Kennisbank

Kennisbank van gedachten, ideeën en ervaringen

Het districtsteam heeft – op initiatief van en in overleg met Jos Venes van de vereniging Les Sabots – het plan opgevat om op de website van het district een rubriek op te starten waarvoor verenigingen onderwerpen kunnen aanleveren en waarop andere verenigingen weer kunnen reageren. De achterliggende gedachte is een uitwisseling van ervaringen en ideeën tot stand te brengen die een toegevoegde waarde hebben voor alle verenigingen. Kruisbestuiving dus.

Bij de onderwerpen voor de rubriek kan worden gedacht aan:

  • relevant verenigingsnieuws en bestuursnieuws;
  • ledenwerving en -behoud;
  • opvang van nieuwe leden;
  • trainingsopzet;
  • onderhoud van accommodaties en terreinen;
  • duurzaamheid;
  • sponsoring;
  • interne communicatie;
  • contact met overheid;
  • links naar petanque-gerelateerde websites.

Dit alles zou moeten leiden tot meer mensen met kennis van zaken, het verkrijgen  van een betere en brede inhoud en minder zoekwerk voor verenigingen. Het districtsteam is uitermate benieuwd naar de reacties van de verenigingen en naar hun mogelijk aanvullende suggesties en ideeën.

Reacties en bijdragen graag naar midden@njbb.nl.