De toepassing van artikel 7.3 van het RPS

De toepassing van artikel 7.3 van het RPS

De toepassing van artikel 7.3 van het RPS

De reglementencommissie krijgt veel vragen over de toepassing van artikel 7.3 van het RPS. Met name gaat het daarbij om de bepaling dat bij het uitwerpen van het but geen minimale afstand geldt tot de afbakeningslijnen of een verlieslijn aan de zijkant van de baan.
Deze bepaling leidt tot twee vragen:

A. wat te verstaan onder de ‘zijkant’ van de baan?
B. wat is de situatie als er op minder dan 50 cm van de verlieslijn een balk of betonnen rand ligt?

A.
Deze regel is gebaseerd op speelterreinen met afgebakende banen. Dan heb je per baan twee ‘kopse’ kanten (de korte kanten) en twee ‘zijkanten’ (de lange kanten). In die situatie geldt in principe géén minimumafstand tot de lijnen aan de zijkant van de baan, ook niet als dat verlieslijnen zijn. Voor de kopse kanten geldt een afstand van 50 cm.
Het RPS regelt echter niet hoe dat zit als een speelveld niet is verdeeld in afgebakende banen. Op zo’n speelveld kan in principe alle kanten op gespeeld worden, en zijn er geen ‘kopse kanten’ of ‘zijkanten’.
De reglementencommissie heeft – in lijn met de richtlijnen voor scheidsrechters op Europees niveau – bepaald dat in die situatie, dus als gespeeld wordt op een speelveld zonder afgebakende banen (maar wel aan alle kanten omsloten door een verlieslijn) voor alle verlieslijnen de minimumafstand van 50 cm geldt bij het uitwerpen van het but.

B.
Een veel voorkomende vraag heeft te maken met de afschotting (betonnen rand, balk, etc.) die op veel speelvelden is aangebracht en vaak op minder dan 50 cm van de verlieslijn ligt (officieel minstens 30 cm). Deze afschotting geldt krachtens het TRP als een obstakel in de zin van het RPS, en bij het uitwerpen van het but moet de afstand tot een obstakel minimaal 50 cm zijn.
De vraag die dan rijst is hoe dit zich verhoudt tot de bepaling dat er geen minimumafstand geldt tot de verlieslijn aan de zijkant van de baan (wat dus alleen voorkomt in het geval van afgebakende banen).

Het antwoord is dat bij het uitwerpen van het but aan alle vereisten moet worden voldaan. Ook al geldt geen minimumafstand tot een lijn, dan geldt de minimumafstand tot het obstakel nog steeds wél.

Klik hier om naar de pagina met alle reglementen te gaan.

Vanaf 1 juli 2021 ledenactie van start

Vanaf 1 juli 2021 ledenactie van start

Vanaf 1 juli 2021 ledenactie van start

Het sportaanbod heeft sinds de uitbraak van COVID-19 lange tijd stilgelegen. Dit geldt voor alle sporten in Nederland en dus ook voor onze petanquesport. Hierdoor was het lastiger om de petanquesport te beoefenen en spelers samen te brengen. Daarnaast worden de verenigingen financieel geraakt. Dit komt bijvoorbeeld doordat (bar)inkomsten worden gemist. Ook hebben leden van een aantal verenigingen besloten hun lidmaatschap op te zeggen en is de instroom van nieuwe leden minimaal.

Ook voor de landelijke organisatie is het ledenaantal van belang. Onder andere vanwege de financiën. De twee belangrijkste inkomstenbronnen van de NJBB zijn namelijk de bondsbijdragen en de subsidie van de Nederlandse Loterij (NLO). Als lid van NOC*NSF ontvangt de NJBB een afdracht van de NLO die gebaseerd wordt op het ledenaantal. Deze middelen zijn nodig om (nieuwe) producten en diensten te ontwikkelen om verenigingen kwalitatieve ondersteuning te bieden en de petanquesport te promoten.

De daling van het ledenaantal heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een daling van het beschikbare budget vanuit de bondsbijdragen én de NLO. Indien deze daling doorzet, zal dit mogelijk gevolgen hebben voor de dienstverlening die kan worden aangeboden.

Ledenactie vanaf 1 juli
Het perspectief dat er binnenkort weer meer kan worden gespeeld binnen de verenigingen is goed. Dit is dan ook een mooi moment om samen nieuwe leden te werven. Om dit mogelijk te maken, wordt vanaf 1 juli 2021 een ledenactie gestart. Deze actie houdt in dat voor de resterende maanden in 2021 géén bondsbijdrage in rekening wordt gebracht voor de nieuwe leden (primair lidmaatschap) die worden aangemeld door de verenigingen.

Alle verenigingen worden opgeroepen om acties op te zetten om zoveel mogelijk nieuwe leden te werven. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de introductie van een laagdrempelig introductielidmaatschap. Of neem uit jouw directe omgeving zoveel mogelijk mensen mee naar de vereniging. Heeft jouw vereniging zo’n ledenactie bedacht? Dan horen wij dat graag zodat het kan worden gedeeld met andere verenigingen.

Laten we gezamenlijk verder bouwen aan onze mooie sport petanque!

Bestelde RPS-boekjes worden in de week van 17 mei geleverd

Bestelde RPS-boekjes worden in de week van 17 mei geleverd

Bestelde RPS-boekjes worden in de week van 17 mei geleverd

Het Reglement voor de Petanquesport (RPS) is gewijzigd per 1 januari 2021. Op 12 februari 2021 zijn alle functionarissen hierover geïnformeerd en is het gecommuniceerd via de website. Voor verdere informatie over de wijzigingen in het RPS, kijk op deze website onder het menu Wedstrijdsport en het submenu Reglementen en formulieren. 

Het was voor verenigingen mogelijk om vanaf 30 maart tot en met zondag 2 mei RPS boekjes te bestellen. Kosteloos voor opgeleide functionarissen (scheidsrechter of wedstrijdleider) en extra boekjes voor andere geïnteresseerden binnen de vereniging. Het blijft mogelijk om de boekjes te bestellen. Dat kan via het bestelformulier op deze website, op dezelfde pagina als hiervoor genoemd met betrekking tot het RPS, door de secretaris van de vereniging. 

Maandag 3 mei was bekend hoeveel boekjes konden worden besteld bij de drukker. De boekjes zijn 3 mei direct besteld bij de drukker. In de week van 17 mei worden de boekjes geleverd en door het bondsbureau verstuurd naar de verenigingen die boekjes hebben besteld. 

Nieuwe plek QR-code in NJBB Scanapp

Nieuwe plek QR-code in NJBB Scanapp

Nieuwe plek QR-code in NJBB Scanapp

Let op: er heeft een update plaatsgevonden voor de NJBB Scanapp. Het menu, wanneer je de app opent, is verplaatst. Waar je eerst linksboven het menu kon vinden, staat dit nu rechtsonder in je scherm. Dat betekent dat je digitale licentie/QR code nu ook ergens anders te vinden is.

Ben je (nog) geen gebruiker van de scan app, download hem dan in de APPSTORE of PLAYSTORE. Voor het stappenplan voor het downloaden van de app, klik hier. Wil je dat niet? Download dan hier jouw nieuwe digitale licentie. Het is gezien het jaartal van belang om ieder jaar de digitale licentie opnieuw te downloaden wanneer je de app niet gebruikt.

Op onderstaande screenshots, van de Scanapp, kan je zien hoe jij je digitale licentie kunt bekijken.

Stap 1: Tik rechts onder op ‘menu’

Stap 2: Klik rechtsboven op de kleine QR-code

Stap 3 scanapp: Nu zie je je QR-code

De toepassing van artikel 7.3 van het RPS

Nieuwe versie RPS en bestellen boekjes

Nieuwe versie RPS en bestellen boekjes

Het Reglement voor de Petanquesport (RPS) is gewijzigd per 1 januari 2021. Op 12 februari 2021 zijn alle functionarissen hierover geïnformeerd en is het gecommuniceerd via de website. Voor verdere informatie over de wijzigingen in het RPS, klik hier voor het nieuwsbericht.

De vereniging kan voor de opgeleide functionarissen van de vereniging gratis RPS boekjes bestellen in handig A6 formaat. Dat kan alleen voor de opgeleide scheidsrechters en wedstrijdleiders binnen de eigen vereniging. De vereniging waar een functionaris een primair lidmaatschap heeft, kan de bestelling verrichten. Eén persoon van de vereniging kan de boekjes bestellen via onderstaande link. Het is direct mogelijk om eventueel nog meer RPS boekjes in A6 formaat te bestellen voor andere geïnteresseerde leden binnen de verenging. Leden kunnen niet zelf een boekje bestellen.

De kosten voor één boekje bedragen 3,25 euro. De boekjes worden gestuurd naar het communicatieadres van de vereniging, wat is ingevuld in de ledenadministratie. Wanneer de vereniging het clubinformatiescherm nog niet heeft ingevuld, in de ledenadministratie, is het van belang om dat nog te doen. Het is mogelijk om tot en met zondag 2 mei boekjes te bestellen voor opgeleide functionarissen van de vereniging. Hetzelfde geldt voor de eventuele extra boekjes voor andere geïnteresseerden binnen de vereniging. Het is vervolgens alleen nog maar mogelijk om via het bestelformulier boekjes te bestellen en niet meer gratis voor de opgeleide functionarissen binnen de vereniging.

Klik hier voor de pagina om de boekjes te bestellen.

Vraag hier het overzicht van functionarissen op

Vraag hier het overzicht van functionarissen op

Vraag hier het overzicht van functionarissen op

Verenigingen beschikken niet altijd over gekwalificeerde functionarissen zoals scheidsrechters en wedstrijdleiders (SR/WL) voor de eigen toernooien of trainer/ basis instructeurs petanque voor trainen en/of het opvangen van nieuwe leden. Het bondsbureau heeft een overzicht van functionarissen die beschikbaar zijn voor de ondersteuning van verenigingen op dit gebied. In totaal hebben 78 van de ruim 500 functionarissen toestemming gegeven voor de verspreiding van zijn/haar gegevens om verenigingen te ondersteunen, die op zoek zijn naar een functionaris.

Klik hier om het overzicht op te vragen.

Vragenlijst
Verenigingen beschikken niet altijd over gekwalificeerde functionarissen zoals scheidsrechters en wedstrijdleiders (SR/WL) voor de eigen toernooien. Ook is er niet bij iedere vereniging iemand actief die nieuwe leden kan opvangen en wegwijs maken binnen de vereniging en sport zoals de basis instructeur petanque (BIP) of training kan geven zoals de trainers. Verenigingen komen geregeld bij het districtsteam of bondsbureau met de vraag of een lijst van gekwalificeerde functionarissen in de omgeving kan worden verstrekt.

Om die reden is in februari een vragenlijst gestuurd naar de ruim 500 opgeleide functionarissen. Tot eind maart hebben slechts 112 functionarissen de vragenlijst ingevuld en 78 functionarissen toestemming gegeven om contactgegevens te verspreiden aan verenigingen die op zoek zijn naar een functionaris. Wanneer een vereniging interesse heeft in het overzicht dan kan door het secretariaat een e-mail worden gestuurd naar info@njbb.nl om het overzicht op te vragen. We hopen dat de functionarissen die de vragenlijst nóg niet hebben ingevuld, dat nu alsnog doen.