Masters 2019

In 2019 werd het finaleweekend van de Masters gespeeld op 16 en 17 november bij De Gooiers, ‘t Jagerspaadje 34, Nieuw-Loosdrecht.

Tom van der Voort, Kees Koogje en Essa Agzoul hebben tijdens het finaleweekend op het terrein van De Gooiers in Nieuw-Loostrecht de Masters van 2019 op hun naam geschreven. De spelers van Petangeske, ABA en Les Cailloux hebben zich daarmee gekwalificeerd voor het WK Tripletten in Prilly Lausanne, Zwitserland. Het wordt gespeeld van 16 – 19 juli 2020.

Kwalificatie voor het finaleweekend 2019

Er zijn in totaal 4 kwalificatietoernooien waarbij in triplettenvorm wordt gespeeld. Bij alle kwalificatietoernooien wordt  gespeeld volgens het wedstrijdsysteem: twee voorronden en daarna directe eliminatie met complementaires.

Daarnaast wordt bij het NK Tripletten ook punten verdiend voor de kwalificatiecyclus. De winnaars van het NK Tripletten mannen kwalificeren zich direct voor het finaleweekend van de Masters.

Reglement van de Masters >

Kwalificatie voor het finaleweekend 2019

Er zijn in totaal 3 kwalificatietoernooien waarbij in triplettenvorm wordt gespeeld. Bij alle kwalificatietoernooien wordt  gespeeld volgens het wedstrijdsysteem: twee voorronden en daarna directe eliminatie met complementaires.

Datum Toernooi Vereniging Uitslagen
26 mei Breda Masters Va-Tout Uitslagen
15 en 16 juni NK Tripletten Les Cailloux Uitslagen
17 augustus Martini Masters Près le But Uitslagen
14 september HPW Tripletten PUK Uitslagen

Daarnaast wordt bij het NK Tripletten ook punten verdiend voor de kwalificatiecyclus. De winnaars van het NK Tripletten mannen kwalificeren zich direct voor het finaleweekend van de Masters.

De 3 kwalificatietoernooien moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Bekijk de voorwaarden >

En bekijk hier de Teamranking Masters 2019>

Speelwijze tijdens het finaleweekend

In totaal doen er 8 equipes mee aan het finaleweekend. Dit zijn de winnende equipe van het NK Tripletten én de nummers 1 t/m 7 van de ranglijst opgemaakt na de kwalificatiecyclus.

Deze 8 equipes worden ingedeeld in 2 Franse poules. De equipes met 2 winstpartijen gaan door naar de halve finale. De winnaar van poule 1 speelt een ‘best of three’ tegen de nummer 2 van poule 2 en andersom. Beide winnaars spelen de volgende dag (zondag) de eindfinale in een best of five.
Er wordt gespeeld op tijd: 60 minuten plus zo nodig twee extra werpronden. Zodra een equipe dertien punten heeft gescoord is de wedstrijd geëindigd. Het verstrijken van de speeltijd wordt aangegeven door middel van een geluidssignaal. Een op dat moment reeds begonnen werpronde wordt uitgespeeld. Wanneer na afloop van deze werpronde de dertien punten nog niet zijn bereikt wordt de partij met één werpronde verlengd. Indien na deze extra werpronde de stand gelijk is wordt een beslissende werpronde gespeeld.

Aankomende events Masters

Geen evenementen gevonden!

Aanvullende informatie

In artikel 2.1. is opgenomen dat equipes die aan de Masters willen deelnemen, bestaan uit mannelijke spelers met de Nederlandse nationaliteit die in het bezit zijn van een door de NJBB afgegeven wedstrijdlicentie of een door de FIPJP erkende (buitenlandse) wedstrijdlicentie. Door deze wijziging sluit het reglement aan op de nationaliteitsregel die de CEP en FIPJP hebben ingevoerd voor de EK’s en WK’s. Deze nationaliteitsregel houdt in dat spelers alleen nog voor het land mogen uitkomen waarvan zij de nationaliteit hebben.

Tijdens de kwalificatiecyclus mag bij twee toernooien worden gespeeld met één invaller. Hierbij mag het gaan om twee verschillende personen. Er kan alleen gebruik worden gemaakt van deze mogelijkheid als dit voor het betreffende kwalificatietoernooi via info@njbb.nl gemeld is bij de Commissie Wedstrijdsport Nationaal (CWN).

Een invaller mag niet eerder in een andere equipe hebben ingevallen waarbij punten zijn gescoord.

Een equipe kan tijdens een kwalificatietoernooi punten scoren voor de teamranking als (los van de gevallen waarin wordt gespeeld met een invaller) wordt gespeeld met de drie aangemelde spelers;

De aangemelde spelers bij kwalificatie ook het team vormen dat aan de Masters (finaleweekend) deelneemt (artikel 2.6.2.).

Door het volgen van de nationaliteitsregel van de CEP en FIPJP is artikel 3.3.2. komen te vervallen. Elke speler van een equipe dient immers de Nederlandse nationaliteit te hebben.

In aanhangsel A wordt aangegeven hoeveel punten kunnen worden verdiend bij de kwalificatietoernooien voor de Masters. De puntentelling is zo aangepast dat er een duidelijker (en groter) verschil ontstaat tussen winst in het hoofdtoernooi en in (bijvoorbeeld) een troosttoernooi.

De wijziging van artikel 2.1. betekent dat een equipe die speelt met één of meer speler(s) die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, geen punten kan scoren voor de teamranking. Als zo’n equipe bij een kwalificatietoernooi eindigt boven een volledig Nederlandse equipe, scoort deze Nederlandse equipe de punten die horen bij de positie waarop zij eindigen bij dat kwalificatietoernooi. De uitslag van het kwalificatietoernooi wordt dus niet opgeschoond.

Bijvoorbeeld:

Equipe A speelt met één speler die niet de Nederlandse nationaliteit heeft en equipe B bestaat uit spelers die allemaal de Nederlandse nationaliteit hebben.

Tijdens kwalificatietoernooi doen 30 equipes mee en eindigt equipe A op de eerste plaats, equipe B eindigt als derde. In dit geval scoort equipe A geen punten voor de teamranking. Equipe B scoort bij dit kwalificatietoernooi 20 punten voor de teamranking, dit zijn immers de punten die horen bij een derde plaats.