Update coronamaatregelen ten aanzien van de persconferentie van 14 september

Update coronamaatregelen ten aanzien van de persconferentie van 14 september

Update coronamaatregelen ten aanzien van de persconferentie van 14 september

Tijdens de persconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge op dinsdag 14 september werd duidelijk dat per 25 september weer een aantal landelijke maatregelen versoepeld dan wel aangepast wordt. Zo wordt de anderhalvemeter als verplichting per 25 september losgelaten, is aangegeven dat publiek bij professionele wedstrijden een coronabewijs moeten kunnen tonen en kunnen mensen alleen van horecalocaties gebruik maken indien ze hun coronabewijs laten zien. Het gaat specifiek om publiek en niet om deelnemers, sporters kunnen hun sport gewoon blijven beoefenen. Daarnaast vallen de competities van de NJBB niet onder de definitie van professionele sportwedstrijden.

De NJBB is blij dat de verplichting van de 1,5 meter afstand vervalt. Het wordt vanaf 25 september een stuk gemakkelijker om de sport te beoefenen. Tegelijkertijd is er op dit moment nog veel onduidelijk over de precieze consequenties van andere maatregelen. Hoe moeten de verenigingen omgaan met de regels die gaan gelden in de horeca? Hoe verhouden deze regels zich tot het gebruik van clubhuizen?

Donderdag 16 september debatteert de Tweede Kamer over de voorgenomen maatregelen. Samen met NOC*NSF en de andere sportbonden, het kabinet en de Tweede Kamer wordt opheldering gevraagd over de maatregel met betrekking tot de verplichting van een coronatoegangsbewijs voor de horecagedeelten in de sportaccommodaties.

Na het Kamerdebat en in aanloop naar 25 september passen NOC*NSF en de sportbonden het Protocol Verantwoord Sporten aan. Vervolgens informeert de NJBB zo snel mogelijk de verenigingen via deze website over de gevolgen die de nieuwe maatregelen per 25 september hebben en waaraan verenigingen en spelers zich zullen moeten houden

NOC*NSF heeft inmiddels een statement opgesteld waarin deze vraag wordt gesteld. Daarnaast is het aan te raden om de pagina Coronavirus en Sport: veelgestelde vragen te raadplegen.

Bovenstaande geldt vanaf 25 september en veel is hierover dus nog onduidelijk. Er kan dit weekend gewoon worden gesport onder de nu nog geldende maatregelen. In de loop van de week verwachten wij meer duidelijkheid te kunnen geven over de interpretatie van de nieuwe situatie zoals deze vanaf 25 september geldt.

 

Update naar aanleiding van de persconferentie van 14 september 2021

Update naar aanleiding van de persconferentie van 14 september 2021

Update naar aanleiding van de persconferentie van 14 september 2021

De NJBB heeft op dinsdag 14 september kennisgenomen van de persconferentie van demissionair minister-president Mark Rutte. Het kabinet is blij te kunnen aankondigen dat per zaterdag 25 september de 1,5 meter maatregel los kan worden gelaten. Het is een grote, spannende maar positieve stap. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven, maar de 1,5 meter is niet meer verplicht. Gun elkaar wat en respecteer elkaars keuze als iemand wél afstand wenst te houden en/of een mondkapje wenst te dragen op plekken waar dit niet verplicht is.

De belangrijkste versoepelingen op een rijtje: 

 • Einde van de 1,5 meterregel per 25 september
 • Coronatoegangsbewijs wordt nodig (vanaf 13 jaar) in horeca, theaters, bioscopen, profsportwedstrijden, concertzaal, koffiecorners en kantines 
 • Evenementen en festivals buiten mogen zonder maximum aantal bezoekers weer starten, ook met QR-code 
 • Binnenconcerten en evenementen mogen maximaal 75 procent van de plekken verkopen 
 • Mondkapjes moeten alleen nog op in de trein, taxi, luchthaven en in het vliegtuig.  
 • Het nachtleven blijft nog dicht  tussen middernacht en 06.00 uur.  
 • Het thuiswerkadvies wordt ‘milder’: werk thuis als het kan, ga naar het werk als het moet, is het nieuwe motto
 • Bij een coronabesmetting van een basisschoolleerling hoeft straks niet meer de hele schoolklas meer naar huis 

Over de exacte interpretatie en uitwerkingen van verschillende aankondigingen (bijvoorbeeld gebruik coronatoegangsbewijs in relatie tot sportkantines) wordt de komende dagen meer duidelijkheid verwacht. Zodra deze duidelijkheid er is, wordt dit gecommuniceerd via deze website.

Klik hier voor meer informatie over de persconferentie van vanavond.  

Advies met betrekking tot vaccinatiebeleid op vereniging

Advies met betrekking tot vaccinatiebeleid op vereniging

Advies met betrekking tot vaccinatiebeleid op vereniging

Er wordt steeds meer gespeeld op verenigingen, toernooien worden georganiseerd en speelmiddagen vinden weer plaats. Het is heel fijn dat er weer meer activiteit is op de verenigingen, maar nu krijgen wij te maken met een nieuwe vraag: hoe zorgen wij er voor dat iedereen op een veilige en verantwoorde manier onze sport kan beoefenen in een situatie waar gevaccineerde en niet-gevaccineerde bij elkaar komen? Afgelopen vrijdagavond heeft het NOS journaal hier een item aan gewijd waarbij vereniging Folâtre geïnterviewd werd.

Iedereen heeft zijn of haar eigen afwegingen gemaakt om zich wel of niet te laten vaccineren. Tegelijk willen verenigingen iedereen de mogelijkheid geven om actief te zijn op de vereniging én is het van belang dat ieder lid zich op zijn of haar gemak voelt op de vereniging.

Dit is een nieuwe situatie waarmee wij met elkaar te maken krijgen en het gaat voor iedereen anders dan wij gewend zijn. Ook vanuit de overheid is er nog geen beleid op dit vlak. Er zijn geen richtlijnen die bepalen hoe wij samen het beste met deze situatie om kunnen gaan. Dit laat zien dat het een uitdagende situatie is waarbij het belangrijk is om goed met elkaar te blijven communiceren.

Op dit moment worstelt de overheid ook met dit vraagstuk. Hierdoor kan de NJBB niet terugvallen op richtlijnen vanuit de overheid. Om een richting te kunnen geven, is advies ingewonnen bij de juridische sportdesk van DAS. Zij adviseren het volgende:

Om de vraag te beantwoorden hij wij het beste met deze situatie om kunnen gaan, zijn twee onderdelen belangrijk:

 1. Wat zijn de afspraken binnen de vereniging en wie gaat over het maken van nieuwe afspraken/besluiten?
 2. Het recht van ieder lid om toegang te krijgen tot de vereniging zonder dat onderscheid wordt gemaakt tussen wel/niet gevaccineerde.

Wat zijn de afspraken wie gaat hier over?
In het algemeen geldt dat het binnen de vereniging mogelijk is om het besluit te nemen om mensen te weigeren als zij niet zijn gevaccineerd. Het is wel van belang dat hier alternatieven of voorwaarden aan worden verbonden (hierover later meer).

Om dit besluit te nemen zijn er twee opties:

 1. Het bestuur neemt hierover een besluit en laat dit bekrachtigen tijdens de eerstvolgende ALV;
 2. Het bestuur bereid dit voor richting de eerstvolgende ALV om vervolgens daar het besluit te laten nemen.

Het is een te ingrijpend besluit om alleen door het bestuur te kunnen nemen. Daarom is de ALV nodig om het te bekrachtigen of überhaupt het besluit te nemen. In beide gevallen is het van groot belang dat er helder wordt gecommuniceerd wat er wordt besloten en wat de overwegingen hierbij zijn. Het is sowieso aan te raden om na te gaan hoe hier tegenaan wordt gekeken binnen de vereniging.

Voorkom ongeoorloofd onderscheid tussen leden
Alle leden van de vereniging hebben, net als iedereen in Nederland, bepaalde grondrechten. Dit gaat onder andere om gelijkheid. Discriminatie is verboden en verenigingen dienen ten alle tijden te voorkomen dat leden al het gevoel krijgen dat er sprake is van discriminatie.

Als het besluit wordt genomen dat mensen zonder vaccinatie niet kunnen deelnemen aan activiteiten op de vereniging én hier worden geen alternatieven voor geboden, kan er sprake zijn van discriminatie. Als alternatief kun je er voor kiezen om leden alleen toegang te bieden als zij een vaccinatiebewijs of bewijs van een recente negatieve test kunnen laten zien. . Deze maatregelen zullen uiteraard weerstand opleveren. Het is namelijk een inperking van de vrijheden. Het is echter zo dat gezien de gezondheid van alle leden soms beperkende maatregelen moeten worden genomen. Het is wel te adviseren om ook bij deze alternatieven de ALV mee te nemen en het niet te laten bij een besluit van het bestuur.

Update naar aanleiding van de persconferentie van 13 augustus 2021

Update naar aanleiding van de persconferentie van 13 augustus 2021

Update naar aanleiding van de persconferentie van 13 augustus 2021

De NJBB heeft op vrijdag 13 augustus kennisgenomen van de persconferentie van demissionair minister-president Mark Rutte. Op de persconferentie zijn geen directe versoepelingen of maatregelen voor de sport aangekondigd. Er is een vergezicht geschetst van de mogelijkheden per 20 september en mogelijk 1 november.

Op 20 september zou afscheid genomen kunnen worden van het grootste deel van alle maatregelen, waaronder de 1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer. Dit wordt echter pas op vrijdag 17 september door het kabinet besloten.

Klik hier voor meer informatie over de persconferentie van vanavond.

UPDATE NAAR AANLEIDING VAN DE PERSCONFERENTIE VAN 9 juli 2021

UPDATE NAAR AANLEIDING VAN DE PERSCONFERENTIE VAN 9 juli 2021

UPDATE NAAR AANLEIDING VAN DE PERSCONFERENTIE VAN 9 juli 2021

De NJBB heeft op vrijdag 9 juli kennisgenomen van de persconferentie van demissionair minister-president Mark Rutte waarin hij de persconferentie opende met “Op 18 juni stonden we stil bij gunstige ontwikkeling van de coronacijfers. De snelheid van de deltavariant heeft de besmettingsgraad de afgelopen dagen flink laten stijgen. Als we niks doen, loopt het aantal besmettingen nog veel harder op.” Vandaar dat een aantal extra maatregelen wordt aangekondigd met ingang van zaterdagochtend 10 juli 06:00. Met betrekking worden sportaccommodaties gelijkgesteld aan horeca, daarom gelden onderstaande maatregelen ook voor kantines van verenigingen.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen wordt in alle horeca 1,5 meter afstand houden weer de norm met een vaste zitplaats voor iedere gast. Testen voor toegang gaat op pauze tot zaterdag 14 augustus;

In de horeca wordt vanaf zaterdag de sluitingstijd weer op 24.00 uur gezet en moeten bezoekers op een kruk of stoel plaatsnemen;

Er mag geen entertainment getoond worden, bijvoorbeeld uitzendingen van sportwedstrijden op schermen;

Binnen-en buiten-evenementen waarbij er geen vaste zitplaatsen zijn, worden geschrapt. Een grote concertzaal mag – mits bezoekers een vaste plek hebben – zonder toegangstesten straks op grofweg een derde van de capaciteit open, als er met toegangstesten gewerkt wordt loopt dat op tot twee derde;

Een toegangstest is vanaf dinsdag 13 juli slechts 24 uur geldig, dat was 40 uur

De bovenstaande maatregelen gelden tot 13 augustus. Vrijdagavond 13 augustus staat de eerstvolgende persconferentie gepland.

Wat de exacte gevolgen zijn voor de sport, wordt de komende week geverifieerd. Het is in ieder geval van belang om met elkaar weer de 1,5 meter strikt te bewaken.

NK Mix, zaterdag 10 juli

Morgen staat het NK Mix op het programma. Wij verzoeken met klem dat iedereen die als publiek aanwezig is zich aan de 1,5 meter regel houdt. Spelers die zijn uitgeschakeld, worden als “publiek” gezien. Indien je bent uitgespeeld of als je merkt dat het te druk wordt, verlaat dan tijdig de accommodatie. Dit is niet leuk maar wel nodig om toekomstige activiteiten te kunnen blijven organiseren.

Hou de berichtgeving de komende dagen op de websiteswww.njbb.nl en www.nlpetanque.nl goed in de gaten.

Protocol verantwoord sporten versie 26 juni 2021

Protocol verantwoord sporten versie 26 juni 2021

Protocol verantwoord sporten versie 26 juni 2021

Het kabinet heeft vrijdagavond 18 juni bekend gemaakt per 26 juni de volgende stappen in het heropeningsplan te zetten. Voor de sport betekent dit onder andere dat wedstrijden vanaf 26 juni voor iedereen zijn toegestaan en dat publiek bij amateurwedstrijden en -trainingen weer welkom is, met inachtneming van de anderhalve meter afstand en met vaste zitplaatsen.

Sportlocaties mogen per 26 juni weer honderd procent van hun capaciteit op anderhalve meter afstand gebruiken en niemand hoeft tijdens het sporten onderling afstand te houden als dit de
sportbeoefening in de weg staat. Sportkantines en evenementen. Voor sportkantines gelden weer reguliere openingstijden en vervallen bijna alle beperkingen voor binnen en buiten, maar blijven wel enkele voorwaarden van kracht.

Naast de basisregels blijven voor (sport)evenementen wel aangepaste maatregelen gelden. In het nieuwste protocol verantwoord sporten (versie 26 juni) lees je alle nog geldende maatregelen.