Invoering avondklok en nieuwe financiele steunmaatregelen voor de sport

Avondklok

Het voorstel om de avondklok in te voeren is op 21 januari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer. Vanaf zaterdag 23 januari 2021 is de avondklok van kracht van 21:00 tot en met de volgende ochtend 04:30 uur. Deze maatregel geldt tot en met dinsdag 9 februari 2021.

Dit betekent dat het niet mogelijk is om na 21:00 uur nog te spelen bij verenigingen of op openbare petanque baantjes. Verenigingen die nog open zijn en leden de mogelijkheid bieden om af en toe een tête-à-tête partij te spelen tegen dezelfde tegenstander, adviseren wij om rond 20:00/20:15 de accommodatie af te sluiten zodat iedereen op tijd thuis kan zijn. Het blijft nog steeds mogelijk om met maximaal twee personen op 1,5 meter buiten te trainen of vrij te spelen.

Extra financiële steun voor de sport

Gisteravond, 22 januari 2021, is een kamerbrief gepubliceerd met daarin de mededeling dat er 240 miljoen euro extra steun beschikbaar komt voor de sport. Klik hier voor de brief. Op pagina 20 staat onderstaande :

De hele sportsector wordt wederom hard getroffen door de verlenging van de coronamaatregelen. De unieke Nederlandse sportinfrastructuur, welke wordt gedragen door verenigingen en vrijwilligers, staat onder druk. Sectorspecifieke steun is daarom noodzakelijk om ervoor te zorgen dat deze sector, ook na deze periode van maatregelen, haar bijdrage weer kan leveren aan het fit houden en weerbaar maken van de Nederlandse bevolking. De steunmaatregelen voor de sportsector die voor 2020 zijn ingezet, worden verlengd tot en met 30 juni 2021. Dit zijn de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties, Tegemoetkoming Verhuurders, Sportaccommodaties en de Specifieke Uitkering voor ijsbanen en zwembaden. Voor dit pakket aan maatregelen stelt het kabinet in totaal €240 miljoen beschikbaar. Dit steunpakket vormt de basis voor de ondersteuning van de sportsector in de eerste helft van 2021. Uiteraard kan de sportsector ook gebruik maken van de Rijksbrede financiële compensatieregelingen. De onvoorspelbaarheid van de coronacrisis en de daarbij horende maatregelen sluit onvoorziene effecten van de lockdown op de sportsector niet uit. Het kabinet heeft hier continue aandacht voor.