District Kampioenschappen Tête-à-Tête

DISTRICTSKAMPIOENSCHAP TÊTE-À-TÊTE 2024

ZONDAG 12 MEI 2024 JEU BOULE CLUB
DEKEN BATENBURGSTRAAT 2C DONGEN.

Het districtskampioenschap op 12 mei a.s. kent twee categorieën: een kampioenschap voor mannen en een kampioenschap voor vrouwen. Er komt geen apart kampioenschap voor de jeugd, maar jeugdspelers kunnen wel meedoen aan een van beide kampioenschappen.

Een stukje historie
In 2019 is gestart met een pilot voor het Nationaal Kampioenschap (NK) tête-à-tête met districtskampioenschappen (DK) Tête-à-Tête als voorronden. Hiervoor was gekozen omdat een groot deel van de leden had aangegeven de voorkeur te geven aan voorronden op districtsniveau en aan NK’s die op één dag gespeeld worden.
In 2020 en 2021 moest het NK tête-à-tête, met inbegrip van de districtsvoorronden, vanwege de coronamaatregelen worden afgelast.
Hieronder volgen de belangrijkste aandachtspunten.

Deelname aan één DK
Een speler mag deelnemen aan slechts één DK, namelijk het DK dat wordt georganiseerd in het district waar de vereniging van het primaire lidmaatschap (P-licentie) van de betreffende speler is gevestigd.

DK gaat door bij twee of meer inschrijvingen
Als er voor een DK in één van de categorieën (mannen en vrouwen) op de sluitingsdatum minder dan twee inschrijvingen zijn, wordt dit betreffende DK in die categorie niet gespeeld. Dit betekent dat als er twee of meer inschrijvingen zijn, het DK wel zal worden georganiseerd. De winnaar, resp. winnares van dit DK mag zich een jaar lang ‘districtskampioen tête-à-tête’ noemen.

Zwitsers systeem gevolgd door halve finales en finale
Er wordt gespeeld volgens het Zwitsers wedstrijdsysteem (op tijd), waardoor spelers verzekerd zijn van meerdere partijen. De nummers 1 tot en met 4 van de ranglijst spelen vervolgens halve finales en een finale (beide tot 13 punten).
Het aantal voorronden volgens het Zwitsers systeem is afhankelijk van het aantal deelnemers: tot en met 32 deelnemers vier partijen en bij meer dan 32 deelnemers vijf partijen. De beste vier spelers gaan door naar de halve finales. De verliezers van de halve finales spelen om de derde en vierde plaats.
Gezien het aantal deelnemende vrouwen, acht speelsters, vindt de voorronde bij hen plaats door middel van poules van vier waarbij alle speelsters elkaar eenmaal treffen. Daarna kruisfinales (de nummers 1 van de ene poule tegen de nummers 2 van de andere). Ook hier wordt om de derde en vierde plaats gespeeld.
Het aantal mannen en vrouwen dat zich kwalificeert voor het NK op 21 mei a.s. in Harderwijk wordt, anders dan eerder was gemeld, dit jaar nog bepaald op basis van het aantal licentiehouders per district. Zie voor de juiste aantallen onderaan deze pagina.

Adres en aanvangstijd
Jeu Boule Club Deken Batenburgstraat 2c Dongen.
Aanvang: 10.00 uur, melden vanaf 9.30 uur.

Inschrijving en inschrijfkosten
Het inschrijfgeld voor het DK bedraagt € 11,- per deelnemer (met  verplichte P-licentie bij een vereniging uit District Zuidwest). Jeugdleden betalen geen deelnamekosten.
Inschrijven voor het DK kan tot uiterlijk 4 mei a.s. via de verenigingswedstrijdsecretaris. Zie voor het inschrijfformulier de pagina Reglementen en formulieren.
De inschrijvingen voor het NK geschieden via de wedstrijdleiding van het DK.
Jeugdspelers die willen deelnemen aan het NK tête-à-tête voor jeugd kunnen rechtstreeks bij de NJBB worden aangemeld via hun vereniging.

De overige van toepassing zijnde regels zijn te vinden in het Reglement NK/DK TàT.

Besluit naar aanleiding van Uitslagen van de districten gespeelde wedstrijden.
Het bestuur van de Nederlandse Jeu de Boules Bond heeft in vergadering besloten en via het secretariaat de deelnemers het volgende laten weten.

1 De verontschuldigingen aan u aan te bieden.
2 De ranglijsten die in de acht districten na het DK T-a-T zijn opgemaakt door de wedstrijdleiding niet te wijzigen.
3 De kwalificaties voor het Nederlandse Kampioenschap  Tete-a-tete niet te wijzigen. Los hiervan zullen de DK’s zorgvuldig geevallueerd worden, zodat dergelijke onregelmatigheden kunnen worden voorkomen.
Bondsorgansatie, alle district teams, Commissie Wedstrijdsport Nationaal en bondsbestuur zullen daaraan deelnemen.

De geselecteerde winnaars van de kwalificatie worden via de bond ingeschreven voor deelnamen aan het kampioenschap 26 mei 2024.
De website redactie district Zuidwest heeft er voor gekozen om geen verdere uitslagen te publiceren.

Aan het district  Zuidwest Kampioenschap deden 15 Mannen en 5 Vrouwen mee.
De vertegenwoordigers van de vereniging  JBC Dongen hebben zich uitermate goed ingezet en tevens extra werk verricht.
Een bedankje is op zijn plaats voor;
–  JBC Dongen voor het ter beschikking stellen van de locatie
– De scheidsrechter
– De wedstrijdleiders
– De kantinemedewerkers en alle overige vrijwilligers die meegeholpen hebben om deze dag
mogelijk te maken.
Bedankt voor de goede verzorging.

Namens het district Zuidwest van de NJBB.
Henk Vermeulen  district coordinator ZuidWest
Ad Molenschot     website Redactie ZuidWest.