NK’s 2019

NK’s Petanque

Sinds 2016 worden de NK’s op een nieuwe manier georganiseerd. Zo worden de NK’s op twee dagen in een weekend gehouden. Op de zaterdag worden dan een aantal ronden Zwitsers gehouden en op de zondag spelen de besten van de zaterdag een afvalsysteem. Het aantal ronden en het aantal finalisten hangt af van het te spelen NK en het aantal deelnemers. Omdat op zaterdag op tijd gespeeld gaat worden (zodat de eindtijd voorspelbaar is) en omdat bij het Zwitsers systeem alle uitslagen bekend moeten zijn voordat een volgende ronde kan worden ingedeeld, moeten alle partijen tegelijk gespeeld worden.

De verschillende NK’s en daarbij behorende regels betreffen de categorieën en – afhankelijk van het aantal deelnemers – het aantal ronden en het aantal finalisten staan in een tabel weergegeven die je hier kunt bekijken.

Vanaf 2018 is er een nieuwe regel

Wanneer er minder dan 33 deelnemers zijn in een categorie wordt er op 1 dag gespeeld met 4 ronden Zwitsers waarna halve finales en een finale. De dag duurt dan wel wat langer en de prijsuitreiking zal dan rond 20:00 uur plaatsvinden. Het programma zal in de week voorafgaand aan het NK op de website geplaatst worden.

Data NK’s 2019

Bewerken
Datum Naam NK Vereniging Spelvorm Wedstrijdsysteem
14 april NK Tête-à-tête PC Oisterwijk Tête-à-tête Zwitsers + Afvalsysteem
18 en 19 mei NK Doubletten Petangeske Doubletten Zwitsers + Afvalsysteem
15 en 16 juni NK Tripletten Les Cailloux Tripletten Zwitsers + Afvalsysteem
13 en 14 juli NK Mix doubletten Les Boules Fleuries Doubletten Zwitsers + Afvalsysteem
31 aug en 1 sept NK Veteranen doubletten JBC Nieuwerkerk Tripletten Zwitsers + Afvalsysteem
31 aug en 1 sept NK Beloften tripletten JBC Nieuwerkerk Doubletten Zwitsers + Afvalsysteem
21 december NK Precisieschieten SPNN Voorronden/herkansing/afvalsysteem

Er wordt een wedstrijdsysteem gehanteerd gebaseerd op het Zwitsers systeem waarbij 4, 5 of 6 ronden Zwitsers worden gespeeld op de zaterdag. De 4, 8 of 16 hoogst geklasseerden van de zaterdag zullen op de zondag een afvalsysteem spelen.

Wedstrijdsysteem 1e dag NK

Op de zaterdag van een NK wordt het Zwitsers systeem gespeeld. Over het algemeen zullen vijf ronden worden gespeeld. Bij voldoende deelname bij het NK Tête-à-tête (minimaal 65 equipes) wordt als uitzondering zes ronden gespeeld. Daarmee wordt een nog meer realistischer uitslag bereikt. Een ronde extra is qua tijd goed te doen, omdat tête-à-tête partijen korter duren. Bij geringe aantallen (minder dan 17 equipes) worden 4 ronden gespeeld. Wanneer 5 ronden zouden worden gespeeld, wordt de indeling (met de regels van het Zwitsers systeem) in de 5e ronde lastig, omdat elke deelnemer al vier tegenstanders heeft gehad.

Bij meer dan 32 deelnemers in het NK Tête-à-tête gaan er 16 deelnemers door naar de zondag. Dat is de uitzondering omdat ook dan zondag minder tijd per ronde nodig is. Normaal gaan er altijd 8 deelnemers door naar de zondag. Bij minder dan 13 deelnemers gaan er maar 4 deelnemers naar de zondag. Het zou niet goed zijn om bijvoorbeeld negen deelnemers te hebben waarvan er acht door gaan naar de zondag.

Bij het Zwitsers systeem, zoals dat bij de NK’s petanque in Nederland wordt gehanteerd, wordt na de loting (lees indeling) voor de 1e ronde en na elke ronde een ranglijst opgesteld op basis van:

  • het aantal gewonnen partijen;
  • de weerstandspunten (WP), dat zijn de gewonnen partijen van alle tegenstanders, deze punten worden ook wel Buchholz punten genoemd;
  • de Sonneborn-Berger punten (SB), dat zijn de gewonnen partijen van de tegenstanders die zijn verslagen, deze punten worden ook wel Schoch punten genoemd;
  • het saldo;
  • het lotnummer.

Door het lotnummer als criterium toe te voegen is er nooit een gelijke stand in de ranglijst. Immers er zijn geen twee dezelfde lotnummers.

Twee opeenvolgende equipes in de ranglijst spelen vervolgens tegen elkaar, daarbij moet er rekening gehouden worden met de regel dat slechts 1 maal tegen een equipe mag worden gespeeld. De indeling van de eerste ronde gebeurt op lotnummer. De criteria a tot en met d zoals hierboven genoemd zijn bij aanvang voor iedereen gelijk. Wanneer voor een tweede maal (bij de indeling op volgorde van de ranglijst) tegen een zelfde tegenstander zou moeten worden gespeeld, wordt een volgend equipe  op de ranglijst genomen als tegenstander. Bij de eindranglijst wordt het lotnummer niet meer meegenomen in de rangschikking. Er kan een gelijke stand ontstaan, bijvoorbeeld tussen de nummer 8 en 9, dan wordt er een barrage gespeeld van drie werpronden.

Reglementen NK’s

Toernooi Reglement Petanque

TRP bijlage 02 NK tripletten.pdf

TRP bijlage 03 NK veteranen.pdf

TRP bijlage 04 NK beloften.pdf

TRP bijlage 05 NK doubletten.pdf

TRP bijlage 06 NK Mix.pdf

TRP bijlage 07 NK Tete a Tete.pdf

TRP bijlage 08 NK Precisieschieten.pdf

TRP bijlage 08-2 NK precisieschieten – strijdperk.pdf

TRP bijlage 08-3 NK precisieschieten – configuraties.pdf

 

Historie