Gevolgen persconferentie Nationale Petanque Competitie (NPC)

Gevolgen persconferentie Nationale Petanque Competitie (NPC)

Gevolgen persconferentie Nationale Petanque Competitie (NPC)

De afgelopen weken is het aantal COVID besmettingen helaas weer toegenomen. Enkele petanque verenigingen hebben dit de afgelopen weken ook zelf ervaren. In de speelronden 5 en 6 zijn vanwege COVID-besmettingen in onderling overleg al enkele wedstrijden verplaatst. De NPC commissie heeft besloten om naar aanleiding van de persconferentie van d.d. 26 november meer flexibiliteit in te voeren door het mogelijk te maken om de aanvangstijd te vervroegen en de inhaaltermijn te verruimen.

Aanvangstijd wedstrijden
De wedstrijden in de NPC starten normaliter om 12:00. Mochten verenigingen in de knel komen met het tijdstip van sluiting (17:00) dan mag hier in onderling overleg (tussen thuisspelende vereniging en tegenstander) van afgeweken worden door bijvoorbeeld eerder te starten zodat de NPC ontmoeting voor 17:00 kan worden afgerond.

Verruiming inhaaltermijn
De NPC commissie verruimt tevens de termijn voor het inhalen van wedstrijden om verenigingen meer flexibiliteit te bieden. Verplaatsen van wedstrijden is mogelijk na overleg tussen beide teamcaptains. De wedstrijden die in speelronde 5 (6 november), speelronde 6 (20 november) en speelronde 7 (11 december) gepland staan, moeten onder de huidige omstandigheden voor maandag 31 januari 2022 zijn ingehaald. Het is wel verstandig om uitgestelde wedstrijden op een zo kort mogelijke termijn in te halen aangezien op 8 en 22 januari ook speelronden gepland staan. Gebruik de extra data in januari alleen als het echt niet mogelijk is om een uitgestelde wedstrijd dit jaar nog in te halen. Tot slot verzoekt de NPC commissie om de NPC commissie tijdig op de hoogte te stellen van uitgestelde wedstrijden o.v.v. het wedstrijdnummer en de datum dat de wedstrijd wordt ingehaald. 

Wedstrijd omdraaien
Het is ook mogelijk om de wedstrijd met de tegenstander om te draaien als dit aan de oplossing bijdraagt. Dit zou dan met name gelden voor wedstrijden die nog gespeeld moeten worden in speelronde 5, 6 of 7. 

 

Goed ventileren: geen minimumtemperatuur in boulodromes tijdens NPC

Goed ventileren: geen minimumtemperatuur in boulodromes tijdens NPC

Goed ventileren: geen minimumtemperatuur in boulodromes tijdens NPC

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 11 oktober de handreiking basistips voor ventileren gepubliceerd. Goed ventileren zorgt voor een betere luchtkwaliteit en beperkt de verspreiding van virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus. De handreiking bevat tips, onder andere voor gebouweigenaren en –beheerders, om op de juiste manier te ventileren. Deze tips zijn dus ook relevant voor verenigingen met een overdekte accommodatie.

Frisse lucht is belangrijk voor de gezondheid. In afgesloten ruimtes wordt lucht steeds viezer. Die vervuiling gaat sneller als er meer mensen in de ruimtes aanwezig zijn. Door ventilatie stroomt er frisse lucht naar binnen. Dat is nodig om de luchtkwaliteit goed te houden. Lagere luchtkwaliteit kan klachten veroorzaken als vermoeidheid, hoofdpijn en duizeligheid. Daarnaast kunnen virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus, zich in ruimtes zonder ventilatie beter verspreiden. Daarom is het nodig om ruimtes in gebouwen continu te ventileren.

Vijf basistips
Om mensen, specifiek gebouweigenaren en –beheerders, te helpen goed te ventileren bevat de handreiking vijf tips voor goede ventilatie:

 1. Zet gevelroosters en klepramen open en houd ze schoon.
 2. Zet ramen op een kier.
 3. Zorg voor goed onderhoud en de juiste afstemming van mechanische ventilatie.
 4. Beperk het aantal mensen in een ruimte.
 5. Gebruik een CO-meter als die in de ruimte aanwezig is.

Een uitgebreide versie van de handreiking is te vinden op www.ventilerenzogedaan.nl

Nationale Petanque Competitie (NPC)
In het NPC reglement is in artikel 6.1.1 geregeld dat “de temperatuur in binnen-accommodaties bij aanvang van en tijdens de wedstrijd ten minste 15° Celsius bedraagt. Indien dit aantoonbaar niet het geval is, krijgt de vereniging van het thuisspelende team de mogelijkheid om binnen één uur de temperatuur te verhogen naar tenminste 15° Celsius. Als de vereniging hier niet in slaagt, bestaat de mogelijkheid voor beide teams om in goed overleg tot een nieuw speelmoment te komen”.

Verenigingen zijn goed in staat de hal te ventileren. Echter ontbreekt het in veel oudere hallen aan goede isolatie waardoor ventileren in combinatie met verwarmen lastig is. De warmte gaat dan direct verloren hetgeen betekent dat verenigingen lastiger aan de minimale temperatuureis van 15 graden kunnen voldoen.

Besluit bondsbestuur:
Het bondsbestuur heeft daarom besloten om artikel 6.1.1. voor het NPC seizoen 2021-2022 tijdelijk buiten werking te stellen. Het bondsbestuur vindt in de huidige situatie belangrijk dat accommodaties goed geventileerd worden. Tegen een lagere temperatuur kunnen spelers zich  kleden. Uiteraard moet een vereniging wel proberen een zo aangenaam mogelijke temperatuur te realiseren. Hier gaat echter niet op gehandhaafd worden.

Thuisspelende verenigingen die op basis van de weersverwachting al vermoeden dat het in de hal een stuk kouder zal zijn dan gebruikelijk, verzoeken wij de teams die zij ontvangen tijdig te informeren zodat spelers extra warme kleding kunnen aantrekken of meenemen. Als het echt te koud is om te spelen, overleg dan met elkaar om de wedstrijd op een ander moment in te halen of mogelijkerwijs op een andere locatie te spelen.

Gevolgen persconferentie Nationale Petanque Competitie (NPC)

Instructievideo: Hier kan je het uitslagenformulier voor de NPC vinden

Instructievideo: Hier kan je het uitslagenformulier voor de NPC vinden

Met de eerste drie speelrondes van de NPC achter de rug en speelronde vier voor de deur, heeft de NPC-commissie geconstateerd dat het vinden van het juiste uitslagenformulier soms nog een uitdaging blijft. Daarom is er een korte instructievideo gemaakt waarin wordt uitgelegd waar het formulier te vinden is. In onderstaande video zie je hoe je het formulier binnen een paar klikken binnen handbereik hebt.

Denk je er ook aan om het formulier vóór maandag 08:00uur te versturen!?

Veelgesteldevragen met betrekking tot coronatoegangsbewijs (en de NPC)

Veelgesteldevragen met betrekking tot coronatoegangsbewijs (en de NPC)

Veelgesteldevragen met betrekking tot coronatoegangsbewijs (en de NPC)

De versoepelingen van 25 september zijn inmiddels een paar dagen van kracht en met de NPC komend weekend voor de deur merken wij dat er nog vragen leven over de toepassing van de huidige regels. Hieronder gaan wij in op enkele veelgestelde vragen.

 1. Om toegang tot onze accommodatie/speellocatie te krijgen, moeten spelers door de kantine lopen. Moet iedere speler dan het coronatoegangsbewijs (CTB) laten zien?

Nee. Als een accommodatie/speellocatie alleen maar via de kantine te bereiken is dan heeft de kantine een multifunctionele functie. Een speler moet in dat geval door de kantine lopen op de accommodatie/speellocatie te bereiken. In deze gevallen wordt geadviseerd om een looppad te creëren (door afzetting van een lint, tape plantenbak of iets dergelijks) waardoor iedere speler de speelvelden kan bereiken. Iedereen moet de sport kunnen beoefenen (gevaccineerd of niet-gevaccineerd). 

Het CTB is verplicht bij het betreden van het vast ingerichte horecagedeelte waar spelers in dat gedeelte een drankje of hapje nuttigen. 

 1. Moet ik een CTB vragen als de kantine alleen de functionaliteit heeft van afhaallocatie?

Nee. Als er alleen eten en/of drinken wordt afgehaald en de bestelling wordt mee naar buiten genomen dan is dit niet nodig. Het CTB is alleen benodigd in het afgeschermde horecagedeelte. 

 1. We beschikken over een kantine waarbij we een deel van de kantine hebben afgezet voor horeca. Wat mag dan in het niet-afgezette deel van de kantine?

In dit niet-afgezette deel van de kantine mag geen drinken of eten worden genuttigd. Dit deel is bijvoorbeeld bedoeld om uit te rusten, eventueel de banen/kleedkamers/toiletten te bereiken of te schuilen.

 1. Mag de vereniging voor toegang tot de gehele kantine een coronatoegangsbewijs (CTB) vragen?

Dit kan als de kantine helemaal los staat van het speelterrein en ook de toiletten en kleedkamers niet via de kantine te bereiken zijn. In dat geval wordt de kantine uitsluitend voor horeca gebruikt en dienen alle bezoekers van de kantine een CTB te laten zien. 

 1. Hoe kunnen we het nu zo goed mogelijk voor iedereen inrichten?

Veel petanqueverenigingen beschikken over een kantine waarbij de kantine als verkeersruimte geldt voor het bereiken van toiletten, kleedkamers en kantine. In deze situatie is het van belang dat het horecagedeelte duidelijk wordt afgeschermd zodat de overige ruimtes zonder CTB door alle spelers (gevaccineerd of niet-gevaccineerd) bereikt kunnen worden.

 1. Wanneer mag een speler de toegang worden ontzegd?

Een speler mag alleen de toegang worden ontzegd als hij of zij geen geldig CTB kan tonen bij het betreden van het afgeschermde horecagedeelte. Voor alleen het betreden van het speelterrein is het niet toegestaan om een speler de toegang te ontzeggen of te vragen of een speler wel of niet gevaccineerd/getest/hersteld is.

 1. Onze gemeente geeft aan dat wij bij toegang tot de accommodatie alle spelers moeten controleren. Hoe moeten wij hier mee om gaan?

Dit staat haaks op hetgeen in het sportprotocol is beschreven. Het sportprotocol is een protocol dat wordt opgesteld door NOC*NSF en wordt goedgekeurd door het ministerie van VWS. Ieder woord in het sportprotocol wordt zorgvuldig afgewogen. Dit document wordt eveneens onder de aandacht van gemeenten gebracht. Indien een gemeente een strikter beleid hanteert dan staat beschreven in het sportprotocol, is het verstandig om contact op te nemen met het bondsbureau. Het bondsbureau heeft een directe lijn met NOC*NSF waarmee wordt geschakeld indien zich een dergelijk vraagstuk voordoet. 

2e speeldag NPC
Het handhaven op het coronatoegangsbewijs in sportkantines roept veel vragen op en kan zorgen voor afwijkende standpunten binnen een vereniging. Niet alleen binnen de NJBB maar ook bij andere sporten speelt dit. Op dit moment is dit de lijn van het kabinet, volgt de NJBB deze lijn op en geldt deze lijn voor iedereen.

We willen daarom alle spelers, functionarissen en bezoekers van NPC wedstrijden vragen om de regels van een vereniging te respecteren met betrekking tot het gebruik van een CTB in het horecagedeelte. In de uitvoering daarvan kan verschil zitten omdat de situatie per vereniging kan verschillen. Deze vrijheid heeft een vereniging als het gaat over de inrichting van sportkantines. 

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat deze dagen op een gezellige en verantwoorde manier verlopen. We wensen iedereen weer ontzettend veel speelplezier komend weekend!

Van de voorzitter: NPC seizoen 2021 – 2022 van start!

Van de voorzitter: NPC seizoen 2021 – 2022 van start!

Van de voorzitter: NPC seizoen 2021 – 2022 van start!

“NPC seizoen 2021-2022 is afgelopen weekend van start gegaan. Na ruim een jaar van weinig wedstrijden en toernooien was het dan zover. Velen van ons keken uit naar dit moment en uiteraard zijn wij blij dat de competitie van start is gegaan. In totaal zijn 133 wedstrijden gespeeld op prachtige accommodaties en terreinen door heel Nederland. Er is sportief gestreden in een gezellige sfeer waarin weer nieuwe sociale contacten zijn gelegd. Zelf heb ik afgelopen weekend mijn debuut gemaakt in poule 6014 als speler van de Gooiers 7. Ik heb ontzettend genoten en hoop velen van jullie de komende maanden tegen te komen tijdens de NPC.”

Tijdelijke accreditatie oud-scheidsrechters

Tijdelijke accreditatie oud-scheidsrechters

Tijdelijke accreditatie oud-scheidsrechters

Nationale petanque competitie dag 12Onder andere vanwege de uitbraak van COVID-19 is het de afgelopen 1,5 jaar niet mogelijk geweest om nieuwe scheidsrechters op te leiden. Met het NPC seizoen 2021-2022 voor de deur blijkt het voor steeds meer verenigingen lastig om een bevoegde scheidsrechter te regelen. Om verenigingen hierin tegemoet te komen, heeft het bondsbestuur besloten te gaan werken met een tijdelijke accreditatie. Hiervoor komen oud-scheidsrechters in aanmerking die wel over een scheidsrechter diploma beschikken, maar waarvan de bevoegdheid is verlopen.

Aan deze tijdelijke accreditatie hangt echter wel de voorwaarde dat voor het verlengen van deze tijdelijke accreditatie de betreffende scheidsrechter in 2022 deelneemt aan een ontwikkelmoment. Wat dit precies gaat worden en hoe het eruit gaat zien, wordt nog ingevuld. Wel is al duidelijk dat er tijdens dat moment stilgestaan wordt bij de basisaspecten van een scheidsrechter.

Het bondsbestuur heeft eveneens besloten dat vanaf het NPC seizoen 2024/2025 bij inschrijving voor deelname aan de landelijke divisies van de NPC het beschikbaar hebben van minimaal één bevoegde scheidsrechter als voorwaarde wordt gesteld. Voor de regionale divisies gaat deze voorwaarde gelden vanaf het NPC seizoen 2025/2026. Een beschikbare bevoegde scheidsrechter hoeft geen lid te zijn van de betreffende vereniging, maar dient wel aanwezig te kunnen zijn tijdens de competitiedagen van de vereniging.

Op dit moment wordt gewerkt aan een herziening van de bestaande  opleidingen, waaronder die voor scheidsrechter. Hiermee kan het opleiden van nieuwe scheidsrechters worden versneld. In het najaar wordt een pilot gedraaid, waarna in 2022 nieuwe opleidingen worden aangeboden.

Mocht jouw vereniging een tijdelijke accreditatie voor één of meerdere scheidsrechters willen aanvragen of interesse hebben in het organiseren van een scheidsrechtersopleiding dan kan dit gemeld worden via info@njbb.nl. Bij de aanvraag voor een tijdelijke accreditatie is het van belang dat een foto van het diploma wordt meegestuurd.