Definitieve indeling NPC seizoen 2020-2021

De definitieve indeling voor het NPC seizoen 2020-2021 is gereed.

NLPetanque.nl voor alle informatie

Alle informatie is te vinden op https://nlpetanque.nl/wedstrijdsportnpc/

Op deze pagina kun je aan de linkerkant een overzicht vinden met alle poules/divisies, de verenigingsteams per poule, overzicht gegevens teams/speellocaties per poule, het overzicht van verenigingen met dispensatie voor de baanafmetingen en een totaaloverzicht met alle poule-indelingen inclusief speelschema’s zowel als PDF en Excelbestand. Zeer binnenkort wordt hier ook het reglement toegevoegd met enkele gewijzigde artikelen.

De 1e versie van het digitale wedstrijdformulier wordt nog online gezet voor de eerste speeldag, net als een digitale versie van het Tips & Tricks boekje.

Nieuwe seizoen en COVID-19

Veel petanqueliefhebbers kijken uit naar het spelen van wedstrijden. De NJBB heeft zich met collega sportbonden en het NOC*NSF enorm ingezet om verruiming van de maatregelen voor elkaar te krijgen. Het ontwikkelen, beschrijven en implementeren van protocollen, waarmee wij laten zien dat wij onze sporten kunnen spelen met een beperkt risico voor besmetting, heeft een enorme bijdrage geleverd aan het besluit van de overheid om de maatregelen voor sporten de afgelopen maanden te versoepelen. De protocollen zijn met aandacht en zorg tot stand gekomen om zo min mogelijk ‘af te doen’ aan wat onze petanquesport zo leuk maakt om te spelen.

Het coronavirus is helaas nog steeds onder ons en totdat er een vaccin is ontwikkeld, blijft de 1,5 meter samenleving van toepassing. Op grote schaal wordt goed omgegaan met het naleven van de coronaprotocollen en hebben verenigingen de noodzakelijke maatregelen getroffen. Echter blijkt ook dat er in sommige gevallen te gemakkelijk wordt omgegaan met de protocollen of dat de aandacht hiervoor afneemt.

Om een veilige sportomgeving te creëren voor iedereen en op een verantwoorde manier de wedstrijden NPC te spelen, is het van belang dat op de speellocaties zo goed mogelijk invulling wordt gegeven aan de 1,5 meter samenleving. Afhankelijk van de speellocatie en de mogelijkheden per speellocatie kan de invulling hiervan verschillen maar het moet voor spelers zichtbaar zijn dat er maatregelen zijn getroffen.

De grootste verantwoordelijkheid ligt echter bij de spelers zelf. Blijf thuis bij lichte verkoudheidsklachten en houd zoveel mogelijk afstand op en naast de baan. Geef ook scheidsrechters voldoende ruimte om hun functie veilig te kunnen uitoefenen.

Wij willen jullie met klem vragen om allereerst persoonlijk en ook als vereniging, als team of als official verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar, elkaars gezondheid, ruimte en sportplezier.

De landelijke organisatie en de verenigingen zijn er om de protocollen te communiceren en te implementeren, niet om te handhaven. Het volgen van de protocollen is ieders verantwoordelijkheid. Het kunnen spelen, meebeleven en genieten van onze sport vraagt om kleine offers en aanpassingen van iedereen. Alleen als we bereid zijn om die offers te brengen, dan kunnen we met elkaar een mooie NPC spelen.

Het nieuwe seizoen slaagt alleen als iedereen zich flexibel en solidair opstelt. Alleen met elkaar kunnen we het nieuwe seizoen laten slagen. Denk zoveel mogelijk met elkaar mee en denk in oplossingen. Neem bijvoorbeeld voor de zekerheid altijd extra/warme kleding mee voor als het net iets kouder is dan verwacht. Los samen met tegenstanders mogelijke knelpunten op en kies er niet direct voor om niet te spelen. Dit geldt ook wanneer wordt gevraagd om op een andere tijd of datum te spelen. Probeer zoveel mogelijk mee te denken en kijk naar eventuele invallers en niet naar het aantal spelers die er die dag mogelijk niet zouden zijn.

Probeer verenigingen te ondersteunen waarvan teams nog een overdekte accommodatie zoeken. Misschien kan de vereniging wel ondersteunen in het leveren van extra handjes door zelf enkele vrijwilligers mee te nemen om hiermee de faciliterende vereniging te ontlasten.

Hetzelfde geldt voor teams die op andere tijden of dagen moeten spelen gezien het gebrek aan ruimte met de 1,5 meter samenleving. Trek met de teams van de vereniging gezamenlijk op en ondersteun elkaar op de verschillende speeldagen. Zorg er met elkaar voor dat je je eigen wedstrijden kunt spelen maar ook die van de andere teams. Alleen met elkaar kunnen we er een succes van maken. We rekenen op een ieders flexibiliteit en solidariteit in deze bijzondere tijd.

De landelijke organisatie bekijkt nog welke versoepelingen hanteerbaar zijn om verenigingen en teams meer mogelijkheden te geven om de wedstrijden op een veilige manier te organiseren en de druk in de accommodaties en kantines te beperken. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit gecommuniceerd. De vereniging kan alvast nagaan op welke speeldagen zij knelpunten ervaren zodat tijdig met tegenstanders een alternatieve speeldata of tijd kan worden gezocht.

Tot slot wensen we alle teams heel veel succes, gezondheid en plezier voor het nieuwe seizoen.