Nieuws midden

WDC tot nader order stopgezet!

Als gevolg van de gisterenavond (vrijdag 26 november 2021) uitgevaardigde extra maatregelen ter beteugeling van het virus Covid-19 is de Winter Doublette Competitie (WDC) tot nader order geannuleerd. De verenigingen worden geïnformeerd zodra de WDC kan worden hervat.

(27 november 2021)

FOLLOW-UP GECANCELDE WDC-AVOND

Voor alle zekerheid en duidelijkheid nog even de mededeling dat de speelavond van de Winter Doublette Competitie morgenavond (donderdag 25 november 2021 ) is gecanceld.
In afwachting van betere tijden houdt het districtsteam de mogelijkheid in het achterhoofd om vóór het einde van het winterseizoen (31 maart 2022) de gecancelde speelavonden alsnog te laten plaatshebben (mogelijk ook nog in de maand april) om de competitie in haar geheel te kunnen afronden. Om dat mogelijk te maken kan het zijn dat in een week niet één maar twee speelavonden plaatshebben.
Vanzelfsprekend houdt het districtsteam de verenigingen op de hoogte van het verdere verloop.

(24 november 2021)
 

OPNIEUW AANGESCHERPTE CORONAMAATREGELEN!

Als gevolg van de vrijdagavond jl. afgekondigde nieuwe maatregelen inzake de Corona-crisis (met name het sluitingstijdstip van kantines) heeft het districtsteam moeten besluiten om de speelavond van de Winter Doublette Competitie van donderdag 25 november a.s. en het evenement Captains Cup van vrijdag 26 november a.s. te cancelen.
Als de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat de kantines weer ook ’s avonds open mogen zijn, wordt bezien op welke wijze de speelavond van 25 november en het evenement Captains Cup kunnen worden ingehaald.
Ter info: Een klein aantal verenigingen heeft inmiddels besloten hun accommodatie (in elk geval tot en met 3 december a.s.) geheel op slot te doen.

(15 november 2021)

VERSLAG VAN HET DISTRICTSOVERLEG OP 3 NOVEMBER 2021

Op de pagina Kalender en overige documenten is het verslag van het districtsoverleg op 3 november jl. te lezen en te downloaden. Jammer genoeg was de opkomst van de clubs uit district Midden nogal matig. Slechts 11 van de 27 clubs waren vertegenwoordigd.

(4 november 2021)

DISTRICTSOVERLEG OP 3 NOVEMBER A.S.

Na twee jaar kan er gelukkig weer een districtsoverleg plaatsvinden. Dit najaar op 3 november 2021 a.s. in het Petanquecentrum in Nieuwegein. In verband met de coronamaatregelen kunnen er per vereniging ten hoogste twee personen aanwezig zijn. De aanwezigen zullen worden gecontroleerd of zij voldoen aan één van de drie G՚s: Gevaccineerd, Getest, Gehad. Deze controle heeft plaats via de QR-code op een telefoon of op een print.
Alle verenigingen hebben inmiddels een uitnodiging en de benodigde stukken ontvangen.

(10 oktober 2021)

IN MEMORIAM RIET HOOGENBOOM

Dit weekend ontvingen wij het droevige bericht dat op zondag 3 oktober 2021 Riet Hoogenboom is overleden. Ze was al geruime tijd ernstig ziek.
Riet is twintig jaar bestuurslid van de oude afdeling Zes van de NJBB geweest. Ze was er onder meer secretaris en wedstrijdsecretaris. Als coördinator van de zone B (de oude afdelingen 6, 7, 8 en 9) maakte ze jarenlang ook deel uit van de wedstrijdcommissie van de NJBB. In die hoedanigheid deed ze jarenlang de wedstrijdleiding van de zonale competities in de zone B.
In 2010 werd zij bij haar afscheid van het bestuur van afdeling Zes voor haar vele verdiensten gehuldigd met een zilveren bondsspeld.
Naast dit alles was Riet jarenlang bestuurslid van de enige jaren geleden opgeheven club Boulaere uit Laren.
Riet is 73 jaar geworden.


Uit handen van het inmiddels ook al overleden bondsbestuurslid Bart Beukers wordt Riet bij haar afscheid van het bestuur van afdeling Zes onderscheiden met een zilveren bondsspeld.

(4 oktober 2021)

RICHTLIJNEN M.B.T. CORONATOEGANGSBEWIJZEN IN CLUBACCOMMODATIES

Op Veelgestelde vragen de meest actuele richtlijnen m.b.t. de toegang tot speelruimtes en sportkantines met of zonder coronatoegangsbewijs (CTB).

(30 oktober 2021)

KAMPIOENSCHAP TRIPLETTES OP 3 OKTOBER A.S. GAAT NIET DOOR!

Het districtsteam heeft moeten besluiten het Districtskampioenschap Triplettes (gepland voor zondag 3 oktober a.s.) NIET te laten plaatshebben. Na een uitnodiging, een reminder, een laatste kans en verlenging van de inschrijftermijn hebben zich uiteindelijk te weinig equipes ingeschreven om een volwaardig kampioenschap te kunnen laten plaatshebben. De verenigingen wordt verzocht dit bericht door te geven aan de betreffende leden.

(28 september 2021)

NATIONALE TITELS VOOR SPELERS UIT DISTRICT MIDDEN

Tijdens het nationale kampioenschap tête à tête op zaterdag 14 augustus bij De Gooiers in Nieuw-Loosdrecht zijn spelers uit district Midden meer dan uitstekend voor de dag gekomen. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen ging de titel naar een lid van Les Cailloux uit Zeist, te weten respectievelijk Kees Koogje en Elke van der Linden. Daarnaast behaalden leden van de gastclub De Gooiers twee eervolle vierde plaatsen: Gregory Koolwijk en Karin Zantingh.
Felicitaties aan alle prijswinnaars namens het districtsteam!

De foto’s zijn gemaakt door Huub van den Broek, NJBB.

V.l.n.r.: Joey van Doorn (’t Dupke), Kees Koogje (Les Cailloux), Gregory Koolwijk (De Gooiers) en Patrick van der Schief (Le Biberon).

V.l.n.r.: Selena van der Hoef (’t Lover), Elke van der Linden (Les Cailloux), Kim van Gellekom (Folâtre) en Karin Zantingh (De Gooiers).

(14 augustus 2021)

DISTRICT MIDDEN SUCCESVOL OP NK MIX IN ZWAAG

Na meer dan een jaar eindelijk weer een NK! Op het NK Mix op 10 juli 2021 in Zwaag (NH) hebben spelers uit district Midden uitstekend gepresteerd. Op plaats 1 Annette Boluijt (’t Zwijntje) en Kees Koogje (Les Caillloux), op plaats 2 Selena van der Hoef (’t Lover) en Edward Vinke (PUK), op plaats 3 Janna Bos en Dennis Bakker (beiden PUK) en Katy Kamps-Bosch en Mohammadi Jadoun (beiden Les Cailloux) op plaats 4.
Felicitaties aan alle prijswinnaars namens het districtsteam!

INFOBULLETIN 22

Op de pagina Overige documenten is de laatste versie van het districtsinfobulletin te lezen.

(30 juni 2021)

AANGEPASTE ZOMERKALENDER 2021

Als gevolg van de verdergaande versoepelingen is een nieuwe en aangepaste zomerkalender beschikbaar op de pagina Overige documenten.

(18 juni 2021)

KOMENDE ACTIVITEITEN

Nadat alle zomeractiviteiten in district Midden zijn geschrapt – ZACO, ZCC én ZTC – is het districtsteam begonnen met de voorbereidingen voor de komende activiteiten. In chronologische volgorde gaat het om:

1. Districtskampioenschap voor triplettes op zondag 3 oktober a.s. bij De Hakhorst in Leusden. Alle informatie – inschrijfkosten, spelsysteem, maximum aantal deelnemers, aanvangstijd en dergelijke – wordt begin september, tezamen met het inschrijfformulier, naar de verenigingen gestuurd.
2. Najaarsvergadering (districtsoverleg) op woensdag 3 november bij PVN in Nieuwegein. De agenda en de vergaderstukken worden medio september naar de verenigingen gestuurd.
3. Captainscup op vrijdagavond 26 november bij Boulamis in Bunschoten. Nadere details volgen in de loop van de maand oktober.
4. Momenteel ziet het er ook naar uit dat de Winterdoublettecompetitie (WDC) doorgang zal hebben. De eerste speelavond staat gepland voor 7 oktober a.s. (zie ook de winterkalender op de pagina Overige documenten).

Naast dit alles staan er in de zomer van 2022 nog enkele bijzondere evenementen op de agenda. In het kader van het 50-jarige bestaan van de NJBB zullen in alle districten twee jubileumtoernooien worden georganiseerd:

5. Jubileumtoernooi voor oud-functionarissen op zaterdag 18 juni 2022 bij HKB ’84 in Harderwijk.
6. Jubileum-kennismakingstoernooi op zaterdag 27 augustus 2022 bij Maboul in Ede.

Ad 5. Het toernooi is bedoeld voor oud-functionarissen van de NJBB: scheidsrechters, wedstrijdleiders, trainers, opleiders, afdelingsbestuurders, bondsraadleden. Er worden vier partijen supermêlee in triplettevorm gespeeld.
Ad 6. Het toernooi staat open voor doublettes, bestaande uit een bouler (met een licentie) en een ‘niet-bouler’ (zonder licentie). De bedoeling is om de sport petanque op
regionaal niveau te promoten en geïnteresseerden kennis te laten maken met onze sport.
Meer bijzonderheden over deze jubileumtoernooien volgen later dit jaar of anders begin volgend jaar.

(16 juni 2021)

DISTRICTSKAMPIOENSCHAP TRIPLETTES

Ervan uitgaande en in de hoop dat tegen die tijd nog nauwelijks sprake zal zijn van maatregelen/beperkingen inzake het virus Covid-19 heeft het districtsteam voor zondag 3 oktober a.s. het districtskampioenschap voor triplettes op de agenda geplaatst. Dit als compensatie voor het noodgedwongen schrappen van alle zomeractiviteiten in district Midden.
Mededelingen en informatie over plaats, kosten, spelsysteem, aantal deelnemers en dergelijke worden omstreeks de tweede week van september bekendgemaakt!

(10 juni 2021)

ENIGE VERSOEPELINGEN!

De deze week afgekondigde verdere versoepelingen van de maatregelen ter beteugeling van het virus Covid-19 hebben de volgende gevolgen voor de petanquesport.

Terrassen
Verenigingen met een sportaccommodatie die alleen open is voor sporters en benodigde vrijwilligers wordt geadviseerd om contact op te nemen met de gemeente over een eventuele opening van het terras. Het is afhankelijk van de specifieke situatie of het mogelijk is om het terras te openen. De meeste gemeenten hebben een speciale Corona-coördinator.

Buiten sporten
Competities blijven stilliggen, maar onderlinge wedstrijden binnen de eigen vereniging zijn wel toegestaan. Toernooien zijn alleen toegestaan met leden van de eigen vereniging. Personen vanaf 27 jaar mogen alleen sporten op anderhalve meter afstand en de groepsgrootte mag maximaal dertig personen zijn, of zo veel minder dat de anderhalve meter afstand kan worden gewaarborgd.

Binnen sporten
Binnen mag weer worden gesport. Er mogen maximaal dertig personen aanwezig zijn, of zo veel minder om de anderhalve meter afstand te waarborgen. In groepjes van maximaal twee (tête-à-tête) personen mag worden gesport, maar de anderhalve meter afstand moet worden gewaarborgd.
Daarnaast moet bij naar binnen gaan en bij verlaten van de binnenaccommodatie een mondkapje worden gedragen. Tijdens het sporten zelf mag het mondkapje af. De kantines blijven gesloten.
Reserveren, registratie en een gezondheidscheck (rivm/gezondheidscheck) zijn verplicht bij binnen sporten. Voor reserveren kan worden volstaan met een overzicht waarop is te zien wie wanneer in de accommodatie aanwezig is (geweest).

(19 mei 2021)

NOG GEEN ACTIVITEITEN…

De deze week aangekondigde versoepelingen van de maatregelen ter beteugeling van het virus Covid-19 bieden vooralsnog geen soelaas voor petanqueverenigingen. Dat betekent dat vooralsnog geen districtsactiviteiten kunnen plaatshebben.
Op maandag 17 mei wordt besloten of met ingang van woensdag 19 mei enige versoepelingen voor de petanquesport kunnen ingaan, onder voorwaarde dat de daling van de instroom in ziekenhuizen overtuigend zichtbaar is (minus twintig procent ten opzichte van de piek in derde golf).
Mochten enige versoepelingen voor de petanquesport per 19 mei ingaan, dan heeft dat overigens geen positieve gevolgen voor districtsactiviteiten en nauwelijks voor verenigingsactiviteiten.
Het districtsteam houdt de verenigingen op de hoogte.

(13 mei 2021)

UPDATE ZOMERSEIZOEN 2021

Als gevolg van de huidige maatregelen ter beteugeling van het Covid-19-virus en het uitblijven van versoepelingen van deze maatregelen, heeft het districtsteam helaas moeten besluiten dat er in elk geval tot 1 juni a.s. géén districtscompetities zullen plaatshebben. Het districtsteam zal half mei een beslissing nemen over een definitieve afgelasting van de zomercompetities, met de mogelijkheid dat er later dan 1 juni alsnog (weliswaar gemankeerde) districtscompetities kunnen plaatshebben.

(2 april 2021)

ZOMERSEIZOEN 2021

De persconferentie d.d. 8 maart jl. van minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge over de stand van zaken met betrekking tot beteugeling van het virus Covid-19 heeft voor het District Midden in feite niets opgeleverd.
Ouderen dan 27 jaar die met z’n vieren buiten mogen sporten, anderhalve meter afstand houden en gesloten kantines, brengen het district niet dichter bij het laten doorgaan van de zomercompetities (Zomeravond Clubontmoetingen, Zomer Triplette Competitie en Zomer Clubteam Competitie).

De planning van het district(steam) is nu als volgt:
– Wachten op de eerstvolgende persconferentie (maandag 22 maart);
– Tweede week van april: besluit over doorgaan (eerste dag = donderdag 15 april) van Zomeravond Clubontmoeting;
– Laatste week van april: besluit over doorgaan (eerste speeldag = zondag 2 mei) van Zomer Triplette Competitie;
– Eerste week van mei: besluit over doorgaan (eerste speeldag = donderdag 6 mei) van Zomer Clubteam Competitie.

Vanzelfsprekend worden de verenigingen tijdig op de hoogte gebracht van de besluiten van het districtsteam.

(9 maart 2021)

DK TÀT 2021

Vanwege het voortduren van de coronacrisis en de extra druk die alle maatregelen op de bondskalender leggen, heeft het bondsbestuur half februari besloten, en dit in overleg met de districtscoördinatoren, om de districtsvoorronden als kwalificatie voor het NK TàT dit jaar te schrappen. Wel blijft het mogelijk om de districtskampioenschappen doorgang te laten vinden, maar dan als autonoom kampioenschap zonder enige koppeling met het NK. Zie hier voor meer informatie.

(18 februari 2021)

Gewijzigd spelreglement

Per 1 januari 2021 is het spelreglement (RPS, reglement voor de petanquesport gewijzigd. Het nieuwe reglement is te vinden op Reglementen. Hier zijn ook de verschillen en wijzigingen ten opzichte van het oude reglement te vinden.

(12 februari 2021)

Vervolg Zomercompetities 2021

Vandaag zijn naar alle verenigingen de inschrijfformulieren en de flyers voor de komende zomercompetities verstuurd. Omdat het geen effect zal hebben deze flyers op te hangen in de gesloten clubaccommodaties, vraagt het districtsteam de verenigingen deze flyers op zo groot mogelijke schaal door te sturen naar hun leden, waarmee zij tevens de benodigde informatie ontvangen over de zomercompetities. Inschrijven is mogelijk tot 15 februari a.s.
Het districtsteam hoopt dat medio april de barre tijden zodanig voorbij zijn dat weer (buiten) kan worden gespeeld, maar enige zekerheid daaromtrent bestaat uiteraard niet. Het districtsteam houdt daarom rekening met de mogelijkheid dat het rondwaren van het virus Covid-19 begin april toch aanleiding zal moeten zijn om te besluiten om de competities te cancelen dan wel op een later tijdstip van start te laten gaan.

(25 januari 2021)

Zomercompetities 2021

Als gevolg van de afgekondigde maatregelen ter beteugeling van het virus Covid-19 is het onduidelijk welke situatie medio april (de geplande start van de zomercompetities) bestaat en of het mogelijk is dan weer (buiten) te boulen. Om niet onvoorbereid te zijn, en in de hoop dat er dan wel weer kan worden gespeeld, is het districtsteam doende de organisatie van de zomercompetities (Zomer Triplette Competitie, Zomer Clubteam Competitie en Zomeravond Clubontmoetingen) op de rails te zetten. Eind januari/begin februari ontvangen de verenigingen alle informatie en formulieren om equipes en teams te kunnen inschrijven voor deelname aan deze competitie. Het districtsteam houdt vanzelfsprekend rekening met de mogelijkheid dat het rondwaren van het virus Covid-19 begin april aanleiding zal moeten zijn om te besluiten om de competities te cancelen dan wel op een later tijdstip van start te laten gaan.
De inschrijfformulieren voor de Zomer Triplette Competitie (ZTC) en voor de Zomer Clubteam Competitie (ZCC) dienen maandag 15 februari a.s. bij het districtsteam binnen te zijn. Daarom het advies aan alle clubleden die aan een van deze competities, of aan beide, willen deelnemen, dit zo snel mogelijk aan jullie wedstrijdsecretaris door te geven!
Voor meer informatie, zoals de speeldata, zie de desbetreffende pagina’s over de ZTC en de ZCC elders op deze website.

(18 januari 2021)