Tijdens de laatste vergadering van de bondsraad op 20 mei zijn in de reglementen van de NK’s enkele wijzigingen doorgevoerd. De nieuwe NK reglementen zijn onderstaand te vinden en op de reglementenpagina. De wijzigingen zijn vanaf 1 juli van kracht.

Let op! Het nieuwe reglement gaat al in op het NK Mix, dat op 15 en 16 juli wordt gespeeld bij vereniging Doetinchem.

Toernooi Reglement Petanque