Nieuws West 2021-2022

Bronzen speld Petanque 

Huub van Megen, Cora van Megen en Frans Roos

Op maandag 11 oktober jl. werd tijdens de Algemene Ledenvergadering van Jeu de boulesclub Zoetermeer door Andries Wijand, van district West namens de NJBB, 3 bronzen NJBB-spelden uitgereikt aan de leden Huub van Megen, Cora van Megen en Frans Roos voor hun jarenlange inzet als veelzijdig vrijwilliger voor de vereniging.

Huub en Cora van Megen zijn sinds 2008 lid van onze club en hebben sinds 2010 al het reilen en zeilen van kantinezaken op zich genomen. Alle roosters werden gemaakt, gaten in de roosters werden opgevuld, alles voor de bar voor toernooien, feestjes enz. werd tot in de puntjes geregeld en verzorgd en de bestellingen werden gedaan. Het versieren van de kantine rondom bepaalde feestdagen hoorde daar ook bij. Beiden hebben ook anderhalf jaar in de het bestuur gezeten.
Sinds een jaar zijn hun vrijwilligers werkzaamheden een stuk teruggeschroefd. Cora draait nog bardiensten en Huub deed tot voorkort nog de bestellingen en draait nu sleutel- en bardiensten en maakt nog steeds de roosters.

Frans Roos, lid sinds 2002, is sinds 2005 tot op heden op verschillende vlakken actief als vrijwilliger. De dinsdagavond trainingen, het begeleiden van nieuwe leden, het boules bulletin en Mon Plaisir.  En houdt of hield zich tevens bezig met de PR, clinics, fotorapportages, beleidsplannen en FiBoLu (Fietsen Boulen Lunchen).

Drie genoemde leden  zijn op dezelfde avond ook tot lid van verdienste van JBC Zoetermeer benoemd en kregen naast de bronzen NJBB speld ook een bos bloemen.

Met Vriendelijke groeten

Namens het bestuur  Annemiek de Vos

Voorzitter

 

 

 

Veelgestelde-vragen-met-betrekking-tot-coronatoegangsbewijs-en-de-npc/

De versoepelingen van 25 september zijn inmiddels een paar dagen van kracht en met de NPC komend weekend voor de deur merken wij dat er nog vragen leven over de toepassing van de huidige regels. Hieronder gaan wij in op enkele veelgestelde vragen.

  1. Om toegang tot onze accommodatie/speellocatie te krijgen, moeten spelers door de kantine lopen. Moet iedere speler dan het coronatoegangsbewijs (CTB) laten zien?

Nee. Als een accommodatie/speellocatie alleen maar via de kantine te bereiken is dan heeft de kantine een multifunctionele functie. Een speler moet in dat geval door de kantine lopen op de accommodatie/speellocatie te bereiken. In deze gevallen wordt geadviseerd om een looppad te creëren (door afzetting van een lint, tape plantenbak of iets dergelijks) waardoor iedere speler de speelvelden kan bereiken. Iedereen moet de sport kunnen beoefenen (gevaccineerd of niet-gevaccineerd). 

Het CTB is verplicht bij het betreden van het vast ingerichte horecagedeelte waar spelers in dat gedeelte een drankje of hapje nuttigen. 

  1. Moet ik een CTB vragen als de kantine alleen de functionaliteit heeft van afhaallocatie?

Nee. Als er alleen eten en/of drinken wordt afgehaald en de bestelling wordt mee naar buiten genomen dan is dit niet nodig. Het CTB is alleen benodigd in het afgeschermde horecagedeelte. 

  1. We beschikken over een kantine waarbij we een deel van de kantine hebben afgezet voor horeca. Wat mag dan in het niet-afgezette deel van de kantine?

In dit niet-afgezette deel van de kantine mag geen drinken of eten worden genuttigd. Dit deel is bijvoorbeeld bedoeld om uit te rusten, eventueel de banen/kleedkamers/toiletten te bereiken of te schuilen.

  1. Mag de vereniging voor toegang tot de gehele kantine een coronatoegangsbewijs (CTB) vragen?

Dit kan als de kantine helemaal los staat van het speelterrein en ook de toiletten en kleedkamers niet via de kantine te bereiken zijn. In dat geval wordt de kantine uitsluitend voor horeca gebruikt en dienen alle bezoekers van de kantine een CTB te laten zien. 

  1. Hoe kunnen we het nu zo goed mogelijk voor iedereen inrichten?

Veel petanqueverenigingen beschikken over een kantine waarbij de kantine als verkeersruimte geldt voor het bereiken van toiletten, kleedkamers en kantine. In deze situatie is het van belang dat het horecagedeelte duidelijk wordt afgeschermd zodat de overige ruimtes zonder CTB door alle spelers (gevaccineerd of niet-gevaccineerd) bereikt kunnen worden.

  1. Wanneer mag een speler de toegang worden ontzegd?

Een speler mag alleen de toegang worden ontzegd als hij of zij geen geldig CTB kan tonen bij het betreden van het afgeschermde horecagedeelte. Voor alleen het betreden van het speelterrein is het niet toegestaan om een speler de toegang te ontzeggen of te vragen of een speler wel of niet gevaccineerd/getest/hersteld is.

  1. Onze gemeente geeft aan dat wij bij toegang tot de accommodatie alle spelers moeten controleren. Hoe moeten wij hier mee om gaan?

Dit staat haaks op hetgeen in het sportprotocol is beschreven. Het sportprotocol is een protocol dat wordt opgesteld door NOC*NSF en wordt goedgekeurd door het ministerie van VWS. Ieder woord in het sportprotocol wordt zorgvuldig afgewogen. Dit document wordt eveneens onder de aandacht van gemeenten gebracht. Indien een gemeente een strikter beleid hanteert dan staat beschreven in het sportprotocol, is het verstandig om contact op te nemen met het bondsbureau. Het bondsbureau heeft een directe lijn met NOC*NSF waarmee wordt geschakeld indien zich een dergelijk vraagstuk voordoet. 

2e speeldag NPC
Het handhaven op het coronatoegangsbewijs in sportkantines roept veel vragen op en kan zorgen voor afwijkende standpunten binnen een vereniging. Niet alleen binnen de NJBB maar ook bij andere sporten speelt dit. Op dit moment is dit de lijn van het kabinet, volgt de NJBB deze lijn op en geldt deze lijn voor iedereen.

We willen daarom alle spelers, functionarissen en bezoekers van NPC wedstrijden vragen om de regels van een vereniging te respecteren met betrekking tot het gebruik van een CTB in het horecagedeelte. In de uitvoering daarvan kan verschil zitten omdat de situatie per vereniging kan verschillen. Deze vrijheid heeft een vereniging als het gaat over de inrichting van sportkantines. 

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat deze dagen op een gezellige en verantwoorde manier verlopen. We wensen iedereen weer ontzettend veel speelplezier komend weekend!