Districtskampioenschap Tête-à-Tête

Districtskampioenschappen Tete-a-tete

Op zondag 31 maart 2019 is bij de vereniging Vledderboules te Vledder het eerste districtskampioenschap tête-à-tête gespeeld.

31 mannen, 9 vrouwen en 3 junioren traden tegen elkaar in het strijdperk.
Er werd gespeeld volgens Zwitsers systeem.

Toen het stof was opgetrokken (het was prettig droog en warm) waren de kampioenen:

Mannen: Dick Askes (’n Boel Plezier – Assen)
Vrouwen: Nelly Schaaf (De Blêde Boulers – Mildam)
Jeugd: Rens de Roos (De Blêde Boulers – Mildam).

Het kampioenschap geldt tevens als kwalificatietoernooi voor het NK tête-à-tête, dat op zondag 14 april 2019 in Oisterwijk plaatsheeft.
Per district kwalificeren zich op basis van de ranglijst van het districtskampioenschap in de categorie mannen minimaal twee en maximaal acht spelers voor het NK. Het maximaal aantal te plaatsen spelers per district wordt bepaald op basis van het aantal uitgegeven wedstrijdlicenties per district, met als peildatum 30 november 2018.
Per district kwalificeren zich op basis van de ranglijst van het districtskampioenschap in de categorieën vrouwen en jeugd maximaal twee spelers.

Het is nog niet bekend of de gekwalificeerden deuitnodiging voor het NK accepteren.

Uitslagen:

Contact districtsteam Noord

Voor vragen of informatie over competities en kampioenschappen, neem contact op met de coördinator wedstrijdzaken: wedstrijd-noord@njbb.nl

Voor overige zaken, neem contact op met districtsteam Noord via noord@njbb.nl

DK Tat Historie

DK Tat 2019