Sportaanbod door COVID-19 en protocol verantwoord sporten

Sportaanbod door COVID-19 en protocol verantwoord sporten

Sportaanbod door COVID-19 en protocol verantwoord sporten

Het kabinet heeft de afgelopen week de maatregelen ten aanzien van deelname aan sportactiviteiten versoepeld. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. 

In maart en juni 2020 zijn enkele evenementen verplaatst naar een later tijdstip. Inmiddels is duidelijk dat vergunningsplichtige evenementen vanaf 1 juli door kunnen gaan. Alle EK’s en de EuroCup in 2020 zijn geannuleerd door de CEP. Daarnaast is het NK Doubletten en NK Veteranen 2020 geannuleerd en eerder al het NK Tête à tête, Mix en Precieschieten. Dit blijft ongewijzigd ondanks de versoepelingen van de maatregelen. Verenigingen hebben zo meer ruimte om nog toernooien en andere activiteiten te organiseren.

De enige evenementen voor 2020 zijn de NPC speeldagen, het NK Tripletten en het finaleweekend van de Masters. Om te bepalen welk team wordt uitgezonden naar het EK Mannen wordt het NK Tripletten op 14 en 15 november bij Maboul en het finaleweekend van de Masters op 19 en 20 december bij PVN gespeeld. De acht beste teams van dat NK Tripletten plaatsen zich voor het finaleweekend van de Masters. De winnaar van dat finaleweekend plaatst zich vervolgens voor het EK voor mannen in Albertville in september 2021. Onderstaand de richtspeeldagen voor de NPC in 2020. 

2020: 19 september, 3 oktober,17 oktober, 31 oktober, 7 november, 21 november, 12 december

 

Het vernieuwde protocol aan de hand van de persconferentie van het kabinet op 24 juni staat online. Klik hier voor het volledige protocol voor de sport vanuit het NOC*NSF en het sportspecifieke protocol vanuit de NJBB. Het kan zijn dat er wijzigingen worden doorgevoerd in het algemene protocol. Op maandag 29 juni zijn twee links toegevoegd aan het protocol en is aangegeven dat tussenliggende banen niet meer vrij moeten worden gehouden. Op nocnsf.nl/sportprotocol is altijd de meest recente versie te vinden.

Om sportverenigingen te helpen zijn er op basis van het nieuwe sportprotocol voorlichtingsmaterialen ontwikkeld om weer veilig samen te sporten. Denk hierbij aan posters met richtlijnen voor op de sportaccommodatie en de sportkantine/clubhuis. Deze zijn zowel te downloaden voor online als print. Er is ook een set informatieborden beschikbaar waarmee clubs hun accommodatie van routing en van informatie op specifieke plekken kunnen voorzien. 

Download alles hier 

DISCLAIMER: DIT PROTOCOL IS NOG IN ONTWIKKELING EN IS GEBASEERD OP DE KENNIS VAN NU. DE KOMENDE DAGEN KUNNEN NOG AANPASSINGEN VOLGEN (OP BASIS VAN AANWIJZINGSBRIEF RIJKSOVERHEID EN DE DAARUIT VOLGENDE NOODVERORDENINGEN).

 

Voorlopige indeling NPC seizoen 2020/2021 bekend

Voorlopige indeling NPC seizoen 2020/2021 bekend

Voorlopige indeling NPC seizoen 2020/2021 bekend


De NPC-commissie heeft de afgelopen periode veel werk verricht om de voorlopige indeling van het NPC seizoen 2020-2021 op vrijdag 18 juni te kunnen publiceren. Het was vreemd om de afgelopen periode bezig te zijn met de poule-indelingen en bijbehorende speelschema’s, gezien de bijzondere tijd waarin we leven. Gelukkig is de verwachting dat vanaf 1 juli verdere versoepelingen volgen (afhankelijk van de persconferentie van 24 juni) met betrekking tot de sportkantines en binnen accommodaties.

Het bondsbureau trekt gezamenlijk op met de andere sportbonden en het NOC*NSF om te kijken naar de mogelijkheden om vanaf 1 september weer op de normale manier competitiewedstrijden te spelen. Er wordt door de sport collectief gewerkt aan een strategisch opstartplan om vanaf 1 september weer zo normaal mogelijk te kunnen sporten. Het is op dit moment nog onduidelijk welke kant het opgaat. Het is goed mogelijk dat ook bij de start van het nieuwe NPC seizoen rekening moet worden gehouden met de 1,5 meter afstand. Dit zorgt voor uitdagingen met betrekking tot de bezetting/beschikbaarheid van de accommodaties van de verenigingen. Om die reden is er alvast gebrainstormd over eventuele oplossingen.

Onderstaand zijn enkele scenario’s opgesomd die een oplossing kunnen bieden voor de uitdagingen van de verenigingen. Op dit moment betreft het nog ideeën en staat nog niets vast.

De komende periode worden deze scenario’s getoetst bij een aantal verenigingen. Zodra er verdere duidelijkheid is over het nieuwe seizoen dan wordt het op de website geplaatst en worden de NPC-contactpersonen van de verenigingen op de hoogte gebracht.

De ideeën zijn als volgt:

  • Werken met variabele aanvangstijden zodat meer wedstrijden op één speeldag kunnen worden gespeeld;
  • Toevoegen van extra speelzaterdagen naast de huidige 14 richtspeeldagen;
  • Werken met een tijdslimiet per partij om meer wedstrijden per dag te kunnen spelen en eenvoudiger in te plannen;
  • Werken met minder partijen per wedstrijd om meer wedstrijden op één dag te kunnen spelen;
  • Werken met een tijdsblok waarin de wedstrijden moeten worden gespeeld (bijvoorbeeld binnen twee weken) en verenigingen onderling de data en tijd afstemmen;
  • Toevoegen van de zondagen in het weekend van de richtspeeldagen als wedstrijddag.

Op deze pagina zijn een drietal documenten te vinden met betrekking tot de voorlopige indeling voor het nieuwe seizoen. Per vereniging is te zien in welke poules de teams van de vereniging zijn ingedeeld. Daarnaast zijn de poule-indelingen met de bijbehorende speelschema’s te bekijken/downloaden als PDF bestand en als Excelbestand. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de voorlopige indeling. De NPC contactpersonen zijn geïnformeerd over de verdere procedure. Voor meer informatie over de procedure voor het NPC-seizoen 2020/2021 raden we je aan op DEZE pagina te kijken. We hopen op weer een mooi, sportief en gezond nieuw NPC seizoen.

Voorlopige indeling NPC seizoen 2020/2021 bekend

Belangrijke stappen in de procedure richting NPC seizoen 2020-2021

Belangrijke stappen in de procedure richting NPC seizoen 2020-2021

Zoals al te lezen was in Petanque magazine editie 99 (hier ook digitaal te lezen), zijn de voorbereidingen op NPC seizoen 2020/2021 gewoon in gang gezet. Ondanks de huidige ontwikkelingen gaan we er vanuit dat dit seizoen gewoon in gang kan worden gezet. Op uiterlijk donderdag 2 april hebben alle deelnemende verenigingen aan de NPC een inschrijfformulier ontvangen waarop aangegeven kon worden met hoeveel teams zij gaan deelnemen aan seizoen 2020/2021. Inschrijven is mogelijk tot en met zondag 3 mei 2020.

Teams die vóór 4 mei zijn ingeschreven, zijn zeker van deelname. Teams die na 3 mei inschrijven, zijn niet gegarandeerd van een plek, maar komen op een wachtlijst te staan op basis van datum van aanmelding.

UITWIJKLOCATIE
Verenigingen die na de uiterste deadlinevan aanmelden, zondag 3 mei 2020, hun uitwijklocatie pas doorgeven, hebben geen garantie dat het speelschema nog kan worden gewijzigd. Het is daarnaast geen vanzelfsprekendheid dat als een vereniging bijvoorbeeld plek heeft voor drie wedstrijden op de accommodatie én zes teams worden opgegeven, dat op één speeldag 3 thuis- en 3 uitwedstrijden worden ingeroosterd.

PROMOVEREN
De nummers 1 en 2 uit de poules kunnen op het inschrijfformulier aangeven als ze van het recht op promotie afzien. Wanneer de kampioen van de poule gebruik wilt maken van het recht op promotie dan heeft de nummer 2 geen recht op promotie. Er kan geen verzoek voor promotie worden ingediend.

TERUGTREKKEN
Verenigingen kunnen tot en met zondag 3 mei 2020 reeds ingeschreven teams terugtrekken en nieuwe teams inschrijven. Verenigingen die teams in de 5e divisie of hoger terugtrekken, verliezen de divisieplaats van het teruggetrokken team.

VERZOEK ANDERE DIVISIE
Nieuwe teams starten in de 6e divisie. Er kan geen verzoek worden ingediend om nieuwe teams om te laten starten in de 5e divisie of hoger.

VERZOEK NIET DEGRADEREN
Verenigingen kunnen geen verzoeken indienen om de plek in een poule te behouden als een team op de 7de of 8ste plaats is geëindigd. Teams die op plek 7 en 8 zijn geëindigd degraderen of zoveel teams als nodig is om het volgende seizoen weer te komen tot het vastgestelde aantal teams per poule.

BETALING INSCHRIJFGELD
Verenigingen die het inschrijfformulier retourneren, ontvangen direct een factuur voor het inschrijfgeld met betrekking tot het aantal ingeschreven teams in de betreffende divisies. De inschrijving van de teams is pas definitief zodra de factuur is betaald.

INSCHRIJFGELDEN
De inschrijfgelden voor het seizoen 2020-2021 voor de top, 2e en 3e divisie bedragen €189,00 per team. De inschrijfgelden voor de 4e divisie en lager bedragen:

• 14 wedstrijden (poule van 8):
€88,00 per team.

• 12 wedstrijden (poule van 7):
€75,00 per team.

• 10 wedstrijden of minder (poule van 6 of minder): €63,00 per team.

Hierbij geldt dat de poule-indeling bij publicatie van de definitieve indeling leidend is.

VOORLOPIGE INDELING
Op www.nlpetanque.nl wordt uiterlijk 19 juni 2020 de voorlopige indeling gepubliceerd en wordt een e-mail naar alle NPC-contactpersonen verstuurd. Er kunnen geen rechten aan de indeling worden ontleent voor vrijdag 7 augustus.

POULE-INDELINGEN
Ieder jaar is het een enorme klus om de poule-indelingen met bijbehorende speelschema’s te realiseren. Er moet rekening gehouden worden met:

• De maximumcapaciteit van verenigingen
• De maximumcapaciteit van uitwijklocaties
• Reisafstanden
• Zo min mogelijk teams van dezelfde vereniging in 1 poule
• Moment waarop dezelfde verenigingen in 1 poule tegen elkaar spelen.

VERZOEKEN NA POULE-INDELING
De afgelopen seizoenen heeft de competitieleiding behoorlijk veel reacties van verenigingen ontvangen op de voorlopige indeling. Dit betrof vaak verzoeken die door verenigingen/teams onderling konden worden opgelost. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

• Wijzigen van wedstrijddata;
• Ruilen van wedstrijden;
• Wijzigen van (richt)speeltijd;
• Verzoeken met betrekking tot een minimaal aantal thuisteams.

Een wijziging in 1 poule heeft vaak consequenties voor wedstrijdschema’s in andere poules. Een op het oog lijkende eenvoudige aanpassing, levert in de praktijk vaak meerdere nieuwe knelpunten op. Daarom wordt verenigingen verzocht om in eerste instantie te beoordelen of verzoeken/problemen door verenigingen zelf kunnen worden opgelost.

NPC CONTACTPERSONEN
Na de voorlopige indeling kunnen alleen NPC-contactpersonen van een vereniging reageren.De NPC-contactpersoon wordt verzocht één e-mail te sturen met alle verzoeken namens de vereniging. De verzoeken dienen per e-mail via npc@njbb.nl te worden ingediend. Telefonisch worden geen verzoeken in behandeling genomen. Alleen onmogelijkheden met betrekking tot een probleem in de maximumcapaciteit van de accommodatie worden in behandeling genomen.

TERUGTREKKING
Bij een terugtrekking na de deadline van inschrijven, wordt het laagst geklasseerde team van de vereniging teruggetrokken. De overige teams behouden hun plek in een bepaalde divisie. Daarnaast ontvangt de vereniging een boete conform het reglement.

DEFINITIEVE INDELING
De definitieve indeling wordt uiterlijk vrijdag 7 augustus 2020 gepubliceerd op www.nlpetanque.nl. De NPC-contactpersonen worden hierover per e-mail geïnformeerd.

DISPENSATIE BAANAFMETINGEN
Dispensatie voor de baanafmetingen wordt alleen voor de start het van seizoen verleend aan verenigingen. Het verzoek moet uiterlijk 19 augustus 2020 zijn ingediend via npc@njbb.nl. Gedurende het seizoen wordt geen dispensatie verleend. Dispensatie wordt alleen verleend aan teams die in de 4e divisie of lager spelen en alleen na goedkeuring van de competitieleider. Het formulier voor aanvragen van dispensatie wordt gelijk gestuurd met het opgaveformulier van de teams.

EERSTE RICHTSPEELDAG
De eerste richtspeeldag is zaterdag 19 september 2020. Alle speeldagen staan op de website: www.nlpetanque.nl.

Gevolgen sportaanbod met betrekking tot coronavirus

Gevolgen sportaanbod met betrekking tot coronavirus

Gevolgen sportaanbod met betrekking tot coronavirus

Op maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Deze maatregelen zijn erop gericht de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn in ieder geval van kracht tot 1 juni, heeft de regering en het RIVM bekend gemaakt.

Eén van de dringende aanvullende overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is alle bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen tot 1 juni te verbieden. De ondergrens van honderd personen die aanvankelijk van toepassing was, verdwijnt.

Deze maatregel heeft gevolgen voor het sportaanbod binnen de NJBB. We zijn de afgelopen dagen intensief bezig geweest om de gevolgen in kaart te brengen en verschillende scenario’s uit te werken. Ons petanquehart is uiteraard geraakt omdat onze sport volledig stil is komen te liggen. Maar wat om ons heen overheerst is begrip en overtuiging. Gezondheid gaat voor alles.

We begrijpen dat er veel vragen zijn, vanuit verenigingen en spelers. De belangrijkste vragen en antwoorden proberen we te bundelen op onze speciale pagina over het coronavirus. De informatie op deze pagina werken we continu bij dus houd deze pagina goed in de gaten.

De verschillende gevolgen worden hieronder toegelicht.

Nationale Petanque Competitie (NPC)
De NPC wordt per direct beëindigd. Er worden geen kampioenen aangewezen. Het bondsbestuur acht dit niet passend gelet op de afloop van het seizoen en de situatie waarin het land verkeert. Voor promotie/degradatie wordt gekeken naar de huidige stand en op basis van deze stand wordt de indeling gemaakt voor het seizoen 2020-2021. ’t Dupke wordt op basis van de huidige stand uitgezonden naar het finaleweekend van de EuroCup.

Alhoewel de clubs voor een ongekend grote uitdaging staan de komende maanden, zullen wij er met vereende krachten alles aan doen toe te werken naar een goede start van het nieuwe seizoen!

De procedure voor het nieuwe seizoen, seizoen 2020-2021, blijft ongewijzigd. De verenigingen zijn op de hoogte van de procedure en de belangrijke data zijn op de website vermeld.

Nationale Kampioenschappen (NK’s)
Het NK Tête-à-Tête, NK Mix en NK Precisieschieten worden in 2020 afgelast. Het NK Doubletten en
NK Tripletten gelden als kwalificatiemomenten voor respectievelijk het EK Tête-à-Tête/Doubletten/Mix en het finaleweekend van de Masters. Om deze kampioenschappen veilig te stellen, is besloten het NK Doubletten te verhuizen naar de datum van het NK Mix (11 en 12 juli). Het NK Tripletten wordt verplaatst naar het weekend van 14 en 15 november (oorspronkelijk datum finaleweekend Masters) en het finaleweekend Masters wordt verplaats naar het weekend van 19 en 20 december (oorspronkelijk datum NK Precisieschieten).

Op dit moment wordt met de organiserende verenigingen de locaties van deze kampioenschappen afgestemd. Zodra de locaties definitief zijn, wordt dit gecommuniceerd. 

 Oude datumNieuwe datumLocatie
NK Doubletten16 & 17 mei11 & 12 juliPC Oisterwijk
NK Tripletten13 & 14 juni14 & 15 novemberMaboul
NK Veteranen22 & 23 augustusL'Ammerzo
Finaleweekend Masters14 & 15 november19 & 20 decemberPVN

Kwalificatietoernooien Masters
De kwalificatietoernooien op 4 april (De Generale bij MIDI) en 24 mei (Breda Masters bij Va-Tout) zijn voor 2020 afgelast. Dat betekent dat onderstaande kwalificatietoernooien als kwalificatiemoment gelden voor het finaleweekend van de Masters.

  • 5 juli Rijswijk Masters, ABA
  • 15 augustus Martini Masters, Près le But
  • 12 september HPW, PUK
  • 14 en 15 november NK Tripletten

Districtskampioenschapen en Districtscompetities
De districtskampioenschappen Tête-à-Tête waren al afgelast. Gezien de druk op de toernooikalender is besloten deze kampioenschappen niet meer in te halen. Daarnaast zouden in april veel districtscompetities starten. Alle speeldagen tot 1 juni zijn afgelast. Inmiddels wordt bij alle districtsteams geïnventariseerd wat de gevolgen zijn van deze maatregel voor geplande en/of lopende competities. Zodra hierover meer bekend is, zal het districtsteam de betreffende verenigingen informeren.

Overige bijeenkomsten
Er staan voor de komende periode nog een aantal ledenraadplegingen (LRP’s) gepland in district Zuid, Oost, Noord en Zuidoost. Deze bijeenkomsten zijn allemaal geannuleerd. De verenigingen ontvangen binnen 1-2 weken een digitale vragenlijst zodat op deze manier alsnog input kan worden gegeven. Deze input zou normaliter via de ledenraadplegingen worden verzameld.

De bondsraad staat op dit moment gepland voor zaterdag 6 juni. Het bondsbestuur bereidt een scenario voor waarbij er rekening wordt gehouden dat deze vergadering niet op locatie kan plaatsvinden. De bondsraadsleden worden hierover uiterlijk volgende week geïnformeerd.

De besluiten die zijn genomen ten aanzien van het sportaanbod zijn een harde klap voor het petanque in Nederland, maar het enige mogelijke besluit, waarmee we meteen duidelijkheid kunnen verschaffen aan onze achterban. We beseffen dat we als sport nu even pas op de plaats moeten maken, gezien alles dat er nu speelt in de maatschappij en op het gebied van volksgezondheid. Vanzelfsprekend nemen we onze verantwoordelijkheid in de voorbeeldrol die we hebben. Wij houden ons aan de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd, zoals de anderhalve meter afstand bewaren. We beseffen ook heel goed dat deze maatregelen voor sommige teams in de NPC nadelig uitpakken. Er zijn veel scenario’s uitgewerkt en er is gekozen voor een scenario waarin het minste aantal teams worden benadeeld. Er is helaas geen optimaal scenario te bedenken en daarom rekenen we ook op jullie begrip.

We weten niet hoe lang deze situatie in Nederland nog aanhoudt, maar uiteindelijk pakken we die boules weer met elkaar op!

Komend weekend geen NPC en Districtskampioenschappen

Komend weekend geen NPC en Districtskampioenschappen

Komend weekend geen NPC en Districtskampioenschappen

LET OP: Voor de meest actuele informatie over de gevolgen van het coronavirus, ga je naar deze pagina.

De NJBB heeft kennis genomen van de persconferentie van de Brabantse Veiligheidsregio’s op 10 maart jl., waarbij Brabanders is opgeroepen om ‘zeven dagen sociale onthouding’ in acht te nemen. Het advies hierbij luidde: “Ga even geen nieuwe sociale contacten aan en wees terughoudend met bestaande sociale contacten”. De burgermeesters van de veiligheidsregio’s in Noord-Brabant hebben onder andere evenementen met meer dan 1.000 mensen verboden.

In het weekend van 14 en 15 maart geen NPC wedstrijden en districtskampioenschappen

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Noord-Brabant heeft NOC*NSF op 11 maart alle sportbonden geadviseerd gevolg te geven aan de oproep van de Veiligheidsregio’s. Het bondsbestuur heeft er, gezien de hogere gemiddelde leeftijd en het hoge risicoprofiel van de leden van de verenigingen van de NJBB, bewust voor gekozen om een maatregel te nemen welke verder gaat dan het advies van de Veiligheidsregio’s Noord-Brabant.

Binnen de NJBB is besloten om alle NPC wedstrijden en districtskampioenschappen tot en met maandag 16 maart af te gelasten. Deze maatregel geldt voor alle wedstrijden in het kader van de Nationale Petanque Competitie (NPC) in geheel Nederland en de Districtskampioenschappen Tête-à-tête in de districten Zuidwest en Zuid.

Deze maatregel heeft uiteraard gevolgen voor het verdere verloop van de NPC en de organisatie van de districtskampioenschappen. In de loop van maandag 16 maart volgt een bericht waarin wordt aangegeven hoe dit zal worden georganiseerd.

Regionale toernooien

Naast de NPC wedstrijden en de districtskampioenschappen staan er voor komend weekend vier toernooien op de toernooikalender. De organisatie van deze toernooien ligt in handen en is de verantwoordelijkheid van de organiserende verenigingen. Deze verenigingen wordt geadviseerd om een goede afweging te maken over het wel of niet door laten gaan van het toernooi dat zij organiseren.

LET OP: Voor de toernooien die verenigingen zelf organiseren, is het aan te raden de Facebookpagina en/of website van de vereniging in kwestie goed in de gaten te houden. De informatie die zij communiceren is daarin leidend.

 

Het NPC-seizoen is halverwege; hoe hangt de vlag erbij?

Het NPC-seizoen is halverwege; hoe hangt de vlag erbij?

Het NPC-seizoen is halverwege; hoe hangt de vlag erbij?

We zitten op de helft van het NPC seizoen. Tijd voor een korte terugblik op de eerste helft van de competitie. Zaterdag 14 december werd speelronde 7 gespeeld en zaterdag 28 maart 2020 staat de laatste speelronde op het programma; speelronde 14. We blikken terug, maar kijken ook vast vooruit.

Topdivisie
In de Topdivisie is de spanning weer helemaal terug na het gelijkspel van ’t Dupke in Apeldoorn tegen ’t Zwijntje in speelronde 7. Daarentegen won Les Cailloux klinkend van Petangeske met 7-1. Het verschil tussen Les Cailloux en ’t Dupke is nog maar één punt in het voordeel van ’t Dupke. Kan Les Cailloux toch de derde titel op rij binnenhalen of gaat ’t Dupke op gelijke hoogte komen met Les Cailloux ten opzichte van het aantal behaalde kampioenschappen in de NPC? ABA lijkt vooralsnog afgehaakt met drie en vier punten achterstand maar dat kan na de 8ste speelronde weer anders zijn. ABA speelt dan thuis tegen ’t Dupke. Kan ABA dan de titeldromen nieuw leven inblazen?

Tweede divisie
’t Lover 1 staat met 0 punten onderaan in de Topdivisie maar de vereniging kan wellicht toch een team behouden in de Topdivisie. Het tweede team staat namelijk bovenaan in poule 2001. Het team voelt wel de hete adem van De Gooiers 1 en Randenbroek 1. Kan Randenbroek na de tweede plek van vorig jaar nu wel het kampioenschap behalen? Of gaan De Gooiers weer terugkeren in de Topdivisie na afwezigheid sinds het seizoen 2016-2017 op het hoogste niveau?

PUK heeft het pilotseizoen nog het kampioenschap in de Topdivisie behaald. Sinds dit seizoen is het eerste team te bewonderen in de tweede divisie, voor het eerst. Het team staat bovenaan in poule 2002 en kan na één jaar afwezigheid weer terugkeren op het hoogste niveau. Het team voelt nog wel de hete adem van MIDI in de nek. Zij hebben slechts twee punten achterstand. De wedstrijd tussen beide teams staat 14 maart op het programma. Wordt dat een echte kampioenswedstrijd of is het al eerder beslist?

Derde divisie
In poule 3001 lijkt de titelstrijd te gaan tussen twee teams. Jeu de Bommel 1 en ’t Dupke 2. Jeu de Bommel heeft vorig seizoen op 2 punten het kampioenschap gemist. Is het dit jaar wel raak voor het team uit Zaltbommel?

Niet alleen ’t Dupke heeft haar tweede team in de derde divisie, Les Cailloux en ABA ook. ABA 2 heeft in poule 3002 een riante voorsprong van 4 punten op JBC Vlaardingen 1. Kan ABA met haar eerste twee teams op het hoogste niveau spelen in Nederland?

In poule 3003 zien we dat de nieuwkommer Le Biberon 1 het meer dan verdienstelijk doet, Het team staat op een tweede plek met één punt achter PUK 2. PUK 2 moest vorig seizoen degraderen na de degradatie van PUK 1. Kunnen beide teams dit jaar dan het kampioenschap behalen of steekt Le Biberon daar een stokje voor?

Kan Les Taxateurs 1 het kampioenschap in poule 3004 behalen en voor het eerst een plek in de tweede divisie veroveren? Het team heeft één punt voorsprong op naaste achtervolgers De Teerling 1 en DOSC 2.

Vierde divisie
In poule 4001 heeft Près le But 1 al een ruime voorsprong van 6 punten te pakken. Gaat het team deze voorsprong nog weggegeven?

Naast het eerste team staat het tweede team van Les Taxateurs ook op de eerste plek, in poule 4004. Wordt het een dubbel kampioenschap voor de vereniging of kan Les Cailloux 4 daar nog een stokje voor stoken ondanks de twee punten achterstand?

Waddinxveen staat met haar eerste team na de promotie van vorig jaar ook dit seizoen op de eerste plaats in poule 4006. Kan het team wederom een kampioenschap behalen of kan Les Boules Fleuries met haar tweede teams verandering in brengen?

PUK heeft met haar teams een sterk eerste deel van de competitie gedraaid. Team 3 staat in poule 4007 bovenaan. Met één punt achterstand maakt Sporting Badhoevedorp 2 ook nog steeds kans op de titel. Speelronde 8 staat direct de wedstrijd tussen beide teams op het programma.

Vijfde divisie
In poule 5003 is het nog enorm spannend. La Donnée 1 en PC Eindhoven 2 staan gelijk met 8 punten en daarachter staat nog De Soepele Pols 1 met zeven punten. Wie trekt aan het langste eind?

In poule 5007 heeft L’Esprit een ruime voorsprong te pakken. Vijf punten los van de nummer 2 en drie en dat zijn ook team 2 en 3 van CJB Middelburg. Kunnen de teams van Middelburg hier nog verandering in brengen?

Het succes van het eerste deel van Les Taxateurs stopt niet. De vereniging staat met al haar drie teams bovenaan. Het derde team staat in poule 5012 bovenaan en twee punten los van De Nijeboulers 1.

Zesde divisie
Jeu de Bommel twee doet het ook goed in haar eerste seizoen. Het team staat in poule 6002 bovenaan en vier punten los van naaste belager PV Beek 3. Het derde team staat daarnaast ook bovenaan in poule 6004. Bommel staat met haar drie teams bovenaan net als Les Taxateurs. Een prachtige prestatie van beide verenigingen maar de vraag blijft, kunnen ze dit vasthouden?

In poule 6006 zitten een aantal teams die dit seizoen voor het eerst deelnemen waaronder de nummer een en twee in de poule. De Valkatties 2 staat met negen punten bovenaan en daarachter De Lammen Errem 1 met acht punten.

De Bouledozers 2 staat in poule 6014 ruim bovenaan met vijf punten meer dan Les Mille Iles 3. Kan het team het kampioenschap behalen zoals team 1 van de vereniging vorig jaar heeft gedaan?