Nationale Kampioenschappen (NK)

NK’s 2022

De data voor de NK’s in 2022 zijn bekend. Zie hieronder het overzicht van data, locaties en de verwerkte aanmeldingen.

23-4-2022 / 24-4-2022 NK Doubletten (PC Oisterwijk)  Aanmeldingen info
22-5-2022 NK Tête-à-tête  (Les Cailloux) Geplaatste spelers + aanmeldingen info
11-6-2022 / 12-6-2022 NK Tripletten (Maboul) Aanmeldingen info
25-6-2022 / 26-6-2022 NK Mix (De Gooiers) Aanmeldingen info
13-8-2022 / 14-8-2022 NK Veteranen (L’Ammerzo) Aanmeldingen info
13-8-2022 / 14-8-2022 NK Beloften (L’Ammerzo) Geannuleerd
3-12-2022 / 4-12-2022 Finaleweekend Masters (PVN)  Deelnemende équipes  
17-12-2022 NK Precisieschieten (PVN) Aanmeldingen  info

Wil je je inschrijven voor een NK? Inschrijvingen verlopen via de secretaris van je vereniging.

Over de NK’s

Sinds 2016 worden de NK’s op een nieuwe manier georganiseerd. Zo worden de NK’s op twee dagen in een weekend gehouden. Op de zaterdag worden dan een aantal ronden Zwitsers gehouden en op de zondag spelen de besten van de zaterdag een afvalsysteem. Het aantal ronden en het aantal finalisten hangt af van het te spelen NK en het aantal deelnemers. Omdat op zaterdag op tijd gespeeld gaat worden (zodat de eindtijd voorspelbaar is) en omdat bij het Zwitsers systeem alle uitslagen bekend moeten zijn voordat een volgende ronde kan worden ingedeeld, moeten alle partijen tegelijk gespeeld worden. Het NK Tête-à-tête wordt vanaf 2019 op een andere manier georganiseerd. Voor dit NK zijn er andere regels van toepassing, zo wordt er één finaledag gespeeld op zondag. Plaatsen voor het NK is mogelijk via het districtskampioenschap.

De verschillende NK’s en daarbij behorende regels betreffende de categorieën en – afhankelijk van het aantal deelnemers – het aantal ronden en het aantal finalisten staan in het reglement genoteerd. Linksbovenaan is de link te vinden die verwijst naar de pagina met de verschillende reglememten van de NK’s.

Vanaf 2018 is er een nieuwe regel

Wanneer er minder dan 33 deelnemers zijn in een categorie wordt er op 1 dag gespeeld met 4 ronden Zwitsers waarna halve finales en een finale. De dag duurt dan wel wat langer en de prijsuitreiking zal dan rond 20:00 uur plaatsvinden. Het programma zal in de week voorafgaand aan het NK op de website geplaatst worden. Dit gaat niet op voor het NK Tête-à-tête.

Wedstrijdsysteem 1e dag NK

Op de zaterdag van een NK wordt het Zwitsers systeem gespeeld. Over het algemeen zullen vijf ronden worden gespeeld.

Bij het Zwitsers systeem, zoals dat bij de NK’s petanque in Nederland wordt gehanteerd, wordt na de loting (lees indeling) voor de 1eronde en na elke ronde een ranglijst opgesteld op basis van:

  • het aantal gewonnen partijen;
  • de weerstandspunten (WP), dat zijn de gewonnen partijen van alle tegenstanders, deze punten worden ook wel Buchholz punten genoemd;
  • de Sonneborn-Berger punten (SB), dat zijn de gewonnen partijen van de tegenstanders die zijn verslagen, deze punten worden ook wel Schoch punten genoemd;
  • het saldo;
  • het lotnummer.

Door het lotnummer als criterium toe te voegen is er nooit een gelijke stand in de ranglijst. Immers er zijn geen twee dezelfde lotnummers.

Twee opeenvolgende equipes in de ranglijst spelen vervolgens tegen elkaar, daarbij moet er rekening gehouden worden met de regel dat slechts 1 maal tegen een equipe mag worden gespeeld. De indeling van de eerste ronde gebeurt op lotnummer. De criteria a tot en met d zoals hierboven genoemd zijn bij aanvang voor iedereen gelijk. Wanneer voor een tweede maal (bij de indeling op volgorde van de ranglijst) tegen een zelfde tegenstander zou moeten worden gespeeld, wordt een volgend equipe  op de ranglijst genomen als tegenstander. Bij de eindranglijst wordt het lotnummer niet meer meegenomen in de rangschikking. Er kan een gelijke stand ontstaan, bijvoorbeeld tussen de nummer 8 en 9, dan wordt er een barrage gespeeld van drie werpronden.

2020

In 2019 is er een nieuw artikel opgenomen in het Toernooireglement Petanque (TRP), waarin duidelijk wordt gemaakt wie kunnen deelnemen aan deze nationale toernooien.

Gezien de vragen die het bondsbureau in 2019 hierover heeft ontvangen, volgt hier een toelichting:

In artikel 4.1. van het TRP staat wie kunnen deelnemen aan de NK’s:

  • Alle houders van een licentie die is afgegeven door de NJBB;
  • Personen met de Nederlandse nationaliteit die in het bezit zijn van een, door de FIPJP erkende, buitenlandse licentie.

Het finaleweekend van de NJBB masters is opengesteld voor personen met de Nederlandse nationaliteit die in het bezit zijn van een geldige licentie. Het is van belang dat deelnemers de Nederlandse nationaliteit hebben omdat het finaleweekend bepaalt wie namens Nederland worden uitgezonden naar een EK of WK.