Update 22 april, gevolgen coronavirus: weinig veranderingen

Het kabinet heeft op dinsdag 21 april aangekondigd dat een groot deel van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus worden verlengd tot 20 mei van dit jaar. Ook werd duidelijk dat er voorzichtig weer meer ruimte komt voor kinderen (tot 12 jaar), jongeren (12 tot 18 jaar) en de topsporters (met een door NOC*NSF erkende topsportstatus). Binnen de NJBB hebben geen spelers NOC*NSF erkende topsportstatus. Dit betekent dat er geen spelers actief zijn die meer ruimte krijgen om te trainen, omdat zij in de categorie ‘topsporters’ vallen.

Concreet betekent dit dat er voor onze sport weinig is veranderd. Gezien de leeftijdsopbouw onder de leden van de NJBB én het feit dat een overgrote meerderheid van de achterban tot de kwetsbare groep behoort, is door de NJBB eerder al besloten dat de maatregelen in ieder geval gelden tot en met 1 juni van dit jaar. Dit blijft van toepassing.

Momenteel zijn wij in overleg met NOC*NSF en andere sportbonden aan het oriënteren wat de mogelijkheden zijn om de heel kleine groep jeugdige petanquespelers t/m 18 jaar (0,5% van het totaal aantal leden) te kunnen laten spelen. Dit op basis van de ruimte en mogelijkheden die het kabinet hiervoor geeft. Bij het sporten voor jeugd in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar blijft de 1.5 meter afstand van toepassing, voor jeugd t/m 12 jaar niet. Hiervoor moeten protocollen worden ontwikkeld en heldere afspraken worden gemaakt die worden opgevolgd.

Kortom: voor het overgrote deel van de leden zal er voorlopig helaas niets veranderen. Alleen voor de jeugd wordt nagedacht onder welke voorwaarden er kan worden gespeeld. Na 20 mei wordt er bekeken welke vervolgstappen kunnen worden genomen richting een situatie waarbij zoveel mogelijk mensen weer onze mooie sport kunnen beoefenen. Het is echter zeker dat het coronavirus nog langere tijd invloed gaat hebben op de manier waarop en de mate waarin wij kunnen sporten.