De toepassing van artikel 7.3 van het RPS

De reglementencommissie krijgt veel vragen over de toepassing van artikel 7.3 van het RPS. Met name gaat het daarbij om de bepaling dat bij het uitwerpen van het but geen minimale afstand geldt tot de afbakeningslijnen of een verlieslijn aan de zijkant van de baan.
Deze bepaling leidt tot twee vragen:

A. wat te verstaan onder de ‘zijkant’ van de baan?
B. wat is de situatie als er op minder dan 50 cm van de verlieslijn een balk of betonnen rand ligt?

A.
Deze regel is gebaseerd op speelterreinen met afgebakende banen. Dan heb je per baan twee ‘kopse’ kanten (de korte kanten) en twee ‘zijkanten’ (de lange kanten). In die situatie geldt in principe géén minimumafstand tot de lijnen aan de zijkant van de baan, ook niet als dat verlieslijnen zijn. Voor de kopse kanten geldt een afstand van 50 cm.
Het RPS regelt echter niet hoe dat zit als een speelveld niet is verdeeld in afgebakende banen. Op zo’n speelveld kan in principe alle kanten op gespeeld worden, en zijn er geen ‘kopse kanten’ of ‘zijkanten’.
De reglementencommissie heeft – in lijn met de richtlijnen voor scheidsrechters op Europees niveau – bepaald dat in die situatie, dus als gespeeld wordt op een speelveld zonder afgebakende banen (maar wel aan alle kanten omsloten door een verlieslijn) voor alle verlieslijnen de minimumafstand van 50 cm geldt bij het uitwerpen van het but.

B.
Een veel voorkomende vraag heeft te maken met de afschotting (betonnen rand, balk, etc.) die op veel speelvelden is aangebracht en vaak op minder dan 50 cm van de verlieslijn ligt (officieel minstens 30 cm). Deze afschotting geldt krachtens het TRP als een obstakel in de zin van het RPS, en bij het uitwerpen van het but moet de afstand tot een obstakel minimaal 50 cm zijn.
De vraag die dan rijst is hoe dit zich verhoudt tot de bepaling dat er geen minimumafstand geldt tot de verlieslijn aan de zijkant van de baan (wat dus alleen voorkomt in het geval van afgebakende banen).

Het antwoord is dat bij het uitwerpen van het but aan alle vereisten moet worden voldaan. Ook al geldt geen minimumafstand tot een lijn, dan geldt de minimumafstand tot het obstakel nog steeds wél.

Klik hier om naar de pagina met alle reglementen te gaan.