District Informatie

District Informatie

Samenstelling District Zuidwest.


Coordinator    Henk Vermeulen.


Wedstrijdleider     Fred van Oors.

Redactie  Ad Molenschot

 

Vacant   Vacant Verenigings ondersteunig 

 

 

Vacant  Vacant  Sportpromotor.

District Zuidwest

 

Contact districtsteam Zuidwest

Voor vragen of informatie over competities en kampioenschappen, neem contact op met de coördinator wedstrijdzaken: wedstrijd-zuidwest@njbb.nl

Voor overige zaken, neem contact op met districtsteam Zuidwest via zuidwest@njbb.nl