Update naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 18 juni

Update naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 18 juni

Update naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 18 juni

De NJBB heeft op vrijdag 18 juni kennisgenomen van de persconferentie van demissionair minister-president Mark Rutte waarin hij de persconferentie opende met “De verwachting naar een mooie zomer komt uit. Alle coronacijfers gaan in snel tempo de goede kant op. Dat betekent dat de volgende stap in het openingsplan gezet kan worden.”

Het goede nieuws is dat er opnieuw verregaande versoepelingen zijn aangekondigd. Vanaf zaterdag 26 juni geldt voor de petanquesport onderstaand:

 • Het is weer toegestaan om competities/wedstrijden voor senioren te organiseren.
 • Publiek is vanaf 26 juni onder nog nader te verifiëren voorwaarden bij alle sportwedstrijden toegestaan. Op het moment dat een sportactiviteit als “evenement” wordt gezien, is dit pas vanaf 30 juni (gezien voorbereiding gemeenten) mogelijk.
 • Sluitingstijden van horeca en sportkantines worden weer vrijgegeven.

De exacte uitwerking van de aangekondigde versoepelingen met betrekking tot onder andere toelaten publiek en sluitingstijden sportkantines wordt de komende week geverifieerd. Voor volgend weekend (uiterlijk vrijdag 25 juni) verwachten wij hierover een update te geven. Houd de berichtgeving op de website www.njbb.nl en www.nlpetanque.nl goed in de gaten.

Protocol verantwoord sporten petanque versie van 1 juni 2021

Protocol verantwoord sporten petanque versie van 1 juni 2021

Protocol verantwoord sporten petanque versie van 1 juni 2021

De sport gaat per zaterdag 5 juni verder open. Als de dalende trend van de coronacijfers doorzet, wordt de derde stap gezet in de versoepeling van de maatregelen die momenteel gelden tegen de verspreiding van het coronavirus. Voor de sport betekent dit onder andere dat bij teamsporten de afstandsregels worden versoepeld, jeugd weer competitie mag spelen en de deuren van sportkantines onder voorwaarden weer open kunnen.

Lees hierover meer door naar het nieuwsbericht van het NOC*NSF te gaan door hier te klikken of door naar het nieuwsbericht van de Rijksoverheid te gaan door hier te klikken.

Afstand en maximale groepsgrootte
Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. Het advies is om nog steeds zoveel mogelijk de 1,5 meter te handhaven waar dit mogelijk is bij petanque. We begrijpen ook dat dit niet altijd kan in toernooiverband (alleen op de eigen club vanaf 18 jaar) omdat het soms nodig is om te overleggen. Ga daar zelf voorzichtig en verantwoord mee om.

Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel en geldt voor zowel binnen als buiten. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar.

Binnen moet een mondkapje worden gedragen. Maar deze mag af tijdens het sporten. Kleedkamers en douches zijn geopend. Let op legionellagevaar, daarom bijvoorbeeld eerst langdurig doorspoelen, zie voor meer informatie de veelgestelde vragen van het NOC*NSF door hier te klikken.

Competities en toernooien
Jeugd tot en met 17 jaar mag onderlinge wedstrijden spelen en tegen andere clubs. Sporters vanaf 17 jaar mogen wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Publiek is in beide gevallen niet toegestaan.

Kantines
Sportkantines en terrassen mogen open tussen 06.00 en 22.00 uur. Een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht. Zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan. Zelfbediening is niet toegestaan. Zowel in de sportkantine als op het terras zijn maximaal 50 personen toegestaan, wat bij elkaar opgeteld neerkomt op 100 personen. Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht; de vragen die je stelt zijn hier vindbaar. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.

Klik hier om het meest recente protocol te lezen.

Update naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 18 juni

Update naar aanleiding van de persconferentie van 28 mei 2021

Update naar aanleiding van de persconferentie van 28 mei 2021

De NJBB heeft op vrijdag 28 mei kennisgenomen van de persconferentie van demissionair minister-president Mark Rutte waarin hij de persconferentie opende met “Er is vlak voor het weekend goed nieuws te melden. De volgende stap in het openingsplan wordt een paar dagen eerder gezet omdat het kabinet verwacht dat de dalende trend zich voortzet ”.

Het goede nieuws is dat er steeds meer versoepelingen worden aangekondigd. Vanaf zaterdag 5 juni geldt onderstaand:

 • Het is weer toegestaan om jeugdcompetities/wedstrijden t/m 17 jaar te organiseren
 • Sportkantines mogen open van 06:00 ’s ochtends tot 22:00 ’s avonds. Daarbij wordt de horeca voor sportverenigingen gelijk getrokken aan de regels die geldend zijn voor de algehele horeca. Er geldt een verbod op alcohol van 22:00 uur – 06:00 uur.
 • De maximale groepsgrootte gaat naar 50 personen per locatie. Dat geldt voor zowel binnen als buiten en ook voor personen boven de 18 jaar.
 • Groepslessen mogen weer en douches en toiletten mogen weer open.
 • De 1,5 meter is tijdens het sporten (o.a. teamsporten) niet meer verplicht. Bij sporten waarbij de 1,5 meter gehandhaafd kan worden, wordt geadviseerd de 1,5 meter nog zoveel mogelijk toe te passen.

Demissionair minister-president Mark Rutte gaf aan dat hiermee de harde lockdown achter ons ligt maar dat het wel van belang is om ons de komende weken nog aan de basisregels te houden. Hij benadrukte dat, net als nu het geval is, publiek niet is toegestaan.

De exacte uitwerking van de aangekondigde versoepelingen worden de komende week geverifieerd en uitgezocht hoe de versoepelingen precies geïnterpreteerd moeten worden. Volgende week verwachten wij hierover een update te geven. Hou de berichtgeving op de website www.njbb.nl en www.nlpetanque.nl goed in de gaten.

De volgende persconferentie staat gepland voor 30 juni. Dan worden mogelijk de versoepelingen aangekondigd die horen bij stap 4.

Update over openen buitenterrassen

Update over openen buitenterrassen

Update over openen buitenterrassen

De terrassen zijn een permanente bron van vragen. Op 19 mei 2021 is met VWS afgestemd dat sporters en vrijwilligers niet als publiek gezien hoeven te worden. Zij kunnen dus gebruik maken van het terras. 

De nieuwe faq voor het openstellen van de buitenterrassen sportaccommodaties wordt nu als volgt:
Mogen de terrassen bij de sportaccommodaties open vanaf 19 mei?
Sportkantines zijn gesloten sinds 29 september 2020. Het doel is om sport door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Zo kan de sport zo lang mogelijk doorgaan. Buitenterrassen mogen vanaf 19 mei open. De Rijksoverheid benadrukt dat het doel van de maatregelen is om groepsvorming, ook na het sporten te voorkomen. Maak als sportclub de bewuste afweging over het wel of niet open stellen van het buitenterras en of je daarbij de geldende horeca regels (onder meer niet meer dan 50 personen en maximaal 2 personen aan een tafel op 1.5 meter zittend) kunt toepassen en uitvoeren. En wees je als sportclub bewust dat het terras alleen gebruikt kan worden door mensen die ook op de sportaccommodatie mogen zijn.

Bekijk alle veelgestelde vragen hier.

Protocol verantwoord sporten petanque versie van 1 juni 2021

Update: Protocol verantwoord sporten petanque (versie 18 mei 2021)

Update: Protocol verantwoord sporten petanque (versie 18 mei 2021)

Het hing al in de lucht, maar de aangekondigde versoepelingen gaan definitief door. Dat heeft enkele (positieve) gevolgen voor onze sport.  

Terrassen
Verenigingen met een sportaccommodatie die alleen open is voor sporters en benodigde vrijwilligers worden geadviseerd om contact op te nemen met de gemeente over een eventuele opening van het terras. Het is namelijk afhankelijk van de specifieke situatie of het mogelijk is om het terras te openen.

Buiten sporten
Buiten mogen personen tot en met 26 jaar op sportaccommodaties in teamverband blijven sporten zonder dat ze 1,5 meter afstand in acht hoeven te nemen. De competitie ligt wel stil. Onderlinge wedstrijden binnen de eigen vereniging zijn wel toegestaan. 

Iedereen vanaf 27 jaar mag buiten alleen sporten op anderhalve meter afstand en de groepsgrootte bedraagt maximaal 30 personen, of dusdanig minder dat de 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd.  

Binnen sporten
Binnen mag ook weer worden gesport. Er mogen maximaal 30 personen aanwezig- zijn, of zoveel minder om de 1,5 meter afstand te waarborgen. In groepjes van maximaal twee (tête-à-tête) personen mag worden gesport en dient te allen tijde de 1,5 meter afstand te worden gewaarborgd.  

De 1,5 maatregel en de groepsgrootte geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Daarnaast moet binnen iemand van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen bij het naar binnen gaan en weggaan. Maar het mondkapje mag af tijdens het sporten. Verder zijn kantines en kleedkamers zijn gesloten. 

Reserveren, registratie en een gezondheidscheck zijn verplicht bij het binnen sporten. Voor reserveren kan worden volstaan met een overzicht waarin te zien is wie wanneer op de accommodatie aanwezig is (geweest). 

Meer informatie, ook over de gevolgen voor de terrassen bij de sportverenigingen, lees je HIER in het meest recente protocol verantwoord sporten petanque. 

Voorzitter Lieke Vogels:
“We zijn erg blij dat de eerder aangekondigde versoepelingen ook door mogen gaan. Dit betekent namelijk dat de cijfers gunstige ontwikkelingen laten zien. Voor onze leden en sport is dat een goed teken. Meer vaccinaties en minder besmettingen maakt ons minder kwetsbaar en onze doelgroep sterker om de Petanque sport weer goed te beoefenen. Ons geduld is aardig op de proef gesteld, maar we hebben het met elkaar goed volgehouden. Laten we wel voorzichtig blijven en de regels goed in acht houden, zodat we ook echt kunnen genieten van deze versoepelingen. Ik wens u veel sportplezier en gezelligheid de komende tijd! “

Update naar aanleiding van de persconferentie van 11 mei 2021

Update naar aanleiding van de persconferentie van 11 mei 2021

Update naar aanleiding van de persconferentie van 11 mei 2021

De NJBB heeft op dinsdag 11 mei kennisgenomen van de persconferentie van demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge waarin werd geopend met  “Sinds enkele weken kunnen we in Nederland weer een paar uur per dag naar het terras, twee mensen thuis op de koffie ontvangen en weer naar de winkelstraat. De eerste stap naar het normale leven is onder bepaalde voorwaarden heel voorzichtig gezet”.

Er is nog steeds grote bezorgdheid over de effecten van versoepelingen. Het blijft daarom een dilemma voor het kabinet over de manier waarop met versoepelingen wordt omgegaan. Het OMT adviseert stap 2 pas te zetten als daling van de instroom in ziekenhuizen echt overtuigend zichtbaar is (minus 20% ten opzichte van de piek in derde golf). Alleen als deze verwachting uitkomt, wordt stap 2 gezet. Dit is een positieve ontwikkeling maar met een  voorbehoud van de cijfers. Op maandag 17 mei wordt het definitieve besluit genomen. Indien de ontwikkeling met betrekking tot de cijfers positief blijft, gaan onderstaande versoepelingen voor de petanquesport met ingang van 19 mei in:

 • Verdere versoepeling van buiten terrassen: open van ‘s ochtends 06:00 tot 20.00 uur ’s avonds. Dat geldt ook voor de terrassen van sportkantines met een maximum van 50 personen per terras, 2 personen per tafel met reservering en “checkgesprek”.
 • Volwassen van 27 jaar en ouder buiten in een groep sporten. Hiervoor geldt een maximale groepsgrootte van 30 personen. De 1,5 meter blijft van kracht, geen wedstrijden, geen publiek en kleedkamers en douches blijven gesloten.
 • Binnensportlocaties open. Binnensporten mag individueel of in groepjes van maximaal 2 personen op 1,5 meter. Maximaal 30 personen per ruimte met reservering, registratie, checkgesprek vooraf, geen wedstrijden, geen publiek en kleedkamers en douches gesloten.

De aangekondigde versoepelingen roepen nog enkele vragen op. De komende dagen hopen wij hierover meer duidelijkheid te kunnen geven. Vanwege het Hemelvaart weekend (do en vr gesloten) is de verwachting dat maandag 17 mei meer informatie beschikbaar komt. Mocht die duidelijkheid er eerder zijn dan wordt dit eerder gecommuniceerd. Hou de website daarom goed in de gaten via www.njbb.nl en www.nlpetanque.nl