Nieuws West 2022

 
Op 2 juli aanstaande organiseert District West een Jubileumtoernooi ter ere van het 50 jarig bestaan van de NJBB.
Dit toernooi vindt plaats bij MIDI in Delft. 
Ook in de andere districten wordt een jubileumtornooi georganiseerd, niet noodzakelijkerwijs op dezelfde datum.
In de bijlage vindt u de uitnodiging voor District West.
Voor dit toernooi worden besturen van de verenigingen in District west uitgenodigd alsmede de vele (oud) functionarissen die in District West actief zijn of waren.   Deze (oud) functionarissen kunnen zijn: scheidsrechters , wedstrijdleiders, trainers, bestuurders en commissieleden van de voormalige afdelingen, bondsbestuurders, bondsraadsleden en commissies van de bond. 
Van de verenigingen nodigen we een afvaardiging van ten hoogste 3 bestuursleden uit.
Andries