Startup Jeugd en Beloften 2023 groot succes!

Startup Jeugd en Beloften 2023 groot succes!

Startup Jeugd en Beloften 2023 groot succes!

Afgelopen zondag 26 februari vond de eerste nationale training plaats voor pupillen, aspiranten, junioren en beloften. De training vond plaats bij JBC Nieuwerkerk.

Startbijeenkomst: De dag werd geopend met een presentatie over talentontwikkeling en het programma voor jeugd en beloften in seizoen 2023 werd gepresenteerd. Aan het woord kwamen Olaf Melsen (directeur Bondsbureau), Jan Paashuis (Bestuurslid), Wybe Zijlstra (Wethouder gemeente Zuidplas), Jobbi Schefferlie (medewerker Bondsbureau) en Wilco Dekker (Voorzitter JBC Nieuwerkerk). Ook bestuursleden van Jeu de Boules Club Dongen waren aanwezig om het NK Beloften te promoten. Het NK Beloften vindt dit jaar plaats in het weekend van 12 en 13 augustus in Dongen.

Eerste nationale training: Méér dan 40 spelers (jeugd en beloften) waren aanwezig tijdens de eerste nationale training. De jeugd werd begeleid door coach Frans Velthuis en gasttrainers Krijn Kok en Jobbi Schefferlie. Beloftespelers werden begeleid door gasttrainers Remko de Jong, Henry Calvetti en Ad Wagenaars. Naast de begeleiding werden alle spelers, coaches, trainers en vrijwilligers voorzien van een lunch. Het doel van een nationale training is om jonge petanquespelers te begeleiden in het verder ontwikkelen van vaardigheden in de petanquesport. Daarnaast zijn de nationale trainingen ook een voorbereiding op komende activiteiten voor Jeugd en Beloften. 

Media: Met dank aan Jac Verheul en Jean Paul Brands zijn er foto’s en video’s gemaakt van de training. Ben je benieuwd naar alle foto’s? Check dan onze facebookpagina van NLpetanque!

Promotievideo: Gezamenlijk met al onze verenigingen wordt centraal ingezet om jeugd- en beloftespelers te begeleiden in het verder ontwikkelen van technische- en tactische vaardigheden. Klik hier voor de promotievideo!

Op zeer korte termijn wordt op de pagina Jeugd en Beloften informatie gedeeld over het komende trainingen, kampioenschappen en toernooien. Houd hiervoor onze website goed in de gaten! (Zie pagina Wedstrijdsport > Jeugd en Beloften)

 

Nederlandse beloften in actie op het EK in Mallorca

Nederlandse beloften in actie op het EK in Mallorca

Nederlandse beloften in actie op het EK in Mallorca

Van 6 tot en met 9 oktober organiseerde de CEP (Confédération Européene de Petanque) samen met de FEP (Federación Española de Petanca) het Europese kampioenschap voor jeugd en beloften in Palma de Mallorca. De NJBB nam deel met een dames- en herenteam in de categorie beloften. Het damesteam bestond uit Elise Nuijten, Myrthe Adriaanse, Roby van Rooijen, Michelle de Blij en coach Frans Velthuis. Na 5 rondes met een Zwitsers wedstrijdsysteem eindigden de dames als 9e en moesten zij tegen de nummer 8 spelen om naar de Coupe des Nations te gaan. Deze wedstrijd werd overtuigend met 13-0 gewonnen van Hongarije. In de halve finale was België met 13-7 te sterk en hiermee eindigden de dames met een gedeelde 3e plaats in de Coupe des Nations. Naast de tripletten mocht Roby ook deelnemen aan het precisieschieten. Na de voorrondes kwalificeerde zij zich voor de kwartfinale tegen Spanje. Beide dames hadden moeite om hun gebruikelijke score te behalen. Spanje ging er met de winst vandoor en werd uiteindelijk ook Europees kampioen bij dit onderdeel. Bij de tripletten wist Frankrijk de Europese titel te veroveren.

 

Het herenteam bestond uit Dylan Velthuis, Koen Wentink, Gregory Koolwijk, Jobbi Schefferlie en coach Kees Kroon. De heren begonnen de voorrondes met een bye, een vrijloting. Het voordeel hiervan was dat de heren direct een wedstrijd gewonnen hadden, maar door deze bye zouden er minder Bucholzpunten (weerstandspunten) worden opgebouwd. De tweede wedstrijd wisten de heren te winnen op het Carré d’honneur van Tsjechië. Inmiddels stonden de heren vierde in de ranking en speelden zij de derde en vierde ronde tegen Duitsland en Polen. Beide wedstrijden waren tot in de laatste minuut erg spannend, maar helaas wisten de Nederlandse heren net niet te winnen. De vijfde wedstrijd werd nog wel gewonnen tegen Slowakije. Hoewel Nederland 3 winstpartijen had, eindigden zij op een 9e plaats doordat zij slechts één Bucholzpunt te kort kwamen voor de kwartfinale. Het team is uiteindelijk uitgeschakeld in de Coupe des Nations tegen Slovenië. Jobbi Schefferlie heeft het precisieschieten op zich genomen en eindigde als 11e. Uiteindelijk werd Spanje Europees kampioen bij het precisieschieten en Frankrijk bij de tripletten. De Nederlandse teams zijn tijdens het EK begeleid door bestuurslid Jan Paashuis als delegatieleider en in totaal zijn er 40 supporters meegereisd om de spelers aan te moedigen.

Energiekosten

Energiekosten

Energiekosten

Energiekosten en haltemperatuur

De huidige energieprijzen beheersen het nieuws en met de winter in aantocht zijn veel sportverenigingen bezorgd over de financiële consequenties voor hun vereniging. Natuurlijk zal er begripvol worden gereageerd als een vereniging aan het begin van een wedstrijd aangeeft dat de thermostaat dit jaar niet zo hoog staat als in voorgaande jaren, maar hierbij zal niet overal dezelfde maatstaf worden gehanteerd.

Niet alleen binnen de NJBB maar in heel sportend Nederland worden verenigingen geconfronteerd met een forse stijging van de energieprijzen en dit is dan ook al geruime tijd onderwerp van gesprek in overleg met sportbonden, NOC*NSF en de overheid. Er is mede door dit overleg met de sportsector een motie in de kamer ingediend waarin wordt gesproken over een tegemoetkoming voor sportverenigingen.

We volgen dit zorgvuldig en zodra meer duidelijkheid komt over de mogelijkheden zullen we daarover berichten.

Ondertussen is de NPC al enige weken geleden van start gegaan en denken wij na over de vraag hoe we in verband met de hoge energieprijzen om moeten gaan met de minimumtemperatuur van 15 graden die in het reglement is vastgelegd. Mogelijk kunnen we tijdelijk soepeler omgaan met die regel. Hierover hebben we overleg met deskundigen en we zullen u daar spoedig over informeren.

Jubilerende NJBB kijkt met trots terug op het EK

Jubilerende NJBB kijkt met trots terug op het EK

Enkele jonge mannen namen in september 1972 het initiatief om de Nederlandse Jeu de Boules Bond op te richten. Zij legden op het Galileïplantsoen in de Amsterdamse WatersgraafSmeer de basis voor de NJBB. Een plek waar de petanquesport zichtbaar en dichtbij ‘de mensen’ werd beoefend. Hoe mooi is het om 50 jaar later te zien hoe de sport zich heeft ontwikkeld tot een sport op Europees niveau waar wij samen trots op kunnen zijn.

Vandaag vieren wij dat het exact 50 jaar geleden is dat onze bond is opgericht. Een mooi moment om samen nogmaals met veel plezier terug te denken aan het fantastische Europees Kampioenschap Petanque 2022 van afgelopen zomer.

Het jubileumjaar was voor ons de belangrijkste aanleiding om dit EK in Nederland te organiseren. In de “openlucht”, op de Parade van de historische binnenstad van ’s-Hertogenbosch, aan de voet van de Sint-Janskathedraal is een waar petanquedorp verrezen. Daar zijn sporters, verenigingen en het publiek letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet.

De NJBB kijkt terug op een prachtig EK dat dankzij de inzet en ondersteuning van de vele partners en vrijwilligers een uniek evenement is geworden. Samen hebben wij een petanque-evenement neergezet op een niet eerder vertoonde wijze. Hier wordt in de petanquewereld nog lang over gesproken. Ook de Europese teams waren onder de indruk van de warme ontvangst, de organisatie en de wijze waarop het evenement is neergezet.

Met het EK in ’s-Hertogenbosch heeft de petanquesport het verdiende podium gekregen. Dit is voor een groot deel mogelijk gemaakt door de prachtige prestaties van de Nederlandse spelers en hun begeleiding. Anette Boluijt, Josefien Koogje, Joey van Doorn en Kees Koogje wisten allemaal een bronzen medaille te winnen.

Wij hebben kunnen laten zien dat de sport op topniveau wordt beoefend en dat het in zich heeft om mensen samen te brengen en te verbinden op een fijne en laagdrempelige manier. In een sfeervolle ambiance is tijdens het EK de toegankelijkheid van onze sport getoond, maatschappelijke thema’s verbonden en hebben onze leden een groot jubileumcadeau gekregen. Wij hebben hiermee een belangrijke stap voor de toekomst van onze sport gezet.

De toepassing van artikel 7.3 van het RPS

De toepassing van artikel 7.3 van het RPS

De toepassing van artikel 7.3 van het RPS

De reglementencommissie krijgt veel vragen over de toepassing van artikel 7.3 van het RPS. Met name gaat het daarbij om de bepaling dat bij het uitwerpen van het but geen minimale afstand geldt tot de afbakeningslijnen of een verlieslijn aan de zijkant van de baan.
Deze bepaling leidt tot twee vragen:

A. wat te verstaan onder de ‘zijkant’ van de baan?
B. wat is de situatie als er op minder dan 50 cm van de verlieslijn een balk of betonnen rand ligt?

A.
Deze regel is gebaseerd op speelterreinen met afgebakende banen. Dan heb je per baan twee ‘kopse’ kanten (de korte kanten) en twee ‘zijkanten’ (de lange kanten). In die situatie geldt in principe géén minimumafstand tot de lijnen aan de zijkant van de baan, ook niet als dat verlieslijnen zijn. Voor de kopse kanten geldt een afstand van 50 cm.
Het RPS regelt echter niet hoe dat zit als een speelveld niet is verdeeld in afgebakende banen. Op zo’n speelveld kan in principe alle kanten op gespeeld worden, en zijn er geen ‘kopse kanten’ of ‘zijkanten’.
De reglementencommissie heeft – in lijn met de richtlijnen voor scheidsrechters op Europees niveau – bepaald dat in die situatie, dus als gespeeld wordt op een speelveld zonder afgebakende banen (maar wel aan alle kanten omsloten door een verlieslijn) voor alle verlieslijnen de minimumafstand van 50 cm geldt bij het uitwerpen van het but.

B.
Een veel voorkomende vraag heeft te maken met de afschotting (betonnen rand, balk, etc.) die op veel speelvelden is aangebracht en vaak op minder dan 50 cm van de verlieslijn ligt (officieel minstens 30 cm). Deze afschotting geldt krachtens het TRP als een obstakel in de zin van het RPS, en bij het uitwerpen van het but moet de afstand tot een obstakel minimaal 50 cm zijn.
De vraag die dan rijst is hoe dit zich verhoudt tot de bepaling dat er geen minimumafstand geldt tot de verlieslijn aan de zijkant van de baan (wat dus alleen voorkomt in het geval van afgebakende banen).

Het antwoord is dat bij het uitwerpen van het but aan alle vereisten moet worden voldaan. Ook al geldt geen minimumafstand tot een lijn, dan geldt de minimumafstand tot het obstakel nog steeds wél.

Klik hier om naar de pagina met alle reglementen te gaan.

Vanaf 1 juli 2021 ledenactie van start

Vanaf 1 juli 2021 ledenactie van start

Vanaf 1 juli 2021 ledenactie van start

Het sportaanbod heeft sinds de uitbraak van COVID-19 lange tijd stilgelegen. Dit geldt voor alle sporten in Nederland en dus ook voor onze petanquesport. Hierdoor was het lastiger om de petanquesport te beoefenen en spelers samen te brengen. Daarnaast worden de verenigingen financieel geraakt. Dit komt bijvoorbeeld doordat (bar)inkomsten worden gemist. Ook hebben leden van een aantal verenigingen besloten hun lidmaatschap op te zeggen en is de instroom van nieuwe leden minimaal.

Ook voor de landelijke organisatie is het ledenaantal van belang. Onder andere vanwege de financiën. De twee belangrijkste inkomstenbronnen van de NJBB zijn namelijk de bondsbijdragen en de subsidie van de Nederlandse Loterij (NLO). Als lid van NOC*NSF ontvangt de NJBB een afdracht van de NLO die gebaseerd wordt op het ledenaantal. Deze middelen zijn nodig om (nieuwe) producten en diensten te ontwikkelen om verenigingen kwalitatieve ondersteuning te bieden en de petanquesport te promoten.

De daling van het ledenaantal heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een daling van het beschikbare budget vanuit de bondsbijdragen én de NLO. Indien deze daling doorzet, zal dit mogelijk gevolgen hebben voor de dienstverlening die kan worden aangeboden.

Ledenactie vanaf 1 juli
Het perspectief dat er binnenkort weer meer kan worden gespeeld binnen de verenigingen is goed. Dit is dan ook een mooi moment om samen nieuwe leden te werven. Om dit mogelijk te maken, wordt vanaf 1 juli 2021 een ledenactie gestart. Deze actie houdt in dat voor de resterende maanden in 2021 géén bondsbijdrage in rekening wordt gebracht voor de nieuwe leden (primair lidmaatschap) die worden aangemeld door de verenigingen.

Alle verenigingen worden opgeroepen om acties op te zetten om zoveel mogelijk nieuwe leden te werven. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de introductie van een laagdrempelig introductielidmaatschap. Of neem uit jouw directe omgeving zoveel mogelijk mensen mee naar de vereniging. Heeft jouw vereniging zo’n ledenactie bedacht? Dan horen wij dat graag zodat het kan worden gedeeld met andere verenigingen.

Laten we gezamenlijk verder bouwen aan onze mooie sport petanque!