Update na persconferentie van 13 oktober

De NJBB heeft kennisgenomen van de persconferentie, die minister-president Mark Rutte op dinsdagavond 13 oktober heeft gehouden, samen met minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge.

De boodschap was duidelijk. Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en IC-opnames neemt dusdanig hard toe, dat het kabinet genoodzaakt is strengere maatregelen te treffen om het virus in te dammen.

De opgelegde maatregelen treffen onze geliefde petanquesport helaas opnieuw. De kantines, kleedkamers en douches blijven gesloten en met ingang van woensdag 14 oktober wordt het spelen van competities en toernooien, in ieder geval de komende 4 weken, verboden. Dit betekent dat tot nader order alle districtscompetities, regionale toernooien en de Nationale Petanque Competitie (NPC) worden uitgesteld. Het bondsbestuur overlegt woensdagavond 14 oktober over de exacte gevolgen van deze maatregelen voor onder andere de NPC, het NK tripletten en finaleweekend van de Masters.

Sporten in verenigingsverband
Over het sporten in verenigingsverband bestaat nog onduidelijkheid. In de persconferentie werd expliciet aangegeven dat alleen binnen verenigingsverband ‘single’ in tennis mag, maar dubbel (2 tegen 2) niet, zodat de afstand van 1,5 meter bewaakt kan worden. Welke gevolgen de aangekondigde maatregelen op de petanquesport (trainingen, interne toernooien etc.) hebben, wordt de komende 24 uur uitgezocht.

Proces na persconferentie
Een persconferentie roept in de regel veel vragen op. De precieze interpretaties worden na afloop van de persconferentie door NOC*NSF uitgezocht. Op de dag na de persconferentie vindt overleg plaats met NOC*NSF en collega sportbonden om de consequenties voor de sport te bespreken.

De precieze gevolgen die deze maatregelen hebben op de petanquesport (NPC, NK Tripletten en finaleweekend Masters, intern sportaanbod verenigingen) worden uiterlijk vrijdag 16 oktober gecommuniceerd.