Masters 2018

Over de masters

Het event Masters is een cyclus voor mannentripletten waarvan de winnaar Nederland zal vertegenwoordigen bij het volgende WK- danwel EK-mannen. In 2018 wordt de finale van de Masters gespeeld op 17 en 18 november in Nieuwegein, Galecopperzoom 1.

Uitslag Masters 2018

Team Patrick Tuaux, Ali Doualeh, Joey van Doorn is winnaar van de NJBB Finales 2018. Zij hebben met deze overwinning hun plek op het EK mannen 2019 in Albena (Bulgarije) veilig gesteld. Het EK Tripletten en Precisieschieten voor mannen wordt gespeeld van 19 tot en met 22 september 2019. Het team staat onder leiding van coach Jan Paashuis. Wie hen als vierde teamspeler zal vergezellen is nog een vraagteken. 

Deelnemers Masters finale

Vanuit de ranglijst zijn geplaatst:

  1. Timo van Korlaar, Khalid Elyazidi, Mourad El Ansari, Moustafa Maazouz – Randenbroek/Les Cailloux/Boul’ Animo/MIDI
  2. Ferdinand Wiese, Marwin van Diermen, Frank Schepers, Jan van den Bosch – ‘t Zwijntje
  3. Teun van Oijen, Herman Soppe, Junior de Jong – PUK/De Radboud Boulers/Les Boules Fleuries
  4. Stephan Tabben, Marcel Stok, Marcel van Nieuwenhuizen, Sjaak Spruit – PV Gouda/Genebos
  5. Patrick Tuaux, Ali Doualeh, Joey van Doorn – ‘t Dupke
  6. Ad Wagenaars, Robin Gense, Peter van den Langenberg, Dirkjan van Mourik – ‘t Dupke/Mosa Petanca

En de nummers 1 en 2 van het NK Tripletten:

  1. Tom van der Voort, Kees Koogje, Essa Agzoul, Mark Wildeboer – Petangeske, ABA, CdP Les Cailloux
  2. Tim van Drunen-Littel, Chris Bos, Mark Norder, Dennis Bakker – PUK, Boulegoed

Reglement van de Masters

Speelwijze

Er worden 8 equipes gevormd. Twee door de finalisten van het NK Tripletten en zes door de nummers 1 t/m 6 van de ranglijst opgemaakt na een kwalificatiecyclus van door het bondsbestuur aangewezen triplettentoernooien (deze worden spoedig bekend gemaakt).

Deze 8 equipes worden ingedeeld in 2 Franse poules. De equipes met 2 winstpartijen gaan door naar de halve finale. De winnaar van poule 1 speelt een ‘best of three’ tegen de nummer 2 van poule 2 en andersom. Beide winnaars spelen de volgende dag (zondag) de eindfinale in een best of five.
Er wordt gespeeld op tijd: 60 minuten plus zo nodig twee extra werpronden. Zodra een equipe dertien punten heeft gescoord is de wedstrijd geëindigd. Het verstrijken van de speeltijd wordt aangegeven door middel van een geluidssignaal. Een op dat moment reeds begonnen werpronde wordt uitgespeeld. Wanneer na afloop van deze werpronde de dertien punten nog niet zijn bereikt wordt de partij met één werpronde verlengd. Indien na deze extra werpronde de stand gelijk is wordt een beslissende werpronde gespeeld.

Kwalificatie voor de Masters 2018

Er zijn in totaal 7 kwalificatie toernooien, ook wel teamranking toernooien genoemd. Allen in tripletten vorm.

DatumNaam toernooiVerenigingWedstrijdsysteemUitslagen
31 MaartDe Generale ranglijstMIDIDirecte eliminatie + troosttoernooi Uitslagen
14 AprilBloementoernooiDGWVoorrondes + directe eliminatie Uitslagen
5 MeiVoorjaarstoernooiPVNVoorrondes + directe eliminatie Uitslagen
9 JuniVlaardings OpenGeen doorgang
16 en 17 juniNK TriplettenVa ToutZwitsers + afvalsysteem Uitslagen
30 JuniZeist open weekendLes CaillouxFranse poules + directe eliminatie Uitslagen
18 AugustusMartini MastersPres le butVoorrondes + directe eliminatie Uitslagen
15 SeptemberHPW Tripletten toernooiPUKDirecte eliminatie + complementaires Uitslagen

De nummers 1 en 2 van het NK Tripletten mannen plaatsen zich direct voor de Masters (finaleweekend).

Bekijk de Teamranking Masters 2018 >

Aanmelden

Alle teams (van drie én vier personen) die mee willen doen aan de kwalificatiecyclus voor de Masters, dienen zich voorafgaand aan deelname aan de kwalificatiecyclus aan te melden. Aanmelden voor de kwalificatiecyclus kan op de volgende twee manieren:

aan de wedstrijdtafel bij het eerste kwalificatietoernooi waar het team aan mee doet;

door het aanmeldformulier volledig in te vullen en naar info@njbb.nl te sturen voor het eerste kwalificatietoernooi waar het team aan mee doet.

Het aanmelden voor de kwalificatiecyclus staat overigens los van de inschrijving voor één van de kwalificatietoernooien. Dit betekent dat een inschrijving voor een kwalificatietoernooi niet automatisch wordt gezien als een aanmelding voor de kwalificatiecyclus.

Overzicht aanmeldingen Masters 2018 >

Aanvullende informatie

Bij de aanmelding voor de kwalificatiecyclus wordt aangegeven of een team bestaat uit drie óf vier personen. Voor alle teams geldt dat:

tijdens de kwalificatiecyclus bij twee toernooien mag worden gespeeld met één invaller. Hierbij mag het gaan om twee verschillende personen. Er kan alleen gebruik worden gemaakt van deze mogelijkheid als dit voor het betreffende kwalificatietoernooi via info@njbb.nl gemeld is bij de Commissie Wedstrijdsport Nationaal (CWN);

een equipe kan tijdens een kwalificatietoernooi punten scoren voor de teamranking als (los van de gevallen waarin wordt gespeeld met een invaller) wordt gespeeld met de drie respectievelijk vier aangemelde spelers;

als één van de aangemelde spelers in een andere equipe deelneemt aan een toernooi uit de kwalificatiecyclus, die ‘andere’ equipe bij dat toernooi geen punten kan scoren voor de teamranking (artikel 2.6.2.);

de aangemelde spelers bij kwalificatie ook het team vormen dat aan de Masters (finaleweekend) deelneemt (artikel 2.6.3.).

In de artikelen 2.6.2. en 2.6.3. van het Reglement Masters staat dat deze regelingen gelden voor de situatie dat een team bestaat uit vier personen. Deze artikelen worden zo uitgelegd dat ze van toepassing zijn op alle aangemelde teams, hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen teams van drie en teams van vier personen.

Wijziging reglement voor de Masters

Vanaf 1 januari 2018 is het reglement voor de Masters gewijzigd. Naast enkele tekstuele verbeteringen is het reglement op de volgende punten aangepast.

In artikel 2.1. is opgenomen dat equipes die aan de Masters willen deelnemen, bestaan uit mannelijke spelers met de Nederlandse nationaliteit die in het bezit zijn van een door de afgegeven wedstrijdlicentie of een door de FIPJP erkende (buitenlandse) licentie. Door deze wijziging sluit het reglement aan op de nationaliteitsregel die de CEP heeft ingevoerd voor de EK’s. Ook binnen de FIPJP zal hoogstwaarschijnlijk een dergelijke nationaliteitsregel gaan gelden bij de WK’s. Deze nationaliteitsregel houdt in dat spelers alleen nog voor het land mogen uitkomen waarvan zij de nationaliteit hebben.

Door het volgen van de nationaliteitsregel van de CEP en FIPJP is artikel 3.3.2. komen te vervallen. Elke speler van een equipe dient immers de Nederlandse nationaliteit te hebben.

In aanhangsel A wordt aangegeven hoeveel punten kunnen worden verdiend bij de kwalificatietoernooien voor de Masters. De puntentelling is zo aangepast dat er een duidelijker (en groter) verschil ontstaat tussen winst in het hoofdtoernooi en in (bijvoorbeeld) een troosttoernooi.

De wijziging van artikel 2.1. betekent dat een equipe die speelt met één of meer speler(s) die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, geen punten kan scoren voor de teamranking. Als zo’n equipe bij een kwalificatietoernooi eindigt boven een volledig Nederlandse equipe, scoort deze Nederlandse equipe de punten die horen bij de positie waarop zij eindigen bij dat kwalificatietoernooi. De uitslag van het kwalificatietoernooi wordt dus niet opgeschoond.

Bijvoorbeeld:

Equipe A speelt met één speler die niet de Nederlandse nationaliteit heeft en equipe B bestaat uit spelers die allemaal de Nederlandse nationaliteit hebben.

Tijdens het Voorjaarstoernooi bij PVN doen 30 equipes mee en eindigt equipe A op de eerste plaats, equipe B eindigt als derde. In dit geval scoort equipe A geen punten voor de teamranking. Equipe B scoort bij dit kwalificatietoernooi 20 punten voor de teamranking, dit zijn immers de punten die horen bij een derde plaats.

 

Historie