Winter Doublette Competitie (WDC)

Winter Doublette Competitie 2021-2022

WDC 2021-2022 toch nog tot een goed einde gebracht!

Ondanks alle lockdowns, gedeeltelijke versoepelingen maar uiteindelijk dankzij ruime versoepelingen is het uiteindelijk toch gelukt om de WDC 2021-2022 tot een goed einde te brengen. Zij het door de helft van de wedstrijden te moeten schrappen en na het aanpassen van de criteria in het geval van een gelijk aantal overwinningen. Dat heeft het districtsteam wat extra hoofdbrekens opgeleverd, maar we zijn er, met enige vertraging, toch uitgekomen. Op onze nieuwspagina worden de namen van de verrassende nieuwe kampioenen onthuld, vergezeld van hun foto. Onderaan deze pagina vinden jullie alle eindstanden met promovendi en degradanten.

Eerder deze maand hebben wij al laten weten dat de Winter Doublette Competitie 2021-2022 hervat zou worden, doch in aangepaste vorm. Nadat het kabinet op 15 februari besloten heeft de lockdown vrijwel volledig op te heffen, hieronder het allerlaatste nieuws.

De WDC wordt teruggebracht tot een halve competitie, hetgeen inhoudt dat nog zes partijen gespeeld moeten worden, te verdelen over de twee geplande avonden, te weten 24 februari bij de vereniging die in het winterboekje bij de datum 24 februari staat vermeld en de slotavond op 10 maart, eveneens bij de vereniging die in het winterboekje bij de datum 10 maart staat vermeld. Omdat de sportkantines tot 01.00 uur mogen openblijven, worden per avond drie partijen gespeeld, conform het oorspronkelijke rooster.
De speelschema’s liggen iedere speelavond op de wedstrijdtafel van de ontvangende vereniging.

Let op: op 24 februari is het tonen van een Corona-toegangsbewijs nog verplicht en ook een mondkapje bij verplaatsingen binnen de accommodatie. Daarna, en dus ook op 10 maart, gelden géén beperkingen meer; dus géén Corona-toegangsbewijs, géén mondkapje en géén anderhalvemeter-regel.

Gelet op de bijzondere omstandigheden mogen op een speelavond twee invallers worden ingezet. In dat geval moet het invallersformulier twee dagen vóór de speelavond worden gezonden naar: midden@njbb.nl. De invallersformulieren zijn hier te downloaden: Formulieren.

N.B. Voor alle duidelijkheid, de reguliere promotie- en degradatieregeling blijft gewoon van kracht!

Speeldata (donderdagavonden)

2021: 7 oktober, 14 oktober (alléén klasse 2B), 28 oktober, 11 november, 25 november en 9 december.
2022: 6 januari (alléén klasse 2B), 13 januari, 27 januari, 10 februari, 24 februari en 10 maart.

Nadat de Winter Doublette Competitie het afgelopen jaar geannuleerd moest worden als gevolg van de coronacrisis, kan de competitie dit winterseizoen weer doorgang vinden. De editie 2021-2022 telt in totaal 82 deelnemende doublettes, één meer dan in het seizoen 2019-2020.
Inmiddels zijn de Infoboekjes naar de verenigingen verstuurd met daarin o.m. de definitieve indeling en de speellocaties. Het boekje – in kleur bovendien! – is ook hier te downloaden: Winterboekje 2021-2022. (Let op, het gaat om een aangepaste versie!)

Ondanks de versoepelingen van de coronamaatregelen heeft het districtsteam gemeend toch nog enige voorzichtigheid in te bouwen. Om die reden speelt er slechts één poule in elke accommodatie, dit in afwijking van het verleden. De enige uitzondering is 10 maart 2022, de slotavond voor de beide tweede klassen bij PVN in Nieuwegein. Dit vanwege de ruimere afmetingen van de accommodatie aldaar en in de verwachting dat de coronamaatregelen tegen die tijd nog verder versoepeld zullen zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal het districtsteam tegen die tijd actie ondernemen.
Op de klasse 2B na, die uit 18 doublettes bestaat, bestaan alle poules zoals gebruikelijk uit 16 doublettes. Voor de klasse 2B is een afwijkend speelschema van 18 teams in het boekje opgenomen. Bovendien was het noodzakelijk voor deze klasse twee extra speelavonden in te lassen, en wel 14 oktober 2021 en 6 januari 2022. Verzoeke daarmee rekening te houden.

Het districtsteam wenst alle deelnemers heel veel succes en speelplezier!

De eindstanden na de laatste speelavond op 10 maart 2022.

Contact districtsteam Midden

Voor vragen of informatie over competities en kampioenschappen, neem contact op met de coördinator wedstrijdzaken: wedstrijd-midden@njbb.nl

Voor overige zaken, neem contact op met districtsteam Midden via midden@njbb.nl