Tijdelijke accreditatie oud-scheidsrechters

Nationale petanque competitie dag 12Onder andere vanwege de uitbraak van COVID-19 is het de afgelopen 1,5 jaar niet mogelijk geweest om nieuwe scheidsrechters op te leiden. Met het NPC seizoen 2021-2022 voor de deur blijkt het voor steeds meer verenigingen lastig om een bevoegde scheidsrechter te regelen. Om verenigingen hierin tegemoet te komen, heeft het bondsbestuur besloten te gaan werken met een tijdelijke accreditatie. Hiervoor komen oud-scheidsrechters in aanmerking die wel over een scheidsrechter diploma beschikken, maar waarvan de bevoegdheid is verlopen.

Aan deze tijdelijke accreditatie hangt echter wel de voorwaarde dat voor het verlengen van deze tijdelijke accreditatie de betreffende scheidsrechter in 2022 deelneemt aan een ontwikkelmoment. Wat dit precies gaat worden en hoe het eruit gaat zien, wordt nog ingevuld. Wel is al duidelijk dat er tijdens dat moment stilgestaan wordt bij de basisaspecten van een scheidsrechter.

Het bondsbestuur heeft eveneens besloten dat vanaf het NPC seizoen 2024/2025 bij inschrijving voor deelname aan de landelijke divisies van de NPC het beschikbaar hebben van minimaal één bevoegde scheidsrechter als voorwaarde wordt gesteld. Voor de regionale divisies gaat deze voorwaarde gelden vanaf het NPC seizoen 2025/2026. Een beschikbare bevoegde scheidsrechter hoeft geen lid te zijn van de betreffende vereniging, maar dient wel aanwezig te kunnen zijn tijdens de competitiedagen van de vereniging.

Op dit moment wordt gewerkt aan een herziening van de bestaande  opleidingen, waaronder die voor scheidsrechter. Hiermee kan het opleiden van nieuwe scheidsrechters worden versneld. In het najaar wordt een pilot gedraaid, waarna in 2022 nieuwe opleidingen worden aangeboden.

Mocht jouw vereniging een tijdelijke accreditatie voor één of meerdere scheidsrechters willen aanvragen of interesse hebben in het organiseren van een scheidsrechtersopleiding dan kan dit gemeld worden via info@njbb.nl. Bij de aanvraag voor een tijdelijke accreditatie is het van belang dat een foto van het diploma wordt meegestuurd.