Goed ventileren: geen minimumtemperatuur in boulodromes tijdens NPC

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 11 oktober de handreiking basistips voor ventileren gepubliceerd. Goed ventileren zorgt voor een betere luchtkwaliteit en beperkt de verspreiding van virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus. De handreiking bevat tips, onder andere voor gebouweigenaren en –beheerders, om op de juiste manier te ventileren. Deze tips zijn dus ook relevant voor verenigingen met een overdekte accommodatie.

Frisse lucht is belangrijk voor de gezondheid. In afgesloten ruimtes wordt lucht steeds viezer. Die vervuiling gaat sneller als er meer mensen in de ruimtes aanwezig zijn. Door ventilatie stroomt er frisse lucht naar binnen. Dat is nodig om de luchtkwaliteit goed te houden. Lagere luchtkwaliteit kan klachten veroorzaken als vermoeidheid, hoofdpijn en duizeligheid. Daarnaast kunnen virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus, zich in ruimtes zonder ventilatie beter verspreiden. Daarom is het nodig om ruimtes in gebouwen continu te ventileren.

Vijf basistips
Om mensen, specifiek gebouweigenaren en –beheerders, te helpen goed te ventileren bevat de handreiking vijf tips voor goede ventilatie:

  1. Zet gevelroosters en klepramen open en houd ze schoon.
  2. Zet ramen op een kier.
  3. Zorg voor goed onderhoud en de juiste afstemming van mechanische ventilatie.
  4. Beperk het aantal mensen in een ruimte.
  5. Gebruik een CO-meter als die in de ruimte aanwezig is.

Een uitgebreide versie van de handreiking is te vinden op www.ventilerenzogedaan.nl

Nationale Petanque Competitie (NPC)
In het NPC reglement is in artikel 6.1.1 geregeld dat “de temperatuur in binnen-accommodaties bij aanvang van en tijdens de wedstrijd ten minste 15° Celsius bedraagt. Indien dit aantoonbaar niet het geval is, krijgt de vereniging van het thuisspelende team de mogelijkheid om binnen één uur de temperatuur te verhogen naar tenminste 15° Celsius. Als de vereniging hier niet in slaagt, bestaat de mogelijkheid voor beide teams om in goed overleg tot een nieuw speelmoment te komen”.

Verenigingen zijn goed in staat de hal te ventileren. Echter ontbreekt het in veel oudere hallen aan goede isolatie waardoor ventileren in combinatie met verwarmen lastig is. De warmte gaat dan direct verloren hetgeen betekent dat verenigingen lastiger aan de minimale temperatuureis van 15 graden kunnen voldoen.

Besluit bondsbestuur:
Het bondsbestuur heeft daarom besloten om artikel 6.1.1. voor het NPC seizoen 2021-2022 tijdelijk buiten werking te stellen. Het bondsbestuur vindt in de huidige situatie belangrijk dat accommodaties goed geventileerd worden. Tegen een lagere temperatuur kunnen spelers zich  kleden. Uiteraard moet een vereniging wel proberen een zo aangenaam mogelijke temperatuur te realiseren. Hier gaat echter niet op gehandhaafd worden.

Thuisspelende verenigingen die op basis van de weersverwachting al vermoeden dat het in de hal een stuk kouder zal zijn dan gebruikelijk, verzoeken wij de teams die zij ontvangen tijdig te informeren zodat spelers extra warme kleding kunnen aantrekken of meenemen. Als het echt te koud is om te spelen, overleg dan met elkaar om de wedstrijd op een ander moment in te halen of mogelijkerwijs op een andere locatie te spelen.