Gevolgen sportaanbod met betrekking tot coronavirus

Gevolgen sportaanbod met betrekking tot coronavirus

Gevolgen sportaanbod met betrekking tot coronavirus

Op maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Deze maatregelen zijn erop gericht de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn in ieder geval van kracht tot 1 juni, heeft de regering en het RIVM bekend gemaakt.

Eén van de dringende aanvullende overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is alle bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen tot 1 juni te verbieden. De ondergrens van honderd personen die aanvankelijk van toepassing was, verdwijnt.

Deze maatregel heeft gevolgen voor het sportaanbod binnen de NJBB. We zijn de afgelopen dagen intensief bezig geweest om de gevolgen in kaart te brengen en verschillende scenario’s uit te werken. Ons petanquehart is uiteraard geraakt omdat onze sport volledig stil is komen te liggen. Maar wat om ons heen overheerst is begrip en overtuiging. Gezondheid gaat voor alles.

We begrijpen dat er veel vragen zijn, vanuit verenigingen en spelers. De belangrijkste vragen en antwoorden proberen we te bundelen op onze speciale pagina over het coronavirus. De informatie op deze pagina werken we continu bij dus houd deze pagina goed in de gaten.

De verschillende gevolgen worden hieronder toegelicht.

Nationale Petanque Competitie (NPC)
De NPC wordt per direct beëindigd. Er worden geen kampioenen aangewezen. Het bondsbestuur acht dit niet passend gelet op de afloop van het seizoen en de situatie waarin het land verkeert. Voor promotie/degradatie wordt gekeken naar de huidige stand en op basis van deze stand wordt de indeling gemaakt voor het seizoen 2020-2021. ’t Dupke wordt op basis van de huidige stand uitgezonden naar het finaleweekend van de EuroCup.

Alhoewel de clubs voor een ongekend grote uitdaging staan de komende maanden, zullen wij er met vereende krachten alles aan doen toe te werken naar een goede start van het nieuwe seizoen!

De procedure voor het nieuwe seizoen, seizoen 2020-2021, blijft ongewijzigd. De verenigingen zijn op de hoogte van de procedure en de belangrijke data zijn op de website vermeld.

Nationale Kampioenschappen (NK’s)
Het NK Tête-à-Tête, NK Mix en NK Precisieschieten worden in 2020 afgelast. Het NK Doubletten en
NK Tripletten gelden als kwalificatiemomenten voor respectievelijk het EK Tête-à-Tête/Doubletten/Mix en het finaleweekend van de Masters. Om deze kampioenschappen veilig te stellen, is besloten het NK Doubletten te verhuizen naar de datum van het NK Mix (11 en 12 juli). Het NK Tripletten wordt verplaatst naar het weekend van 14 en 15 november (oorspronkelijk datum finaleweekend Masters) en het finaleweekend Masters wordt verplaats naar het weekend van 19 en 20 december (oorspronkelijk datum NK Precisieschieten).

Op dit moment wordt met de organiserende verenigingen de locaties van deze kampioenschappen afgestemd. Zodra de locaties definitief zijn, wordt dit gecommuniceerd. 

 Oude datumNieuwe datumLocatie
NK Doubletten16 & 17 mei11 & 12 juliPC Oisterwijk
NK Tripletten13 & 14 juni14 & 15 novemberMaboul
NK Veteranen22 & 23 augustusL'Ammerzo
Finaleweekend Masters14 & 15 november19 & 20 decemberPVN

Kwalificatietoernooien Masters
De kwalificatietoernooien op 4 april (De Generale bij MIDI) en 24 mei (Breda Masters bij Va-Tout) zijn voor 2020 afgelast. Dat betekent dat onderstaande kwalificatietoernooien als kwalificatiemoment gelden voor het finaleweekend van de Masters.

  • 5 juli Rijswijk Masters, ABA
  • 15 augustus Martini Masters, Près le But
  • 12 september HPW, PUK
  • 14 en 15 november NK Tripletten

Districtskampioenschapen en Districtscompetities
De districtskampioenschappen Tête-à-Tête waren al afgelast. Gezien de druk op de toernooikalender is besloten deze kampioenschappen niet meer in te halen. Daarnaast zouden in april veel districtscompetities starten. Alle speeldagen tot 1 juni zijn afgelast. Inmiddels wordt bij alle districtsteams geïnventariseerd wat de gevolgen zijn van deze maatregel voor geplande en/of lopende competities. Zodra hierover meer bekend is, zal het districtsteam de betreffende verenigingen informeren.

Overige bijeenkomsten
Er staan voor de komende periode nog een aantal ledenraadplegingen (LRP’s) gepland in district Zuid, Oost, Noord en Zuidoost. Deze bijeenkomsten zijn allemaal geannuleerd. De verenigingen ontvangen binnen 1-2 weken een digitale vragenlijst zodat op deze manier alsnog input kan worden gegeven. Deze input zou normaliter via de ledenraadplegingen worden verzameld.

De bondsraad staat op dit moment gepland voor zaterdag 6 juni. Het bondsbestuur bereidt een scenario voor waarbij er rekening wordt gehouden dat deze vergadering niet op locatie kan plaatsvinden. De bondsraadsleden worden hierover uiterlijk volgende week geïnformeerd.

De besluiten die zijn genomen ten aanzien van het sportaanbod zijn een harde klap voor het petanque in Nederland, maar het enige mogelijke besluit, waarmee we meteen duidelijkheid kunnen verschaffen aan onze achterban. We beseffen dat we als sport nu even pas op de plaats moeten maken, gezien alles dat er nu speelt in de maatschappij en op het gebied van volksgezondheid. Vanzelfsprekend nemen we onze verantwoordelijkheid in de voorbeeldrol die we hebben. Wij houden ons aan de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd, zoals de anderhalve meter afstand bewaren. We beseffen ook heel goed dat deze maatregelen voor sommige teams in de NPC nadelig uitpakken. Er zijn veel scenario’s uitgewerkt en er is gekozen voor een scenario waarin het minste aantal teams worden benadeeld. Er is helaas geen optimaal scenario te bedenken en daarom rekenen we ook op jullie begrip.

We weten niet hoe lang deze situatie in Nederland nog aanhoudt, maar uiteindelijk pakken we die boules weer met elkaar op!

Districtskampioenschappen Tête-à-Tête 2020

Districtskampioenschappen Tête-à-Tête 2020

Districtskampioenschappen Tête-à-Tête 2020

In 2019 is gestart met een pilot voor het Nationaal Kampioenschap (NK) Tête-à-Tête met districtskampioenschappen (DK) Tête-à-Tête als voorronden. Hiervoor is gekozen omdat een groot deel van de leden heeft aangegeven de voorkeur te geven aan voorronden op districtsniveau en NK’s die gespeeld worden op één dag.
Deze pilot was erg succesvol, daarom is er voor gekozen om deze opzet voort te zetten. Naar aanleiding van de evaluatie van de pilot zijn echter een aantal zaken aangepast. Dit heeft geleid tot enkele wijzigingen in het reglement dat van toepassing is op het NK en DK Tête-à-Tête. Belangrijkste aandachtspunten zijn: 

Het DK voor mannen en vrouwen, het NK ook voor jeugd 
Het DK Tête-à-Tête wordt georganiseerd in de categorieën mannen en vrouwen. Gezien het kleine aantal deelnemers in de categorie jeugd, is er voor deze leden vanaf 2020 geen DK. Het NK Tête-à-Tête wordt wel georganiseerd voor mannen, vrouwen én jeugd. Voor het NK voor de jeugd zijn er open inschrijvingen.
Bij zowel de mannen als de vrouwen kwalificeren zich op basis van de eindstand van het DK minimaal 2 en maximaal 8 equipes zich voor het NK. De verdeling van het aantal te plaatsen equipes per district is in de bijlage toegevoegd.
Het NK tête-à-tête voor mannen en vrouwen staat open voor 32 equipes. Het NK voor de jeugd staat open voor een onbeperkt aantal equipes. 

Deelname aan één DK 
Een speler mag deelnemen aan één DK, namelijk het DK dat wordt georganiseerd in het district waar de vereniging van het primaire lidmaatschap is gevestigd. 

DK gaat door bij twee of meer inschrijvingen 
Als er voor een DK in één van de categorieën (mannen en vrouwen) op de sluitingsdatum minder dan twee inschrijvingen zijn, wordt dit betreffende DK in die categorie niet gespeeld. Dit betekent dat als er twee of meer inschrijvingen zijn, het DK wel zal worden georganiseerd. De winnaar van dit DK mag zich een jaar lang ‘districtskampioen tête-à-tête (mannen of vrouwen)’ noemen. 

Zwitsers gevolgd door halve finales en finale 
Bij zowel het DK als het NK wordt gespeeld volgens het Zwitsers wedstrijdsysteem, gevolgd door halve finales en een finale.
Tijdens een DK spelen de verliezende equipes van de halve finale een partij om de 3e en 4e plaats. Deze partij wordt gespeeld om een completere ranglijst te krijgen. 

Geen wildcards 
Er zullen geen wildcards meer worden toegekend. Wildcards zijn niet meer noodzakelijk omdat een DK door zal gaan als er twee of meer inschrijvingen zijn. Daarnaast zal de equipe die zich als enige voor het DK in een bepaald district inschrijft, zich kwalificeren voor het NK. 

Procedure als er in een district minder deelnemers zijn dan beschikbare plekken voor het NK 
Per DK kan een maximaal aantal equipes zich kwalificeren voor het NK. Als in een bepaald district zich minder dan het vastgestelde maximum aantal equipes kwalificeert voor het NK, vult de Commissie Wedstrijdsport Nationaal (CWN), het aantal equipes aan het NK aan met maximaal 6 per district. De volgorde waarin deze aanvulling plaatsvindt, wordt gebaseerd op het aantal primaire lidmaatschappen per district. 

Inschrijfkosten voor DK en NK 
Het DK en het NK zijn twee afzonderlijke kampioenschappen. Bij beide kampioenschappen wordt gespeeld volgens het Zwitsers wedstrijdsysteem waardoor spelers verzekerd zijn van meerdere partijen. Voor zowel het DK als het NK wordt een apart bedrag aan inschrijfgeld berekend. Voor het NK betreft dit in 2020 €12,50 per equipe. Voor het DK betreft dit €10,- per equipe. 

Hierboven staan enkele relevante wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. De overige van toepassing zijnde regels, zijn uiteraard te vinden in het reglement. 

De data voor districtskampioenschappen Tête-à-Tête voor 2020 zijn:

District Datum Locatie
Zuid 15-mrt Maastricht
Zuidwest 15-mrt CJB Middelburg
Noordwest 21 (mannen) & 22 (vrouwen) -mrt PUK
Oost 29-mrt PC Doetinchem
West 29-mrt MIDI
Noord 05-apr Vledderboules
Zuidoost 05-apr Venray
Midden 05-apr PVN

 

Bekijk het overzicht van het aantal plaatsen voor het NK Tête-à-Tête per district >

Nederland winnaar van Nations Veteran Cup

Nederland winnaar van Nations Veteran Cup

Nations Veteran Cup NederlandseTeams Alle Deelnemers

Afgelopen weekend (14 en 15 april) streden zeven landen om de eer in de Nations Veteran Cup bij PV Wij Liggen te Schijndel.

Deelnemende landen
Denemarken, Noorwegen, Zweden, Jersey, Schotland, Wales en natuurlijk Nederland. Elk land speelde met twee teams, behalve Nederland, die speelde met vier teams.

Teams namens Nederland
Nederland 1
Team 1: Martin Bakker, Bert van Dijk, Ryan Koebeer met coach: Meep Poel
Team 2: Jan van Keulen, Jos te Boekhorst, Bernard Bredero met coach: Gerard Prunieres

Nederland 2
Team 3: Gijs van Keulen, Huub Bergmans, Andre Abdoela
Team 4: Hein Bakens, Wout Berkhof, Henk Spanjers

De uitslag
Nederland 1 eindige als land op de eerste plaats voor Zweden en Denemarken. Als individueel team scoorde Zweden het hoogst, boven Nederland (Team 1, Nederland 1) en Denemarken.

Wedstrijdsysteem
De loting werd vrijdagavond bekend gemaakt, de twee teams per land werden in twee poules ingedeeld. Op de 1e speeldag speelden alle teams tegen de teams in de eigen poule, dat betekent zeven speelronden op tijd, 50 minuten plus een extra werpronde. Na deze competie werd een indeling gemaakt van de eerste vier en de laatste vier landenteams. De volgende dag speelden alle teams uit de groep van vier met nummer 1 tegen alle teams met nummer 2.
Heeft het team bij het tijdsignaal 13 punten behaald, dan krijgt het 3 punten. Bij gelijkspel, krijgt het team slechts 1 punt. Bij winst waarbij nog geen 13 punten behaald zijn, behaalt het team 2 punten. Dit was voor alle spelers lastig om mee om te gaan. Alle resultaten werden bij elkaar opgeteld. In de eindrangschikking werd Nederland 1e.
Het gehele toernooi was voortreffelijk verzorgd en kenmerkte zich door een buitengewone ontspannen, hartelijke en vriendschappelijke sfeer.

Het resultaat van de landenranking:

Nations Veteran Cup landenranking

Het resultaat van de teamranking:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom kijken naar internationale toppers

Kom kijken naar internationale toppers

Nations Veteran Cup 2018 petanque

 

Op 14 en 15 april strijden acht landen om de eer in de Nations Veteran Cup. Dit gaat gebeuren bij PV Wij Liggen te Schijndel.

De deelnemende landen zijn: Denemarken, Noorwegen, Zweden, Monaco, Jersey, Schotland Wales en natuurlijk Nederland.

De Nations Veteran CUP is ontstaan in Denemarken. Denemarken, en ook Zweden, maken zich al jaren zorgen over de haalbaarheid voor landen om een internationaal evenement te organiseren door de alsmaar oplopende kosten.
Men heeft gekeken naar een ‘low budget’ format waar elk land haar eigen kosten draagt en het voor de organisatie gemakkelijk wordt gemaakt door elke deelnemer te laten betalen voor het eten en het vervoer tijdens het evenement.
Vanzelfsprekend zijn er dan nog overige kosten maar de organisatie kan van start vanuit een goed perspectief.
Denemarken heeft het evenement nu drie maal georganiseerd (2015, 2016 en 2017), en met succes. Dit jaar is het voor het eerst buiten Denemarken. Tijdens de Nations Veteran Cup van 2017, gehouden in Denemarken, behaalde Nederland de vierde plaats. Toen ging Denemarken er met de winst vandoor.
In twee dagen spelen de teams tien wedstrijden op tijd en strijden naast de individuele teams met name de landen om de eer. De sfeer is vriendschappelijk en veel spelers kennen elkaar door de jarenlange ervaringen tegen en met elkaar.

Wil jij ook petanque op topniveau bekijken? Kom dan op 14 en 15 april naar Schijndel!

De toegang is gratis.

 

4e plaats voor Nederland op de Nations Veteran Cup

4e plaats voor Nederland op de Nations Veteran Cup

Op vrijdag 1 tot en met zondag 3 september vond de Nations Veteran Cup (NVC) plaats bij petanquevereniging Hvidovre Petanque Klub (HPK) in Kopenhagen. Er deden 12 teams mee vanuit zes verschillende landen. De landen die meededen waren: Denemarken, Zweden Nederland, Noorwegen en Scotland. Nederland verwierf de 4e plaats op dit internationale veteranentoernooi. Denemarken ging er met de eerste plaats vandoor.

De volgende spelers vertegenwoordigden Nederland op de Nations Veteran Cup: Jan van Keulen (JBC ‘t Dupke), Bernard Bredow (‘t Lover), Jos te Boekhorst (‘t Lover), Matheus Rose (CdP Heerlen), Meep Poel (Boulamis), Gijs van Keulen (JBC ‘t Dupke) en Huub Bergmans (PC Dommels Boeleke).

Wedstrijdsysteem
De loting werd ’s avonds bekend gemaakt. Op de 1e speeldag speelden alle teams met nummer 1 tegen de teams met nummer 2. De volgende dag speelden alle teams met nummer 1 en alle teams met nummer 2 tegen elkaar. Alle wedstrijden werden op tijd gespeeld.

Na het tijdsignaal moest men de speelronde afmaken en stoppen. Heeft het team bij het tijdsignaal 13 punten behaald, dan krijgt het 3 punten. Bij gelijkspel, krijgt het team slechts 1 punt. Bij winst waarbij nog geen 13 punten behaald zijn, behaalt het team 2 punten. Dit was voor alle spelers lastig om mee om te gaan. Alle resultaten werden bij elkaar opgeteld. In de eindrangschikking werd Nederland 4e.

Het gehele toernooi was voortreffelijk verzorgd en kenmerkte zich door een buitengewone ontspannen, hartelijke en vriendschappelijke sfeer.

Olympische zomerspelen 2024 officieel toegewezen aan Parijs

Olympische zomerspelen 2024 officieel toegewezen aan Parijs

De officiële toewijzing van de Olympische zomerspelen in 2024 is op woensdag 13 september 2017 toegewezen aan Parijs. De toewijzing vond plaats op de 131e sessie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Voor Parijs zijn het de derde Spelen in de stadsgeschiedenis. Eerder was de hoofdstad van Frankrijk gastheer in 1900 en 1924.

Het feit dat de Olympische Spelen in Parijs plaatsvinden vergroot de kans dat petanque aangedragen wordt als een van de vijf sporten die aan het programma toegevoegd mogen worden. De officiële bekendmaking van deze vijf extra sporten hoeft het IOC echter pas in 2021 bekend te maken.