Paspoort

Op het congres van de CEP in 2017 is besloten dat spelers die deelnemen aan een EK vanaf 2018 de nationaliteit moeten hebben van het land dat zij vertegenwoordigen.

De FIPJP heeft al eerder besloten deze regeling in te voeren. Er is echter nog geen definitief besluit genomen over de invoeringsdatum. Vooruitlopend op het definitieve besluit van de FIPJP heeft het bondsbestuur van de NJBB besloten deze nationaliteitsregel vanaf 2019 eveneens toe te passen op Nederlandse deelname aan alle WK’s. Deze regel is nog niet van toepassing op de equipe die zich gekwalificeerd heeft voor het WK Mannen 2018 in Canada.

De nationaliteitsregel heeft vanaf 2018 wel gevolgen met betrekking tot het toekennen van punten in de kwalificatiecyclus van de Masters. Op het moment dat een team tijdens de kwalificatietoernooien speelt met een buitenlandse speler, worden er aan dit team geen punten toegekend. Aan het finaleweekend van de Masters kunnen vervolgens alleen spelers deelnemen die in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit.

Voor alle andere kampioenschappen geldt dat de deelnemers worden aangewezen door het bondsbestuur. Uiteraard zullen alleen deelnemers worden aangewezen die in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit.

Voor deelname aan de Nederlandse kampioenschappen geldt alleen de eis dat men in het bezit moet zijn van een geldige licentie. Aan de nationaliteit van de speler worden geen nadere eisen gesteld.