NPC 2021/2022: In alle divisies mogelijk om per wedstrijd één keer per speelronde te wisselen

De bondsraad heeft afgelopen zaterdag 28 augustus tijdens een buitengewone vergadering wijzigingen aangenomen in het NPC-reglement. Hiermee is het vanaf het seizoen 2021-2022 van de Nationale Petanque Competitie (NPC), dat start op zaterdag 18 september, in alle divisies mogelijk om per wedstrijd één keer per speelronde te wisselen.  

Wisselen nu mogelijk in alle divisies 
Sinds 2020 is het in de topdivisie van de NPC mogelijk om per speelronde één keer te wisselen. De optie om te wisselen is destijds onder andere ingevoerd om beter aan te sluiten bij de opzet van de EuroCup, het kampioenschap op Europees niveau tussen verenigingsteams.  

 Na positieve ervaringen in de topdivisie, is nu besloten om deze wisselmogelijkheid ook in te voeren in alle overige divisies. Hiermee worden de regels op dit vlak gelijk getrokken voor alle divisies en krijgt elk team de mogelijkheid om, als de situatie daar om vraagt, te wisselen tijdens een speelronde. 

Teams zijn niet verplicht om wissels toe te passen. De bedoeling is om de teams in alle divisies extra flexibiliteit te geven doordat zij over één wisselmogelijkheid per speelronde beschikken. Als teams hier geen gebruik van wensen te maken, is dit uiteraard geen probleem en verandert er niks ten opzichte van de situatie die wij gewend zijn. 

Let hierop bij het wisselen 
Uiteraard is er een aantal regels van toepassing: 

  • In iedere speelronde, bestaande uit doubletten- of triplettenpartijen, mag één speler van elk verenigingsteam worden gewisseld; 
  • De speler die als wisselspeler gaat deelnemen, moet op het teamformulier staan en bij aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn; 
  • Wisselen is alleen mogelijk tussen twee mènes; 
  • Als er een wisselspeler wordt ingezet, moet dit onverwijld worden gemeld bij de equipeleider van de tegenpartij én bij de scheidsrechter; 
  • Een speler die zijn of haar partij heeft uitgespeeld of is gewisseld tijdens partij kan, in dezelfde speelronde, niet meer spelen in een andere partij. Als dit onverhoopt toch gebeurt, wordt deze speler in de partij waarin hij of zij invalt als niet-speelgerechtigd beschouwd; 
  • Een equipe waarin een wisselspeler wordt ingezet, moet ook met die wisselspeler voldoen aan de regels die gelden. Denk bijvoorbeeld aan equipes die als ’gemengd’ zijn aangemerkt, deze equipes moeten gemengd blijven. Dit voorbeeld is van toepassing in de top, 2e en 3e divisie. 

Om het wisselen in alle divisies mogelijk te maken, zijn onder andere de volgende artikelen in het NPC-reglement gewijzigd: 

  • Artikel 8.2 waarin in het algemeen wordt aangegeven dat wisselen mogelijk is; 
  • Artikel 8.12 waarin staat dat in de regionale divisies (4e divisie en lager) de equipes als “vrije” equipes worden aangemerkt. 

Meer specifieke regels over het wisselen en de NPC in het algemeen, zijn te vinden in het NPC-reglement op deze website.   

Wij wensen alle teams uiteraard heel veel succes en plezier in het nieuwe NPC-seizoen.