Tijdelijk versoepelende maatregelen Nationale Petanque Competitie (NPC)


Op zaterdag 19 september staat de eerste richtspeeldag van de NPC gepland. De afgelopen weken is gebleken dat het aantal besmettingen stijgt hetgeen bij deelnemende spelers terecht voor ongerustheid zorgt.

Het bondsbureau staat in nauw contact met NOC*NSF, collega sportbonden en RIVM om de situatie te monitoren en passende maatregelen te treffen.

Vooralsnog kunnen competities en toernooien doorgang vinden mits daarbij rekening wordt gehouden met de richtlijnen van het RIVM en het opgestelde sportprotocol. Om voor iedere deelnemende speler een veilige sportomgeving te creëren, is het van belang dat verenigingen en spelers er alles aan doen om zich aan de richtlijnen te houden. De richtlijnen gelden voor de beoefening van de sport maar zeker ook voor de pauzes die worden doorgebracht in de kantines.

De afgelopen periode is door het bondsbestuur bekeken welke tijdelijke maatregelen kunnen worden genomen om meer ruimte aan verenigingen te bieden in het faciliteren van een veilige sportomgeving.

Voor de eerste helft van het seizoen (t/m speeldag 07 d.d. 12 december) worden de onderstaande verruimingen toegestaan (tijdelijke afwijking NPC-reglement):

  1. Het vaste aanvangstijdstip van 12:00 uur op de richtspeeldag (zaterdag) wordt verruimd. De thuisspelende vereniging mag de begintijd voor teams bepalen in een tijdsblok tussen 10:00 uur en 14:00 uur. Hiermee worden thuisspelende verenigingen in gelegenheid gesteld om het aantal teams over de dag te spreiden. De tegenstander(s) moet(en) minimaal 1 week voorafgaand aan de ontmoeting zijn geïnformeerd over de gewijzigde aanvangstijd.

 

  1. De termijn voor het verplaatsen van een wedstrijd wordt verruimd van 2 naar 4 weken. Dit betekent dat de 1e speeldag (19 september) in de periode tussen 19 augustus t/m 19 oktober kan worden gespeeld. Dit biedt teams 2 maanden de tijd om een wedstrijd op een andere dag te spelen. Het verplaatsen van een wedstrijd gaat altijd in onderling overleg.

 

  1. Voor alle landelijke divisies (top, 2e en 3e) vervalt tijdelijk de verplichting op binnen spelen. Bij een temperatuur van 10 graden of hoger mag buiten worden gespeeld. De thuisspelende vereniging bepaalt welke teams binnen danwel buiten spelen.

 

  1. Om het voor verenigingen beter mogelijk te maken goed te ventileren, wordt de minimale temperatuur in binnenaccommodaties bij aanvang van en tijdens de wedstrijd gelijkgesteld aan de minimale temperatuur voor buiten spelen (10 graden).

 

  1. De verplichting om te spelen in vakken van minimaal 9 x 12 vervalt. Er dient gespeeld te worden in banen van 3 x 12 meter. Deze banen zijn afgebakend met touwen waarvan de dikte niet van invloed mag zijn op het spelverloop. Deze touwen, die de banen afbakenen, zijn geen verlieslijnen, behalve de lijnen aan de kopse zijden en de lijnen langs de buitenzijde van de buitenste banen.

 

Verder blijven alle maatregelen van het RIVM en het sportprotocol van kracht, waarbij nogmaals wordt benadrukt dat het een verplichting vanuit de overheid is om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaken. Verder is het van belang dat er een corona coördinator zichtbaar (hesje) aanwezig is die kan helpen bij het creëren van een veilig sportklimaat en eventueel spelers/toeschouwers kan wijzen op de afstand.

Het bondsbestuur hoopt met deze tijdelijke maatregelen meer ruimte voor thuisspelende verenigingen en teams te creëren waardoor iedereen onbezorgd kan deelnemen aan de competitie. Het is ieders eigen verantwoordelijk om elkaar op een prettige manier te attenderen op het moment dat iemand zich niet aan de genoemde richtlijnen houdt. Het is niet aan het bondsbestuur, bondsbureau, NPC-commissie en scheidsrechters om de regels vanuit de overheid te handhaven. De scheidsrechters zijn er uiteraard wel om de spelregels van de sport te handhaven, zoals gebruikelijk.

Om de competitie zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt van iedereen flexibiliteit en solidariteit gevraagd. Als we dit met elkaar kunnen opbrengen, wordt de NPC ook dit seizoen vast een succes. Afhankelijk van de ontwikkelingen wordt uiterlijk in december bepaald of er voor de tweede helft van de competitie ook afwijkende regels worden vastgesteld.