Masters 2022

Masters 2022
De kwalificatiecyclus voor de Masters 2022 gaat op zaterdag 2 april van start met De Generale bij MIDI in Delft. De inschrijving voor de kwalificatiecyclus is nu mogelijk.

Inschrijven kwalificatiecyclus Masters 2022
In het toernooireglement van de NJBB Masters (artikel 2.6.1) staat vermeld dat equipes zich ‘ten minste twee weken voor het eerste kwalificatietoernooi bij het bondsbestuur moeten hebben aangemeld’ om deel te kunnen nemen aan de kwalificatiecyclus. Aangezien het inschrijfformulier niet tijdig op internet te raadplegen was zal op deze regel een uitzondering worden gemaakt. Equipes die gaan deelnemen aan De Generale kunnen zich tot en met donderdag 31 maart aanmelden door het inschrijfformulier te downloaden en ingevuld te retourneren aan info@njbb.nl.
Mocht jouw equipe het eerste kwalificatietoernooi overslaan, zorg er dan voor dat jouw equipe uiterlijk de donderdag  voor de start van het eerste kwalificatietoernooi waar jullie aan meedoen, is ingeschreven. Als voor jouw equipe Rijswijk Masters het eerste kwalificatietoernooi is, zorg er dan voor dat de aanmelding uiterlijk donderdag 28 april binnen is.
Equipes dienen zich met drie spelers in te schrijven voor de kwalificatiecyclus (zie artikel 2.6.1).

De kwalificatiecyclus bestaat uit onderstaande toernooien.
Klik op de toernooinaam om de uitslag te bekijken.

zaterdag 2 april 2022 De Generale MIDI Delft
zondag 1 mei 2022 Rijswijk Masters ABA Rijswijk
zondag 29 mei 2022 Breda Masters Va-Tout Breda
weekend 11/12 juni NK tripletten Maboul Ede
zaterdag 2 juli 2022 Zomertoernooi – afgelast: te weinig deelnemers PVN Nieuwegein
zaterdag 20 augustus Martini Masters Près le But Groningen
zaterdag 10 september Haarlems Pétanque Weekend PUK Haarlem


Invallers tijdens de kwalificatiecyclus
De equipe die aan het begin van de kwalificatiecyclus wordt ingeschreven, is de equipe die zich kan kwalificeren voor het finaleweekend. Deze equipe kan tijdens de kwalificatiecyclus twee keer gebruikmaken van een invaller. De naam van de invaller moet voor het betreffende toernooien bekend worden gemaakt bij de Commissie Wedstrijdsport Nationaal (CWN) via info@njbb.nl. Hierbij is het van belang dat een invaller niet eerder in een andere equipe is ingevallen die daarmee punten heeft verdiend voor de ranglijst. Zie onder andere artikel 2.5 over de regels met betrekking invallers tijdens de kwalificatiecyclus.

NJBB Masters 2022
De NJBB Masters 2022, ook wel bekend als het finaleweekend, stond aanvankelijk gepland op 12/13 november 2022. Aangezien het CEP de Eurocup onlangs heeft verplaatst naar dat weekend zullen de NJBB Masters 2022 verplaatst worden naar het weekend van 3 en 4 december 2022.
De equipes die zich via de kwalificatiecyclus hebben geplaatst worden door de Commissie Wedstrijdsport Nationaal uitgenodigd voor deelname aan de NJBB Masters. De equipes schrijven zich opnieuw in, waarbij er op dat moment ook gekozen kan worden voor inschrijving met vier personen (artikel 3.3.1).

Winnaar NJBB Masters 2022
Het winnende equipe van de Masters 2022 zal wordt uitgezonden naar het EK Mannen tripletten dat van 20-24 september 2023 zal worden gehouden in Albertville (Frankrijk).

Aanvullende informatie

In artikel 2.1. is opgenomen dat equipes die aan de Masters willen deelnemen, bestaan uit mannelijke spelers met de Nederlandse nationaliteit die in het bezit zijn van een door de NJBB afgegeven wedstrijdlicentie of een door de FIPJP erkende (buitenlandse) wedstrijdlicentie. Door deze wijziging sluit het reglement aan op de nationaliteitsregel die de CEP en FIPJP hebben ingevoerd voor de EK’s en WK’s. Deze nationaliteitsregel houdt in dat spelers alleen nog voor het land mogen uitkomen waarvan zij de nationaliteit hebben.

Tijdens de kwalificatiecyclus mag bij twee toernooien worden gespeeld met één invaller. Hierbij mag het gaan om twee verschillende personen. Er kan alleen gebruik worden gemaakt van deze mogelijkheid als dit voor het betreffende kwalificatietoernooi via info@njbb.nl gemeld is bij de Commissie Wedstrijdsport Nationaal (CWN).

Een invaller mag niet eerder in een andere equipe hebben ingevallen waarbij punten zijn gescoord.

Een equipe kan tijdens een kwalificatietoernooi punten scoren voor de teamranking als (los van de gevallen waarin wordt gespeeld met een invaller) wordt gespeeld met de drie aangemelde spelers;

De aangemelde spelers bij kwalificatie ook het team vormen dat aan de Masters (finaleweekend) deelneemt (artikel 2.6.2.).

Door het volgen van de nationaliteitsregel van de CEP en FIPJP is artikel 3.3.2. komen te vervallen. Elke speler van een equipe dient immers de Nederlandse nationaliteit te hebben.

In aanhangsel A wordt aangegeven hoeveel punten kunnen worden verdiend bij de kwalificatietoernooien voor de Masters. De puntentelling is zo aangepast dat er een duidelijker (en groter) verschil ontstaat tussen winst in het hoofdtoernooi en in (bijvoorbeeld) een troosttoernooi.

De wijziging van artikel 2.1. betekent dat een equipe die speelt met één of meer speler(s) die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, geen punten kan scoren voor de teamranking. Als zo’n equipe bij een kwalificatietoernooi eindigt boven een volledig Nederlandse equipe, scoort deze Nederlandse equipe de punten die horen bij de positie waarop zij eindigen bij dat kwalificatietoernooi. De uitslag van het kwalificatietoernooi wordt dus niet opgeschoond.

Bijvoorbeeld:

Equipe A speelt met één speler die niet de Nederlandse nationaliteit heeft en equipe B bestaat uit spelers die allemaal de Nederlandse nationaliteit hebben.

Tijdens kwalificatietoernooi doen 30 equipes mee en eindigt equipe A op de eerste plaats, equipe B eindigt als derde. In dit geval scoort equipe A geen punten voor de teamranking. Equipe B scoort bij dit kwalificatietoernooi 20 punten voor de teamranking, dit zijn immers de punten die horen bij een derde plaats.