Reglement voor de petanquesport - RPS

Reglement voor de Petanquesport – RPS

Hier vindt u het Reglement voor de Petanquesport (RPS), de officiële vertaling van het “Règlement officiels pour le sport de pétanque”. Deze vertaling van de spelregels is gemaakt door de reglementencommissie, en is van dwingende toepassing op alle onder auspiciën van de NJBB gehouden toernooien en competities.

Dit reglement gaat in Nederland in op 1 maart 2017, en vervangt dan zijn voorganger, het internationaal spelreglement petanque (ISP). Voor scheidsrechters en geïnteresseerde spelers is een document toegevoegd dat de verschillen tussen RPS en ISP beschrijft.

In enkele gevallen worden uitzonderingen op dit reglement toegestaan. Deze vindt u in het toernooireglement petanque.

Hoewel de reglementencommissie haar best doet om het origineel zo goed mogelijk te vertalen, blijven er vaak zaken over die voor meerderlei uitleg vatbaar zijn. Daarom heeft zij in het verleden vaak uitspraken gedaan over hoe bepaalde artikelen geïnterpreteerd moeten worden.

Deze interpretatie is te vinden in het RPSPlus, en maakt integraal onderdeel uit van het reglement. Zij dient door scheidsrechters dan ook te worden toegepast als ware het onderdeel van het RPS zelf.

De vereniging ontvangt een exemplaar van het RPS boekje.