Zaterdagmiddagcompetitie ZaMi 2020

Onderwerp ZaMi 2020       

Beste wedstrijdsecretaris

De ZaMi een Zaterdag Middag competitie is een verenigingscompetitie voor viertallen die ook in 2020 georganiseerd zal worden.

Het Districtsteam van District West wil proberen deze competitie  naar het gehele District West uit te breiden wat in 2018 al gedeeltelijk gelukt is zodat we nu een piramidale competitie kunnen spelen

We spelen op 5 competitiedagen steeds een ontmoeting tussen twee verenigingsteams; deze  ontmoeting bestaat uit 3 speelronden, te weten:

  • 1e triplette en tête-à-tête,               2edoublette en doublette,               3e wederom triplette en tête-à-tête.

De competitie werd gespeeld in 6 poules à 6 teams met promotie en degradatie.

We spelen afhankelijk van het aantal ingeschreven teams met:

  • 1 eerste klas
  • 2 tweede klassen
  • 4 derde klassen
  • 8 vierde klassen

Aan de hand van de resultaten in 2019 zijn de teams in de desbetreffende klassen ingedeeld.

(zie bijlage)          Zami klassen pdf

Om iedereen die in District West speelt de kans te geven om in de ZaMi te spelen zijn de data hiervan niet op de NK dagen en andere competities ingedeeld. Door het grote aantal aanvragen van toernooien zijn er wel een paar toernooien die gelijktijdig vallen, maar dat mag de pret niet drukken en er wordt gehoopt op een groter aantal inschrijvingen dan afgelopen jaar. (52 teams)

  • Zaterdag 18 april 2020          Zaterdag 2 mei 2020          Zaterdag 23 mei 2020           Zaterdag 6 juni 2020            Zaterdag 20 juni 2020

De teams worden ingedeeld bij verschillende meespelende verenigingen. Mocht er al verenigingen zijn die graag de ZaMi op één van de speeldagen wil organiseren dan kunnen ze het mij doorgeven.

Eventueel met een datum en met het aantal poules dat men kan ontvangen. Minimaal 3 klassen per locatie, daar zijn minimaal 18 of meer banen voor nodig. En eventueel of er een scheidsrechter aanwezig is.

De inschrijvingskosten zijn € 20 per team.

Als organisatie zijn we afgestapt van de papierrompslomp met equipewijzigingsformulieren en wedstrijdformulieren  die per post opgestuurd moesten worden, die meer werk voor ons opleverde, en vertragend werkte.

Dit heeft geleidt tot het besluit om de vaste teamsamenstelling los te laten, zodat er ook geen equipewijzigingsformulier meer nodig is. Elke vereniging geeft aan met hoeveel teams er meegespeeld gaat worden en geeft voor elk team een contactpersoon cq. teamleider op.

Graag met het e-mailadres van de teamleider.

Deze opgaven dienen voor 1 maart 2020 binnen te zijn en alleen via   wedstrijd-west@njbb.nl

Het team is verder vrij in de keus van spelers voor elke competitieronde met de restrictie, dat als een speler 2x heeft deelgenomen in een team, uitkomend in een bepaalde klasse, niet meer uitgekomen kan worden voor een team in dezelfde of lagere klasse.

Verder gaan we met een digitaal wedstrijdformulier werken waarmee de uitslag kan doorgegeven aan de competitieleiding
Hoe dit allemaal werkt kunt u lezen in artikel 7 van het vernieuwde ZaMi-reglement. De werkwijze lijkt veel op die van de NPC

Wij vragen de wedstrijdsecretarissen en teamleiders hier goede nota van te nemen, zodat we op de competitiedag zelf niet voor verrassingen komen te staan.

Bijgaand zenden wij u:

  • de teamindeling oftewel in welke klassen de teams zijn ingedeeld. De definitieve loting per klasse volgt als alle teams ingeschreven zijn. Dan worden ook de teams numeriek aangepast.

Met vriendelijke groeten,

Namens de wedstrijdcommissie van District West

Louis van der Horst en Richard Vielvoijé

Inschrijflijst ZaMi 2020  pdf

 

NJBB district West

Contact districtsteam West

Voor vragen of informatie over competities en kampioenschappen, neem contact op met de coördinator wedstrijdzaken: wedstrijd-west@njbb.nl

Voor overige zaken, neem contact op met districtsteam West via west@njbb.nl

ZaMi Historie

ZaMi 2019 >    ZaMi 2018 >     ZaMi 2017 >