Reglement voor de Petanquesport (RPS) is gewijzigd

Het Reglement voor de Petanquesport (RPS) is gewijzigd per 1 januari 2021. De wijzigingen in het RPS behelzen in veel gevallen verplaatsing van tekst of herformulering (met het doel een en ander duidelijker te maken). Van de inhoudelijke wijzigingen heeft de reglementencommissie een overzicht gemaakt. De wijzigingen en verdere informatie over het RPS zijn te raadplegen op de pagina van de Reglementen en formulieren. Allereerst hieronder nog een korte toelichting.

De reglementencommissie heeft naast de vertaling van het nieuwe RPS gezorgd voor nog een tweetal documenten. Namelijk een document met een overzicht van de wijzigingen in het RPS en de bijbehorende artikelen. Daarnaast een document met in de kleur de weergave welke delen van artikelen zijn vervallen, vervangen of nieuw zijn. Het RPSPlus en het Toernooireglement Petanque (TRP) met de bijbehorende bijlagen moeten nog worden aangepast aan de hand van de wijzigingen in het RPS. Daar wordt aan gewerkt en zodra daar verdere informatie over is dan wordt het gecommuniceerd middels de NLPetanque nieuwsbrief.

Wil je op de hoogte blijven van alle wijzigingen in het RPS, eventuele toelichtingen en vernemen zodra het RPSPlus is aangepast? Abonneer je dan vrijblijvend op de NLPetanque nieuwsbrief. Alle gediplomeerde functionarissen (scheidsrechters, wedstrijdleiders, trainers en basis instructeurs petanque) zijn eenmalig geïnformeerd per e-mail, indien een e-mailadres is genoteerd in de ledenadministratie. Vanaf heden worden wijzigingen, toevoegingen en andere zaken met betrekking tot de reglementen uitsluitend gecommuniceerd via de nieuwsbrief. Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief.

Klik hier om naar de pagina te gaan met het nieuwe RPS, het overzicht van de wijzigingen en alle andere reglementen.