Districts activiteiten District ZuidOost i.v.m. Corona maatregelen

Aan alle Verenigingen in District ZuidOost,

Gezien het verbod op bijeenkomsten / evenementen tot 1 juni  zoals op 23 maart jongstleden vastgesteld door de overheid en in navolging van de NJBb richtlijnen hebben de organisatoren van de Regio Zomer Competitie van ZuidOost Oost en ZuidOost Zuid besloten dit jaar de competities niet door te laten gaan.
Wij betreuren het ten zeerste maar onze aller gezondheid gaat voor.
Mochten er zich nieuwe inzichten of  ontwikkelingen voordoen die aanleiding geven tot mogelijke wijziging dan brengen wij u  daarvan zo snel mogelijk op de hoogte.

Lees ook de corona rubriek op NL Petanque