het NK doublettes op 20 en 21 april bij ’t Zwijntje in Apeldoorn. Links NJBB-voorzitter Frans Walvis.
(Tekst en foto Jac Verheul)

(22 april)

 

Veertig jaar ‘maboul’ van jeu de boules…

Op 1 april van het jaar 1984 werd in Ede een petanqueclub opgericht. Het leek op een grap, maar dat was het niet. Al deed de naam ‘Maboul’ anders vermoeden. Op het eerste gezicht was het een naam die deed denken aan het spel zelf: jeu de boules. Misschien was het wel bedoeld als een grappige woordspeling – ma boule: mijn boule -, maar het Franse woord ‘maboul’  bestaat wel degelijk. Het is van Arabische oorsprong en in spreektaal betekent het ‘knettergek’, ‘getikt’ of zelfs ‘malloot’. En dan vooral in negatieve zin. In positieve zin zou je er enigszins vrij vertaald ‘gek op’, of ‘verzot op’ van kunnen maken. Maboul op jeu de boules dus! En misschien speelde ook de aanwezigheid van twee prominente leden van Franse origine daarbij wel een grote rol: Fernand Huard, chansonnier en helaas in 2018 te vroeg overleden, en zijn vaste medespeler toentertijd Pierre Thèze-Lassus. Zowel in 1981 als in 1982 veroverden zij gezamenlijk de Nederlands doublettetitel! Ook zij waren maboul van het spel!

Dat de oprichting van Maboul – voluit Amicale de Pétanque Maboul geheten – geen grap was, bewijst ook het feit dat de club op 1 april jl. zijn veertigjarige bestaan vierde. In die lange periode heeft de club onomstotelijk zijn bestaansrecht aangetoond met inmiddels ruim honderd leden, in de leeftijd variërend tussen de 25 en 97 jaar.

De eerste jaren van zijn bestaan was de club gehuisvest op de parkeerplaats van het verzorgingscentrum De Klinkenberg, aan de Rijksweg aan de uiterste noordkant van Ede. Elf jaar later verhuisde club naar een sportpark in de uiterste zuidpunt van Ede, pal langs de A12, de snelweg van Utrecht naar Arnhem. Het adres van de club: Kanonnenpad. Er wordt wat afgeschoten daar!
In 2016 verrees op die locatie een overdekt boulodrome. Met 31 verlichte buitenbanen en maar liefst 21 binnenbanen één van de grootste accommodaties van het land.

Hoewel de club momenteel floreert met tal van activiteiten en een zeer gemengd ledental, hoopt het bestuur er vurig op meer jongeren tot het petanquespel te kunnen verleiden. Met dat doel voor ogen organiseert Maboul regelmatig clinics voor scholen, bedrijven of andere geïnteresseerde groepen. Als dat lukt, kan Maboul weer ruim veertig jaar vooruit!

Drie ‘Mabouls’ van het eerste uur: Coen Vleck die de clinics verzorgt, Jan Hoogteijling (oud-voorzitter) en Hans Brom (secretaris).

(2 april 2024)

 

Boulen voor het goede doel!

Al jarenlang organiseert de vereniging DOSC uit Den Dolder een doublettetoernooi voor een goed doel. In het verleden waren die goede doelen onder meer het Ronald McDonaldhuis, de Prinses Máxima Manege en het Kinderhospice Zonnacare. Instellingen waar zieke kinderen of mensen met een beperking centraal staan.
Afgelopen week, om precies te zijn op vrijdagavond 30 maart jl., vond het Goede Doelentoernooi voor de tiende achtereenvolgende maal plaats. Met 32 deelnemende koppels, die bestonden uit een ervaren petanquespeler en een onervaren of minder ervaren speler, was het toernooi volledig bezet. Volgens organisator René van Nimwegen – in 2020 onderscheiden met een bronzen NJBB-speld voor zijn grote inzet voor de club en toen nog voorzitter – was de avond een groot succes. Qua sfeer, maar vooral ook dankzij een recordopbrengst van 1870 euro: de optelsom van de inleggelden en de opbrengst van een loterij. Het bedrijfsleven van Den Dolder had zich garant gesteld voor de vele fraaie prijzen.

Dit jaar ging de opbrengst opnieuw naar het Kinderhospice ZonnaCare in Den Dolder, een opvangcentrum voor ernstig zieke kinderen die intensieve zorg nodig hebben die ze thuis niet kunnen krijgen. René van Nimwegen wandelt er vaak langs en is ervan overtuigd dat ze het geld goed kunnen gebruiken. Hij liet echter weten dat het de laatste keer was dat hij zich voor het evenement kon inzetten. Dit vanwege zijn leeftijd en zijn gezondheid. Gelukkig staan er al wel twee opvolgers te wachten die het van hem willen overnemen. Eén van hen is René Scholman, die hem deze avond al assisteerde. Op de achtergrond zal René van Nimwegen hen zo lang mogelijk blijven ondersteunen.

Arie Koppelaar en Annemiek Bernard, de vertegenwoordigers van Zonnacare, ontvangen de opbrengst van de avond uit handen
van René Scholman (links) en René van Nimwegen (rechts). (foto Aad Advocaat)

(31 maart 2024)

 

GUUS VONCK VAN DE GOOIERS BIJNA SPORTMAN VAN HET JAAR 2023!

Bij de verkiezing van de sportman van het jaar 2023 van de gemeente Hilversum, op 15 maart jl., is Guus Vonck van De Gooiers op de tweede plaats geëindigd. Hij moest de eer laten aan een atleet van de Goois Atletiek Club (GAC). Ook de sportvrouw van het jaar was afkomstig van de atletiekclub.
Guus heeft zijn nominatie vooral verdiend aan zijn fraaie prestatie op het Europees Kampioenschap voor veteranen, afgelopen najaar in Albertville in Frankrijk. Tezamen met Stan Visser, Ali Aden Doualeh en Ad Wagenaars veroverde hij daar een bronzen medaille.
Guus kwam op zijn achtste jaar op een camping in Spanje voor het eerst in aanraking met het petanque. Halverwege de jaren ’80, toen hij 16 was, werd hij lid van De Gooiers, dat toen nog zijn domicilie haad in het roemruchte Dudokpark. Hij deed daarnaast ook nog aan voetbal, maar besloot al gauw zich uitluitend op petanque toe te leggen. Hij wilde de top bereiken. Met succes, want al in 1986, hij was toen 17 jaar, werd hij Nederlands juniorenkampioen. In 1992 won hij met zijn team het Boule d’Or-circuit, met als beloning uitzending naar het WK. In 1994 behaalde hij de nationale titel bij de doublettes. Daarnaast behaalde hij op vele nationale andere kampioenschappen ook nog eens het erepodium.
Guus hoopt met zijn nominatie op meer bekendheid voor onze sport: ‘Pétanque is meer dan alleen maar een balletje gooien’.

Guus met een wijntje nagenietend in het Hilversumse Raadhuis.

(15 maart 2024)

 

STUIVERTJE WISSELEN IN DE HOOFDKLASSE VAN DE WDC

Nadat Essa Agzoul en Erik Telkamp jaren achtereen onverslaanbaar bleken in de Winter Doublette Competitie, moeten zij hun titel de laatste jaren beurtelings delen met Mohammadi Jadoun en Khalid Elyazidi. Twee jaar geleden lieten deze laatsten eindelijk hun grootste rivalen achter zich, om een jaar later de titel toch weer uit handen te geven. Maar het vorige jaar zagen zij echter hun kans schoon om de wisseltrofee weer in handen te nemen. Ondanks een blakende topvorm op de slotdag bij De Gooiers in Nieuw-Loosdrecht, hadden Essa en Erik – het eerste team van Les Cailloux – in de voorgaande maanden te veel punten laten liggen. Die konden niet meer goed gemaakt worden en was het weer de beurt aan Mohammadi (in de wandelgang Mo genoemd) en Khalid. Met 27 tegen 25 gewonnen partijen trok het derde team van Les Cailloux op 7 maart van dit jaar aan het langste eind.
Opvallend was de derde plaats voor Peter Bonarius en Justin Wuring (De Gooiers 2), die de beide koplopers elk tot tweemaal toe de baas waren gebleven. Maar ja, om de top te bereiken moet je ook de zwakkere teams weten te verslaan…

De complete eindstanden van alle klassen zijn te lezen op WDC.

Khalid Elyazidi en Mohammadi Jadoun, terug bovenaan! (foto Jac Verheul)

(8 maart 2024)

 

N.B. HET NIEUWS VAN 2023 en eerder BEVINDT ZICH IN DE RUBRIEK ‘HISTORIE’, ONDERAAN OP DEZE PAGINA.