Gevolgen sportaanbod met betrekking tot coronavirus

Gevolgen sportaanbod met betrekking tot coronavirus

Gevolgen sportaanbod met betrekking tot coronavirus

Op maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Deze maatregelen zijn erop gericht de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn in ieder geval van kracht tot 1 juni, heeft de regering en het RIVM bekend gemaakt.

Eén van de dringende aanvullende overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is alle bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen tot 1 juni te verbieden. De ondergrens van honderd personen die aanvankelijk van toepassing was, verdwijnt.

Deze maatregel heeft gevolgen voor het sportaanbod binnen de NJBB. We zijn de afgelopen dagen intensief bezig geweest om de gevolgen in kaart te brengen en verschillende scenario’s uit te werken. Ons petanquehart is uiteraard geraakt omdat onze sport volledig stil is komen te liggen. Maar wat om ons heen overheerst is begrip en overtuiging. Gezondheid gaat voor alles.

We begrijpen dat er veel vragen zijn, vanuit verenigingen en spelers. De belangrijkste vragen en antwoorden proberen we te bundelen op onze speciale pagina over het coronavirus. De informatie op deze pagina werken we continu bij dus houd deze pagina goed in de gaten.

De verschillende gevolgen worden hieronder toegelicht.

Nationale Petanque Competitie (NPC)
De NPC wordt per direct beëindigd. Er worden geen kampioenen aangewezen. Het bondsbestuur acht dit niet passend gelet op de afloop van het seizoen en de situatie waarin het land verkeert. Voor promotie/degradatie wordt gekeken naar de huidige stand en op basis van deze stand wordt de indeling gemaakt voor het seizoen 2020-2021. ’t Dupke wordt op basis van de huidige stand uitgezonden naar het finaleweekend van de EuroCup.

Alhoewel de clubs voor een ongekend grote uitdaging staan de komende maanden, zullen wij er met vereende krachten alles aan doen toe te werken naar een goede start van het nieuwe seizoen!

De procedure voor het nieuwe seizoen, seizoen 2020-2021, blijft ongewijzigd. De verenigingen zijn op de hoogte van de procedure en de belangrijke data zijn op de website vermeld.

Nationale Kampioenschappen (NK’s)
Het NK Tête-à-Tête, NK Mix en NK Precisieschieten worden in 2020 afgelast. Het NK Doubletten en
NK Tripletten gelden als kwalificatiemomenten voor respectievelijk het EK Tête-à-Tête/Doubletten/Mix en het finaleweekend van de Masters. Om deze kampioenschappen veilig te stellen, is besloten het NK Doubletten te verhuizen naar de datum van het NK Mix (11 en 12 juli). Het NK Tripletten wordt verplaatst naar het weekend van 14 en 15 november (oorspronkelijk datum finaleweekend Masters) en het finaleweekend Masters wordt verplaats naar het weekend van 19 en 20 december (oorspronkelijk datum NK Precisieschieten).

Op dit moment wordt met de organiserende verenigingen de locaties van deze kampioenschappen afgestemd. Zodra de locaties definitief zijn, wordt dit gecommuniceerd. 

 Oude datumNieuwe datumLocatie
NK Doubletten16 & 17 mei11 & 12 juliPC Oisterwijk
NK Tripletten13 & 14 juni14 & 15 novemberMaboul
Finaleweekend Masters14 & 15 november19 & 20 decemberPVN

Kwalificatietoernooien Masters
De kwalificatietoernooien op 4 april (De Generale bij MIDI) en 24 mei (Breda Masters bij Va-Tout) zijn voor 2020 afgelast. Dat betekent dat onderstaande kwalificatietoernooien als kwalificatiemoment gelden voor het finaleweekend van de Masters.

 • 5 juli Rijswijk Masters, ABA
 • 15 augustus Martini Masters, Près le But
 • 12 september HPW, PUK
 • 14 en 15 november NK Tripletten

Districtskampioenschapen en Districtscompetities
De districtskampioenschappen Tête-à-Tête waren al afgelast. Gezien de druk op de toernooikalender is besloten deze kampioenschappen niet meer in te halen. Daarnaast zouden in april veel districtscompetities starten. Alle speeldagen tot 1 juni zijn afgelast. Inmiddels wordt bij alle districtsteams geïnventariseerd wat de gevolgen zijn van deze maatregel voor geplande en/of lopende competities. Zodra hierover meer bekend is, zal het districtsteam de betreffende verenigingen informeren.

Overige bijeenkomsten
Er staan voor de komende periode nog een aantal ledenraadplegingen (LRP’s) gepland in district Zuid, Oost, Noord en Zuidoost. Deze bijeenkomsten zijn allemaal geannuleerd. De verenigingen ontvangen binnen 1-2 weken een digitale vragenlijst zodat op deze manier alsnog input kan worden gegeven. Deze input zou normaliter via de ledenraadplegingen worden verzameld.

De bondsraad staat op dit moment gepland voor zaterdag 6 juni. Het bondsbestuur bereidt een scenario voor waarbij er rekening wordt gehouden dat deze vergadering niet op locatie kan plaatsvinden. De bondsraadsleden worden hierover uiterlijk volgende week geïnformeerd.

De besluiten die zijn genomen ten aanzien van het sportaanbod zijn een harde klap voor het petanque in Nederland, maar het enige mogelijke besluit, waarmee we meteen duidelijkheid kunnen verschaffen aan onze achterban. We beseffen dat we als sport nu even pas op de plaats moeten maken, gezien alles dat er nu speelt in de maatschappij en op het gebied van volksgezondheid. Vanzelfsprekend nemen we onze verantwoordelijkheid in de voorbeeldrol die we hebben. Wij houden ons aan de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd, zoals de anderhalve meter afstand bewaren. We beseffen ook heel goed dat deze maatregelen voor sommige teams in de NPC nadelig uitpakken. Er zijn veel scenario’s uitgewerkt en er is gekozen voor een scenario waarin het minste aantal teams worden benadeeld. Er is helaas geen optimaal scenario te bedenken en daarom rekenen we ook op jullie begrip.

We weten niet hoe lang deze situatie in Nederland nog aanhoudt, maar uiteindelijk pakken we die boules weer met elkaar op!

Bericht van de voorzitter

Bericht van de voorzitter

Bericht van de voorzitter

Beste leden van de NJBB,

We zijn samen in een onwerkelijke situatie terecht gekomen en staan met elkaar voor een zware opdracht, die offers van ons vraagt. Deze uitzonderlijke tijd vraagt om ingrijpende maatregelen, waarvoor het kabinet en vele deskundigen haar verantwoordelijkheid nemen en dat ook terecht van ons vraagt.

Waarschijnlijk zal deze spannende en onzekere tijd nog wel even aanhouden en komen er nieuwe maatregelen. Dit zal van dag tot dag worden bekeken en zullen wij ook op de voet volgen, zodat we u kunnen blijven informeren, adviseren en ondersteunen. Wij staan hiervoor dagelijks in contact met de organisaties en instanties die ons daarbij kunnen helpen en onze input en vragen weer verder brengen.

Daarom wil ik u laten weten dat de NJBB organisatie ‘van huis uit’ doorwerkt en bereikbaar is voor uw vragen en uw input graag ontvangt. Kennis en ervaringen delen, creativiteit en samenwerken is nu van het grootste belang. Er is gelukkig veel solidariteit en saamhorigheid en dat is ook hard nodig de komende tijd. Laat ons weten waar u tegen aan loopt. Ook als u creatieve ideeën heeft die anderen ook weer verder kunnen helpen. Want naast dat dit spannende tijden zijn, zijn dit ook verbroederende tijden. De zorg werkt ongekend hard om de getroffenen te verzorgen en velen doen er (beroepsmatig) alles aan om het virus in te dammen. Er gebeurt ontzettend veel, er zijn mooie initiatieven en iedereen probeert daar zijn steentje aan bij te dragen.

In de sportwereld zijn de economische gevolgen immens en dit heeft ook veel impact op onze verenigingen. De maatregelen zijn evenzeer duidelijk en krachtig, om de volksgezondheid te waarborgen en gedupeerden (financieel) een handje te helpen. Op de achtergrond wordt door alle sportbonden hard gewerkt om samen met NOC*NSF een noodfonds voor de sport in te richten. Hierover worden momenteel gesprekken gevoerd met het kabinet.

In onze branche maken wij ons vooral grote zorgen over de gezondheid van onze leden, omdat zij, afgezien van een soms zwakkere gezondheid,  door de hogere leeftijd vrijwel allemaal in de risicogroep vallen. Wij roepen u met klem op om voorzichtig en zorgvuldig te zijn en alle maatregelen onverkort te volgen. Let goed op u zelf en uw naasten.

Natuurlijk beseffen wij dat juist in deze doelgroep de maatschappelijke gevolgen veel impact hebben. Velen van u hebben juist voor de petanquesport gekozen om verbonden te zijn met anderen en mogelijk zelfs eenzaamheid te verminderen. En nu u uw geliefde petanque sport niet kunt uitoefenen heeft u juist behoefte aan ander sociaal contact. Sommige van ons hebben ouders op leeftijd en maken “aan den lijve” mee wat dit betekent. Social distancy, isolement, contact op afstand en eenzaamheid. Een moeilijke situatie, maar de enige manier om samen door deze crisis heen te komen, is door er voor elkaar te zijn en elkaar helpen. Niet voor niks hebben de KNBB (biljartbond) en de NJBB vorige week gezamenlijk het initiatief sportersvoorelkaar.nl gelanceerd.

Wij, en ook u, hadden het zo anders voorgesteld. We waren net gestart met onze ledenraadplegingen door het land, juist om uw wensen en ideeën te horen waarmee we onze sport verder kunnen ontwikkelen, de vereniging en leden beter kunnen verbinden en om onze ambities kenbaar te maken. Graag hadden wij als bestuur en organisatie u persoonlijk ontmoet. Helaas hebben wij deze om moverende en bekende redenen moeten staken. Er wordt momenteel online een vragenlijst opgesteld waarmee we toch de input van u als vereniging met betrekking tot het onderwerp in de ledenraadpleging willen inventariseren. Het zou alsnog heel fijn zijn als u deze vragenlijst wilt invullen.

Wij wensen u in deze moeilijke, onzekere tijd veel sterkte toe, maar ook saamhorigheid en creativiteit. Laten we “dicht bij elkaar” blijven nu we noodzakelijk afstand moeten houden. Wij hopen van harte dat we er samen goed doorheen komen en er wellicht nieuwe positieve omstandigheden ontstaan die we eerder niet voor mogelijk hielden.

Met vriendelijke groet,


Voorzitter

Sporters voor elkaar, pak de telefoon en maak even tijd voor elkaar

Sporters voor elkaar, pak de telefoon en maak even tijd voor elkaar

Sporters voor elkaar, pak de telefoon en maak even tijd voor elkaar

Mis jij de sociale contacten op de vereniging en/of club ook zo? Meld je dan aan om in contact te komen met anderen die ook thuis zitten en hun sport niet kunnen beoefenen!

Alle wedstrijden en competities liggen stil. Dit betekent nogal wat voor al die mensen die wekelijks betrokken en actief zijn. Niet alleen de spelers en locaties zelf, maar ook de duizenden vrijwilligers hebben nu even geen mogelijkheid om hun zo geliefde hobby uit te oefenen.

Gevolg daarvan is dat de vele tienduizenden spelers niet meer hun wekelijkse ontmoeting met hun vrienden en sportmaten hebben en veel minder contact hebben met soortgenoten. Sociaal isolement en eenzaamheid dreigt te ontstaan.

De KNBB (Koninklijke Nederlandse Biljartbond) en NJBB (Nederlandse Jeu de Boules Bond) slaan de handen ineen om sporters die nu thuis zitten in contact met elkaar te brengen. 

Beide sportbonden hebben een grote groep ouderen onder haar leden. Deze groep is het meest vatbaar en heeft de grootste kans om in een sociaal isolement te komen.

KNBB en NJBB zijn beide aangesloten bij de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Op  de site van Een Tegen Eenzaamheid staan allerlei tips over wat mensen en organisaties kunnen doen. Sporten verbindt en zorgt voor sociale cohesie. In deze tijd is het extra van belang om er voor elkaar te zijn. De KNBB en NJBB roepen haar leden op zich te melden als vrijwilliger.

Heb je tijd om een biljarter of bouler te bellen voor een praatje, geef je dan op via het contactformulier op www.sportersvoorelkaar.nl.

Zou jij het fijn vinden als je door een andere biljarter of bouler gebeld wordt, meld je dan aan via het contactformulier op www.sportersvoorelkaar.nl.

Doe mee!
Aanmelden kan via het formulier op www.sportersvoorelkaar.nl. De KNBB en NJBB zorgen dat er een match wordt gemaakt en brengt de aanmeldingen in contact met elkaar.

Andere sportbonden of maatschappelijke organisaties / bedrijven die zich willen aansluiten bij dit initiatief kunnen zij zich uiteraard bij de KNBB of NJBB melden.

Naast Sporters Voor Elkaar is er ook de Luisterlijn
De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek, per telefoon, chat en mail. Door te luisteren helpen 1.500 getrainde vrijwilligers mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden. Dit doen zij door aandachtig te luisteren of een gesprek van ‘mens-tot-mens’. Met jaarlijks bijna 500.000 oproepen is de Luisterlijn al 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die emotionele steun op afstand biedt. Heb je behoefte om met iemand te praten, neem dan contact op met de Luisterlijn. Dat doe je door HIER te klikken.

Grote solidariteit, ook in de sport

Grote solidariteit, ook in de sport

Grote solidariteit, ook in de sport

Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus geraakt, zo ook de sport.

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.

Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot.

Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen.

NOC*NSF is samen met de sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.

Jeu de boulen met de Boulesbaas app

Jeu de boulen met de Boulesbaas app

Jeu de boulen met de Boulesbaas app

Boulesbaas app jeu de boules

De NJBB heeft in samenwerking met Sportmarketingbureau Sportunity een app ontwikkeld; Boulesbaas. Met deze app hou je gemakkelijk scores bij, ook op openbare baantjes. In 2019 is de Boulesbaas app live gegaan in de App Store en Play Store. We vertellen je nu graag over de Boulesbaas app en waarom wij deze app ontwikkeld hebben.

Jeu de boules of petanque
Met de Boulesbaas app kun je de scores van al je potjes jeu de boules bijhouden. We zeggen bewust jeu de boules omdat we graag willen dat mensen van buiten de NJBB de app gaan gebruiken. We noemen dat de ‘fanbase’. En de fanbase weet nóg niet wat met petanque wordt bedoeld. Daar hopen we natuurlijk verandering in te brengen. 

Wat kun je ermee?
Naast je scores bijhouden geeft de app inzicht in je speelstatistieken. Zo krijg je onder andere inzicht in je winstpercentage, kun je zien van welke tegenstander je vaak wint (of juist niet) en je ziet het aantal punten dat je gemiddeld per wedstrijd haalt. Je kunt met de app de scores bijhouden van je tête-à-tête, doubletten of tripletten partijen.
In de Boulesbaas ranglijst, in de app, kun je zien hoe je presteert ten opzichte van alle andere Boulesbazen. Ook kun je meedoen aan andere ranglijsten, bijvoorbeeld die van je vereniging of van een openbare baan. Hier kun je jouw prestaties vergelijken met alle Boulesbazen die hun potjes op die locatie hebben bijgehouden met de app.
Dankzij de Boulesbaas kaart in de app kun je als gebruiker alle Boulesbaas speellocaties eenvoudig vinden.

Innovatie
De huidige maatschappij is dynamisch en verandert continu. We weten dat er enorm veel niet-leden zijn die wel eens of regelmatig een potje jeu de boules spelen. Bijvoorbeeld tijdens de pauze op werk of in de vakantie op de camping. Met de Boulesbaas app willen wij een nieuwe en jongere doelgroep aanspreken en tegelijkertijd meer inzicht krijgen in deze ‘ongebonden sporters’.

Help mee, registreer ook de baan bij jou in de buurt!
Liggen er in jouw woonplaats één of meerdere openbare jeu de boule baantjes? Registreer deze dan in de app! Zo kunnen ook andere jeu de boulers deze baan makkelijk vinden! Het registreren van een nieuwe locatie gaat zo:

 • Open de app en ga naar de map. Klik rechts onderin beeld op het locatie-icoon.
 • Kies voor ‘Speellocatie zonder QR-code aanmaken’ en klik vervolgens op ‘Nieuwe speellocatie aanmaken’.
 • Vul de gevraagde gegevens in, voeg een foto en eventuele opentingstijden toe.
 • Maak de speellocatie aan.
 • De locatie (met baan) is nu aangemaakt en te vinden in de map!

Hoe start ik een wedstrijd?
Wil je jouw eerste wedstrijd met de Boulesbaas app starten? Volg dan onderstaande stappen:

 • Open de app en klik op ‘Nu spelen!’
 • Om de wedstrijd te starten kunnen jij en je tegenstander(s) er nu voor kiezen om in te checken via de map of om de QR-code bij de baan te scannen.
 • Speel je doubletten of tripletten? Stel dan nu je teams samen door de juiste personen naar het juiste team te slepen.
 • Start met spelen en vul je scores in!

Per gespeelde wedstrijd krijg je 2 punten. Win je? Dan krijg je er nog eens 3 punten bij. Bij gelijkspel krijg je er 1 punt bij. Deze punten tellen mee voor de totaalranglijst en de ranglijst van de locatie waar je zojuist op gespeeld hebt.

Feedback of vragen over Boulesbaas?
Heb je de Boulesbaas app al eens gebruikt? Dan zijn wij erg benieuwd naar wat jij van de app vindt! Je kunt een e-mail sturen naar redactie@njbb.nl met je feedback of vragen.

Veel speel plezier!

Veelgestelde vragen over de nieuwe licentiepas

Veelgestelde vragen over de nieuwe licentiepas

Veelgestelde vragen over de nieuwe licentiepas

De afgelopen periode is er hard gewerkt om de overgang naar het nieuwe ledenadministratiesysteem van AllUnited af te ronden. Alle verenigingen hebben vanaf 18 november toegang tot de module Clubstarter van AllUnited. Naast het nieuwe systeem van de ledenadministratie, wordt vanaf 1 januari 2020 een digitale licentiepas verstrekt. Vragen die de afgelopen periode hierover zijn gesteld, zijn opgenomen in onderstaande pagina.

1. Waarom wordt er overgestapt op een digitale licentiepas?
Het overstappen van de plastic pas naar een digitale licentiepas heeft meerdere redenen. In de huidige situatie kunnen de passen niet eerder dan medio februari geleverd worden terwijl bijvoorbeeld de NPC en districtscompetities gewoon doorlopen. Daarnaast worden in de nieuwe situatie mutaties in lidmaatschappen nog sneller verwerkt hetgeen ten goede komt van de sporter. Het scheelt ook kosten in o.a. manuren en kosten voor de aanschaf en bedrukking van pasjes. Op het moment dat een lid een pas kwijtraakt, worden hiervoor geen kosten meer in rekening gebracht aangezien deze pas altijd digitaal beschikbaar is.

Tenslotte wordt sportbonden sterk verzocht om na te denken over duurzaamheid. Per jaar worden er +/- 20.000 plastic pasjes verstuurd. Door dit te digitaliseren, draagt de NJBB in ieder geval een steentje bij aan het verduurzamen van de maatschappij.

2. Waarom stapt de NJBB überhaupt over op een nieuwe bondsapplicatie?
De software waarin de huidige applicatie is gebouwd, wordt niet meer ondersteund door de leverancier waardoor de NJBB genoodzaakt is om over te stappen op een nieuw pakket. De afgelopen jaren hebben diverse partijen zich gespecialiseerd in totaaloplossingen voor sportverenigingen. AllUnited biedt een geïntegreerde totaaloplossing waardoor het voor verenigingen mogelijk is om naast de ledenadministratie ook gebruik te maken van andere modules (optioneel) die dit systeem biedt (bijv. contributie inning, website etc.). Dit is een wens die verenigingen al vaker hebben aangegeven bij de landelijke organisatie.

3. Ik beschik niet over een mobiele telefoon, hoe kan ik dan mijn digitale pas laten zien?
De digitale licentiepas is ook te printen. Dit kan de ledenadministrateur voor je doen, maar de ledenadministrateur kan jouw digitale licentiepas ook naar je mailen waardoor je deze kunt opslaan op je computer en de licentiepas zelf kunt printen. De ledenadministrateur van de vereniging kan te allen tijde bij de digitale licentiepas van de leden.

De ledenadministrateur kan via een export alle digitale licentiepassen printen of de licentiepassen printen van leden die niet over een e-mailadres beschikken. Bovendien kan de ledenadministrateur de digitale licentiepas persoonlijk sturen naar ieder lid via een afzonderlijke e-mail vanuit het systeem. De digitale licenties kunnen worden geprint in creditcardformaat zodat de licenties makkelijk kunnen worden bewaard. Voor de digitale licentiepas op de mobiel, wordt een aparte download klaargezet voor de leden zodat die in juiste formaat kan worden gedownload ter grootte van het scherm van je mobiel.

4. Op mijn vereniging organiseren wij regelmatig “husselavonden” waarbij ik mijn licentiepas inlever bij de wedstrijdtafel. Hoe wordt dat straks opgelost?
Het is mogelijk om voor deze gelegenheid een printversie van je digitale licentiepas mee te nemen. Daarnaast wordt een speciale export klaargezet voor verenigingen om de digitale licentiepas en/of naamkaartjes te downloaden van de leden van de vereniging voor de husselavonden.

5. Tijdens een toernooi neem ik als wedstrijdleider de passen in en als de 1e wedstrijd gestart is, ga ik de licentiepassen rustig controleren. Hoe wordt dat straks opgelost want deelnemers gaan niet hun mobiel bij de wedstrijdtafel achterlaten?
Er wordt momenteel gewerkt aan een “app” voor personen achter de wedstrijdtafel. Als de app op een telefoon wordt geïnstalleerd dan kan met deze app de licentiepas gescand worden. Er wordt dan direct gecontroleerd of de licentiepas nog geldig is. Deze applicatie wordt in het 1e kwartaal van 2020 uitgerold. Middels de app kunnen de licenties worden gescand en wordt direct aangegeven of een lid speelgerechtigd is.

De app kan op de mobiel worden gedownload. Het is van belang dat er mobiele data (3G of 4G) beschikbaar is op de mobiel zodat de gegevens van de app kunnen worden gebruikt. Wanneer een hoog deelnemersaantal wordt verwacht bij een toernooi kunnen personen worden gevraagd om te assisteren bij de wedstrijdtafel met de app zodat meerdere personen de licenties controleren van de deelnemende spelers.

Spelers kunnen daarnaast de digitale licentiepas per e-mail of bijvoorbeeld via WhatsApp naar teamgenoten sturen zodat de teamcaptain van het equipe zich kan melden met alle digitale licenties van zijn of haar team.

6. Wat zijn de kosten in 2020?
• Bondsbijdrage senioren 22,50
• Bondsbijdrage senioren vanaf 01 juli 11,25
• Bondsbijdrage jeugd (tot 18 jaar) 11,25
• Bondsbijdrage jeugd (tot 18 jaar) vanaf 01 juli 5,75
• Administratiekosten overschrijven 5,00
• Administratiekosten extra lidmaatschap 5,00

7. Kunnen we boules registreren?
Het is mogelijk om boules te registreren in het nieuwe systeem van AllUnited. Vooraf is
een format gestuurd naar alle verenigingen om de set boules van de leden door te geven. Het is bij de livegang van het nieuwe systeem ook mogelijk om het unieke nummer van de boules te noteren. De gegevens van de boules van de leden kan te allen tijde worden gewijzigd en worden bijgewerkt. Wanneer geen gebruik is gemaakt van het importformat kunnen de ledenadministrateurs van de vereniging achteraf handmatig de boules registreren in het systeem.

8. Kan ik als lid zelf wijzigingen doorvoeren in het systeem van AllUnited?
Nee, leden kunnen niet zelf wijzigingen doorvoeren in het systeem. Via AllUnited wordt er een mutatieformulier klaargezet. Dit mutatieformulier kunnen verenigingen op hun eigen website plaatsen. Als het mutatieformulier wordt ingevuld ontvangt de ledenadministrateur een e-mail en een pop-up in het systeem als er een mutatie is doorgegeven. De ledenadministrateur moet de mutatie goed- of afkeuren. Pas na goedkeuring wordt de wijziging verwerkt.

9. Hoe zit het lidmaatschap precies in elkaar?
Een lid dat zich aanmeldt bij een vereniging, wordt door de ledenadministrateur aangemeld in de bondsapplicatie met een 1e lidmaatschap (primair lidmaatschap).

Als het lid in kwestie al over een primair lidmaatschap beschikt bij een andere vereniging dan kan voor deze persoon alleen een extra lidmaatschap worden toegevoegd. Als hij/zij toch een primair lidmaatschap wil afsluiten bij deze vereniging dan zal er een overschrijving plaats vinden (van primair lidmaatschap bij club a naar primair lidmaatschap naar club b).

Alle leden die momenteel over een wedstrijdlicentie beschikken zullen vanaf 1 januari 2020 over een primair lidmaatschap beschikken van de vereniging waarvan nu een wedstrijdlicentie in bezit is. Leden die over een wedstrijdlicentie en één of meerdere clublicenties beschikken hebben vanaf 1 januari een extra lidmaatschap van de verenigingen waarvan nu een clublicentie in bezit is.

Alle leden die niet over een wedstrijdlicentie beschikken maar over één clublicentie zullen vanaf 1 januari 2020 over een primair lidmaatschap beschikken van de vereniging waarvan ze nu een clublicentie hebben. Leden die over twee clublicenties beschikken van verschillende verenigingen is gevraagd om de keuze van hun primair lidmaatschap kenbaar te maken via de vereniging.

10. Wanneer kan een speler overgeschreven worden?
Dit kan op elk moment. De speler in kwestie moet er wel rekening mee houden dat hij een lopende competitie niet meer af mag maken namens zijn huidige vereniging en ook niet mag deelnemen aan dezelfde competitie namens zijn nieuwe vereniging. Wanneer er niet is deelgenomen aan een competitie namens zijn huidige vereniging kan hij/zij bij zijn nieuwe vereniging deelnemen aan een competitie.

11. Hoe zit het met deelname aan competities?
Een lid kan deelnemen aan meerdere districtscompetities namens meerdere clubs waar hij/zij een lidmaatschap (primair maar ook extra) heeft. Maar per districtscompetitie kan men maar deelnemen namens één club. Dit kan per competitie echter verschillen indien een lid meerdere lidmaatschappen heeft. Het is alleen mogelijk om namens de vereniging van je primaire lidmaatschap deel te nemen aan de NPC.

12. Worden de licentienummers van leden die vroeger lid waren herkent wanneer die zich opnieuw aanmelden?
Nee, alleen de gegevens van actieve leden worden gemigreerd. Door de nieuwe AVG-wetgeving is het niet toegestaan om gegevens van “niet-leden” te migreren. Als deze “niet-leden” volgend jaar lid worden, zullen zij op dat moment een nieuw licentienummer toegekend krijgen.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de ledenadministrateur van de vereniging of met een medewerker van het bondsbureau. Stuur daarvoor dan een mail met daarin duidelijk jouw vraag gesteld.