District Kampioenschappen Tete a Tete 2023


DISTRICT KAMPIOENSCHAPPEN BIJ PETANGESKE IN BERGEN OP ZOOM.

Het districtskampioenschap op 7 mei a.s. kent twee categorieën: een kampioenschap voor mannen en een kampioenschap voor vrouwen. Er komt geen apart kampioenschap voor de jeugd, maar jeugdspelers kunnen wel meedoen aan een van beide kampioenschappen.

Een stukje historie
In 2019 is gestart met een pilot voor het Nationaal Kampioenschap (NK) tête-à-tête met districtskampioenschappen (DK) Tête-à-Tête als voorronden. Hiervoor was gekozen omdat een groot deel van de leden had aangegeven de voorkeur te geven aan voorronden op districtsniveau en aan NK’s die op één dag gespeeld worden.
In 2020 en 2021 moest het NK tête-à-tête, met inbegrip van de districtsvoorronden, vanwege de coronamaatregelen worden afgelast.
Hieronder volgen de belangrijkste aandachtspunten.

Deelname aan één DK
Een speler mag deelnemen aan slechts één DK, namelijk het DK dat wordt georganiseerd in het district waar de vereniging van het primaire lidmaatschap (P-licentie) van de betreffende speler is gevestigd.

DK gaat door bij twee of meer inschrijvingen
Als er voor een DK in één van de categorieën (mannen en vrouwen) op de sluitingsdatum minder dan twee inschrijvingen zijn, wordt dit betreffende DK in die categorie niet gespeeld. Dit betekent dat als er twee of meer inschrijvingen zijn, het DK wel zal worden georganiseerd. De winnaar, resp. winnares van dit DK mag zich een jaar lang ‘districtskampioen tête-à-tête’ noemen.

Zwitsers systeem gevolgd door halve finales en finale
Er wordt gespeeld volgens het Zwitsers wedstrijdsysteem (op tijd), waardoor spelers verzekerd zijn van meerdere partijen. De nummers 1 tot en met 4 van de ranglijst spelen vervolgens halve finales en een finale (beide tot 13 punten).
Het aantal voorronden volgens het Zwitsers systeem is afhankelijk van het aantal deelnemers: tot en met 32 deelnemers vier partijen en bij meer dan 32 deelnemers vijf partijen.
De verliezende equipes van de halve finales eindigen ex-aequo op de derde en vierde plaats.
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt het aantal mannen en vrouwen dat zich kwalificeert voor het NK bepaald op basis van het aantal deelnemers in een district en niet meer op basis van het aantal licentiehouders in een district. Het aantal gekwalificeerden wordt derhalve vastgesteld na sluiting van de inschrijvingstermijn (= 29 april).

Aanvangstijd
10.00 uur, melden vanaf 9.30 uur.

Inschrijving en inschrijfkosten
Het inschrijfgeld voor het DK bedraagt € 11,- per deelnemer. Jeugdleden betalen geen deelnamekosten.
Inschrijven voor het DK kan tot uiterlijk 29 april a.s. via de verenigingswedstrijdsecretaris. Zie voor het inschrijfformulier de pagina.
De inschrijvingen voor het NK geschieden via de wedstrijdleiding van het DK.
Jeugdspelers die willen deelnemen aan het NK tête-à-tête voor jeugd kunnen rechtstreeks bij de NJBB worden aangemeld via hun vereniging.

De overige van toepassing zijnde regels zijn te vinden reglementen tête-à-tête.

 

Een zeer mooie petanque dag bij  het Tete a Tete District Zuidwest gehouden bij het Petanqeske in Bergen op Zoom.
District Zuidwest coordinator Henk Vermeulen bedankt het bestuur en vrijwilligers van Petanqeske, de scheidrechter, wedstrijdleiders, voor hun medewerking en beschikbaar stellen van de accomodatie. Namens het District Zuidwest dank aan alle vrijwilligers van het Petangeske het was Top verzorgt op alle fronten hopelijk tot een volgende keer.

Ranglijst  Tete a Tete            Uitslag mannen plaatsen 5 tm 16 – 1 tm 4 spelen finales
Uitslagen  Tete a Tete.         Uitslag Tete a Tete Mannen
Uitslagen Tete a Tete.          Uitslag Tete a Tete  vrouwen 

 

Contact districtsteam Zuidwest

Voor vragen of informatie over competities en kampioenschappen, neem contact op met de coördinator wedstrijdzaken: wedstrijd-zuidwest@njbb.nl

Voor overige zaken, neem contact op met districtsteam Zuidwest via zuidwest@njbb.nl