Kalender en overige documenten

Kalenders

Kalender winter 2022-2023

Kalender zomer 2022. Met voor het eerst ook met vermelding van de wedstrijdsystemen! In de hoop dat er komende zomer weer veel mogelijk is!

N.B. Het is van belang vóór aanmelding van deelname aan een toernooi contact op te nemen met de organiserende vereniging om te vragen of het toernooi doorgang vindt.
Organiserende verenigingen hebben zich vanzelfsprekend wel te houden aan de zeer beperkte maatregelen die nog aan de orde zijn.

De landelijke NJBB-toernooikalender is ook te vinden op OnTip.
Er is geen samenwerking tussen de NJBB en Ontip. Ontip geeft een toernooikalender weer en maakt hierbij gebruik van de toernooikalender van de NJBB. Er worden door de NJBB geen persoonsgegevens gedeeld met Ontip.

Verslagen

Verslag Districtsoverleg Midden 25 mei 2022
Verslag Districtsoverleg Midden 3 november 2021
Verslag Districtsoverleg Midden 6 november 2019
Verslag Districtsoverleg Midden 29 mei 2019
Verslag Ledenraadpleging Midden 13 maart 2019
Verslag Districtsoverleg Midden 7 november 2018

Nieuwsbulletins

Infobulletin nr. 23, oktober 2021
Infobulletin nr. 22, juni 2021
Infobulletin nr. 21, november 2020
Infobulletin nr. 20, juli 2020
Infobulletin nr. 19, maart 2020
Infobulletin nr. 18, februari 2020
Infobulletin nr. 17, december 2019
Infobulletin nr. 16, november 2019
Infobulletin nr. 15, november 2019
Infobulletin nr. 14, oktober 2019
Infobulletin nr. 13, september 2019
Infobulletin nr. 12, juli 2019
Infobulletin nr. 11, juni 2019
Infobulletin nr. 10, maart 2019
Infobulletin nr. 9 februari 2019
Infobulletin nr. 8, december 2018
Infobulletin nr. 7, september 2018

Petanqueliteratuur

 Wedstrijdsystemen Petanque, een door Jac Verheul en Jacques Vuurpijl samengestelde handleiding voor het toepassen van wedstrijdsystemen voor petanquetoernooien. Na een algemene filosofie over het hoe, wat en waarom van wedstrijdsystemen staat centraal de bespreking van de zogeheten Marokkaanse schema’s. Een grafisch schema voor systemen met directe eliminatie, al dan niet voorafgegaan door Franse poules. De handleiding wordt vergezeld van modelschema’s en PDF-bestanden om de wedstrijdschema’s af te drukken.

Achtste en herziene digitale uitgave najaar 2017.
Geïnteresseerden in de bijbehorende Marokkaanse schema’s, zowel in Excel- als in PDF-formaat, kunnen contact opnemen met de redactie: Redactie-midden@njbb.nl.

Volle zon over het petanque, vertaling door Jac Verheul van Plein soleil sur la pétanque van Otello. Op basis van een jarenlange ervaring geeft Otello honderden tips op het gebied van de techniek, tactiek en psychologie van het spel. Compleet met een petanque-ABC en een tiental kostelijke anecdotes.
Zesde en digitale uitgave.

Wedstrijdpetanque, door de NJBB in 2008 uitgebrachte vertaling door Jac Verheul van Pétanque de Compétition uit 2002 van Pierre Fieux. Techniek, tactiek en strategie, training voor wedstrijdspelers.

 

 

 

Petanque, spelenderwijs leren spelen, door de NJBB in 2003 uitgegeven vertaling van Jac Verheul van La pétanque – les bases de l’initiation. Instructieboek voor jeugdopleiders, geschreven door Michel Aubert en Christian Marty en in 2001 uitgegeven door de FFPJP, de Franse federatie. Hoe jonge kinderen op een speelse wijze de beginselen van het petanque bij te dragen aan de hand van vele tientallen oefeningen.

 

 

Pedagogisch handboek petanque, door de NJBB in 2009 uitgegeven vertaling door Jac Verheul van Manuel Pédagogique uit 2006 door Claude Raluy. 70 speelse oefeningen om jonge kinderen kennis te laten maken met het petanque en hen verder op weg te helpen. Claude Raluy is de oprichter en directeur van het Franse opleidingscentrum CIEP (Centre International d’Enseignement Pétanque), dat in 1998 is opgericht onder auspiciën van de FIPJP, de internationale petanquefederatie.

 

 

Petanque in een notendop van Jac Verheul. Beschrijving van het petanque in brochurevorm. De beknopte regels van het spel, een uitleg in het kort van de techniek en de tactiek, de geschiedenis van het jeu de boules in het algemeen en het petanque in het bijzonder en de petanquesport in Nederland. Zeer geschikt als promotieboekje. Gecompleteerd met een literatuurlijst voor de liefhebbers.
Zesde en digitale uitgave.

Literatuurlijst

Overzicht van meer dan 400 Nederlandse en buitenlandse uitgaven op het gebied van petanque en overige varianten van het jeu de boules. Met onderwerpen zoals speluitleg, techniek, tactiek, psychologie, training, wedstrijdorganisatie en -systemen, geschiedenis, spelsoorten, fotografie, kunst, anecdotes, biografieën, romans, stripverhalen, enzovoort, enzovoort:
Literatuurlijst petanque en jeu de boules.

Contact districtsteam Midden

Voor vragen of informatie over competities en kampioenschappen, neem contact op met de coördinator wedstrijdzaken: wedstrijd-midden@njbb.nl

Voor overige zaken, neem contact op met districtsteam Midden via midden@njbb.nl

Kalender en overige documenten

DK tat 2020

Zondag 5 april bij PVN Nieuwegein

Evenals in 2019 zijn de districtskampioenschappen tevens voorronde voor de landelijke finaledag op 19 april bij De Gooiers in Nieuw-Loosdrecht. Nadere informatie volgt nog.

In 2019 is gestart met een pilot voor het Nationaal Kampioenschap (NK) Tête-à-Tête met districtskampioenschappen (DK) Tête-à-Tête als voorronden. Hiervoor is gekozen omdat een groot deel van de leden heeft aangegeven de voorkeur te geven aan voorronden op districtsniveau en NK’s die gespeeld worden op één dag.
Deze pilot was erg succesvol, daarom is er voor gekozen om deze opzet voort te zetten. Naar aanleiding van de evaluatie van de pilot zijn echter een aantal zaken aangepast. Dit heeft geleid tot enkele wijzigingen in het reglement dat van toepassing is op het NK en DK Tête-à-Tête. Belangrijkste aandachtspunten zijn:

Het DK voor mannen en vrouwen, het NK ook voor jeugd
Het DK Tête-à-Tête wordt georganiseerd in de categorieën mannen en vrouwen. Gezien het kleine aantal deelnemers in de categorie jeugd, is er voor deze leden vanaf 2020 geen DK. Het NK Tête-à-Tête wordt wel georganiseerd voor mannen, vrouwen én jeugd. Voor het NK voor de jeugd zijn er open inschrijvingen.
Bij zowel de mannen als de vrouwen kwalificeren zich op basis van de eindstand van het DK minimaal 2 en maximaal 8 equipes zich voor het NK. De verdeling van het aantal te plaatsen equipes per district is in de bijlage toegevoegd.
Het NK tête-à-tête voor mannen en vrouwen staat open voor 32 equipes. Het NK voor de jeugd staat open voor een onbeperkt aantal equipes.

Deelname aan één DK
Een speler mag deelnemen aan één DK, namelijk het DK dat wordt georganiseerd in het district waar de vereniging van het primaire lidmaatschap is gevestigd.

DK gaat door bij twee of meer inschrijvingen
Als er voor een DK in één van de categorieën (mannen en vrouwen) op de sluitingsdatum minder dan twee inschrijvingen zijn, wordt dit betreffende DK in die categorie niet gespeeld. Dit betekent dat als er twee of meer inschrijvingen zijn, het DK wel zal worden georganiseerd. De winnaar van dit DK mag zich een jaar lang ‘districtskampioen tête-à-tête (mannen of vrouwen)’ noemen.

Zwitsers gevolgd door halve finales en finale
Bij zowel het DK als het NK wordt gespeeld volgens het Zwitsers wedstrijdsysteem, gevolgd door halve finales en een finale.
Tijdens een DK spelen de verliezende equipes van de halve finale een partij om de 3e en 4e plaats. Deze partij wordt gespeeld om een completere ranglijst te krijgen.

Geen wildcards
Er zullen geen wildcards meer worden toegekend. Wildcards zijn niet meer noodzakelijk omdat een DK door zal gaan als er twee of meer inschrijvingen zijn. Daarnaast zal de equipe die zich als enige voor het DK in een bepaald district inschrijft, zich kwalificeren voor het NK.

Procedure als er in een district minder deelnemers zijn dan beschikbare plekken voor het NK
Per DK kan een maximaal aantal equipes zich kwalificeren voor het NK. Als in een bepaald district zich minder dan het vastgestelde maximum aantal equipes kwalificeert voor het NK, vult de Commissie Wedstrijdsport Nationaal (CWN), het aantal equipes aan het NK aan met maximaal 6 per district. De volgorde waarin deze aanvulling plaatsvindt, wordt gebaseerd op het aantal primaire lidmaatschappen per district.

Inschrijfkosten voor DK en NK
Het DK en het NK zijn twee afzonderlijke kampioenschappen. Bij beide kampioenschappen wordt gespeeld volgens het Zwitsers wedstrijdsysteem waardoor spelers verzekerd zijn van meerdere partijen. Voor zowel het DK als het NK wordt een apart bedrag aan inschrijfgeld berekend. Voor het NK betreft dit in 2020 €12,50 per equipe. Voor het DK betreft dit €10,- per equipe.

Hierboven staan enkele relevante wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. De overige van toepassing zijnde regels, zijn uiteraard te vinden in het reglement.

Bekijk het overzicht van het aantal plaatsen voor het NK Tête-à-Tête per district >

 

Contact districtsteam Midden

Voor vragen of informatie over competities en kampioenschappen, neem contact op met de coördinator wedstrijdzaken: wedstrijd-midden@njbb.nl

Voor overige zaken, neem contact op met districtsteam Midden via midden@njbb.nl

DK Tat Historie

DK Tat 2019