Update na persconferentie van 17 november

De NJBB heeft op dinsdag 17 november kennisgenomen van de persconferentie die minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De cijfers die elke dag tot ons komen, zijn nog steeds te hoog. Maar de trend is dalend en dat is positief.” Zo opende Mark Rutte dinsdagavond de persconferentie. Er is geen aanleiding om op dit moment extra maatregelen te nemen. Vanaf woensdagnacht worden zelfs enkele versoepelingen doorgevoerd.

Sporten is nog steeds beperkt mogelijk. De regels die na de persconferentie van 13 oktober golden, zijn vanaf woensdagavond weer van toepassing. Dit betekent:

  • Sporten (vrij spelen en trainen) voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden;
  • Het aantal spelers per baan betreft maximaal 4 personen, waarbij  spelers te allen tijde 1,5 afstand van elkaar dienen te houden;
  • Er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige binnenruimte (boulodromes);
  • Buiten geldt het maximum van 30 personen niet, maar een maximum van 4 personen per baan waarbij de afstand tussen de spelers, op, tussen, en/of naast de baan op 1,5 meter gewaarborgd wordt. Te allen tijden geldt dat de 1,5 meter tussen medespelers, tegenstanders en andere personen op de baan gehandhaafd wordt;
  • Het organiseren van competities, toernooien, husselavonden, uitwisselingen of andersoortige activiteiten binnen de vereniging zijn niet toegestaan;
  • Het is in dat geval bij petanque alleen mogelijk om in tête-à-tête of doublettenvorm in dezelfde samenstelling en tegen dezelfde tegenstanders te spelen om wisselingen zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Publiek is niet toegestaan;
  • Sportkantines maar ook kleedkamers en douches zijn gesloten;
  • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Echter is het voor deze groep verboden om competities te spelen;
  • Alleen als kinderen tot en met 17 jaar samen spelen zonder senioren (18 jaar en ouder), geldt de groepsgrootte van 4 personen en het maximaal aantal personen van 30 niet. In alle andere gevallen (bijvoorbeeld combinatie jeugd en senioren) gelden de regels voor groepsgrootte en maximum aantal binnen boulodromes wel.

De belangrijkste wijziging betreft de aanpassing van de groepsgrootte van 2 naar 4 personen, waardoor het mogelijk is om weer in doublettenvorm vrij te spelen. Begin december (omstreeks 8 december) wordt een nieuwe persconferentie verwacht. Indien het aantal besmettingen blijft dalen, worden mogelijk nieuwe versoepelende maatregelen aangekondigd.

Minister-president Mark Rutte benadrukte tot slot dat gezond leven en een half uurtje per dag bewegen, bijdragen aan een betere weerstand tegen het virus. We zien steeds meer initiatieven ontstaan van lokale buurtverenigingen waarbij petanque wordt ingezet om mensen buiten te laten bewegen. Deze ontwikkeling biedt kansen voor onze sport en voor onze verenigingen. Wees creatief en bedenk hoe je als vereniging hier een rol in kunt vervullen. Deel vooral ook succesvolle initiatieven met het bondsbureau, zodat wij deze initiateven onder de aandacht kunnen brengen van collega verenigingen.