Update naar aanleiding van de persconferentie van 26 november 2021

Update naar aanleiding van de persconferentie van 26 november 2021

Update naar aanleiding van de persconferentie van 26 november 2021

De NJBB heeft op vrijdag 26 november kennisgenomen van de persconferentie van demissionair minister-president Mark Rutte waarin:  “In de zorg is het weer alle hens aan dek. Vandaar opnieuw een lastige en ingrijpende boodschap. De cijfers zijn per dag hoog, hoger, hoogst”.

De onderstaande maatregelen gaan in op zondag 28 november om 17:00 tot en met 19 december:

 • van 17.00 uur tot 05.00 uur is bijna alles gesloten, behalve supermarkten (die moeten 20.00 uur dicht)
 • Onder de avond lockdown vallen dus niet-essentiële winkels, restaurants, cafés, bioscopen, theaters, maar ook casino’s, kappers, pretparken, sportclubs en musea
 • In binnengelegenheden moet anderhalve meter afstand gehouden worden, ook al geldt er een coronapasplicht
 • Scholen blijven open, wel moeten kinderen vanaf groep zes een mondkapje op (op de gang)
 • Thuiswerkadvies: Blijf thuis
 • Thuis zijn vier gasten vanaf 13 jaar per dag welkom en doe allemaal een zelftest
 • 1,5m is verplicht in CTB-plichtige ruimtes (dus sportkantines)
 • Bij verplaatsing is het dragen van een mondkapje vereist


NPC en NK Precisieschieten
De komende dagen wordt in overleg met NOC*NSF, collega sportbonden en de interne organisatie bekeken welke mogelijke consequenties dit heeft voor onze sport. (met name NPC, speelronde 7 op 11 december en het NK Precisieschieten op 18 december). Wedstrijden en inhaalwedstrijden die voor 11 december gepland staan, kunnen vooralsnog doorgaan. Hou er rekening mee dat vanaf a.s. zondag een eindtijd van 17:00 geldt. De wedstrijden in de maandagavondpoule zullen eerder op de dag gespeeld moeten worden of op een later moment moeten worden ingehaald.

Sportprotocol
Het aangepaste sportprotocol is hier te downloaden.

Klik hier voor alle informatie over de persconferentie van vanavond. Op dinsdag 14 december zal een nieuwe persconferentie plaatsvinden.

Update naar aanleiding van de persconferentie van 12 november 2021

Update naar aanleiding van de persconferentie van 12 november 2021

Update naar aanleiding van de persconferentie van 12 november 2021

De NJBB heeft op vrijdag 12 november kennisgenomen van de persconferentie van demissionair minister-president Mark Rutte waarin: “We hebben vanavond een heel vervelende boodschap met ingrijpende besluiten. Dit is een harde klap”. Om het aantal besmettingen zo spoedig mogelijk te verlagen, wordt het aantal contactmomenten beperkt.

De onderstaande maatregelen gaan in op zaterdag 13 november om 18:00 tot 4 december:

Houd anderhalve meter afstand op plekken zonder coronapas
Ontvang thuis niet meer dan 4 gasten per dag van 13 jaar of ouder
Horeca en essentiële winkels (als supermarkt of drogist) sluiten uiterlijk om 20:00 uur.
In cafés en restaurants zijn de coronapas – en vaste zitplek – verplicht
Niet-essentiële winkels en dienstverleners (kledingwinkel, kapper, casino) moeten om 18:00 uur sluiten
Bioscopen, theaters en concertzalen zijn niet gebonden aan de vroege avondsluiting
Publiek bij alle sportevenementen – profs en amateurs – is niet toegestaan. Alle sportactiviteiten kunnen doorgaan
Evenementen -waaronder bruiloften- mogen met coronapas en maximaal 1.250 gasten per zaal – met vaste zitplek. Uiterlijke eindtijd 18:00 uur.
Werk thuis tenzij het echt niet anders kan
Draag een mondkap binnen waar geen coronapas verplicht is
Als een huisgenoot besmet is dan geldt de quarantaine ook voor alle andere (gevaccineerde en ongevaccineerde) huisgenoten
Voor het MBO, HBO en WO geldt een maximale groepsgrootte per ruimte van 75 personen. Dit geldt niet voor lokalen en zalen voor tentamens en examens
Het kabinet komt met wetgeving zodat de coronapas ook bij bedrijven verplicht kan worden waar bezoekers al een QR-code moeten tonen (zoals in de horeca)

NPC

De NPC wedstrijden die voor morgen en volgende week zaterdag gepland staan, gaan vooralsnog allemaal door want alle sportactiviteiten kunnen doorgaan. Komende week wordt met het CMT sport overlegd wat de exacte consequenties van de maatregelen zijn voor de petanquesport. Dat geldt met name voor de sluitingstijd van de horeca (en dus ook mogelijk sportkantines) en de vaste zitplekken in sportkantines. Via de gebruikelijke kanalen (website en nieuwsbrief) wordt de komende week zo spoedig mogelijk de laatste informatie en de laatste versie van het sportprotocol gedeeld.

Coronatoegangsbewijs (CTB)

Uit steekproeven binnen de sport is gebleken dat maar één op de drie sportverenigingen de controle op CTB uitvoert. Wij hebben vertrouwen in alle petanqueverenigingen dat er gehoorwordt gegeven om deze controle goed uit te voeren. Om te voorkomen dat er een later stadium alsnog strengere maatregelen voor de sport worden opgelegd, is het echt voor van belang dat de sport collectief laat zien dat alle verenigingen hieraan gehoor geven. Komende maandag wordt een animatie, posters en een toolkit gedeeld die verenigingen kunnen gebruiken in de communicatie.

Klik hier voor meer informatie over de persconferentie van vanavond.

 

Update naar aanleiding van de persconferentie van 2 november 2021 inclusief sportprotocol

Update naar aanleiding van de persconferentie van 2 november 2021 inclusief sportprotocol

Update naar aanleiding van de persconferentie van 2 november 2021 inclusief sportprotocol

De NJBB heeft op dinsdag 2 november kennisgenomen van de persconferentie van demissionair minister-president Mark Rutte waarin hij aangeeft een lastige boodschap te moeten aankondigen. Gezien de snelle toename van het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames, treft het kabinet maatregelen om deze coronagolf te stoppen.

De belangrijkste maatregelen op een rijtje:

 • Hou de basisregels in acht (blijf thuis bij klachten, houd afstand en laat je testen):
 • Houd anderhalve meter afstand (dringend advies, per direct);
 • Werk minimaal de helft van de tijd thuis (dringend advies, per direct);
 • Reis buiten de spits, om drukte te vermijden;

Het coronatoegangsbewijs (CTB) dient te worden getoond bij het binnensporten. Dat wil zeggen: gevaccineerd, negatief getest of hersteld van een besmetting.

 • Draag een mondkapje in publieke binnenruimten zoals winkels, stations, bibliotheken en gemeentehuizen (verplicht, vanaf 6 november).

Verder is het op dit moment onhaalbaar om regionaal corona-brandhaarden aan te pakken. Bedrijven en burgemeesters worden opgeroepen beter te handhaven. Daarnaast bereidt het kabinet wetgeving voor die ervoor zorgt dat bedrijven de coronapas verplicht kunnen stellen.

NPC
Vanaf zaterdag 6 november geldt voor alle competities, kampioenschappen en toernooien de verplichting tot het tonen van een CTB voor spelers en publiek boven de 18 jaar die binnen sporten. Dit betekent dat iedere deelnemende speler aan de NPC een geldig coronatoegangsbewijs moet laten zien (gevaccineerd, corona gehad of negatief getest)  om deel te mogen nemen aan de NPC of een NPC wedstrijd te bezoeken, daar de NPC binnen wordt gespeeld. In goed onderling overleg mag ervoor worden gekozen om de wedstrijd buiten af te werken. Dit is een besluit dat door beide teams samen genomen dient te worden en niet opgelegd kan worden door één van de teams.

Om de NPC goed te laten verlopen, adviseren wij met klem dat iedere speler deze regel naleeft en respect toont voor vrijwilligers die de controle verrichten bij de ingang van sportverenigingen.

Verder is het voor de sport petanque met name van belang om in ieder geval na afloop van de wedstrijden, in de sportkantine, opnieuw de 1,5 meter afstand te bewaken.

Het is toegestaan om bij de ingang van het complex met het uitdelen van polsbandjes te werken. Deze bandjes zorgen ervoor dat een CTB slechts één keer per dag gescand hoeft te worden. Een polsbandje is uitsluitend op de dag van verstrekking geldig.

Klik hier voor meer informatie over de persconferentie van dinsdagavond.

 

Veelgesteldevragen met betrekking tot coronatoegangsbewijs (en de NPC)

Veelgesteldevragen met betrekking tot coronatoegangsbewijs (en de NPC)

Veelgesteldevragen met betrekking tot coronatoegangsbewijs (en de NPC)

De versoepelingen van 25 september zijn inmiddels een paar dagen van kracht en met de NPC komend weekend voor de deur merken wij dat er nog vragen leven over de toepassing van de huidige regels. Hieronder gaan wij in op enkele veelgestelde vragen.

 1. Om toegang tot onze accommodatie/speellocatie te krijgen, moeten spelers door de kantine lopen. Moet iedere speler dan het coronatoegangsbewijs (CTB) laten zien?

Nee. Als een accommodatie/speellocatie alleen maar via de kantine te bereiken is dan heeft de kantine een multifunctionele functie. Een speler moet in dat geval door de kantine lopen op de accommodatie/speellocatie te bereiken. In deze gevallen wordt geadviseerd om een looppad te creëren (door afzetting van een lint, tape plantenbak of iets dergelijks) waardoor iedere speler de speelvelden kan bereiken. Iedereen moet de sport kunnen beoefenen (gevaccineerd of niet-gevaccineerd). 

Het CTB is verplicht bij het betreden van het vast ingerichte horecagedeelte waar spelers in dat gedeelte een drankje of hapje nuttigen. 

 1. Moet ik een CTB vragen als de kantine alleen de functionaliteit heeft van afhaallocatie?

Nee. Als er alleen eten en/of drinken wordt afgehaald en de bestelling wordt mee naar buiten genomen dan is dit niet nodig. Het CTB is alleen benodigd in het afgeschermde horecagedeelte. 

 1. We beschikken over een kantine waarbij we een deel van de kantine hebben afgezet voor horeca. Wat mag dan in het niet-afgezette deel van de kantine?

In dit niet-afgezette deel van de kantine mag geen drinken of eten worden genuttigd. Dit deel is bijvoorbeeld bedoeld om uit te rusten, eventueel de banen/kleedkamers/toiletten te bereiken of te schuilen.

 1. Mag de vereniging voor toegang tot de gehele kantine een coronatoegangsbewijs (CTB) vragen?

Dit kan als de kantine helemaal los staat van het speelterrein en ook de toiletten en kleedkamers niet via de kantine te bereiken zijn. In dat geval wordt de kantine uitsluitend voor horeca gebruikt en dienen alle bezoekers van de kantine een CTB te laten zien. 

 1. Hoe kunnen we het nu zo goed mogelijk voor iedereen inrichten?

Veel petanqueverenigingen beschikken over een kantine waarbij de kantine als verkeersruimte geldt voor het bereiken van toiletten, kleedkamers en kantine. In deze situatie is het van belang dat het horecagedeelte duidelijk wordt afgeschermd zodat de overige ruimtes zonder CTB door alle spelers (gevaccineerd of niet-gevaccineerd) bereikt kunnen worden.

 1. Wanneer mag een speler de toegang worden ontzegd?

Een speler mag alleen de toegang worden ontzegd als hij of zij geen geldig CTB kan tonen bij het betreden van het afgeschermde horecagedeelte. Voor alleen het betreden van het speelterrein is het niet toegestaan om een speler de toegang te ontzeggen of te vragen of een speler wel of niet gevaccineerd/getest/hersteld is.

 1. Onze gemeente geeft aan dat wij bij toegang tot de accommodatie alle spelers moeten controleren. Hoe moeten wij hier mee om gaan?

Dit staat haaks op hetgeen in het sportprotocol is beschreven. Het sportprotocol is een protocol dat wordt opgesteld door NOC*NSF en wordt goedgekeurd door het ministerie van VWS. Ieder woord in het sportprotocol wordt zorgvuldig afgewogen. Dit document wordt eveneens onder de aandacht van gemeenten gebracht. Indien een gemeente een strikter beleid hanteert dan staat beschreven in het sportprotocol, is het verstandig om contact op te nemen met het bondsbureau. Het bondsbureau heeft een directe lijn met NOC*NSF waarmee wordt geschakeld indien zich een dergelijk vraagstuk voordoet. 

2e speeldag NPC
Het handhaven op het coronatoegangsbewijs in sportkantines roept veel vragen op en kan zorgen voor afwijkende standpunten binnen een vereniging. Niet alleen binnen de NJBB maar ook bij andere sporten speelt dit. Op dit moment is dit de lijn van het kabinet, volgt de NJBB deze lijn op en geldt deze lijn voor iedereen.

We willen daarom alle spelers, functionarissen en bezoekers van NPC wedstrijden vragen om de regels van een vereniging te respecteren met betrekking tot het gebruik van een CTB in het horecagedeelte. In de uitvoering daarvan kan verschil zitten omdat de situatie per vereniging kan verschillen. Deze vrijheid heeft een vereniging als het gaat over de inrichting van sportkantines. 

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat deze dagen op een gezellige en verantwoorde manier verlopen. We wensen iedereen weer ontzettend veel speelplezier komend weekend!

Alles over het coronatoegangsbewijs. Van je eigen code, tot scannen

Alles over het coronatoegangsbewijs. Van je eigen code, tot scannen

Alles over het coronatoegangsbewijs. Van je eigen code, tot scannen

De versoepelingen van 25 september zijn inmiddels een paar dagen van kracht, maar nog niet alles is helemaal duidelijk. Wanneer moet je nu wel een QR-code laten zien en wanneer niet? Waar download jij je eigen QR-code en hoe scan je die van anderen? Je leest het hier.

De anderhalvemeter als verplichting is per 25 september losgelaten. Wel is aangegeven dat publiek bij professionele wedstrijden een coronatoegangsbewijs moet kunnen tonen en kunnen mensen van horecalocaties gebruik maken indien ze hun coronatoegangsbewijs laten zien.

Horeca en sport
Voor de sport geldt een aantal uitzonderingen op de regels voor de horeca die gelden vanaf 25 september. NOC*NSF heeft deze opgenomen in het Protocol Verantwoord Sporten. Zo is het mogelijk om een deel van de sportkantine/horeca duidelijk af te scheiden van de rest van de ruimte, bijvoorbeeld met een lint, tape of een plantenbak, zodat de rest van de sportkantine gebruikt kan blijven worden zonder het coronatoegangsbewijs te hoeven tonen. Per gemeente kan het verschillen hoe streng er wordt opgetreden bij het niet naleven van het protocol.

Wanneer is een coronatoegangsbewijs wél nodig?

 • Voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca.

Wanneer is er géén coronatoegangsbewijs nodig?

 • Voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken.
 • Voor het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten de kantine.
 • Voor het beoefenen van sport in multifunctionele locaties, zoals een buurthuis, mits het horecagedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten.

Waar download jij jouw eigen coronatoegangsbewijs?
Deze app kun je downloaden in de AppStore van Apple en in de PlayStore van Google. Heb je een iPhone, ga je naar de AppStore. Heb jij een andere telefoon ga je naar de PlayStore.

Bekijk in deze onderstaande video hoe het coronabewijs werkt en hoe je het aanmaakt na het downloaden van de app:

CoronaCheck scanner
Met CoronaCheck scanner controleer je de geldigheid van het coronabewijs van de bezoeker en of de gegevens op jouw scherm hetzelfde zijn als op het identiteitsbewijs. De app wordt gebruikt voor toegang tot sommige locaties en activiteiten.

Hoe werkt het scannen?
Druk in de CoronaCheck Scanner-app op ‘Start Scannen’. Vraag de bezoeker zijn of haar QR-code te laten zien. Dat mag zowel via de CoronaCheck-app als op papier. De QR-code geldt als bewijs en kan op veilige afstand uitgelezen worden. Richt de camera van jouw telefoon op de telefoon van de bezoeker en scan de QR-code.

Groen scherm?
De bezoeker heeft een geldig bewijs. Controleer nu of de gegevens op het groene scherm hetzelfde zijn als de gegevens op het identiteitsbewijs. Check? Dan mag de bezoeker naar binnen. Het kan zijn dat er ook een toegangskaartje nodig is.

Rood scherm?
Een rood scherm betekent dat de QR-code niet aan Nederlandse eisen voldoet.

Dit kun je nu doen:

 1. Controleer of de tijd op de telefoon van de bezoeker en de scanner goed staat ingesteld. Zorg dat de datum en tijd op ‘automatisch instellen’ staan. Zorg dat de datum en tijd op ‘automatisch instellen’ staan.
 2. Controleer of de bezoeker een origineel bewijs laat zien. Een screenshot van een bewijs kan voor problemen zorgen.
 3. Vraag de bezoeker om de app volledig af te sluiten en opnieuw op te starten. Scan daarna opnieuw de QR-code.

Blijft het scherm rood?
Vraag de bezoeker contact op te nemen met de helpdesk van CoronaCheck. Zonder groen scherm mag de bezoeker niet toegelaten worden.

Klik HIER om het scannen te oefenen!

Heb je nog vragen over het gebruik van de CoronaCheck scanner? Klik dan HIER om naar de pagina met veelgestelde vragen te gaan.

Update 21 september over coronamaatregelen vanaf 25 september

Update 21 september over coronamaatregelen vanaf 25 september

Update 21 september over coronamaatregelen vanaf 25 september

Tijdens de persconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge op dinsdag 14 september werd duidelijk dat per 25 september weer een aantal landelijke maatregelen versoepeld dan wel aangepast wordt. Zo wordt de anderhalvemeter als verplichting per 25 september losgelaten, is aangegeven dat publiek bij professionele wedstrijden een coronatoegangsbewijs moeten kunnen tonen en kunnen mensen van horecalocaties gebruik maken indien ze hun coronatoegangsbewijs laten zien.

Horeca en sport

Voor de sport geldt een aantal uitzonderingen op de regels voor de horeca die gelden vanaf 25 september. NOC*NSF heeft deze opgenomen in het Protocol Verantwoord Sporten. Zo is het mogelijk om een deel van de sportkantine/horeca duidelijk af te scheiden van de rest van de ruimte, bijvoorbeeld met een lint, tape of een plantenbak, zodat de rest van de sportkantine gebruikt kan blijven worden zonder het coronatoegangsbewijs te hoeven tonen.

Wanneer is een coronatoegangsbewijs wel nodig?

 • Voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca.

Wanneer is er geen coronatoegangsbewijs nodig?

 • Voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken.
 • Voor het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca

gedeelte.