NPC seizoen 2020-2021 en COVID-19

We merken dat er nog enige onduidelijkheid en onrust is onder deelnemende verenigingen, teams en spelers aan de NPC voor het nieuwe seizoen. We hebben daar begrip voor en willen middels dit bericht het een en ander ophelderen. Op vrijdag 7 augustus is de definitieve indeling van de NPC voor het seizoen 2020-2021 gepubliceerd met een nieuwsbericht met betrekking tot COVID-19 en het nieuwe seizoen. Dit bericht is ook naar de NPC contactpersoon van de vereniging gestuurd. Klik hier om het nieuwsbericht te bekijken.

Daarnaast is op dinsdag 18 augustus een bericht op de website geplaatst met tijdelijke versoepelende maatregelen voor het nieuwe seizoen in combinatie met COVID-19. Dit bericht is ook naar de NPC contactpersonen gestuurd. Klik hier om het nieuwsbericht te bekijken. De versoepelende maatregelen gelden voor de eerste helft voor het seizoen. Indien de situatie ongewijzigd blijft, met betrekking tot de maatregelen tegen COVID-19, dan kunnen de verruimingen worden voortgezet in de tweede seizoenshelft. Het is aan de verenigingen om de scheidsrechters, bij de thuiswedstrijden van teams van de vereniging, te wijzen op de tijdelijke verruimingen. Bij de landelijke organisatie is namelijk vooraf niet bekend wanneer, waar en welke scheidsrechter actief is.

Het bondsbureau staat voortdurend in contact met het NOC*NSF, het ministerie van VWS, het RIVM en collega sportbonden. We houden ons aan de richtlijnen vanuit de overheid. Vooralsnog is het spelen van competitie mogelijk vanuit de overheid. De NPC gaat dan ook door, net als de competitie bij vrijwel alle andere sporten doorgang heeft. Dat is uiteraard behoudens nieuwe/strengere maatregelen vanuit de overheid.

Scheidsrechter en corona coördinator
De scheidsrechter zijn voor de handhaving van de spelregels zoals die zijn vastgelegd in het Reglement voor de Petanquesport (RPS), Toernooireglement Petanque (TRP) en het NPC reglement. Het is niet aan de scheidsrechters om te handhaven op de maatregelen vanuit de overheid zoals de 1,5 meter afstand. Het is van belang dat iedere vereniging voor de speeldagen een corona coördinator aanwijst. De corona coördinator kan helpen bij het creëren van een veilig sportklimaat en spelers/toeschouwers en coaches wijzen op de 1,5 meter afstand. Alle maatregelen van het RIVM en het sportprotocol blijven van kracht, waarbij nogmaals wordt benadrukt dat het een verplichting vanuit de overheid is om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaken. Voor de laatste versie van het sportprotocol (gewijzigd op 26 augustus) en de handreiking toeschouwers bij sportwedstrijden, klik hier.

Flexibiliteit, solidariteit en eigen verantwoordelijkheid
We doen een beroep op ieders flexibiliteit, solidariteit en verantwoordelijkheid. We kunnen het seizoen alleen met en door elkaar laten slagen. Het wordt een ander seizoen dan vooraf verwacht en gewenst. Desondanks kunnen we het seizoen met elkaar laten slagen. Spreek je tegenstanders en teamgenoten aan als die zich (onbewust) niet aan de regels houden. Doe dat op een vriendelijke manier. Over het algemeen gaat het om een vergissing in plaats van een bewuste actie. Gebruik te allen tijde je gezonde verstand. Blijf thuis als je ziek bent of symptomen van het corona virus hebt, ook als dat voor iemand van je huishouden geldt, en laat je dan testen.

We merken dat enorm veel verenigingen bezig zijn om aanpassingen door te voeren, als dat al niet is gedaan, om de veiligheid en gezondheid te waarborgen. Zo is bij een groot aantal verenigingen de ventilatie gecheckt (en goedgekeurd) en hebben verenigingen aanpassingen doorgevoerd om de 1,5 meter afstand te waarborgen, zowel op de banen als in de kantines. Het is van belang om vooraf contact op te nemen met de tegenstander als er twijfels zijn of de veiligheid kan worden gewaarborgd. Vooraf lijkt het misschien niet haalbaar om met een aantal teams te spelen bij een vereniging maar vraag het dan na. Er zijn al heel veel wedstrijden verplaatst naar een andere datum, tijdstip of thuis- en uitwedstrijden zijn gewisseld. Allemaal om de drukte op de accommodatie te verminderen en de veiligheid te waarborgen.

Als een accommodatie niet voldoet (ventilatie, afstand waarborgen of iets dergelijks) dan gaan we er vanuit dat de tegenstander contact opneemt met de bezoekende vereniging om te kijken naar een oplossing (nieuwe datum, locatie, buiten spelen). In principe gaan we er vanuit dat een accommodatie voldoet mits een tegenstander anders aangeeft. Het is natuurlijk altijd mogelijk om vooraf contact op te nemen met de tegenstander om het een en ander na te vragen.

We verwachten ook dat verenigingen wedstrijden hebben verwisseld, verplaatst of wedstrijden buiten zijn gepland als er meer wedstrijden op de accommodatie zijn gepland dan mogelijk is met de 1,5 meter samenleving. Ga er niet direct vanuit dat het niet mogelijk is om te spelen bij een vereniging maar vraag dat na en kijk naar eventuele oplossingen. Heb begrip voor teams als ze liever buiten spelen. Zorg er met elkaar dat de wedstrijden gespeeld kunnen worden op een veilige manier zodat we onze geliefde sport kunnen beoefenen. Wordt niet boos wanneer de temperatuur voor buiten/binnen spelen niet geheel voldoet aan de richtlijnen. Kijk met elkaar naar een oplossing en neem altijd een extra trui/vest mee voor de zekerheid.

Hetzelfde geldt wanneer in bepaalde gebieden het aantal besmettingen stijgt. Heb respect voor de tegenstander als die op dat moment niet wenst af te reizen naar het betreffende gebied. Kijk met elkaar naar oplossingen. Bijvoorbeeld, zoek naar een nieuwe speeldatum, andere locatie of wissel de uit- en thuiswedstrijden om. Wanneer een speler niet kan/wil spelen vanwege symptomen of andere redenen, kijk dan naar invallers en welke spelers wel willen/kunnen spelen. Laat niet alles afhangen van één speler. Wanneer een team op het laatste moment zich moet afmelden vanwege meerdere spelers met symptomen van het coronavirus, word niet boos maar kijk naar een nieuwe datum. Bij besmettingen volgen we de richtlijnen van de overheid en de GGD.

Wanneer bepaalde gebieden als oranje gebied worden aangemerkt, dan wordt daar niet gespeeld. Kijk dan met elkaar naar een andere datum. Als dat buiten de richtlijnen van het termijn van spelen valt, neem dan contact op met de NPC commissie via npc@njbb.nl. Probeer tegenstanders vooraf te informeren wanneer ze op bezoek komen. Geef aan wat de maatregelen zijn die de vereniging heeft genomen en waar de teams zich aan moeten houden. Het is tevens mogelijk om met mensen uit een ander huishouden in de auto te zitten. Door de overheid wordt dan geadviseerd om een mondkapje te dragen. Klik hier voor meer informatie over het autorijden. Alle spelers, toeschouwers, coaches en scheidsrechters zijn vrij om een mondkapje te dragen. Laten we dat ook met zijn allen respecteren als dat voor iemand gewenst is.

Wanneer verenigingen toch nog aan het zoeken zijn naar oplossingen, nog verdere vragen hebben of er onduidelijkheden zijn, verzamel dan de vragen van de teams/spelers als NPC contactpersoon (of een ander bestuurslid van de vereniging) en neem contact op met de landelijke organisatie. We denken/kijken heel graag mee met de verenigingen om te kijken naar oplossingen. Neem gerust contact op als NPC contactpersoon (of een ander bestuurslid) om te kijken naar mogelijkheden. Het is echter voor de landelijke organisatie niet mogelijk om op individuele, of van teams, vragen/verzoeken te reageren (met meer dan 300 deelnemende teams en meer dan 3000 deelnemende spelers). Het aanspreekpunt is de NPC contactpersoon van de vereniging of een ander bestuurslid. Maak gerust gebruik van het aanbod, via de e-mail of telefonisch op werkdagen. We staan helemaal in deze tijd graag klaar voor de verenigingen.

Ventilatie
We merken daarnaast dat er zorgen zijn over de ventilatie bij verenigingen. Het ministerie van VWS heeft hierover ook vragen gesteld aan het RIVM. Op 27 juli heeft het RIVM middels een brief geantwoord richting het ministerie van het VWS. Klik hier om de brief te bekijken en verder informatie/tips voor ventilatie. In de brief van het RIVM wordt aangegeven dat er momenteel nog geen bewijs is dat er in drukke en slecht geventileerde ruimtes meer kans is op besmetting.

Desondanks begrijpen we de zorgen van spelers. Laten we ook met dit flexibel omgaan. We gaan er vanuit dat een accommodatie voldoet en is gecheckt met betrekking tot de ventilatie en dat anders de bezoekende teams worden geïnformeerd. Wanneer teams toch liever niet binnen spelen dan is het van belang om dat ook te accepteren. Kijk naar de mogelijkheden om buiten te spelen, eventueel op een andere dag of tijdstip. Het belangrijkste is dat de wedstrijden kunnen worden gespeeld, dus de sport wordt beoefend én op een veilige manier waarbij iedereen zich goed voelt. Heb dan ook respect voor teams die om wat voor reden liever niet binnen willen spelen en kijk dan samen naar oplossingen. In onderling overleg is alles mogelijk en mag te allen tijde buiten worden gespeeld met onderlinge overeenstemming.

Versoepelingen in de praktijk
Dinsdag 18 augustus is een bericht op de website geplaatst met tijdelijke versoepelende maatregelen voor het nieuwe seizoen. Dit bericht is ook naar de NPC contactpersonen gestuurd. Klik hier om het nieuwsbericht te bekijken. We willen graag nog wat praktijkvoorbeelden geven voor de verenigingen wat er nu precies mogelijk is met de versoepelingen en hoe sommige verenigingen tot een oplossing zijn gekomen.

De thuisspelende vereniging kan bepalen wat de aanvangstijd wordt tussen 10:00-14:00. Echter is in onderling overleg alles mogelijk. Wedstrijden mogen nog eerder of later worden gestart. Met de versoepeling willen we de verenigingen ruimte bieden maar het blijft natuurlijk altijd afwachten of de wedstrijden van 10:00 binnen vier uur klaar zijn. In onderling overleg is het bijvoorbeeld ook mogelijk om op tijd te spelen. Een vereniging heeft het plan om met drie thuiswedstrijden niet tegelijk de doubletten partijen te spelen van alle wedstrijden. Dat wil zeggen dat de volgorde van doubletten-tripletten-doubletten wordt aangepast en iedere wedstrijd om de beurt de tripletten partij wordt gespeeld (team 1 in de eerste ronde, team twee in de tweede ronde en team drie in de derde ronde). Dat is ook mogelijk maar alleen in onderling overleg.

Wedstrijden kunnen worden gespeeld in een termijn van twee maanden (één maand voor en één maand na de richtspeeldag) . Het maakt niet uit op welke dag en tijd de wedstrijden worden gespeeld. Wanneer het aantal besmetting in een gebied stijgt, verplaatst de wedstrijd dan naar een latere datum of wisselen de uit- en thuiswedstrijden om. Datzelfde geldt wanneer meerdere spelers van een team symptomen van het corona virus vertonen. Kijk naar een latere datum om de wedstrijd te spelen. Zoek met elkaar naar een oplossing om de wedstrijden alsnog te spelen, dat is wat we allemaal willen.

De thuisspelende vereniging bepaalt welke teams binnen danwel buiten spelen. Buiten spelen is alleen mogelijk bij 10 graden of hoger en de andere eisen conform het NPC reglement in artikel 6.8.2. Wanneer je als team liever niet binnen speelt, neem dan contact op met de tegenstander en kijk naar een oplossing. Respecteer de wensen van elkaar. Het is ook altijd mogelijk om met minder dan 10 graden buiten te spelen, in onderling overleg. Het is daarnaast niet de bedoeling dat we gaan protesteren wanneer het buiten net geen 10 graden is op het moment, net als binnen. Neem voor de zekerheid als een extra trui of vest mee. Zorg ervoor dat de wedstrijden zoveel mogelijk door kunnen gaan op een veilige manier om de sport te beoefenen.

Zijn er alsnog vragen hoe kan worden omgegaan in bepaalde situaties en met bepaalde maatregelen? Neem dan contact op met de NPC contactpersoon van de vereniging.

Terugtrekkingen
We hebben begrip voor de zorgen van spelers en teams. Met en door elkaar is er heel veel mogelijk en verenigingen hebben al veel aanpassingen doorgevoerd om de veiligheid en gezondheid te kunnen waarborgen. Wanneer teams zich alsnog terug zouden trekken dan betreuren we dat maar hebben we daar ook begrip voor. De landelijke organisatie gaat flexibel om met de terugtrekkingen in deze bijzondere tijd. Normaliter moeten teams, na terugtrekking, het seizoen erop in de onderste divisie starten. Voor het nieuwe seizoen wordt een uitzondering gemaakt. Wanneer teams zich terugtrekken vanwege de zorgen/angst met betrekking tot COVID-19 dan degradeert het team alleen. We hopen echter op deelname van zoveel mogelijk teams om het seizoen met elkaar een succes te maken op een veilige en gezonde manier.

We willen nogmaals een beroep doen op een ieders flexibiliteit, solidariteit en eigen verantwoordelijkheid. We kunnen het seizoen alleen met en door elkaar een succes maken. Kijk naar oplossingen en de mogelijkheden die er zijn. Zo zijn er nog meer oplossingen die nog niet zijn genoemd. Zorg er met elkaar voor dat we onze geliefde sport kunnen beoefenen en het nieuwe seizoen kunnen laten slagen.

We wensen iedereen een sportief, gezond en plezierig seizoen toe!