Van de voorzitter, december 2020

Lieke Vogels is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Jeu de Boules BondBeste leden van de NJBB,

We staan aan de vooravond van het afsluiten van 2020, een bijzonder jaar. In vele opzichten, met name door Corona gedomineerd, een zwaar jaar, met veel onzekerheden en beperkingen en in sommige gevallen een groot verlies. 

Ook kijken we terug op een jaar dat we goed geanticipeerd hebben op de situatie, veel overleggen en bijeenkomsten, weliswaar digitaal, toch nog doorgang konden vinden en uiteindelijk we samen nog veel hebben bereikt.

Zo haalde we met een internationaal Bid de hoogste ogen om het EK petanque 2022 in en door Nederland te organiseren. We hebben overeenstemming bereikt met de bondsraad over de ambities met betrekking tot de Internationale Wedstrijd Sport en uit de aanbevelingen Evaluatie Bondsorganisatie zijn goede verbetersuggesties voortgekomen, die we in 2021 zullen implementeren.

We hebben lastige besluiten moeten nemen om met name de veiligheid van onze verenigingen en hun leden te beschermen, waarvan het grotendeels afgelasten van de NPC zeer impactvol is. Niet alleen emotioneel, maar zeker ook financieel.

Ondanks de maatregelingen en consequenties van COVID 19, was er nog veel mogelijk en hebben we uiteindelijk met beperkingen nog lang kunnen spelen en hebben we het jaar ook financieel nog redelijk afgesloten. Helaas werden we vorige week nog opgeschikt door een harde lockdown. En ook hier komen we met zijn allen doorheen. 

We kijken uit naar een beter 2021 vooral voor een veilig en gezond bestaan en zeker ook om onze petanquesport weer volop te mogen beoefenen. Daarnaast hebben we mooie ambities en plannen die we willen realiseren. We gaan de voorbereiding van ons jubileumjaar 2022 volop inzetten met daaraan gekoppeld het EK in 2022 en het kwalificatietoernooi dat daarvoor wordt georganiseerd.

Eerst maar even rustig afwachten wat vaccineren gaat betekenen, zeker voor onze doelgroep. Hopelijk kunnen we de vele activiteiten bij de verenigingen en de toernooien en districtscompetities weer in maart/april hervatten en start de NPC (seizoen 2021/2022) gewoon weer in september. Dat lijkt ver weg, maar zal toch met alle voorbereidingen die daarvoor moeten worden genomen, al weer snel voor de deur staan. 

Voor nu wil ik iedereen hartelijk danken voor de goede bijdragen in het afgelopen jaar, ben ik dankbaar dat we het samen goed bij elkaar hebben gehouden en spreek ik de wens uit om dit in 2021 positief voort te zetten. 

Namens het bestuur wens ik u allen mooie kerstdagen toe waarin u hopelijk wat rust en warmte vind en bovenal een goed en gezond 2021, waarin we elkaar weer echt kunnen ontmoeten!