Kwalificatie- systematiek EK 2022 ‘The Road to 2022’

Het EK Tête-à-Tête – Doubletten – Mix 2022 vindt van 13 t/m 17 juli plaats in ‘s-Hertogenbosch. Om er voor te zorgen dat alle Nederlandse topspelers de mogelijkheid krijgen zich te kwalificeren voor het EK in 2022, wordt een reeks van aparte kwalificatietoernooien georganiseerd.

Het is duidelijk dat wij momenteel in een onzekere tijd leven. Hierdoor is het erg lastig om plannen te maken voor volgend jaar. Het bondsbestuur hecht er veel waarde aan dat deze kwalificatiereeks doorgaat omdat deze bepaalt wie namens Nederland gaat deelnemen aan het EK in 2022 in ’s-Hertogenbosch. Het doel is om op een veilige, sportieve en eerlijke manier te bepalen wie Nederland gaat vertegenwoordigen.

Het is niet ondenkbaar dat beperkende maatregelen tegen verspreiding van COVID-19 invloed gaan hebben op de kwalificatiereeks. Om de kans zo groot mogelijk te maken dat de kwalificatiereeks kan worden afgerond, wordt op een later moment bepaald welk wedstrijdsysteem exact wordt gebruikt. Hierna wordt beschreven hoeveel toernooien er minimaal door moeten gaan om tot een representatief team te komen voor het EK 2022.

Ook volgt hieronder informatie over de opzet (op hoofdlijnen) van de kwalificatiereeks, het wedstrijdsysteem, de puntentoekenning, de manier waarop wordt bepaald wie in de voorselectie wordt opgenomen én hoe wordt bepaald wie namens Nederland gaat deelnemen aan het EK in 2022.

Opzet kwalificatiereeks
De kwalificatiereeks bestaat uit zes toernooien waar spelers en speelsters individueel punten kunnen verdienen voor een ranglijst. De toernooien gaan plaatsvinden in 2021;

 • 3 tweedaagse (afhankelijk van het aantal inschrijvingen) NK’s namelijk het NK Tête-à-Tête, NK Doubletten en NK Mix;
 • 3 aparte eendaagse doubletten ‘Road tot 2022′ kwalificatietoernooien in aparte categorie voor mannen en vrouwen.

Eventuele beperkende maatregelen in de strijd tegen COVID-19 kunnen er voor zorgen dat het niet haalbaar is om de toernooien op één dag te organiseren. Om die reden zijn per ‘Road tot 2022′ kwalificatietoernooi twee dagen en twee locaties vastgelegd.

De planning van deze toernooien ziet er als volgt uit:

 • 13 en 14 maart 2021 ‘Road tot 2022′ kwalificatietoernooi bij Karro-Deux (Deventer). Extra uitwijk ’t Zwijntje (Apeldoorn)
 • 17 en 18 april 2021 NK Doubletten (PC Oisterwijk)
 • 10 en 11 juli 2021 NK Mix (De Bouledozers)
 • 24 en 25 juli 2021 ‘Road tot 2022′ kwalificatietoernooi bij JBC Zoetermeer. Extra uitwijk JBC Nieuwerkerk (Nieuwerkerk aan den IJssel)
 • 15 augustus 2021 NK Tête-à-Tête (De Gooiers)
 • 9 en 10 oktober 2021 ‘Road tot 2022′ kwalificatietoernooi bij CdP Heerlen. Extra uitwijklocatie Littie of Littienie (Helmond)

Als minimaal drie van de zes toernooien hebben plaatsgevonden, en de overige toernooien niet kunnen worden gespeeld vanwege strengere maatregelen, bepaalt de ranglijst welke spelers en speelsters in de voorselectie worden opgenomen. Als in oktober 2021 slechts twee toernooien hebben plaatsgevonden, wordt uitgeweken naar 18 december 2021 (huidige datum NK Precisieschieten 2021). Dit houdt in dat, als dit veilig kan, op die datum alsnog het derde kwalificatietoernooi wordt georganiseerd en het NK Precisieschieten vervalt.

Als het niet mogelijk is om minimaal drie kwalificatietoernooien te organiseren, bepaalt de begeleidingsstaf (nog aan te stellen) wie wordt opgenomen in de voorselectie. Hierbij houdt de begeleidingsstaf rekening met eventuele prestaties uit het recente verleden. De begeleidingsstaf heeft in dat geval de vrijheid om meer dan acht personen (mannen en vrouwen gezamenlijk) op te nemen in de voorselectie.

Wedstrijdsysteem
Tijdens deze zes toernooien wordt volgens eenzelfde wedstrijdsysteem gespeeld. Welk wedstrijdsysteem dit zal zijn, wordt uiterlijk 5 maart 2021 bekend gemaakt. De keuze voor het wedstrijdsysteem hangt af van de situatie waarin wij ons bevinden aan het begin (maart 2021) van de kwalificatiereeks.

Op dit vlak zijn er twee mogelijkheden; Zwitsers- en afvalsysteem.

Zwitsers
Als in maart 2021 de inschatting is dat de volledige kwalificatiereeks met het Zwitserse systeem kan worden gespeeld, wordt voor dit systeem gekozen.

Dit systeem wordt momenteel gebruikt bij de NK’s en heeft de voorkeur van het bondsbestuur omdat bij dit systeem het lot een minder grote rol speelt dan bij het afvalsysteem. Terwijl bij de NK’s wordt gespeeld met vijf voorronden Zwitsers (behoudens het NK Tête-à-Tête), zal bij de ‘Road tot 2022′ kwalificatietoernooien worden gewerkt met vier voorronden Zwitsers (net zoals bij het NK Tête-à-Tête).

Na de ronden Zwitsers wordt bij zowel de NK’s Tête-à-Tête, Doubletten en Mix als bij de ‘Road tot 2022′ kwalificatietoernooien, acht equipes geplaatst voor de knock-out fase.

Dit betekent dat voor deze NK’s wordt afgeweken van hetgeen in het Toernooireglement Petanque (TRP) is geregeld. Zie hiervoor bijvoorbeeld artikel 5.3, van bijlage 5 NK Doubletten, van het TRP.

Afval
Als in maart 2021 wordt ingeschat dat er een (eventueel kleine) kans bestaat dat tijdens de kwalificatiereeks beperkende maatregelen van kracht gaan zijn, wordt de gehele kwalificatiereeks gespeeld volgens het afvalsysteem. Dit geldt dan ook voor de genoemde NK’s

Het afvalsysteem biedt in die situatie twee voordelen. Er is minder lang een grote groep deelnemers aanwezig. Daarnaast biedt het afvalsysteem de mogelijkheid om de eerste speelronden op verschillende locaties te spelen. Dit laatste is niet mogelijk bij het Zwitserse systeem.

Wie worden opgenomen in de voorselectie?
Tijdens de hierboven genoemde toernooien kunnen punten worden verdiend voor de individuele ranglijst. Er worden afzonderlijke ranglijsten opgemaakt voor de mannen en de vrouwen. De puntenverdeling is als volgt:

Winnaar:                6 punten

2e plaats:                5 punten

3e plaats:                4 punten (wordt om gespeeld gedurende de kwalificatiereeks)

4e plaats:                3 punten

5e t/m 8e plaats:      1 punt

Een speler of speelster komt in aanmerking voor de eindranglijst (en dus voor de voorselectie) als hij of zij maximaal één van de georganiseerde toernooien heeft gemist. Als in totaal zes toernooien zijn georganiseerd, tellen de beste vijf resultaten mee voor de ranglijst. In alle andere gevallen, tellen alle resultaten mee.

Door, in het geval van zes georganiseerde toernooien, de beste vijf resultaten mee te laten tellen, wordt geprobeerd enige flexibiliteit te bieden voor spelers of speelsters wanneer zij onverhoopt niet mee kunnen doen aan een toernooi gezien de situatie waarin we leven.

Als in maart 20201 wordt besloten om de kwalificatiereeks volgens het Zwitserse systeem te spelen, kan het alsnog gebeuren dat het in verband met veranderende situatie (in verband met COVID-19) nodig is om de resterende toernooien volgens het afvalsysteem te spelen. In dat geval blijft de puntentelling voor alle toernooien gelijk.

De nummers 1 t/m 4 in de eindranglijst bij zowel de mannen als de vrouwen worden opgenomen in de voorselectie. Als in de eindranglijst meerdere spelers een gelijk aantal punten hebben, is bepalend welke speler het vaakst het hoogst is geëindigd bij de kwalificatietoernooien.

Voorbeeld 1: Twee spelers met gelijk aantal punten
Speler A en B hebben beiden 22 punten behaald. Bij geen enkel toernooi hebben zij een eerste plaats behaald. Speler A is bij twee toernooien 2e geworden, speler B is bij drie toernooien 2e geworden. Speler B eindigt dan boven speler A.

Als de verdiende punten én het aantal hoogste klasseringen geen onderscheid maken, kunnen meerdere spelers aan de voorselectie worden toegevoegd.

Samengevat: wie wordt opgenomen in de voorselectie?

 1. Iedereen die voldoende toernooien heeft gespeeld, komt op de eindranglijst;
 2. De vier hoogste geklasseerde mannen en vier hoogst geklasseerde vrouwen in de eindranglijst  komen in de voorselectie;
 3. Bij een gelijk aantal punten, wordt de persoon met de meeste hoge eindklasseringen opgenomen in de voorselectie;
 4. Als het aantal behaalde punten én de klasseringen geen onderscheid maken, kunnen er meer dan vier mannen en/of meer dan vier vrouwen in de voorselectie worden opgenomen.

 

Wie doet mee aan het EK 2022?
Uiterlijk 1 mei 2022 maakt de begeleidingsstaf bekend welke vier spelers (twee mannen en twee vrouwen) in de definitieve selectie voor het EK 2022 worden opgenomen. Zij gaan deelnemen aan het EK 2022 in ’s-Hertogenbosch.