Gevolgen nieuwe kabinetsmaatregelen (d.d. 13 oktober) voor sportaanbod NJBB

Gevolgen nieuwe kabinetsmaatregelen (d.d. 13 oktober) voor sportaanbod NJBB

Gevolgen nieuwe kabinetsmaatregelen (d.d. 13 oktober) voor sportaanbod NJBB

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdagavond 13 oktober heeft het bondsbestuur op woensdagavond 14 oktober vergaderd over de gevolgen van de nieuwe kabinetsmaatregelen voor het sportaanbod binnen de NJBB.

Het kabinet heeft maatregelen getroffen die horen bij een ’gedeeltelijke lockdown’. Hierbij is aangegeven dat, als de maatregelen onvoldoende effect hebben, de volgende stap een algehele lockdown is. De situatie in Nederland is op dit moment zeer zorgwekkend en daarom heeft het kabinet opgeroepen het aantal reisbewegingen en aantal sociale contacten zoveel mogelijk te beperken.

In het licht van de nieuwe kabinetsmaatregelen, de adviezen van NOC*NSF en RIVM en zeker  ook de bezorgde geluiden van petanqueverenigingen die het bondsbestuur de afgelopen weken heeft vernomen en ook met een bezoek aan enkele verenigingen concreet heeft waargenomen, zijn onderstaande besluiten genomen.

NPC Seizoen 2020/2021

Tweede tot en met zesde divisie

Het NPC seizoen voor de 2e t/m 6e divisie wordt per direct beëindigd. Gezien de ernst van de situatie en de verwachting dat COVID-19 de komende maanden onder ons blijft, vindt het bondsbestuur het niet verantwoord om de competitie te hervatten. Veel ouderen, die behoren tot de kwetsbare doelgroep, nemen deel aan de NPC en om de NPC (in welke divisie dan ook) te spelen worden er risicovolle verplaatsingen gemaakt, die we in deze tijd moeten vermijden.

Naarmate het aantal besmettingen de afgelopen weken toenam, werd vanzelfsprekend de angst in Nederland en onder verenigingsleden groter. Het is daardoor steeds lastiger om complete teams af te vaardigen.

Er is daarnaast veel ongerustheid over het ventileren van de binnenaccommodaties met de koudere maanden in aantocht. De vragenlijst over ventilatie is door meer dan 78% van de deelnemende verenigingen ingevuld, het bondsbestuur is erg blij met deze grote response. Het laat goed zien hoe betrokken iedereen is en hoe deze kwestie leeft. Ook blijkt hieruit dat er maar enkele verenigingen de accommodatie door een gespecialiseerd bedrijven hebben laten controleren en dat baart het bondsbestuur grote zorgen.

De NPC wordt voor de 2e t/m 6e divisie als ’niet gespeeld’ verklaard. Over het inschrijvingsproces voor het seizoen 2021-2022 volgt tijdig meer informatie. Verenigingen dienen hun teams voor het nieuwe seizoen opnieuw aan te melden. Voor de indeling van het seizoen 2021-2022 zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de indeling van het seizoen 2019-2020.

Topdivisie
De kampioen van de topdivisie wordt ingeschreven voor de EuroCup. Vanwege deze reden wordt de competitie in de topdivisie nog niet definitief beëindigd, maar voorlopig uitgesteld tot januari 2021. Als de situatie het toelaat, wordt in januari de competitie hervat en een halve competitie gespeeld. In dat geval worden speelronde 2 t/m 6 voortgezet.

Om de veiligheid van al onze spelers te kunnen waarborgen, stelt het bondsbestuur in ieder geval de voorwaarde dat de ventilatie van de verenigingen in de topdivisie vóór 1 december goedgekeurd moet worden door een daartoe bevoegde partij.

Uiterlijk 11 december neemt het bondsbestuur een definitief besluit over de voortzetting van de NPC in de topdivisie en zal dan eventueel met aanvullende maatregelingen komen.

Inschrijfgelden NPC
De gehele petanquesport wordt financieel hard geraakt. Petanqueverenigingen moeten interen op het eigen vermogen omdat inkomsten uit kantines, toernooien en andere activiteiten wegvallen en er nauwelijks aanwas is van nieuwe leden. Bovendien lopen de vaste lasten door. Het ontbreken van aanwas van nieuwe leden werkt ook door richting de landelijke organisatie. Het is van belang dat wij hier samen, als NJBB, doorheen komen. Daarnaast zorgt ook het wegvallen van opbrengsten uit competities en kampioenschappen voor behoorlijke financiële tegenvallers. Om de financiële schade zoveel mogelijk voor verenigingen te beperken, heeft het bondsbestuur besloten alle NPC inschrijfgelden voor het seizoen 2020/2021 te crediteren ongeacht of de NPC in de topdivisie nog doorgaat. We doen hiermee tevens een appel op onze gezamenlijke solidariteit en collectiviteit om samen de verbinding van onze Bond en de Verenigingen krachtig te houden

NK tripletten en finaleweekend van de Masters
Het NK tripletten en finaleweekend van de Masters in 2020 worden uitgesteld tot begin 2021. Het bondsbestuur gaat in overleg met de organisatoren om de mogelijkheden in 2021 te bespreken. Ook hier geldt dat het bondsbestuur op uiterlijk 11 december een definitief besluit neemt over de voorzetting van het NK tripletten en het finaleweekend van de Masters dat in 2020 oorspronkelijk georganiseerd zou worden.

Oproep aan verenigingen
Het is bijzonder teleurstellend dat de sport opnieuw hard wordt getroffen door deze nieuwe onvermijdelijke maatregelen. Het bondsbestuur doet een dringend beroep aan de verenigingen zich te houden aan de maatregelen om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. In het kort zijn de spelregels vanaf 14 oktober:

 • Sporten (vrij spelen en trainen) voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden;
 • Het aantal spelers per baan betreft maximaal 4 personen waarbij de spelers te allen tijde 1,5 afstand van elkaar dienen te houden;
 • Er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige binnen ruimte (boulodromes);
 • Buiten geldt het maximum van 30 personen niet maar een maximum van 4 personen per baan waarbij de afstand tussen de spelers, op, tussen, en of naast de baan op 1,5 meter gewaarborgd wordt. Te allen tijden geldt dat de 1,5 meter tussen medespelers, tegenstanders en andere personen op de baan gehandhaafd wordt.
 • Het organiseren van competities, toernooien, husselavonden, uitwisselingen of andersoortige activiteiten binnen de vereniging zijn niet toegestaan;
 • Het is in dat geval bij petanque alleen mogelijk om in tête-à-tête of doublettenvorm in dezelfde samenstelling en tegen dezelfde tegenstanders te spelen om wisselingen zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Publiek is niet toegestaan;
 • Sportkantines maar ook kleedkamers en douches zijn gesloten;
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Echter is het voor deze groep verboden om competities te spelen.
 • Alleen als kinderen tot en met 17 jaar samen spelen zonder senioren (18 jaar en ouder) geldt de groepsgrootte van 4 personen en het maximaal aantal personen van 30 niet. In alle andere gevallen (bijvoorbeeld combinatie jeugd en senioren) gelden de regels voor groepsgrootte en maximum aantal binnen boulodromes wel.

Vanzelfsprekend zullen wij de ontwikkelingen nauwlettend volgen en de belangen voor onze sport en onze leden zo goed mogelijk behartigen. Indien daar aanleiding voor is en voor onze sport specifiek relevant, zullen wij ook niet schromen daarin verdergaande maatregelen te nemen. Wij houden u daarvan op de hoogte.

Klik voor de laatste versie van het aangepaste sportprotocol hier waarin ook de specifieke regels voor petanque terugvindt.

De NJBB zijn en blijven wij samen! Laten wij gezamenlijk de handschoen oppakken en corona overwinnen, door de maatregelen stringent op te volgen en alle risico’s te vermijden.

Laten we ons voorbereiden op betere tijden, zodat we sterker uit de strijd komen. Het bondsbestuur wenst u sterkte, wijsheid en een goede gezondheid toe.

Van de voorzitter

Van de voorzitter

Van de voorzitter

De zomer ligt al weer een beetje achter ons en wat is die periode voor de meeste van ons anders verlopen. Geen vakantie in het buitenland en al zeker niet met het vliegtuig. We bleven massaal thuis, in eigen land. Wel konden we gelukkig sinds mei weer volop petanque spelen, zijn de verenigingen weer open en actief en maken we ons op voor het nieuwe seizoen. Wat fijn dat onze sport coronaproof kan worden gespeeld en het weer mee zat om zo lang mogelijk buiten te spelen. Ook waren er mooie lokale Jeu de Boules activiteiten in allerlei plaatsen en opende er weer een jeu de boules bar. De tijdelijke petanque baantjes in Den Bosch (als voorproefje voor de EK 2022) die we op 10 juli officieel opende, waren wel heel bijzonder en werd een groot succes!

Het verloop van COVID 19 blijft spannend en vraagt om onze alertheid en aanpassingsvermogen, zeker nu de NPC voor de deur staat. Met betrekking tot de NPC zijn enkele tijdelijke versoepelingen ten opzichte van het NPC reglement gemaakt. Deze verruimingsmogelijkheden moeten ervoor zorgen, dat de NPC maximaal kan worden gespeeld. Het bondsbestuur begrijpt heel goed dat er ondanks de versoepelende maatregelen nog steeds zorgen leven bij spelers en verenigingen. Sinds 16 maart houden het bestuur en bureau intensief contact met alle autoriteiten (NOC*NSF, RIVM etc). Een punt van ongerustheid bij verenigingen heeft te maken met ventilatie. Deze zorg speelt bij meerdere binnensporten. De afgelopen periode is hier extra aandacht voor gevraagd bij het NOC*NSF en het RIVM. Het advies is om het protocol verantwoord sporten te volgen: “in het geval er enkel natuurlijk geventileerd kan worden (door ramen en deuren open te zetten) zorg er dan voor dat dit in ruime mate kan gebeuren. Het RIVM geeft hierover ook adviezen, deze zijn hier vindbaar. Raadpleeg bij twijfel experts of neem contact op met de gemeente”. M.b.t. de sporters is het hun persoonlijke afweging in welke mate zij het wel of niet voor zich zelf verantwoord vinden om te sporten.“ Op deze informatie baseert het bondsbestuur zich.

Gelukkig wordt het de komende 2 weken in ieder geval goed weer en kan er veel buiten worden gespeeld. Op dit moment is er dan ook geen aanleiding om de NPC te verplaatsen of te annuleren. Het bestuur beseft heel goed dat de situatie over 4 dagen of 2 weken anders kan zijn en het bondsbestuur zal daar op dat moment naar handelen. Voor dit moment houden we de “fingers crossed” en hopen we dat er de komende periode geen verscherpende maatregelen vanuit de overheid komen. Wellicht ten overvloede maar speel geen NPC bij lichte verkoudheidsklachten.

Als bondsbureau en bondsbestuur zijn we ook intensief bezig met strategische vraagstukken zoals de internationale wedstrijdsport. Hiervoor hebben we inmiddels een aantal sessies belegd samen met bondsraadleden en leden van de klankbordgroep die zich met dit onderwerp hebben bezig gehouden. 

Een ander onderwerp is de evaluatie van de bondsorganisatie. Dit project is ook door een aparte werkgroep ter hand genomen door onderzoek te doen onder bondsraad en verenigingen, conclusies te trekken en aanbevelingen te doen. Voor beide onderwerpen wordt 26 september een strategisch beraad belegd. Uiteraard zullen wij daarna hierover terugkoppelen. 

Ik wens u de komende tijd veel petanque plezier en een mooie NPC met goede resultaten. 

Met vriendelijke groet,

 

 

Voorzitter

Gevolgen nieuwe kabinetsmaatregelen (d.d. 13 oktober) voor sportaanbod NJBB

Start NPC seizoen 2020-2021

Start NPC seizoen 2020-2021

Aanstaande zaterdag staan de eerste wedstrijden voor het nieuwe NPC seizoen op het programma. Vanwege COVID-19 zijn door verenigingen al enkele wedstrijden verplaatst naar aanstaande zaterdag om de drukte op de accommodatie te beperken. We willen alle spelers, coaches en scheidsrechters alvast heel veel plezier en succes wensen. Wellicht ten overvloede maar om de competitie goed te laten verlopen, verzoeken we deelnemers de geldende richtlijnen vanuit het kabinet goed na te leven. De afgelopen dagen hebben ook de Minister van Sport en de voorzitter van het NOC*NSF een filmpje opgenomen voor alle sporters die deelnemen aan competities.

Klik hier om te zien wat minister van Ark zegt over de start van het competitieseizoen.

Klik hier om te zien wat de voorzitter van het NOC*NSF, Anneke van Zanen-Nieberg, heeft geschreven voor de start van het competitieseizoen.

 

Reglementswijzigingen Nationale Petanque Competitie (NPC)

Het nieuwe NPC seizoen staat voor de deur en voor het begin van de competitie is een aantal relevante wijzigingen in het NPC reglement doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben onder andere te maken met het alcoholgebruik in alle divisies en de mogelijkheid tot wisselen in de topdivisie.

Geen alcoholgebruik tijdens NPC speeldag

In het Toernooireglement Petanque (TRP) staan gedragsregels die gelden tijdens toernooien, kampioenschappen én de NPC. Zo is het niet toegestaan om onder invloed van drugs of alcohol te zijn of tijdens het toernooi drugs te gebruiken en wordt van iedereen verwacht dat zij eerlijk, sportief en respectvol spelen. Deze gedragsregels zorgen er voor dat de sport petanque door iedereen op een veilige en fijne manier kan worden beoefend. Enkele gedragsregels gelden specifiek op speeldagen van de NPC, bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van alcohol.

Voorheen was het zo dat alcoholgebruik tussen de partijen door verboden was in de top-, 2e en 3e divisie van de NPC. Bij een serieuze beoefening van de sport petanque past het niet om gedurende de speeldag van een competitie alcohol te nuttigen. Dit geldt voor alle niveaus. Daarom is artikel 32.2 van het TRP zo aangepast dat dit verbod geldt in alle divisies. De nieuwe tekst luidt:

“Het is spelers, coaches en andere deelnemers verboden tijdens het spelen van een partij te roken of alcoholische drank te nuttigen. Voor spelers in de NPC en deelnemers aan nationale toernooien geldt een alcoholverbod van het begin van de speeldag tot en met de laatste partij van hun equipe.”

Met deze wijziging wordt benadrukt dat de petanque op alle niveaus als sport wordt beoefend, iets waar alcoholgebruik niet mee te combineren is.

In de gevallen dat er een drankje wordt genuttigd op de vereniging, is het belangrijk dat er goed wordt omgegaan met alcohol en sport. Meer hierover, bijvoorbeeld over het verantwoord schenken, is te vinden op https://nocnsf.nl/alcohol-en-sport.

Wisselen in de topdivisie

In de topdivisie is tijdens het vorige NPC seizoen een pilot gedraaid waarbij het mogelijk was om tijdens een speelronde te wisselen. Na evaluatie van de pilot is besloten om het wisselen definitief in te voeren in de topdivisie. In artikel 8.2 staat welke regels hierbij gelden. Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven wanneer iemand mag worden gewisseld en wat er gebeurt als er een fout wordt gemaakt bij het wisselen.

Naast de wijzigingen met betrekking tot het alcoholgebruik en de wisselmogelijkheden zijn er meer wijzigingen doorgevoerd.

Overige wijzigingen

Artikel 2.6 NPC Reglement

Vanaf september mogen alle teams een coach aanwijzen, hierbij maakt het niet uit in welke divisie het team speelt. Voorheen was dit alleen mogelijk voor teams in de top- 2e en 3e divisies.

Artikel 3.8 NPC Reglement

In het geval dat een team met een niet-speelgerechtigde deelnemer deelneemt, verliest dat team de partij met 6-13 (deze sanctie staat in artikel 9.1). Daarnaast wordt een boete in rekening gebracht ter hoogte van tweemaal het inschrijfgeld (deze boete staat in artikel 5.4.2.)

Artikel 5.3.2 NPC Reglement

Een team heeft recht om bij overmacht een wedstrijd af te zeggen. Het niet kunnen opstellen van voldoende spelers om welke reden dan ook wordt niet gezien als overmacht. De afzegging dient zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de competitieleiding en tegenstander.

Bij een positief oordeel door de competitieleiding wordt een nieuwe datum vastgesteld na overleg met beide teams. Voorheen moest de wedstrijd voor de volgende speelronde zijn gespeeld. Dit is aangepast, er mag maximaal één speelronde tussen de nieuwe en oorspronkelijke datum zitten.

Artikel 6.2 NPC Reglement

Teams kunnen in overleg bepalen hoe de te spelen partijen worden verdeeld over het beschikbare speelvlak. In het reglement is nu aangegeven dat, als zij hier niet uit komen, er wordt getost om te beslissen welke teamleider de verdeling over het speelvlak bepaalt.

Artikel 6.4 NPC Reglement

Spelers hebben behoefte aan inspelen voordat zij aan een partij beginnen. Om dit mogelijk te maken, spreken de teamcaptains na elke speelronde (in overleg met de scheidsrechter) af hoe laat de volgende speelronde begint. Als de teamcaptains het niet eens kunnen worden, beslist de scheidsrechter.

Artikel 9.2 NPC Reglement

In dit artikel staat een sanctie beschreven die kan worden opgelegd. Voorheen stond hier dat een wedstrijd met 0-8 zou worden verloren. Deze sanctie is gewijzigd in een verlies van ‘minimaal 0-5’. Mocht de wedstrijd zijn verloren met een groter verschil, dan geldt de oorspronkelijke uitslag gehanteerd en krijg het gesanctioneerde team geen partijpunten.

Download het gewijzigde NPC Reglement en Tips & Tricks boekje

Het gewijzigde NPC reglement is uiteraard terug vinden op de website van NLPetanque. Ook het boekje met Tips&Tricks is aangepast en zowel hardcopy en digitaal in te zien.

NK’s en landelijke toernooien 2020 & 2021

NK’s en landelijke toernooien 2020 & 2021

NK’s en landelijke toernooien 2020 & 2021

In dit nieuwsbericht geven we eerst verdere informatie over het NK Tripletten en finaleweekend Masters 2020. De locatie is gewijzigd, er is een maximum ten opzichte van het aantal deelnemende teams en de data zijn bekend. Vervolgens geven we verdere informatie over de data en locaties van de NK’s, landelijke toernooien en de Master kwalificatiecyclus in 2021 en de data van de NPC speeldagen voor het seizoen 2021-2022.

NK Tripletten en finaleweekend Masters 2020

Het is dit jaar een andere cyclus geworden dan een ieder voor ogen had. Dit is uiteraard als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Door de afgelastingen van meerdere kwalificatietoernooien, rest er dit jaar slechts één kwalificatiemoment voor het finaleweekend op 19 en 20 december 2020 bij PVN. Dit betreft het NK tripletten in het weekend van 14 en 15 november, tevens bij PVN in Nieuwegein.

Teams die zich willen kwalificeren voor het finaleweekend van de Masters dienen zich, zoals gebruikelijk, vooraf aan te melden. In dit geval betekent dit dat men zich zowel voor het NK tripletten dient aan te melden via het secretariaat van de vereniging en als team via de website om deel te nemen aan de kwalificatiecyclus. De beste acht teams bij het NK tripletten, die zich vooraf hebben aangemeld voor de kwalificatiecyclus van de Masters 2020, plaatsen zich voor het finaleweekend. (Het is tot twee weken voor aanvang van het NK tripletten mogelijk om een team aan te melden voor de kwalificatiecyclus van de Masters 2020 via het aanmeldformulier op de website.)

Het NK tripletten zou eerst plaatsvinden bij Maboul in Ede. Vanwege de maatregelen die getroffen worden in de strijd tegen COVID-19 biedt de accommodatie van Maboul helaas onvoldoende ruimte. Het NK is verplaatst naar PVN in Nieuwegein, hier is zowel op de banen als in de kantine meer ruimte beschikbaar om afstand te bewaren. Wij danken Maboul voor hun begrip voor deze situatie en PVN voor hun flexibiliteit. Beiden maken het mogelijk om in deze tijd het NK tripletten op een veilige manier te organiseren.

Gezien de maatregelen tegen COVID-19 (onder andere te hanteren onderlinge afstand) is er een beperkt aantal plekken beschikbaar voor het NK. In totaal kunnen 32 teams deelnemen. Hierbij geldt dat de teams op basis van datum van inschrijving worden toegelaten tot het NK. Gezien het NK open staat voor 32 teams wordt het NK op één dag gespeeld. Het NK voor de categorie mannen vindt dan plaats op zaterdag 14 november. Wanneer het aantal van 32 teams is bereikt worden de overige aanmeldingen op de reservelijst geplaatst. Het NK tripletten voor de categorie mannen staat vooralsnog niet open voor toeschouwers maar alleen voor de deelnemende teams en functionarissen gezien de beperkte ruimte die beschikbaar is om de afstand te bewaren. Gezien de beste acht teams zich plaatsen voor het finaleweekend van de Masters wordt bij het NK Tripletten ook om plek drie gespeeld.

De NK’s tripletten voor de jeugd en vrouwen gaan vooralsnog ook door. Bij de vrouwen zijn er minimaal negen teams nodig om het NK door te laten gaan en bij de jeugd minimaal twee teams. Beide categorieën spelen het NK in principe op zondag 15 november. Mocht er gezien het aantal deelnemende teams bij de mannen, voor de vrouwen en jeugd voldoende ruimte zijn op de zaterdag, dan worden de NK’s voor de vrouwen en jeugd gehouden op zaterdag 14 november.

Het NK gaat vooralsnog door en wij hebben er alle vertrouwen in dat het NK op een veilige manier wordt georganiseerd. Mocht hier verandering in komen, bijvoorbeeld door afgekondigde maatregelen, dan houden wij jullie hier uiteraard van op de hoogte.

Save the date! 2021

Het duurt nog even, maar we gaan ervan uit dat volgend jaar de NPC speeldagen en de NK’s op de volgende data gehouden kunnen worden. Noteer ze dus alvast in je agenda:

NK’s 2021
Let op, de data van het NK Veteranen en NK Tête-à-tête zijn gewisseld in 2021. Het NK Veteranen dient als kwalificatiemoment voor het EK Veteranen in september 2021. Om die reden is het NK vervroegd zodat er genoeg voorbereidingstijd is voor het team maar ook voor de landelijke organisatie.
17 en 18 april, NK Doubletten, PC Oisterwijk te Oisterwijk
15 en 16 mei, NK Veteranen tripletten & Beloften, L’Ammerzo te Ammerzoden
12 en 13 juni, NK Tripletten, Maboul te Ede
10 en 11 juli, NK Mix , De Bouledozers te Zwaag
15 augustus, NK Tête-à-tête, De Gooiers te Loosdrecht
18 december, NK Precisieschieten, PUK te Haarlem

NPC 2021/2022
De speeldagen voor het NPC seizoen 2021/2022 zijn vastgesteld.
2021: 18 september, 2 oktober, 16 oktober, 30 oktober, 6 november, 20 november, 11 december
2022: 8 januari, 22 januari, 5 februari, 19 februari, 5 maart, 19 maart, 9 april.

Landelijke toernooien 2021
De landelijke toernooien voor 2021 zijn ook bekend. Noteer alvast in je agenda:

3 april 2021, De Generale, MIDI te Delft

2 mei, Rijswijk Masters, ABA te Rijswijk

30 mei, Breda Masters, Va-Tout te Breda

26 juni, Zomer toernooi, PVN te Nieuwegein

21 augustus, Martini Masters tripletten, Près le But te Groningen

22 augustus, Martini Masters doubletten, Près le But te Groningen

28 augustus, Brabantse Wal Masters, Petangeske te Bergen op Zoom

4 september, Boul d’Orange, MIDI te Delft

11 september, HPW, PUK te Haarlem

Masters 2021
Het finaleweekend van de Masters wordt in 2021 gehouden op 13 en 14 november bij Maboul in Ede. Onderstaande toernooien dienen als kwalificatietoernooien voor de Masters cyclus in 2021.

3 april 2021, De Generale, MIDI te Delft

2 mei, Rijswijk Masters, ABA te Rijswijk

30 mei, Breda Masters, Va-Tout te Breda

12 en 13 juni, NK Tripletten, Maboul te Ede

26 juni, Zomer toernooi, PVN te Nieuwegein

21 augustus, Martini Masters tripletten, Près le But te Groningen

11 september, HPW, PUK te Haarlem

 

 

Gevolgen nieuwe kabinetsmaatregelen (d.d. 13 oktober) voor sportaanbod NJBB

NPC seizoen 2020-2021 en COVID-19

NPC seizoen 2020-2021 en COVID-19

We merken dat er nog enige onduidelijkheid en onrust is onder deelnemende verenigingen, teams en spelers aan de NPC voor het nieuwe seizoen. We hebben daar begrip voor en willen middels dit bericht het een en ander ophelderen. Op vrijdag 7 augustus is de definitieve indeling van de NPC voor het seizoen 2020-2021 gepubliceerd met een nieuwsbericht met betrekking tot COVID-19 en het nieuwe seizoen. Dit bericht is ook naar de NPC contactpersoon van de vereniging gestuurd. Klik hier om het nieuwsbericht te bekijken.

Daarnaast is op dinsdag 18 augustus een bericht op de website geplaatst met tijdelijke versoepelende maatregelen voor het nieuwe seizoen in combinatie met COVID-19. Dit bericht is ook naar de NPC contactpersonen gestuurd. Klik hier om het nieuwsbericht te bekijken. De versoepelende maatregelen gelden voor de eerste helft voor het seizoen. Indien de situatie ongewijzigd blijft, met betrekking tot de maatregelen tegen COVID-19, dan kunnen de verruimingen worden voortgezet in de tweede seizoenshelft. Het is aan de verenigingen om de scheidsrechters, bij de thuiswedstrijden van teams van de vereniging, te wijzen op de tijdelijke verruimingen. Bij de landelijke organisatie is namelijk vooraf niet bekend wanneer, waar en welke scheidsrechter actief is.

Het bondsbureau staat voortdurend in contact met het NOC*NSF, het ministerie van VWS, het RIVM en collega sportbonden. We houden ons aan de richtlijnen vanuit de overheid. Vooralsnog is het spelen van competitie mogelijk vanuit de overheid. De NPC gaat dan ook door, net als de competitie bij vrijwel alle andere sporten doorgang heeft. Dat is uiteraard behoudens nieuwe/strengere maatregelen vanuit de overheid.

Scheidsrechter en corona coördinator
De scheidsrechter zijn voor de handhaving van de spelregels zoals die zijn vastgelegd in het Reglement voor de Petanquesport (RPS), Toernooireglement Petanque (TRP) en het NPC reglement. Het is niet aan de scheidsrechters om te handhaven op de maatregelen vanuit de overheid zoals de 1,5 meter afstand. Het is van belang dat iedere vereniging voor de speeldagen een corona coördinator aanwijst. De corona coördinator kan helpen bij het creëren van een veilig sportklimaat en spelers/toeschouwers en coaches wijzen op de 1,5 meter afstand. Alle maatregelen van het RIVM en het sportprotocol blijven van kracht, waarbij nogmaals wordt benadrukt dat het een verplichting vanuit de overheid is om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaken. Voor de laatste versie van het sportprotocol (gewijzigd op 26 augustus) en de handreiking toeschouwers bij sportwedstrijden, klik hier.

Flexibiliteit, solidariteit en eigen verantwoordelijkheid
We doen een beroep op ieders flexibiliteit, solidariteit en verantwoordelijkheid. We kunnen het seizoen alleen met en door elkaar laten slagen. Het wordt een ander seizoen dan vooraf verwacht en gewenst. Desondanks kunnen we het seizoen met elkaar laten slagen. Spreek je tegenstanders en teamgenoten aan als die zich (onbewust) niet aan de regels houden. Doe dat op een vriendelijke manier. Over het algemeen gaat het om een vergissing in plaats van een bewuste actie. Gebruik te allen tijde je gezonde verstand. Blijf thuis als je ziek bent of symptomen van het corona virus hebt, ook als dat voor iemand van je huishouden geldt, en laat je dan testen.

We merken dat enorm veel verenigingen bezig zijn om aanpassingen door te voeren, als dat al niet is gedaan, om de veiligheid en gezondheid te waarborgen. Zo is bij een groot aantal verenigingen de ventilatie gecheckt (en goedgekeurd) en hebben verenigingen aanpassingen doorgevoerd om de 1,5 meter afstand te waarborgen, zowel op de banen als in de kantines. Het is van belang om vooraf contact op te nemen met de tegenstander als er twijfels zijn of de veiligheid kan worden gewaarborgd. Vooraf lijkt het misschien niet haalbaar om met een aantal teams te spelen bij een vereniging maar vraag het dan na. Er zijn al heel veel wedstrijden verplaatst naar een andere datum, tijdstip of thuis- en uitwedstrijden zijn gewisseld. Allemaal om de drukte op de accommodatie te verminderen en de veiligheid te waarborgen.

Als een accommodatie niet voldoet (ventilatie, afstand waarborgen of iets dergelijks) dan gaan we er vanuit dat de tegenstander contact opneemt met de bezoekende vereniging om te kijken naar een oplossing (nieuwe datum, locatie, buiten spelen). In principe gaan we er vanuit dat een accommodatie voldoet mits een tegenstander anders aangeeft. Het is natuurlijk altijd mogelijk om vooraf contact op te nemen met de tegenstander om het een en ander na te vragen.

We verwachten ook dat verenigingen wedstrijden hebben verwisseld, verplaatst of wedstrijden buiten zijn gepland als er meer wedstrijden op de accommodatie zijn gepland dan mogelijk is met de 1,5 meter samenleving. Ga er niet direct vanuit dat het niet mogelijk is om te spelen bij een vereniging maar vraag dat na en kijk naar eventuele oplossingen. Heb begrip voor teams als ze liever buiten spelen. Zorg er met elkaar dat de wedstrijden gespeeld kunnen worden op een veilige manier zodat we onze geliefde sport kunnen beoefenen. Wordt niet boos wanneer de temperatuur voor buiten/binnen spelen niet geheel voldoet aan de richtlijnen. Kijk met elkaar naar een oplossing en neem altijd een extra trui/vest mee voor de zekerheid.

Hetzelfde geldt wanneer in bepaalde gebieden het aantal besmettingen stijgt. Heb respect voor de tegenstander als die op dat moment niet wenst af te reizen naar het betreffende gebied. Kijk met elkaar naar oplossingen. Bijvoorbeeld, zoek naar een nieuwe speeldatum, andere locatie of wissel de uit- en thuiswedstrijden om. Wanneer een speler niet kan/wil spelen vanwege symptomen of andere redenen, kijk dan naar invallers en welke spelers wel willen/kunnen spelen. Laat niet alles afhangen van één speler. Wanneer een team op het laatste moment zich moet afmelden vanwege meerdere spelers met symptomen van het coronavirus, word niet boos maar kijk naar een nieuwe datum. Bij besmettingen volgen we de richtlijnen van de overheid en de GGD.

Wanneer bepaalde gebieden als oranje gebied worden aangemerkt, dan wordt daar niet gespeeld. Kijk dan met elkaar naar een andere datum. Als dat buiten de richtlijnen van het termijn van spelen valt, neem dan contact op met de NPC commissie via npc@njbb.nl. Probeer tegenstanders vooraf te informeren wanneer ze op bezoek komen. Geef aan wat de maatregelen zijn die de vereniging heeft genomen en waar de teams zich aan moeten houden. Het is tevens mogelijk om met mensen uit een ander huishouden in de auto te zitten. Door de overheid wordt dan geadviseerd om een mondkapje te dragen. Klik hier voor meer informatie over het autorijden. Alle spelers, toeschouwers, coaches en scheidsrechters zijn vrij om een mondkapje te dragen. Laten we dat ook met zijn allen respecteren als dat voor iemand gewenst is.

Wanneer verenigingen toch nog aan het zoeken zijn naar oplossingen, nog verdere vragen hebben of er onduidelijkheden zijn, verzamel dan de vragen van de teams/spelers als NPC contactpersoon (of een ander bestuurslid van de vereniging) en neem contact op met de landelijke organisatie. We denken/kijken heel graag mee met de verenigingen om te kijken naar oplossingen. Neem gerust contact op als NPC contactpersoon (of een ander bestuurslid) om te kijken naar mogelijkheden. Het is echter voor de landelijke organisatie niet mogelijk om op individuele, of van teams, vragen/verzoeken te reageren (met meer dan 300 deelnemende teams en meer dan 3000 deelnemende spelers). Het aanspreekpunt is de NPC contactpersoon van de vereniging of een ander bestuurslid. Maak gerust gebruik van het aanbod, via de e-mail of telefonisch op werkdagen. We staan helemaal in deze tijd graag klaar voor de verenigingen.

Ventilatie
We merken daarnaast dat er zorgen zijn over de ventilatie bij verenigingen. Het ministerie van VWS heeft hierover ook vragen gesteld aan het RIVM. Op 27 juli heeft het RIVM middels een brief geantwoord richting het ministerie van het VWS. Klik hier om de brief te bekijken en verder informatie/tips voor ventilatie. In de brief van het RIVM wordt aangegeven dat er momenteel nog geen bewijs is dat er in drukke en slecht geventileerde ruimtes meer kans is op besmetting.

Desondanks begrijpen we de zorgen van spelers. Laten we ook met dit flexibel omgaan. We gaan er vanuit dat een accommodatie voldoet en is gecheckt met betrekking tot de ventilatie en dat anders de bezoekende teams worden geïnformeerd. Wanneer teams toch liever niet binnen spelen dan is het van belang om dat ook te accepteren. Kijk naar de mogelijkheden om buiten te spelen, eventueel op een andere dag of tijdstip. Het belangrijkste is dat de wedstrijden kunnen worden gespeeld, dus de sport wordt beoefend én op een veilige manier waarbij iedereen zich goed voelt. Heb dan ook respect voor teams die om wat voor reden liever niet binnen willen spelen en kijk dan samen naar oplossingen. In onderling overleg is alles mogelijk en mag te allen tijde buiten worden gespeeld met onderlinge overeenstemming.

Versoepelingen in de praktijk
Dinsdag 18 augustus is een bericht op de website geplaatst met tijdelijke versoepelende maatregelen voor het nieuwe seizoen. Dit bericht is ook naar de NPC contactpersonen gestuurd. Klik hier om het nieuwsbericht te bekijken. We willen graag nog wat praktijkvoorbeelden geven voor de verenigingen wat er nu precies mogelijk is met de versoepelingen en hoe sommige verenigingen tot een oplossing zijn gekomen.

De thuisspelende vereniging kan bepalen wat de aanvangstijd wordt tussen 10:00-14:00. Echter is in onderling overleg alles mogelijk. Wedstrijden mogen nog eerder of later worden gestart. Met de versoepeling willen we de verenigingen ruimte bieden maar het blijft natuurlijk altijd afwachten of de wedstrijden van 10:00 binnen vier uur klaar zijn. In onderling overleg is het bijvoorbeeld ook mogelijk om op tijd te spelen. Een vereniging heeft het plan om met drie thuiswedstrijden niet tegelijk de doubletten partijen te spelen van alle wedstrijden. Dat wil zeggen dat de volgorde van doubletten-tripletten-doubletten wordt aangepast en iedere wedstrijd om de beurt de tripletten partij wordt gespeeld (team 1 in de eerste ronde, team twee in de tweede ronde en team drie in de derde ronde). Dat is ook mogelijk maar alleen in onderling overleg.

Wedstrijden kunnen worden gespeeld in een termijn van twee maanden (één maand voor en één maand na de richtspeeldag) . Het maakt niet uit op welke dag en tijd de wedstrijden worden gespeeld. Wanneer het aantal besmetting in een gebied stijgt, verplaatst de wedstrijd dan naar een latere datum of wisselen de uit- en thuiswedstrijden om. Datzelfde geldt wanneer meerdere spelers van een team symptomen van het corona virus vertonen. Kijk naar een latere datum om de wedstrijd te spelen. Zoek met elkaar naar een oplossing om de wedstrijden alsnog te spelen, dat is wat we allemaal willen.

De thuisspelende vereniging bepaalt welke teams binnen danwel buiten spelen. Buiten spelen is alleen mogelijk bij 10 graden of hoger en de andere eisen conform het NPC reglement in artikel 6.8.2. Wanneer je als team liever niet binnen speelt, neem dan contact op met de tegenstander en kijk naar een oplossing. Respecteer de wensen van elkaar. Het is ook altijd mogelijk om met minder dan 10 graden buiten te spelen, in onderling overleg. Het is daarnaast niet de bedoeling dat we gaan protesteren wanneer het buiten net geen 10 graden is op het moment, net als binnen. Neem voor de zekerheid als een extra trui of vest mee. Zorg ervoor dat de wedstrijden zoveel mogelijk door kunnen gaan op een veilige manier om de sport te beoefenen.

Zijn er alsnog vragen hoe kan worden omgegaan in bepaalde situaties en met bepaalde maatregelen? Neem dan contact op met de NPC contactpersoon van de vereniging.

Terugtrekkingen
We hebben begrip voor de zorgen van spelers en teams. Met en door elkaar is er heel veel mogelijk en verenigingen hebben al veel aanpassingen doorgevoerd om de veiligheid en gezondheid te kunnen waarborgen. Wanneer teams zich alsnog terug zouden trekken dan betreuren we dat maar hebben we daar ook begrip voor. De landelijke organisatie gaat flexibel om met de terugtrekkingen in deze bijzondere tijd. Normaliter moeten teams, na terugtrekking, het seizoen erop in de onderste divisie starten. Voor het nieuwe seizoen wordt een uitzondering gemaakt. Wanneer teams zich terugtrekken vanwege de zorgen/angst met betrekking tot COVID-19 dan degradeert het team alleen. We hopen echter op deelname van zoveel mogelijk teams om het seizoen met elkaar een succes te maken op een veilige en gezonde manier.

We willen nogmaals een beroep doen op een ieders flexibiliteit, solidariteit en eigen verantwoordelijkheid. We kunnen het seizoen alleen met en door elkaar een succes maken. Kijk naar oplossingen en de mogelijkheden die er zijn. Zo zijn er nog meer oplossingen die nog niet zijn genoemd. Zorg er met elkaar voor dat we onze geliefde sport kunnen beoefenen en het nieuwe seizoen kunnen laten slagen.

We wensen iedereen een sportief, gezond en plezierig seizoen toe!

Tijdelijk versoepelende maatregelen Nationale Petanque Competitie (NPC)

Tijdelijk versoepelende maatregelen Nationale Petanque Competitie (NPC)

Tijdelijk versoepelende maatregelen Nationale Petanque Competitie (NPC)


Op zaterdag 19 september staat de eerste richtspeeldag van de NPC gepland. De afgelopen weken is gebleken dat het aantal besmettingen stijgt hetgeen bij deelnemende spelers terecht voor ongerustheid zorgt.

Het bondsbureau staat in nauw contact met NOC*NSF, collega sportbonden en RIVM om de situatie te monitoren en passende maatregelen te treffen.

Vooralsnog kunnen competities en toernooien doorgang vinden mits daarbij rekening wordt gehouden met de richtlijnen van het RIVM en het opgestelde sportprotocol. Om voor iedere deelnemende speler een veilige sportomgeving te creëren, is het van belang dat verenigingen en spelers er alles aan doen om zich aan de richtlijnen te houden. De richtlijnen gelden voor de beoefening van de sport maar zeker ook voor de pauzes die worden doorgebracht in de kantines.

De afgelopen periode is door het bondsbestuur bekeken welke tijdelijke maatregelen kunnen worden genomen om meer ruimte aan verenigingen te bieden in het faciliteren van een veilige sportomgeving.

Voor de eerste helft van het seizoen (t/m speeldag 07 d.d. 12 december) worden de onderstaande verruimingen toegestaan (tijdelijke afwijking NPC-reglement):

 1. Het vaste aanvangstijdstip van 12:00 uur op de richtspeeldag (zaterdag) wordt verruimd. De thuisspelende vereniging mag de begintijd voor teams bepalen in een tijdsblok tussen 10:00 uur en 14:00 uur. Hiermee worden thuisspelende verenigingen in gelegenheid gesteld om het aantal teams over de dag te spreiden. De tegenstander(s) moet(en) minimaal 1 week voorafgaand aan de ontmoeting zijn geïnformeerd over de gewijzigde aanvangstijd.

 

 1. De termijn voor het verplaatsen van een wedstrijd wordt verruimd van 2 naar 4 weken. Dit betekent dat de 1e speeldag (19 september) in de periode tussen 19 augustus t/m 19 oktober kan worden gespeeld. Dit biedt teams 2 maanden de tijd om een wedstrijd op een andere dag te spelen. Het verplaatsen van een wedstrijd gaat altijd in onderling overleg.

 

 1. Voor alle landelijke divisies (top, 2e en 3e) vervalt tijdelijk de verplichting op binnen spelen. Bij een temperatuur van 10 graden of hoger mag buiten worden gespeeld. De thuisspelende vereniging bepaalt welke teams binnen danwel buiten spelen.

 

 1. Om het voor verenigingen beter mogelijk te maken goed te ventileren, wordt de minimale temperatuur in binnenaccommodaties bij aanvang van en tijdens de wedstrijd gelijkgesteld aan de minimale temperatuur voor buiten spelen (10 graden).

 

 1. De verplichting om te spelen in vakken van minimaal 9 x 12 vervalt. Er dient gespeeld te worden in banen van 3 x 12 meter. Deze banen zijn afgebakend met touwen waarvan de dikte niet van invloed mag zijn op het spelverloop. Deze touwen, die de banen afbakenen, zijn geen verlieslijnen, behalve de lijnen aan de kopse zijden en de lijnen langs de buitenzijde van de buitenste banen.

 

Verder blijven alle maatregelen van het RIVM en het sportprotocol van kracht, waarbij nogmaals wordt benadrukt dat het een verplichting vanuit de overheid is om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaken. Verder is het van belang dat er een corona coördinator zichtbaar (hesje) aanwezig is die kan helpen bij het creëren van een veilig sportklimaat en eventueel spelers/toeschouwers kan wijzen op de afstand.

Het bondsbestuur hoopt met deze tijdelijke maatregelen meer ruimte voor thuisspelende verenigingen en teams te creëren waardoor iedereen onbezorgd kan deelnemen aan de competitie. Het is ieders eigen verantwoordelijk om elkaar op een prettige manier te attenderen op het moment dat iemand zich niet aan de genoemde richtlijnen houdt. Het is niet aan het bondsbestuur, bondsbureau, NPC-commissie en scheidsrechters om de regels vanuit de overheid te handhaven. De scheidsrechters zijn er uiteraard wel om de spelregels van de sport te handhaven, zoals gebruikelijk.

Om de competitie zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt van iedereen flexibiliteit en solidariteit gevraagd. Als we dit met elkaar kunnen opbrengen, wordt de NPC ook dit seizoen vast een succes. Afhankelijk van de ontwikkelingen wordt uiterlijk in december bepaald of er voor de tweede helft van de competitie ook afwijkende regels worden vastgesteld.