Update na persconferentie van 3 november

De NJBB heeft kennisgenomen van de persconferentie die minister-president Mark Rutte op dinsdagavond 3 november heeft gehouden, samen met minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge.

“Het gaat niet slecht, maar het is zeker niet goed genoeg”, waren woorden die de minister-president vanavond in de persconferentie gebruikte. Om het aantal besmettingen sneller naar beneden te krijgen en het aantal ziekenhuisopnames terug te dringen, gaan vanaf woensdag 4 november 22:00 uur nieuwe aanvullende maatregelen in. Deze aanvullende maatregelen gelden ten minste tot en met woensdag 18 november.

Bekijk hier de nieuwste spelregels voor de sport naar aanleiding van de persconferentie van 03 november.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk

 • Maximaal 2 personen mogen met elkaar sporten (binnen en buiten) in een groepje. Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
 • Voor binnensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
  • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
  • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
  • zij niet mengen.
 • Voor buitensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur). Zij houden onderling 1,5 meter afstand. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
  • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
  • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
  • zij niet mengen.
 • Groepslessen zijn verboden.

De groepsgrootte wordt teruggebracht van maximaal 4 naar maximaal 2 personen, hetgeen betekent dat petanque alleen in de spelvariant tête-à-tête gespeeld mag  worden.

Proces na persconferentie
Een persconferentie roept in de regel veel vragen op. De precieze interpretaties worden na afloop van de persconferentie door NOC*NSF uitgezocht. Op de dag na de persconferentie komt het Case Management Team (CMT) sport bij elkaar om alle maatregelen te bespreken. Daarna vindt overleg plaats met NOC*NSF en collega sportbonden (uiterlijk donderdag) om alle consequenties goed in kaart te brengen. De exacte maatregelen en het aangepaste sportprotocol worden uiterlijk vrijdag via de website NLpetanque gecommuniceerd.