Districtskampioenschap Triplettes

Zondag 27 september 2020 bij De Hakhorst in Leusden

BELANGRIJK Laatste nieuws: DistrictsKampioenschap triplettes geannuleerd!!!

Zoals wellicht bekend hebben zes van de 25 Nederlandse veiligheidsregio’s extra, aanvullende en verzwarende maatregelen afgekondigd in verband met de beteugeling van het virus Covid-19. Deze maatregelen zijn zondag 20 september om 18.00 uur van kracht geworden. De Veiligheidsregio Utrecht is één van deze zes regio’s.
Deze maatregelen hebben tot gevolg dat het districtsteam helaas heeft moeten besluiten dat het districtskampioenschap triplettes (gepland voor zondag 27 september) niet kan plaatshebben bij de vereniging De Hakhorst te Leusden, noch bij andere verenigingen in het District Midden.
Het districtsteam heeft onderzocht of een verplaatsing van het kampioenschap naar een vereniging in een andere veiligheidsregio dan één van de zes genoemde regio’s of een vereniging van het District Midden die niet onder de Veiligheidsregio Utrecht ressorteert, tot de mogelijkheden behoorde. Dit is onrealistisch en niet haalbaar gebleken.
Deze besluiten zijn genomen na overleg met de NJBB, de sportkoepel NOC*NSF en de corona-coördinator van een aantal gemeenten.
Het districtsteam betreurt dat het dit besluit heeft moeten nemen, maar gebleken is dat in deze barre en verwarrende tijden (waarin ontwikkelingen zich in razendsnel tempo opvolgen) op gezette momenten impopulaire maatregelen moeten worden getroffen en impopulaire besluiten moeten worden genomen.
Het motto en het uitgangpunt bij de overwegingen bij het nemen van besluiten in dezen is: Better safe than sorry.
Het districtsteam gaat bezien of in betere tijden alsnog een districtskampioenschap triplettes kan plaatshebben.

DEELNEMERSLIJST PER 21 SEPTEMBER (TOTAAL 30 TRIPLETTES)

(N.B. Op bovengenoemde datum één nieuw triplette en twee afmeldingen i.v.m. de coronacrisis!)

JB Almere (3)
Roy Glashörster, William Glashörster en Cor Swart
Cor van Dijk, Dicky Fhieroh en Fred Oudshoorn
Carlo Muts, Guus Schröder en Rob van Vloten

Randenbroek (2)
Corrie van de Huure, Wim Ridderikhoff en Nico Veltman
Ingrid Bus, Rijk Gijtenbeek en Willem Veenvliet

Les Taxateurs (3)
Philippe Charlier, Dick Cornelissen en Ton Stijlaart
Renato Raspe, Ronald Reneman en Jos van de Water
Hennie Ansems, Erik van den Broek en Rodrigo Jägers

Cercle de Pétanque (2)
Franca Bouwman, Frans Tieleman en Serge Vosmeer
Hannie van Dijk, Claudia Tieleman en Taira Zendedel

De Gooiers (5)
Veronica van Zuijlen, Gregory Koolwijk en Jean Michel Lobo
Marion van de Schootbrugge, Peter ten Hengel en Koos van de Schootbrugge
Kimberley Dunki Jacobs, Karin Zantingh en Peter Bonarius
Frea Vonck, Guus Vonck en Justin Wuring
Etienne Callenbach, Jan van Doggenaar en Pim Polman

De Hakhorst (1)
Ton Jetten, Jan Kuiper en Tom Martens

Les Cailloux (7)
Ruud de Groot, Henk van Helmondt en Mark van Helmondt
Timo van Korlaar, Dennis Peterse en Bas Velthuijsen
Carina van der Lee, Bas Canninga en Ton Denneman
Sebastiaan Diemel, Cees de Ligt en André Zwaal
André van Helmondt, Fred Zumbrink en Bart Kouveld
Essa Agzoul, Mohammadi Jadoun en Khalid Elyazidi
Guido Starrenburg, Erik Telkamp en Marty van Nunen

Desto (1)
Henri de Jong, Rob de Leeuw en Henny Norbart

Maboul (2)
Hans Bette, Alexander van der Poll en Jacko Vermer
Eric Dijkstra, Thijs Duijm en Lukas Suitela

Boulamis (1)
Sino van der Heide, Gerard van Ouwerkerk en Henk Starreveld

Amicale de Pétanque (1)
Rudolph de Groot, Nieck de Groot en Bauke Bokhorst

Mazijk de Pétanque/Les Cailloux (1)
Hans Hartwigsen, Frans Schalkwijk en Kees van Steenkiste

Les Cailloux/Amicale de Pétanque/De Hakhorst (1)
Marco Zeitzen, Pascal Wijnstekers en Marwin van Diermen

VERDERE BIJZONDERHEDEN

Locatie: De Hakhorst, ‘t Sluisje 6, Leusden.
Aanvangstijd: 10.00 uur, melden vanaf 9.30 uur.
Toegankelijk voor: Licentiehouders met een primair of extra lidmaatschap bij een club in district Midden (spelers die primair lid zijn bij een club buiten district Midden zijn toegestaan, mits zij extra lid zijn bij een club in district Midden). De triplettes hoeven niet clubgebonden te zijn, combinaties van spelers van meerdere clubs zijn toegestaan.
Uniforme bovenkleding:  verplicht.
Wedstrijdsysteem: Franse poules (met in totaal maximaal 32 triplettes), gevolgd door een A-toernooi (de nummers 1 en 2 van de poules), een B-toernooi (nummers 3) en een C-toernooi (nummers 4). In al deze toernooien directe eliminatie.
Prijzen: sportprijzen voor de nummers 1 tot en met 3 van alle toernooien.
Inschrijfgeld: 15 euro per triplette.
Loting: Ter plekke door de teamcaptains zelf, waarbij voorkomen zal worden dat er meer dan twee triplettes van één en dezelfde vereniging in één poule komen.
Opgave:  Hoewel de officiële uiterste inschrijfdatum op 13 september verstreken is, is het toch nog mogelijk in te schrijven voor de laatste open gebleven plaatsen. Inschrijven via de wedstrijdsecretaris van een van de verenigingen van het betreffende triplette. Alle inschrijvingen ná het 32e team worden op volgorde van aanmelding op de reservelijst geplaatst.


N.B. Bovenstaande flyer is als poster op A3-formaat ook beschikbaar als download.

 

Contact districtsteam Midden

Voor vragen of informatie over competities en kampioenschappen, neem contact op met de coördinator wedstrijdzaken: wedstrijd-midden@njbb.nl

Voor overige zaken, neem contact op met districtsteam Midden via midden@njbb.nl