Road to 2022

Het EK Tête-à-Tête – Doubletten – Mix 2022 vindt van 13 tot en met 17 juli 2022 plaats op de Parade in ‘s-Hertogenbosch. Om er voor te zorgen dat alle Nederlandse spelers de mogelijkheid krijgen zich te kwalificeren én dat de beste combinatie aan spelers zal deelnemen, wordt een reeks van aparte kwalificatietoernooien (KT) georganiseerd genaamd ‘Road to 2022’.

Het is duidelijk dat wij momenteel in een onzekere tijd leven. Hierdoor is het erg lastig om plannen te maken voor dit jaar. Het bondsbestuur hecht er veel waarde aan dat deze kwalificatiereeks doorgaat omdat deze bepaalt wie namens Nederland gaat deelnemen aan het EK in 2022 in ’s-Hertogenbosch. Het doel is om op een veiligesportieve en eerlijke manier te bepalen wie Nederland gaat vertegenwoordigen.

Hierna wordt beschreven:

 • Welke toernooien onderdeel uitmaken van de Road tot 2022;
 • Wanneer uiterlijk het besluit wordt genomen of een kwalificatietoernooi doorgaat;
 • Wat de opzet van de kwalificatiereeks is, hieronder valt informatie over het wedstrijdsysteem, de manier van inschrijven, de manier waarop wordt bepaald wie in de voorselectie wordt opgenomen én hoe wordt bepaald wie namens Nederland gaat deelnemen aan het EK in 2022.
 • Welke overige informatie van belang is met betrekking tot de kwalificatiereeks (zoals het aantal toernooien en de puntentoekenning);

Data en locaties
In onderstaand overzicht staat vermeld wanneer en waar de toernooien plaatsvinden en om welk type toernooi het gaat.

Ook staat vermeld wanneer uiterlijk het besluit wordt genomen of het toernooi wel of niet zal plaatsvinden. In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 is het momenteel niet mogelijk om toernooien te organiseren. Op dit moment is ook nog niet bekend wanneer dit wel weer kan. Om die reden is per toernooi een datum vastgesteld waarop uiterlijk het besluit wordt gecommuniceerd of het toernooi wel of niet door zal gaan. 

Datum Locatie Type toernooi Besluit
10 juli De Bouledozers, Zwaag NK Mix (doubletten) Heeft plaatsgevonden
24  juli JBC Zoetermeer Kwalificatietoernooi (KT) 4 (doubletten) Heeft plaatsgevonden
14 en 15 augustus De Gooiers, Loosdrecht NK Tête-à-tête Heeft plaatsgevonden
9 en 10 oktober CdP Heerlen Kwalificatietoernooi (KT) 6 (doubletten) 24 sept.
       

 Het streven is om de toernooien op één dag te spelen, de zaterdag in de hiervoor genoemde weekenden. Het aantal inschrijvingen kan het nodig maken dat ook de zondag wordt gespeeld. Voor de zekerheid zijn twee dagen en (en extra locaties) gereserveerd vanwege eventuele geldende maatregelen;

Belangrijkste informatie

1. De kwalificatiereeks bestaat uit vier toernooien (KT 1 en NK Doubletten is reeds afgelast);

2.
De toernooien worden gespeeld volgens het afvalsysteem, ook de Nationale Kampioenschappen (hierover meer bij “wedstrijdsysteem”);

3.
De kwalificatiereeks bestaat uit vier toernooien waar spelers en speelsters individueel punten kunnen verdienen voor een ranglijst;

4.
Spelers kunnen in wisselende samenstellingen deelnemen aan de verschillende toernooien;

5.
De kwalificatiereeks bestaat uit:
– 2 tweedaagse (afhankelijk van het aantal inschrijvingen) NK’s namelijk het NK Tête-à-tête en NK Mix;
– 2 aparte eendaagse doubletten ‘Road tot 2022′ kwalificatietoernooien in aparte categorie voor mannen en vrouwen.

6.
De toernooien worden buiten gespeeld, tenzij de organisatie bepaald dat dit, in verband met weersomstandigheden, niet wenselijk is. Het mogelijke inhaalweekend, 18 en 19 december, wordt wel binnen gespeeld.

7.
Op basis van deze punten worden twee ranglijsten opgemaakt: voor de mannen én voor de vrouwen. De toernooien worden ook gespeeld in een aparte categorie voor mannen als vrouwen;

8.
Minimaal drie toernooien moeten hebben plaatsgevonden om te komen tot een ranglijst;

9.
KT 4 en KT 6 staan alleen open voor spelers met de Nederlandse nationaliteit;

10.
De puntentelling bij de toernooien is als volgt:
Winnaar(s):         6 punten
2e plaats:             5 punten
3plaats:             4 punten (wordt om gespeeld gedurende de kwalificatiereeks)
4e plaats:             3 punten
5e t/m 8e plaats:  1 punt

11.
De nummers 1 t/m 4 in de eindranglijst bij zowel de mannen als de vrouwen worden opgenomen in de voorselectie;

12. Indien het niet mogelijk is om drie toernooien te organiseren, bepaalt (de nog aan te stellen) begeleidingsstaf wie wordt opgenomen in de voorselectie waarbij rekening wordt gehouden met eventuele prestaties uit het recente verleden;

13. De toernooien gaan door bij een deelname van minimaal vier equipes in één categorie.

Actuele tussenstand Road to EK2022

EINDSTAND MANNEN

NaamVereniging10 jul24 jul14 aug09 oktTotaal
Joey van Doorn't Dupke65415
Kees KoogjeCailloux6612
Tim van Drunen-LittelPUK15612
Dennis BakkerPUK411612
Ali Doualeh't Dupke16411
Edward VinkePUK516
Junior de JongPUK516
Ad Wagenaars't Dupke4116
Leo BosPUK55
Raymond TonenPUK55
Patrick van der SchiefBiberon44
Mark NorderLe Biberon44
Mohammadi JadounCailloux33
Gregory KoolwijkGooiers33
Cas Schellekens't Dupke33
Xander Steijns't Dupke33
Wim BoluijtZwijntje33
Vince ExaltoZwijntje33
Dylan VelthuisFolâtre112
Sander BeukersMIDI112
Wim SanthuizenAtlantic Boules11
Essa AgzoulCailloux11
Justin WuringGooiers11
Krijn KokL'Esprit11
Jobbi SchefferlieL'Esprit11
Arnold SteigerMIDI11
Henry CalvettiPUK11
Tino RodriquezPUK11
Mike van VeenPUK11
Henk HoefakkerRandenbroek11

EINDSTAND VROUWEN

NaamVereniging10 jul24 jul14 aug9 oktTotaal
Selena van der HoefLover555520
Josefien KoogjeABA16613
Anette Boluijt't Zwijntje6612
Chantal MoorsLover5510
Katy Kamps-BoschCailloux3148
Elke van der LindenCailloux617
Lieke van der VoortPetangeske617
Sandy RikkersCailloux1146
Kim van GellekomFolâtre415
Elise NuijtenL'Esprit415
Janna BosPUK415
Karin ZantinghGooiers314
Frances van Donge L'Esprit44
Monique BakkerMIDI314
Jenny den Baas't Dupke134
Henna van de VisRandenbroek33
Ria BronsemaVlaardingen33
Judith van den EijndenGooiers112
Roby van RooijenABA11
Hannah WarringaAmicale Cuyk11
Ivonne MooibroekAtlantic Boules11
Ellen WalravePetangeske11
Lydia JurckaPUK11
Henna van de VisRandenbroek11

Invloed van de maatregelen tegen verspreiding COVID-19
De maatregelen tegen verspreiding van COVID-19 hebben invloed op het sportaanbod. Deze maatregelen kunnen er voor zorgen dat (een deel van) de toernooien niet kunnen plaatsvinden. Daarom wordt de volgende lijn gehanteerd:

 • Als minimaal drie van de vier toernooien hebben plaatsgevonden, en de overige toernooien niet kunnen worden gespeeld vanwege de maatregelen, bepaalt de ranglijst welke spelers en speelsters in de voorselectie worden opgenomen. 
 • Als in oktober 2021 slechts twee toernooien hebben plaatsgevonden, wordt uitgeweken naar 18 en 19 december 2021 (huidige datum NK Precisieschieten 2021). Dit houdt in dat, als dit veilig kan, op die datum alsnog het derde kwalificatietoernooi wordt georganiseerd en het NK Precisieschieten vervalt.
 • Als het niet mogelijk is om minimaal drie kwalificatietoernooien te organiseren, bepaalt de begeleidingsstaf (nog aan te stellen) wie wordt opgenomen in de voorselectie. Hierbij houdt de begeleidingsstaf rekening met eventuele prestaties uit het recente verleden. De begeleidingsstaf heeft in dat geval de vrijheid om meer dan acht personen (mannen en vrouwen gezamenlijk) op te nemen in de voorselectie.

Het NK Tête-à-tête wordt op twee dagen georganiseerd gezien er open inschrijvingen zijn. Dat komt doordat de districtskampioenschappen zijn afgelast. Daarnaast is het NK Precisieschieten alleen op zaterdag 18 december. Indien het NK Precisieschieten vervalt vanwege het inhalen van een kwalificatietoernooi, dan worden zowel zaterdag 18 als zondag 19 december gebruikt.

Wedstrijdsysteem
Tijdens de toernooien wordt volgens eenzelfde wedstrijdsysteem gespeeld, namelijk het afvalsysteem oftewel directe eliminatie. Dit geldt ook voor de genoemde NK’s, dit wijkt af van de reguliere manier van spelen van de NK’s. Het afvalsysteem biedt in deze situatie twee voordelen. Er is minder lang een grote groep deelnemers aanwezig. Daarnaast biedt het afvalsysteem de mogelijkheid om de eerste speelronden op verschillende locaties te spelen. Dit laatste is niet mogelijk bij bijvoorbeeld het Zwitserse systeem. Hierdoor is het eerder mogelijk om de toernooien op een veilige en verantwoorde manier te organiseren.

Tot de halve finales wordt op tijd gespeeld, bij meer dan 32 equipes. Bij minder dan 33 equipes wordt niet op tijd gespeeld. Bij het NK Mix en NK Tête-à-tête wordt gewerkt met plaatsing van de eerste vier equipes. De eerste vier equipes worden zowel bij de mannen als bij de vrouwen geplaatst. De plaatsing geschiedt op basis van de resultaten van het laatste NK, 2019.

Bij de twee kwalificatietoernooien voor de Road to 2022 (in Zoetermeer en Heerlen) wordt niet met plaatsing gewerkt gezien er geen eerdere resultaten zijn. Dat betekent dat de NK’s en kwalificatietoernooien in principe op één dag worden gespeeld. Er wordt over twee dagen gespeeld wanneer er meer dan 64 equipes deelnemen of de geldende maatregelen daar aanleiding toe geven.

Wie worden opgenomen in de voorselectie?
De nummers 1 t/m 4 in de eindranglijst bij zowel de mannen als de vrouwen worden opgenomen in de voorselectie. Als in de eindranglijst meerdere spelers een gelijk aantal punten hebben, is bepalend welke speler het vaakst het hoogst is geëindigd bij de kwalificatietoernooien.

Voorbeeld: Twee spelers met gelijk aantal punten
Speler A en B hebben beiden 22 punten behaald. Bij geen enkel toernooi hebben zij een eerste plaats behaald. Speler A is bij twee toernooien 2e geworden, speler B is bij drie toernooien 2e geworden. Speler B eindigt dan boven speler A.

Als de verdiende punten én het aantal hoogste klasseringen geen onderscheid maken, kunnen meerdere spelers aan de voorselectie worden toegevoegd.

Samengevat: hoe wordt de voorselectie gevormd? 

 1. Iedereen die punten heeft verdiend tijdens kwalificatietoernooien , komt op de eindranglijst;
 2. De vier hoogste geklasseerde mannen en vier hoogst geklasseerde vrouwen in de eindranglijst komen in de voorselectie;
 3. Bij een gelijk aantal punten, wordt de persoon met de meeste hoge eindklasseringen opgenomen in de voorselectie;
 4. Als het aantal behaalde punten én de klasseringen geen onderscheid maken, kunnen er meer dan vier mannen en/of meer dan vier vrouwen in de voorselectie worden opgenomen;
 5. Als er minder dan drie toernooien zijn gespeeld, bepaald de begeleidingsstaf welke spelers in de voorselectie worden opgenomen. Dit kunnen meer dan vier mannen en/of meer dan vier vrouwen zijn.

Nationaliteit
Bij de NK’s kunnen houders met een primair lidmaatschap bij een aangesloten NJBB vereniging deelnemen én spelers met de Nederlandse nationaliteit die in het bezit zijn van een andere door de FIPJP erkende (buitenlandse) licentie. Bij de twee kwalificatietoernooien (KT 4 en 6) kunnen alleen spelers met de Nederlandse nationaliteit deelnemen, indien in het bezit van een primair lidmaatschap bij een aangesloten NJBB vereniging of een erkende buitenlandse licentie. Dit verschil tussen de NK’s en de overige kwalificatietoernooien bestaat omdat de kwalificatietoernooien specifiek worden georganiseerd om te bepalen wie Nederland vertegenwoordigt op een internationaal kampioenschap (het EK 2022 in ’s-Hertogenbosch).

Inschrijven
Spelers kunnen zich via het secretariaat van de vereniging inschrijven voor één of meerdere kwalificatietoernooien. Het inschrijfformulier staat op deze pagina en eveneens op de pagina van de NK’s. Het secretariaat van de vereniging dient het inschrijfformulier te sturen naar info@njbb.nl. De datum van ontvangst door het bondsbureau op info@njbb.nl is leidend. Het is mogelijk om tot en met de zondag voorafgaand aan het kwalificatietoernooi nog in te schrijven. Wanneer later wordt ingeschreven, is er geen garantie op deelname. 

Het inschrijfgeld van de kwalificatietoernooien is gelijk aan het inschrijfgeld voor de NK’s, oftewel €12,50 per persoon. De factuur van het inschrijfgeld gaat naar de vereniging van de teamcaptain, waar hij/zij over een primair lidmaatschap beschikt. De eerste speler op het inschrijfformulier wordt genoteerd als teamcaptain. Wanneer spelers van verschillende verenigingen deelnemen dan is het aan de vereniging om het inschrijfgeld onderling te verrekenen. 

Wie doet mee aan het EK 2022?
Uiterlijk 1 mei 2022 maakt de begeleidingsstaf bekend welke vier spelers (twee mannen en twee vrouwen) in de definitieve selectie voor het EK 2022 worden opgenomen. Zij gaan deelnemen aan het EK 2022 in ’s-Hertogenbosch.

Formulieren:
Inschrijfformulier kwalificatietoernooien

Overzicht inschrijvingen:
Kwalificatietoernooi 6