NK Mix zaterdag 10 en zondag 11 juli gaat door

Het NK Mix 2021 staat op zaterdag 10 en zondag 11 juli gepland bij De Bouledozers in Zwaag. Gezien het perspectief op versoepelende maatregelen per 30 juni heeft het bondsbestuur besloten dat het NK Mix door gaat. Er geldt nog een klein voorbehoud omdat nog niet precies bekend is welke versoepelingen tijdens de persconferentie van eind juni worden aangekondigd. De signalen die doorklinken, zijn positief. 

Road to 2022
Het NK Mix is op 10 en 11 juli het eerste kwalificatietoernooi van de ‘Road to 2022’. Middels de verschillende kwalificatietoernooien, die vallen onder de Road to 2022, wordt uiteindelijk bepaald welke spelers de Nederlandse eer gaan verdedigen op het EK Tête-à-Tête – Doubletten – Mix 2022 op de Parade in ‘s-Hertogenbosch. Verdere informatie over de Road to 2022 is eerder gecommuniceerd en eventueel na te lezen op www.nlpetanque.nl. Bovenaan op de homepage is direct de oranje button te vinden die verwijst naar de pagina van de Road to 2022.

Wedstrijdsysteem
Het NK Mix wordt gespeeld volgens het afvalsysteem oftewel direct eliminatie, net zoals alle andere toernooien van de Road to 2022. Dit wijkt af van het bij NK’s gebruikelijk Zwitserse systeem. Bij dit kwalificatietoernooi wordt tot de halve finales op tijd gespeeld bij meer dan 32 equipes. Bij minder dan 33 equipes wordt niet op tijd gespeeld. Dat verhoogt de kans dat de NK’s en kwalificatietoernooien op één dag worden gespeeld. Er wordt op twee dagen gespeeld wanneer er meer dan 64 equipes deelnemen of de geldende maatregelen daar aanleiding toe geven.

Plaatsing
Bij het NK Mix en NK Tête-à-tête wordt gewerkt met plaatsing van de eerste vier equipes. De eerste vier equipes worden geplaatst. De plaatsing geschiedt op basis van de resultaten van het laatste NK in2019. Plaatsing is alleen mogelijk indien de equipe bij het NK Mix 2021 precies gelijk is aan het NK 2019. Anders is de plaatsing niet van toepassing en komt die te vervallen. 

Nationaliteit 
Bij de NK’s kunnen houders met een primair lidmaatschap bij een aangesloten NJBB vereniging deelnemen én spelers met de Nederlandse nationaliteit die in het bezit zijn van een andere door de FIPJP erkende (buitenlandse) licentie. Bij de twee kwalificatietoernooien (KT 4 en 6) kunnen alleen spelers met de Nederlandse nationaliteit deelnemen, indien in het bezit van een primair lidmaatschap bij een aangesloten NJBB vereniging of een erkende buitenlandse licentie. Dit verschil tussen de NK’s en de overige kwalificatietoernooien bestaat omdat de kwalificatietoernooien specifiek worden georganiseerd om te bepalen wie Nederland vertegenwoordigt op een internationaal kampioenschap (het EK 2022 in ’s-Hertogenbosch).

Bij het NK mix kan het voorkomen dat één of beide speler(s) niet de Nederlandse nationaliteit heeft/hebben. Indien beide spelers in een equipe niet de Nederlandse nationaliteit hebben, kunnen zij beiden geen punten verdienen voor de ranglijst. In het geval één van beide spelers in een equipe de Nederlandse nationaliteit heeft, verdient hij/zij punten voor de ranglijst op basis van de prestatie van de equipe.