Inschrijven NPC seizoen 2022-2023

Inschrijven NPC seizoen 2022-2023

Inschrijven NPC seizoen 2022-2023

Onlangs hebben alle NPC-coördinatoren, secretarissen, voorzitters en bestuursleden wedstrijdzaken, zoals deze vermeld staan in het ledenadministratiesysteem AllUnited, een e-mail ontvangen met daarin uitleg over de inschrijfprocedure voor het komende NPC-seizoen. Inmiddels heeft een 60-tal verenigingen gereageerd (klik hier voor een overzicht van de verenigingen die zich al hebben ingeschreven).

Als we kijken naar de voorgaande seizoenen, dan verwachten we meer inschrijvingen. Om die reden dit bericht ter herinnering. Mocht uw vereniging zich al ingeschreven hebben, dan kunt u dit bericht negeren.

Als uw vereniging nog niet gereageerd heeft, dan kan uw vereniging zich nog inschrijven tot en met woensdag 8 juni. Hieronder vindt u de linkjes naar zowel de inschrijfprocedure als het inschrijfformulier.

Link naar: Inschrijfprocedure NPC 2022-2023

Link naar: Inschrijfformulier NPC 2022-2023

NPC wordt niet hervat voor de 2e seizoenshelft

NPC wordt niet hervat voor de 2e seizoenshelft

NPC wordt niet hervat voor de 2e seizoenshelft

Tijdens de persconferentie van 25 januari 2022 hebben minister president Mark Rutte en minister van VWS Ernst Kuipers aangekondigd dat een groot deel van de maatregelen tegen verspreiding van COVID wordt versoepeld. Deze versoepelingen zorgen er onder andere voor dat er weer kan worden gesport in competitieverband. Dit is erg goed nieuws voor alle verenigingen en hun leden, het geeft meer mogelijkheden om de petanquesport weer te beoefenen. Tegelijkertijd moeten wij uiterst alert en voorzichtig blijven, want het aantal COVID besmettingen blijft toenemen. Steeds meer mensen krijgen zelf of in hun directe omgeving te maken met de gevolgen hiervan. Ook binnen petanque verenigingen worden deze gevolgen gevoeld.

De horeca, dus ook sportkantines  mogen weer open tot 22:00uur, mensen kunnen weer naar de bioscoop én er mag weer worden gesport in competitieverband met publiek. Dit laatste betekent dat er ruimte is om weer toernooien en competities te organiseren. Ondanks deze ruimte die wordt geboden, heeft het bondsbestuur besloten dat de NPC niet wordt hervat voor de tweede helft van de competitie en dat de stand wordt opgemaakt na halve competitie. De inhaalwedstrijden die nog openstaan, dienen wel te worden gespeeld.

Waarom wordt de NPC niet hervat voor de 2e seizoenshelft?

Zoals gezegd, nemen de besmettingscijfers toe. Waar dit gaat eindigen en welke gevolgen dit op de verenigingen en teams gaat hebben, is nog onduidelijk. Wat op dit moment wel duidelijk is, is dat er veel teams zijn die te weinig spelers beschikbaar hebben om wedstrijden te kunnen spelen. De redenen hiervan variëren, maar zijn veelal gerelateerd aan de gevolgen van de toenemende besmettingen.

Het bondsbestuur verwacht dat hierdoor de komende maanden veel wedstrijden niet kunnen worden gespeeld. Dit zorgt er voor dat er in verschillende poules een scheef beeld ontstaat met betrekking tot de stand. De overvolle toernooikalender biedt daarnaast geen ruimte om deze wedstrijden op een later moment (voor medio april) in te halen. Medio april beginnen de voorbereidingen op de indeling van het seizoen 2022-2023. Om deze redenen heeft het bondsbestuur, na advies van de competitieleiding, besloten om de NPC na afronding van de eerste helft van de competitie, niet te hervatten.

Eindstand op basis van halve competitie

Op 47 wedstrijden na heeft ieder team een halve competitie gespeeld in het seizoen 2021-2022. In alle poules wordt de eindstand opgemaakt na een halve competitie. Deze eindstand bepaalt welke teams promoveren en degraderen, net zoals in een ‘normaal’ seizoen.

Om een zo eerlijk mogelijk stand te krijgen, dienen de resterende 47 wedstrijden alsnog te worden gespeeld. Veel teams hebben al met elkaar afgesproken op welk moment dit gaat gebeuren. Nu de tweede seizoenshelft niet wordt gespeeld, komen er speelmomenten (zaterdagen en maandagavonden) vrij om de inhaalwedstrijden in te plannen. Daarnaast mogen wedstrijden, als teams hierover afspraken maken, ook doordeweeks worden gespeeld. Deze wedstrijden dienen in ieder geval voor 16 april 2022 te worden gespeeld in verband met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Het is aan de teams zelf om dit te organiseren.  Het bondsbestuur roept iedereen op de nog steeds geldende coronaregels strikt in acht te nemen en de risico’s met toepassing van deze versoepelingen tot een minimum te beperken.

Maak gebruik van de vrijgekomen speelweekenden

Dat de NPC halverwege wordt beëindigd, betekent niet dat er niet kan worden gespeeld op de accommodatie. Binnen de huidige maatregelen is er veel mogelijk en daar zijn wij heel blij mee. Start daarom een interne competitie, plan extra speelmiddagen of regel een zelf georganiseerde ontmoeting met een club uit de buurt. Het bondsbestuur roept de verenigingen op om de vrijgekomen zaterdagen/weekenden en maandagavonden (in district Zuidoost) te benutten om zoveel mogelijk spelers op een veilige en verantwoorde manier tegen elkaar te laten spelen. Om de petanquesport te beoefenen en samen veel sportief plezier te hebben. Mocht een vereniging ondersteuning daarbij nodig hebben, dan hoort het bondsbureau dit graag.

NPC wordt niet hervat voor de 2e seizoenshelft

Gevolgen persconferentie Nationale Petanque Competitie (NPC)

Gevolgen persconferentie Nationale Petanque Competitie (NPC)

De afgelopen weken is het aantal COVID besmettingen helaas weer toegenomen. Enkele petanque verenigingen hebben dit de afgelopen weken ook zelf ervaren. In de speelronden 5 en 6 zijn vanwege COVID-besmettingen in onderling overleg al enkele wedstrijden verplaatst. De NPC commissie heeft besloten om naar aanleiding van de persconferentie van d.d. 26 november meer flexibiliteit in te voeren door het mogelijk te maken om de aanvangstijd te vervroegen en de inhaaltermijn te verruimen.

Aanvangstijd wedstrijden
De wedstrijden in de NPC starten normaliter om 12:00. Mochten verenigingen in de knel komen met het tijdstip van sluiting (17:00) dan mag hier in onderling overleg (tussen thuisspelende vereniging en tegenstander) van afgeweken worden door bijvoorbeeld eerder te starten zodat de NPC ontmoeting voor 17:00 kan worden afgerond.

Verruiming inhaaltermijn
De NPC commissie verruimt tevens de termijn voor het inhalen van wedstrijden om verenigingen meer flexibiliteit te bieden. Verplaatsen van wedstrijden is mogelijk na overleg tussen beide teamcaptains. De wedstrijden die in speelronde 5 (6 november), speelronde 6 (20 november) en speelronde 7 (11 december) gepland staan, moeten onder de huidige omstandigheden voor maandag 31 januari 2022 zijn ingehaald. Het is wel verstandig om uitgestelde wedstrijden op een zo kort mogelijke termijn in te halen aangezien op 8 en 22 januari ook speelronden gepland staan. Gebruik de extra data in januari alleen als het echt niet mogelijk is om een uitgestelde wedstrijd dit jaar nog in te halen. Tot slot verzoekt de NPC commissie om de NPC commissie tijdig op de hoogte te stellen van uitgestelde wedstrijden o.v.v. het wedstrijdnummer en de datum dat de wedstrijd wordt ingehaald. 

Wedstrijd omdraaien
Het is ook mogelijk om de wedstrijd met de tegenstander om te draaien als dit aan de oplossing bijdraagt. Dit zou dan met name gelden voor wedstrijden die nog gespeeld moeten worden in speelronde 5, 6 of 7. 

 

Goed ventileren: geen minimumtemperatuur in boulodromes tijdens NPC

Goed ventileren: geen minimumtemperatuur in boulodromes tijdens NPC

Goed ventileren: geen minimumtemperatuur in boulodromes tijdens NPC

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 11 oktober de handreiking basistips voor ventileren gepubliceerd. Goed ventileren zorgt voor een betere luchtkwaliteit en beperkt de verspreiding van virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus. De handreiking bevat tips, onder andere voor gebouweigenaren en –beheerders, om op de juiste manier te ventileren. Deze tips zijn dus ook relevant voor verenigingen met een overdekte accommodatie.

Frisse lucht is belangrijk voor de gezondheid. In afgesloten ruimtes wordt lucht steeds viezer. Die vervuiling gaat sneller als er meer mensen in de ruimtes aanwezig zijn. Door ventilatie stroomt er frisse lucht naar binnen. Dat is nodig om de luchtkwaliteit goed te houden. Lagere luchtkwaliteit kan klachten veroorzaken als vermoeidheid, hoofdpijn en duizeligheid. Daarnaast kunnen virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus, zich in ruimtes zonder ventilatie beter verspreiden. Daarom is het nodig om ruimtes in gebouwen continu te ventileren.

Vijf basistips
Om mensen, specifiek gebouweigenaren en –beheerders, te helpen goed te ventileren bevat de handreiking vijf tips voor goede ventilatie:

 1. Zet gevelroosters en klepramen open en houd ze schoon.
 2. Zet ramen op een kier.
 3. Zorg voor goed onderhoud en de juiste afstemming van mechanische ventilatie.
 4. Beperk het aantal mensen in een ruimte.
 5. Gebruik een CO-meter als die in de ruimte aanwezig is.

Een uitgebreide versie van de handreiking is te vinden op www.ventilerenzogedaan.nl

Nationale Petanque Competitie (NPC)
In het NPC reglement is in artikel 6.1.1 geregeld dat “de temperatuur in binnen-accommodaties bij aanvang van en tijdens de wedstrijd ten minste 15° Celsius bedraagt. Indien dit aantoonbaar niet het geval is, krijgt de vereniging van het thuisspelende team de mogelijkheid om binnen één uur de temperatuur te verhogen naar tenminste 15° Celsius. Als de vereniging hier niet in slaagt, bestaat de mogelijkheid voor beide teams om in goed overleg tot een nieuw speelmoment te komen”.

Verenigingen zijn goed in staat de hal te ventileren. Echter ontbreekt het in veel oudere hallen aan goede isolatie waardoor ventileren in combinatie met verwarmen lastig is. De warmte gaat dan direct verloren hetgeen betekent dat verenigingen lastiger aan de minimale temperatuureis van 15 graden kunnen voldoen.

Besluit bondsbestuur:
Het bondsbestuur heeft daarom besloten om artikel 6.1.1. voor het NPC seizoen 2021-2022 tijdelijk buiten werking te stellen. Het bondsbestuur vindt in de huidige situatie belangrijk dat accommodaties goed geventileerd worden. Tegen een lagere temperatuur kunnen spelers zich  kleden. Uiteraard moet een vereniging wel proberen een zo aangenaam mogelijke temperatuur te realiseren. Hier gaat echter niet op gehandhaafd worden.

Thuisspelende verenigingen die op basis van de weersverwachting al vermoeden dat het in de hal een stuk kouder zal zijn dan gebruikelijk, verzoeken wij de teams die zij ontvangen tijdig te informeren zodat spelers extra warme kleding kunnen aantrekken of meenemen. Als het echt te koud is om te spelen, overleg dan met elkaar om de wedstrijd op een ander moment in te halen of mogelijkerwijs op een andere locatie te spelen.

NPC wordt niet hervat voor de 2e seizoenshelft

Instructievideo: Hier kan je het uitslagenformulier voor de NPC vinden

Instructievideo: Hier kan je het uitslagenformulier voor de NPC vinden

Met de eerste drie speelrondes van de NPC achter de rug en speelronde vier voor de deur, heeft de NPC-commissie geconstateerd dat het vinden van het juiste uitslagenformulier soms nog een uitdaging blijft. Daarom is er een korte instructievideo gemaakt waarin wordt uitgelegd waar het formulier te vinden is. In onderstaande video zie je hoe je het formulier binnen een paar klikken binnen handbereik hebt.

Denk je er ook aan om het formulier vóór maandag 08:00uur te versturen!?

Veelgesteldevragen met betrekking tot coronatoegangsbewijs (en de NPC)

Veelgesteldevragen met betrekking tot coronatoegangsbewijs (en de NPC)

Veelgesteldevragen met betrekking tot coronatoegangsbewijs (en de NPC)

De versoepelingen van 25 september zijn inmiddels een paar dagen van kracht en met de NPC komend weekend voor de deur merken wij dat er nog vragen leven over de toepassing van de huidige regels. Hieronder gaan wij in op enkele veelgestelde vragen.

 1. Om toegang tot onze accommodatie/speellocatie te krijgen, moeten spelers door de kantine lopen. Moet iedere speler dan het coronatoegangsbewijs (CTB) laten zien?

Nee. Als een accommodatie/speellocatie alleen maar via de kantine te bereiken is dan heeft de kantine een multifunctionele functie. Een speler moet in dat geval door de kantine lopen op de accommodatie/speellocatie te bereiken. In deze gevallen wordt geadviseerd om een looppad te creëren (door afzetting van een lint, tape plantenbak of iets dergelijks) waardoor iedere speler de speelvelden kan bereiken. Iedereen moet de sport kunnen beoefenen (gevaccineerd of niet-gevaccineerd). 

Het CTB is verplicht bij het betreden van het vast ingerichte horecagedeelte waar spelers in dat gedeelte een drankje of hapje nuttigen. 

 1. Moet ik een CTB vragen als de kantine alleen de functionaliteit heeft van afhaallocatie?

Nee. Als er alleen eten en/of drinken wordt afgehaald en de bestelling wordt mee naar buiten genomen dan is dit niet nodig. Het CTB is alleen benodigd in het afgeschermde horecagedeelte. 

 1. We beschikken over een kantine waarbij we een deel van de kantine hebben afgezet voor horeca. Wat mag dan in het niet-afgezette deel van de kantine?

In dit niet-afgezette deel van de kantine mag geen drinken of eten worden genuttigd. Dit deel is bijvoorbeeld bedoeld om uit te rusten, eventueel de banen/kleedkamers/toiletten te bereiken of te schuilen.

 1. Mag de vereniging voor toegang tot de gehele kantine een coronatoegangsbewijs (CTB) vragen?

Dit kan als de kantine helemaal los staat van het speelterrein en ook de toiletten en kleedkamers niet via de kantine te bereiken zijn. In dat geval wordt de kantine uitsluitend voor horeca gebruikt en dienen alle bezoekers van de kantine een CTB te laten zien. 

 1. Hoe kunnen we het nu zo goed mogelijk voor iedereen inrichten?

Veel petanqueverenigingen beschikken over een kantine waarbij de kantine als verkeersruimte geldt voor het bereiken van toiletten, kleedkamers en kantine. In deze situatie is het van belang dat het horecagedeelte duidelijk wordt afgeschermd zodat de overige ruimtes zonder CTB door alle spelers (gevaccineerd of niet-gevaccineerd) bereikt kunnen worden.

 1. Wanneer mag een speler de toegang worden ontzegd?

Een speler mag alleen de toegang worden ontzegd als hij of zij geen geldig CTB kan tonen bij het betreden van het afgeschermde horecagedeelte. Voor alleen het betreden van het speelterrein is het niet toegestaan om een speler de toegang te ontzeggen of te vragen of een speler wel of niet gevaccineerd/getest/hersteld is.

 1. Onze gemeente geeft aan dat wij bij toegang tot de accommodatie alle spelers moeten controleren. Hoe moeten wij hier mee om gaan?

Dit staat haaks op hetgeen in het sportprotocol is beschreven. Het sportprotocol is een protocol dat wordt opgesteld door NOC*NSF en wordt goedgekeurd door het ministerie van VWS. Ieder woord in het sportprotocol wordt zorgvuldig afgewogen. Dit document wordt eveneens onder de aandacht van gemeenten gebracht. Indien een gemeente een strikter beleid hanteert dan staat beschreven in het sportprotocol, is het verstandig om contact op te nemen met het bondsbureau. Het bondsbureau heeft een directe lijn met NOC*NSF waarmee wordt geschakeld indien zich een dergelijk vraagstuk voordoet. 

2e speeldag NPC
Het handhaven op het coronatoegangsbewijs in sportkantines roept veel vragen op en kan zorgen voor afwijkende standpunten binnen een vereniging. Niet alleen binnen de NJBB maar ook bij andere sporten speelt dit. Op dit moment is dit de lijn van het kabinet, volgt de NJBB deze lijn op en geldt deze lijn voor iedereen.

We willen daarom alle spelers, functionarissen en bezoekers van NPC wedstrijden vragen om de regels van een vereniging te respecteren met betrekking tot het gebruik van een CTB in het horecagedeelte. In de uitvoering daarvan kan verschil zitten omdat de situatie per vereniging kan verschillen. Deze vrijheid heeft een vereniging als het gaat over de inrichting van sportkantines. 

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat deze dagen op een gezellige en verantwoorde manier verlopen. We wensen iedereen weer ontzettend veel speelplezier komend weekend!