Start NPC seizoen 2020-2021

Aanstaande zaterdag staan de eerste wedstrijden voor het nieuwe NPC seizoen op het programma. Vanwege COVID-19 zijn door verenigingen al enkele wedstrijden verplaatst naar aanstaande zaterdag om de drukte op de accommodatie te beperken. We willen alle spelers, coaches en scheidsrechters alvast heel veel plezier en succes wensen. Wellicht ten overvloede maar om de competitie goed te laten verlopen, verzoeken we deelnemers de geldende richtlijnen vanuit het kabinet goed na te leven. De afgelopen dagen hebben ook de Minister van Sport en de voorzitter van het NOC*NSF een filmpje opgenomen voor alle sporters die deelnemen aan competities.

Klik hier om te zien wat minister van Ark zegt over de start van het competitieseizoen.

Klik hier om te zien wat de voorzitter van het NOC*NSF, Anneke van Zanen-Nieberg, heeft geschreven voor de start van het competitieseizoen.

 

Reglementswijzigingen Nationale Petanque Competitie (NPC)

Het nieuwe NPC seizoen staat voor de deur en voor het begin van de competitie is een aantal relevante wijzigingen in het NPC reglement doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben onder andere te maken met het alcoholgebruik in alle divisies en de mogelijkheid tot wisselen in de topdivisie.

Geen alcoholgebruik tijdens NPC speeldag

In het Toernooireglement Petanque (TRP) staan gedragsregels die gelden tijdens toernooien, kampioenschappen én de NPC. Zo is het niet toegestaan om onder invloed van drugs of alcohol te zijn of tijdens het toernooi drugs te gebruiken en wordt van iedereen verwacht dat zij eerlijk, sportief en respectvol spelen. Deze gedragsregels zorgen er voor dat de sport petanque door iedereen op een veilige en fijne manier kan worden beoefend. Enkele gedragsregels gelden specifiek op speeldagen van de NPC, bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van alcohol.

Voorheen was het zo dat alcoholgebruik tussen de partijen door verboden was in de top-, 2e en 3e divisie van de NPC. Bij een serieuze beoefening van de sport petanque past het niet om gedurende de speeldag van een competitie alcohol te nuttigen. Dit geldt voor alle niveaus. Daarom is artikel 32.2 van het TRP zo aangepast dat dit verbod geldt in alle divisies. De nieuwe tekst luidt:

“Het is spelers, coaches en andere deelnemers verboden tijdens het spelen van een partij te roken of alcoholische drank te nuttigen. Voor spelers in de NPC en deelnemers aan nationale toernooien geldt een alcoholverbod van het begin van de speeldag tot en met de laatste partij van hun equipe.”

Met deze wijziging wordt benadrukt dat de petanque op alle niveaus als sport wordt beoefend, iets waar alcoholgebruik niet mee te combineren is.

In de gevallen dat er een drankje wordt genuttigd op de vereniging, is het belangrijk dat er goed wordt omgegaan met alcohol en sport. Meer hierover, bijvoorbeeld over het verantwoord schenken, is te vinden op https://nocnsf.nl/alcohol-en-sport.

Wisselen in de topdivisie

In de topdivisie is tijdens het vorige NPC seizoen een pilot gedraaid waarbij het mogelijk was om tijdens een speelronde te wisselen. Na evaluatie van de pilot is besloten om het wisselen definitief in te voeren in de topdivisie. In artikel 8.2 staat welke regels hierbij gelden. Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven wanneer iemand mag worden gewisseld en wat er gebeurt als er een fout wordt gemaakt bij het wisselen.

Naast de wijzigingen met betrekking tot het alcoholgebruik en de wisselmogelijkheden zijn er meer wijzigingen doorgevoerd.

Overige wijzigingen

Artikel 2.6 NPC Reglement

Vanaf september mogen alle teams een coach aanwijzen, hierbij maakt het niet uit in welke divisie het team speelt. Voorheen was dit alleen mogelijk voor teams in de top- 2e en 3e divisies.

Artikel 3.8 NPC Reglement

In het geval dat een team met een niet-speelgerechtigde deelnemer deelneemt, verliest dat team de partij met 6-13 (deze sanctie staat in artikel 9.1). Daarnaast wordt een boete in rekening gebracht ter hoogte van tweemaal het inschrijfgeld (deze boete staat in artikel 5.4.2.)

Artikel 5.3.2 NPC Reglement

Een team heeft recht om bij overmacht een wedstrijd af te zeggen. Het niet kunnen opstellen van voldoende spelers om welke reden dan ook wordt niet gezien als overmacht. De afzegging dient zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de competitieleiding en tegenstander.

Bij een positief oordeel door de competitieleiding wordt een nieuwe datum vastgesteld na overleg met beide teams. Voorheen moest de wedstrijd voor de volgende speelronde zijn gespeeld. Dit is aangepast, er mag maximaal één speelronde tussen de nieuwe en oorspronkelijke datum zitten.

Artikel 6.2 NPC Reglement

Teams kunnen in overleg bepalen hoe de te spelen partijen worden verdeeld over het beschikbare speelvlak. In het reglement is nu aangegeven dat, als zij hier niet uit komen, er wordt getost om te beslissen welke teamleider de verdeling over het speelvlak bepaalt.

Artikel 6.4 NPC Reglement

Spelers hebben behoefte aan inspelen voordat zij aan een partij beginnen. Om dit mogelijk te maken, spreken de teamcaptains na elke speelronde (in overleg met de scheidsrechter) af hoe laat de volgende speelronde begint. Als de teamcaptains het niet eens kunnen worden, beslist de scheidsrechter.

Artikel 9.2 NPC Reglement

In dit artikel staat een sanctie beschreven die kan worden opgelegd. Voorheen stond hier dat een wedstrijd met 0-8 zou worden verloren. Deze sanctie is gewijzigd in een verlies van ‘minimaal 0-5’. Mocht de wedstrijd zijn verloren met een groter verschil, dan geldt de oorspronkelijke uitslag gehanteerd en krijg het gesanctioneerde team geen partijpunten.

Download het gewijzigde NPC Reglement en Tips & Tricks boekje

Het gewijzigde NPC reglement is uiteraard terug vinden op de website van NLPetanque. Ook het boekje met Tips&Tricks is aangepast en zowel hardcopy en digitaal in te zien.