Districtskampioenschap Tête-à-Tête

DistrictsKampioenschap TaT 10 april 2022.

Op zondag 10 april 2022 werd bij Entre Nous in Den Helder onder prima weersomstandigheden het DKT TaT mannen en vrouwer gehouden.
In eerste instantie zouden alleen de mannen in Den Helder spelen en de vrouwen bij Les Mille Iles in Zuid-Scharwoude.
Gezien het geringe aantal deelnemers bij de vrouwen werd er door het Districtsbestuur besloten om het DKT TaT vrouwen ook in Den Helder te laten spelen.
Bij de mannen waren er uiteindelijk 20 deelnemers en bij de vrouwen  4 deelneemsters.Na een paar mededelingen van de wedstrijdleiding kon om precies 10.15 uur het startsein worden gegeven.

Bij de mannen werden 4 rondes Zwitsers gespeeld.Behalve in de halve finale en finale werd er op tijd gespeeld.
Bij de mannen werden de halve finales gespeeld tussen Tino Rodriquez en Edward Vinke, beiden van jbv PUK.
De andere halve finale tussen Dennis Bakker (jbv PUK) en Henk Loonstra ( jbv Celeritas ).
Edward Vinke en Dennis Bakker wonnen de halve finale.
Het waren spannende en leuke wedstrijden om naar te kijken en bij vlagen van hoog nivo.
In de finale tussen Edward en Dennis was het nivo nog hoger en een partij waarin het tot het einde alle kanten op kon.
Uiteindelijk legde Edward Vinke verdiend beslag op de titel DistrictsKampioen Tète a Tète.
In de troostfinale wist Tino Rodriquez te winnen van Henk Loonstra en werd derde.
Edward Vinke, Dennis Bakker, Tino Rodriquez en Henk Loonstra hebben zich geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap Tète a Tète in Zeist

 

De vrouwen speelden een halve competitie.
Bij de vrouwen ging de eindstrijd om het Kampioenschap tussen Janna Bos ( jbv PUK ) en Rita Brouwer ( jb Entre Nous).
Janna Bos ( jbv PUK ) wist te winnen van Ria Brouwer ( Entre Nous ) en is DistrictsKampioene Tète a Tète.
De wedstrijd om de derde plaats ging tussen Adrie Klootwijk ( jbv Bohemiens ) en Marion Klaassen ( jbv Entre Nous ).
De derde plaats werd door Adre Klootwijk ( jbv Bohémiens) gewonnen.
Janna Bos, Rita Brouwer, Adrie Klootwijk en Marion Klaassen hebben recht om mee te doen aan het Nederlands Kampioenschap Tète a Tète in Zeist.

Tot slot werden de medailles uitgereikt aan de kampioenen en de nrs 2 en 3 door de wedhouder sportzaken van Den Helder. Allen hartelijk gefeliciteerd hiermee.

De deelnemers, wedstrijdleiding, officials en medewerkers van gastvereniging jbv Entre Nous kunnen terugzien op een geslaagd kampioenschap.

Iedereen die zijn steentje hiertoe heeft bijgedragen; hartelijk dank.

De wedstrijdleiders Ben van Assema en Herman Schreijer, scheidsrechter Ruud Jansen en reserve wedstrijdleider /fotograaf/schrijver van dit stukje Antoine van ’t Veer.

De eindstanden.

Eindstand DK TaT 2022 district noordwest categorie mannen (4 ronden Zwitsers)

Eindstand DK TaT 2022 district noordwest categorie vrouwen

Finaleronden DK TaT 2022 district noordwest categorie mannen

 

Aankondiging districtsckampioenschap TaT 2022 distr.nw
Aantal beschikbare plaatsen NK tête-à-tête
Inschrijfformulier TAT 2022 distr nw mannen
Inschrijfformulier TAT 2022 distr nw vrouwen
TRP bijlage07 NK en DK tete-a-tete

 

 

Aankondiging districtsckampioenschap TaT 2022 distr.nwDK tat 2020

N.B. IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS IS HET DISTRICTSKAMPIOENSCHAP GEANNULEERD! ZIE OOK DE BERICHTEN OP NJBB.NL/CORONAVIRUS.
OP DEZE PLEK EN OP ONZE FACEBOOKPAGINA NJBB District Noordwest ZULLEN WE IEDEREEN OP DE HOOGTE HOUDEN VAN DE VERDERE ONTWIKKELINGEN.

Het zal U ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Nederland is in de ban van het Coronavirus. Vanaf zondag 15 maart  2020 17.30 uur heeft de regering het besluit genomen dat alle sportclubs hun deuren moeten sluiten tot en met 6 april 2020.

Alle geplande activiteiten, waaronder de DK TàT vrouwen en mannen op 21 en 22 maart 2020 bij P.U.K. Haarlem zijn afgelast. Hopelijk weten we na 6 april 2020 wat de vervolgstappen van de NJBB zijn.

 

 

 

22 maart bij PUK Haarlem

In 2019 is gestart met een pilot voor het Nationaal Kampioenschap (NK) Tête-à-Tête met districtskampioenschappen (DK) Tête-à-Tête als voorronden. Hiervoor is gekozen omdat een groot deel van de leden heeft aangegeven de voorkeur te geven aan voorronden op districtsniveau en NK’s die gespeeld worden op één dag.
Deze pilot was erg succesvol, daarom is er voor gekozen om deze opzet voort te zetten. Naar aanleiding van de evaluatie van de pilot zijn echter een aantal zaken aangepast. Dit heeft geleid tot enkele wijzigingen in het reglement dat van toepassing is op het NK en DK Tête-à-Tête. Belangrijkste aandachtspunten zijn:

Het DK voor mannen en vrouwen, het NK ook voor jeugd
Het DK Tête-à-Tête wordt georganiseerd in de categorieën mannen en vrouwen. Gezien het kleine aantal deelnemers in de categorie jeugd, is er voor deze leden vanaf 2020 geen DK. Het NK Tête-à-Tête wordt wel georganiseerd voor mannen, vrouwen én jeugd. Voor het NK voor de jeugd zijn er open inschrijvingen.
Bij zowel de mannen als de vrouwen kwalificeren zich op basis van de eindstand van het DK minimaal 2 en maximaal 8 equipes zich voor het NK. De verdeling van het aantal te plaatsen equipes per district is in de bijlage toegevoegd.
Het NK tête-à-tête voor mannen en vrouwen staat open voor 32 equipes. Het NK voor de jeugd staat open voor een onbeperkt aantal equipes.

Deelname aan één DK
Een speler mag deelnemen aan één DK, namelijk het DK dat wordt georganiseerd in het district waar de vereniging van het primaire lidmaatschap is gevestigd.

DK gaat door bij twee of meer inschrijvingen
Als er voor een DK in één van de categorieën (mannen en vrouwen) op de sluitingsdatum minder dan twee inschrijvingen zijn, wordt dit betreffende DK in die categorie niet gespeeld. Dit betekent dat als er twee of meer inschrijvingen zijn, het DK wel zal worden georganiseerd. De winnaar van dit DK mag zich een jaar lang ‘districtskampioen tête-à-tête (mannen of vrouwen)’ noemen.

Zwitsers gevolgd door halve finales en finale
Bij zowel het DK als het NK wordt gespeeld volgens het Zwitsers wedstrijdsysteem, gevolgd door halve finales en een finale.
Tijdens een DK spelen de verliezende equipes van de halve finale een partij om de 3e en 4e plaats. Deze partij wordt gespeeld om een completere ranglijst te krijgen.

Geen wildcards
Er zullen geen wildcards meer worden toegekend. Wildcards zijn niet meer noodzakelijk omdat een DK door zal gaan als er twee of meer inschrijvingen zijn. Daarnaast zal de equipe die zich als enige voor het DK in een bepaald district inschrijft, zich kwalificeren voor het NK.

Procedure als er in een district minder deelnemers zijn dan beschikbare plekken voor het NK
Per DK kan een maximaal aantal equipes zich kwalificeren voor het NK. Als in een bepaald district zich minder dan het vastgestelde maximum aantal equipes kwalificeert voor het NK, vult de Commissie Wedstrijdsport Nationaal (CWN), het aantal equipes aan het NK aan met maximaal 6 per district. De volgorde waarin deze aanvulling plaatsvindt, wordt gebaseerd op het aantal primaire lidmaatschappen per district.

Inschrijfkosten voor DK en NK
Het DK en het NK zijn twee afzonderlijke kampioenschappen. Bij beide kampioenschappen wordt gespeeld volgens het Zwitsers wedstrijdsysteem waardoor spelers verzekerd zijn van meerdere partijen. Voor zowel het DK als het NK wordt een apart bedrag aan inschrijfgeld berekend. Voor het NK betreft dit in 2020 €12,50 per equipe. Voor het DK betreft dit €10,- per equipe.

Hierboven staan enkele relevante wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. De overige van toepassing zijnde regels, zijn uiteraard te vinden in het reglement.

Bekijk het overzicht van het aantal plaatsen voor het NK Tête-à-Tête per district >

NJBB district Noordwest

Contact districtsteam Noordwest

Voor vragen of informatie over competities en kampioenschappen, neem contact op met de coördinator wedstrijdzaken: wedstrijd-noordwest@njbb.nl

Voor overige zaken, neem contact op met districtsteam Noordwest via noordwest@njbb.nl

DK Tat Historie

DK Tat 2019

DK Tat 2022