Van de voorzitter

Van de voorzitter

Van de voorzitter

De zomer ligt al weer een beetje achter ons en wat is die periode voor de meeste van ons anders verlopen. Geen vakantie in het buitenland en al zeker niet met het vliegtuig. We bleven massaal thuis, in eigen land. Wel konden we gelukkig sinds mei weer volop petanque spelen, zijn de verenigingen weer open en actief en maken we ons op voor het nieuwe seizoen. Wat fijn dat onze sport coronaproof kan worden gespeeld en het weer mee zat om zo lang mogelijk buiten te spelen. Ook waren er mooie lokale Jeu de Boules activiteiten in allerlei plaatsen en opende er weer een jeu de boules bar. De tijdelijke petanque baantjes in Den Bosch (als voorproefje voor de EK 2022) die we op 10 juli officieel opende, waren wel heel bijzonder en werd een groot succes!

Het verloop van COVID 19 blijft spannend en vraagt om onze alertheid en aanpassingsvermogen, zeker nu de NPC voor de deur staat. Met betrekking tot de NPC zijn enkele tijdelijke versoepelingen ten opzichte van het NPC reglement gemaakt. Deze verruimingsmogelijkheden moeten ervoor zorgen, dat de NPC maximaal kan worden gespeeld. Het bondsbestuur begrijpt heel goed dat er ondanks de versoepelende maatregelen nog steeds zorgen leven bij spelers en verenigingen. Sinds 16 maart houden het bestuur en bureau intensief contact met alle autoriteiten (NOC*NSF, RIVM etc). Een punt van ongerustheid bij verenigingen heeft te maken met ventilatie. Deze zorg speelt bij meerdere binnensporten. De afgelopen periode is hier extra aandacht voor gevraagd bij het NOC*NSF en het RIVM. Het advies is om het protocol verantwoord sporten te volgen: “in het geval er enkel natuurlijk geventileerd kan worden (door ramen en deuren open te zetten) zorg er dan voor dat dit in ruime mate kan gebeuren. Het RIVM geeft hierover ook adviezen, deze zijn hier vindbaar. Raadpleeg bij twijfel experts of neem contact op met de gemeente”. M.b.t. de sporters is het hun persoonlijke afweging in welke mate zij het wel of niet voor zich zelf verantwoord vinden om te sporten.“ Op deze informatie baseert het bondsbestuur zich.

Gelukkig wordt het de komende 2 weken in ieder geval goed weer en kan er veel buiten worden gespeeld. Op dit moment is er dan ook geen aanleiding om de NPC te verplaatsen of te annuleren. Het bestuur beseft heel goed dat de situatie over 4 dagen of 2 weken anders kan zijn en het bondsbestuur zal daar op dat moment naar handelen. Voor dit moment houden we de “fingers crossed” en hopen we dat er de komende periode geen verscherpende maatregelen vanuit de overheid komen. Wellicht ten overvloede maar speel geen NPC bij lichte verkoudheidsklachten.

Als bondsbureau en bondsbestuur zijn we ook intensief bezig met strategische vraagstukken zoals de internationale wedstrijdsport. Hiervoor hebben we inmiddels een aantal sessies belegd samen met bondsraadleden en leden van de klankbordgroep die zich met dit onderwerp hebben bezig gehouden. 

Een ander onderwerp is de evaluatie van de bondsorganisatie. Dit project is ook door een aparte werkgroep ter hand genomen door onderzoek te doen onder bondsraad en verenigingen, conclusies te trekken en aanbevelingen te doen. Voor beide onderwerpen wordt 26 september een strategisch beraad belegd. Uiteraard zullen wij daarna hierover terugkoppelen. 

Ik wens u de komende tijd veel petanque plezier en een mooie NPC met goede resultaten. 

Met vriendelijke groet,

 

 

Voorzitter

NPC seizoen 2020-2021 en COVID-19

NPC seizoen 2020-2021 en COVID-19

NPC seizoen 2020-2021 en COVID-19

We merken dat er nog enige onduidelijkheid en onrust is onder deelnemende verenigingen, teams en spelers aan de NPC voor het nieuwe seizoen. We hebben daar begrip voor en willen middels dit bericht het een en ander ophelderen. Op vrijdag 7 augustus is de definitieve indeling van de NPC voor het seizoen 2020-2021 gepubliceerd met een nieuwsbericht met betrekking tot COVID-19 en het nieuwe seizoen. Dit bericht is ook naar de NPC contactpersoon van de vereniging gestuurd. Klik hier om het nieuwsbericht te bekijken.

Daarnaast is op dinsdag 18 augustus een bericht op de website geplaatst met tijdelijke versoepelende maatregelen voor het nieuwe seizoen in combinatie met COVID-19. Dit bericht is ook naar de NPC contactpersonen gestuurd. Klik hier om het nieuwsbericht te bekijken. De versoepelende maatregelen gelden voor de eerste helft voor het seizoen. Indien de situatie ongewijzigd blijft, met betrekking tot de maatregelen tegen COVID-19, dan kunnen de verruimingen worden voortgezet in de tweede seizoenshelft. Het is aan de verenigingen om de scheidsrechters, bij de thuiswedstrijden van teams van de vereniging, te wijzen op de tijdelijke verruimingen. Bij de landelijke organisatie is namelijk vooraf niet bekend wanneer, waar en welke scheidsrechter actief is.

Het bondsbureau staat voortdurend in contact met het NOC*NSF, het ministerie van VWS, het RIVM en collega sportbonden. We houden ons aan de richtlijnen vanuit de overheid. Vooralsnog is het spelen van competitie mogelijk vanuit de overheid. De NPC gaat dan ook door, net als de competitie bij vrijwel alle andere sporten doorgang heeft. Dat is uiteraard behoudens nieuwe/strengere maatregelen vanuit de overheid.

Scheidsrechter en corona coördinator
De scheidsrechter zijn voor de handhaving van de spelregels zoals die zijn vastgelegd in het Reglement voor de Petanquesport (RPS), Toernooireglement Petanque (TRP) en het NPC reglement. Het is niet aan de scheidsrechters om te handhaven op de maatregelen vanuit de overheid zoals de 1,5 meter afstand. Het is van belang dat iedere vereniging voor de speeldagen een corona coördinator aanwijst. De corona coördinator kan helpen bij het creëren van een veilig sportklimaat en spelers/toeschouwers en coaches wijzen op de 1,5 meter afstand. Alle maatregelen van het RIVM en het sportprotocol blijven van kracht, waarbij nogmaals wordt benadrukt dat het een verplichting vanuit de overheid is om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaken. Voor de laatste versie van het sportprotocol (gewijzigd op 26 augustus) en de handreiking toeschouwers bij sportwedstrijden, klik hier.

Flexibiliteit, solidariteit en eigen verantwoordelijkheid
We doen een beroep op ieders flexibiliteit, solidariteit en verantwoordelijkheid. We kunnen het seizoen alleen met en door elkaar laten slagen. Het wordt een ander seizoen dan vooraf verwacht en gewenst. Desondanks kunnen we het seizoen met elkaar laten slagen. Spreek je tegenstanders en teamgenoten aan als die zich (onbewust) niet aan de regels houden. Doe dat op een vriendelijke manier. Over het algemeen gaat het om een vergissing in plaats van een bewuste actie. Gebruik te allen tijde je gezonde verstand. Blijf thuis als je ziek bent of symptomen van het corona virus hebt, ook als dat voor iemand van je huishouden geldt, en laat je dan testen.

We merken dat enorm veel verenigingen bezig zijn om aanpassingen door te voeren, als dat al niet is gedaan, om de veiligheid en gezondheid te waarborgen. Zo is bij een groot aantal verenigingen de ventilatie gecheckt (en goedgekeurd) en hebben verenigingen aanpassingen doorgevoerd om de 1,5 meter afstand te waarborgen, zowel op de banen als in de kantines. Het is van belang om vooraf contact op te nemen met de tegenstander als er twijfels zijn of de veiligheid kan worden gewaarborgd. Vooraf lijkt het misschien niet haalbaar om met een aantal teams te spelen bij een vereniging maar vraag het dan na. Er zijn al heel veel wedstrijden verplaatst naar een andere datum, tijdstip of thuis- en uitwedstrijden zijn gewisseld. Allemaal om de drukte op de accommodatie te verminderen en de veiligheid te waarborgen.

Als een accommodatie niet voldoet (ventilatie, afstand waarborgen of iets dergelijks) dan gaan we er vanuit dat de tegenstander contact opneemt met de bezoekende vereniging om te kijken naar een oplossing (nieuwe datum, locatie, buiten spelen). In principe gaan we er vanuit dat een accommodatie voldoet mits een tegenstander anders aangeeft. Het is natuurlijk altijd mogelijk om vooraf contact op te nemen met de tegenstander om het een en ander na te vragen.

We verwachten ook dat verenigingen wedstrijden hebben verwisseld, verplaatst of wedstrijden buiten zijn gepland als er meer wedstrijden op de accommodatie zijn gepland dan mogelijk is met de 1,5 meter samenleving. Ga er niet direct vanuit dat het niet mogelijk is om te spelen bij een vereniging maar vraag dat na en kijk naar eventuele oplossingen. Heb begrip voor teams als ze liever buiten spelen. Zorg er met elkaar dat de wedstrijden gespeeld kunnen worden op een veilige manier zodat we onze geliefde sport kunnen beoefenen. Wordt niet boos wanneer de temperatuur voor buiten/binnen spelen niet geheel voldoet aan de richtlijnen. Kijk met elkaar naar een oplossing en neem altijd een extra trui/vest mee voor de zekerheid.

Hetzelfde geldt wanneer in bepaalde gebieden het aantal besmettingen stijgt. Heb respect voor de tegenstander als die op dat moment niet wenst af te reizen naar het betreffende gebied. Kijk met elkaar naar oplossingen. Bijvoorbeeld, zoek naar een nieuwe speeldatum, andere locatie of wissel de uit- en thuiswedstrijden om. Wanneer een speler niet kan/wil spelen vanwege symptomen of andere redenen, kijk dan naar invallers en welke spelers wel willen/kunnen spelen. Laat niet alles afhangen van één speler. Wanneer een team op het laatste moment zich moet afmelden vanwege meerdere spelers met symptomen van het coronavirus, word niet boos maar kijk naar een nieuwe datum. Bij besmettingen volgen we de richtlijnen van de overheid en de GGD.

Wanneer bepaalde gebieden als oranje gebied worden aangemerkt, dan wordt daar niet gespeeld. Kijk dan met elkaar naar een andere datum. Als dat buiten de richtlijnen van het termijn van spelen valt, neem dan contact op met de NPC commissie via npc@njbb.nl. Probeer tegenstanders vooraf te informeren wanneer ze op bezoek komen. Geef aan wat de maatregelen zijn die de vereniging heeft genomen en waar de teams zich aan moeten houden. Het is tevens mogelijk om met mensen uit een ander huishouden in de auto te zitten. Door de overheid wordt dan geadviseerd om een mondkapje te dragen. Klik hier voor meer informatie over het autorijden. Alle spelers, toeschouwers, coaches en scheidsrechters zijn vrij om een mondkapje te dragen. Laten we dat ook met zijn allen respecteren als dat voor iemand gewenst is.

Wanneer verenigingen toch nog aan het zoeken zijn naar oplossingen, nog verdere vragen hebben of er onduidelijkheden zijn, verzamel dan de vragen van de teams/spelers als NPC contactpersoon (of een ander bestuurslid van de vereniging) en neem contact op met de landelijke organisatie. We denken/kijken heel graag mee met de verenigingen om te kijken naar oplossingen. Neem gerust contact op als NPC contactpersoon (of een ander bestuurslid) om te kijken naar mogelijkheden. Het is echter voor de landelijke organisatie niet mogelijk om op individuele, of van teams, vragen/verzoeken te reageren (met meer dan 300 deelnemende teams en meer dan 3000 deelnemende spelers). Het aanspreekpunt is de NPC contactpersoon van de vereniging of een ander bestuurslid. Maak gerust gebruik van het aanbod, via de e-mail of telefonisch op werkdagen. We staan helemaal in deze tijd graag klaar voor de verenigingen.

Ventilatie
We merken daarnaast dat er zorgen zijn over de ventilatie bij verenigingen. Het ministerie van VWS heeft hierover ook vragen gesteld aan het RIVM. Op 27 juli heeft het RIVM middels een brief geantwoord richting het ministerie van het VWS. Klik hier om de brief te bekijken en verder informatie/tips voor ventilatie. In de brief van het RIVM wordt aangegeven dat er momenteel nog geen bewijs is dat er in drukke en slecht geventileerde ruimtes meer kans is op besmetting.

Desondanks begrijpen we de zorgen van spelers. Laten we ook met dit flexibel omgaan. We gaan er vanuit dat een accommodatie voldoet en is gecheckt met betrekking tot de ventilatie en dat anders de bezoekende teams worden geïnformeerd. Wanneer teams toch liever niet binnen spelen dan is het van belang om dat ook te accepteren. Kijk naar de mogelijkheden om buiten te spelen, eventueel op een andere dag of tijdstip. Het belangrijkste is dat de wedstrijden kunnen worden gespeeld, dus de sport wordt beoefend én op een veilige manier waarbij iedereen zich goed voelt. Heb dan ook respect voor teams die om wat voor reden liever niet binnen willen spelen en kijk dan samen naar oplossingen. In onderling overleg is alles mogelijk en mag te allen tijde buiten worden gespeeld met onderlinge overeenstemming.

Versoepelingen in de praktijk
Dinsdag 18 augustus is een bericht op de website geplaatst met tijdelijke versoepelende maatregelen voor het nieuwe seizoen. Dit bericht is ook naar de NPC contactpersonen gestuurd. Klik hier om het nieuwsbericht te bekijken. We willen graag nog wat praktijkvoorbeelden geven voor de verenigingen wat er nu precies mogelijk is met de versoepelingen en hoe sommige verenigingen tot een oplossing zijn gekomen.

De thuisspelende vereniging kan bepalen wat de aanvangstijd wordt tussen 10:00-14:00. Echter is in onderling overleg alles mogelijk. Wedstrijden mogen nog eerder of later worden gestart. Met de versoepeling willen we de verenigingen ruimte bieden maar het blijft natuurlijk altijd afwachten of de wedstrijden van 10:00 binnen vier uur klaar zijn. In onderling overleg is het bijvoorbeeld ook mogelijk om op tijd te spelen. Een vereniging heeft het plan om met drie thuiswedstrijden niet tegelijk de doubletten partijen te spelen van alle wedstrijden. Dat wil zeggen dat de volgorde van doubletten-tripletten-doubletten wordt aangepast en iedere wedstrijd om de beurt de tripletten partij wordt gespeeld (team 1 in de eerste ronde, team twee in de tweede ronde en team drie in de derde ronde). Dat is ook mogelijk maar alleen in onderling overleg.

Wedstrijden kunnen worden gespeeld in een termijn van twee maanden (één maand voor en één maand na de richtspeeldag) . Het maakt niet uit op welke dag en tijd de wedstrijden worden gespeeld. Wanneer het aantal besmetting in een gebied stijgt, verplaatst de wedstrijd dan naar een latere datum of wisselen de uit- en thuiswedstrijden om. Datzelfde geldt wanneer meerdere spelers van een team symptomen van het corona virus vertonen. Kijk naar een latere datum om de wedstrijd te spelen. Zoek met elkaar naar een oplossing om de wedstrijden alsnog te spelen, dat is wat we allemaal willen.

De thuisspelende vereniging bepaalt welke teams binnen danwel buiten spelen. Buiten spelen is alleen mogelijk bij 10 graden of hoger en de andere eisen conform het NPC reglement in artikel 6.8.2. Wanneer je als team liever niet binnen speelt, neem dan contact op met de tegenstander en kijk naar een oplossing. Respecteer de wensen van elkaar. Het is ook altijd mogelijk om met minder dan 10 graden buiten te spelen, in onderling overleg. Het is daarnaast niet de bedoeling dat we gaan protesteren wanneer het buiten net geen 10 graden is op het moment, net als binnen. Neem voor de zekerheid als een extra trui of vest mee. Zorg ervoor dat de wedstrijden zoveel mogelijk door kunnen gaan op een veilige manier om de sport te beoefenen.

Zijn er alsnog vragen hoe kan worden omgegaan in bepaalde situaties en met bepaalde maatregelen? Neem dan contact op met de NPC contactpersoon van de vereniging.

Terugtrekkingen
We hebben begrip voor de zorgen van spelers en teams. Met en door elkaar is er heel veel mogelijk en verenigingen hebben al veel aanpassingen doorgevoerd om de veiligheid en gezondheid te kunnen waarborgen. Wanneer teams zich alsnog terug zouden trekken dan betreuren we dat maar hebben we daar ook begrip voor. De landelijke organisatie gaat flexibel om met de terugtrekkingen in deze bijzondere tijd. Normaliter moeten teams, na terugtrekking, het seizoen erop in de onderste divisie starten. Voor het nieuwe seizoen wordt een uitzondering gemaakt. Wanneer teams zich terugtrekken vanwege de zorgen/angst met betrekking tot COVID-19 dan degradeert het team alleen. We hopen echter op deelname van zoveel mogelijk teams om het seizoen met elkaar een succes te maken op een veilige en gezonde manier.

We willen nogmaals een beroep doen op een ieders flexibiliteit, solidariteit en eigen verantwoordelijkheid. We kunnen het seizoen alleen met en door elkaar een succes maken. Kijk naar oplossingen en de mogelijkheden die er zijn. Zo zijn er nog meer oplossingen die nog niet zijn genoemd. Zorg er met elkaar voor dat we onze geliefde sport kunnen beoefenen en het nieuwe seizoen kunnen laten slagen.

We wensen iedereen een sportief, gezond en plezierig seizoen toe!

UPDATE: AANGEPASTE PROTOCOL EN NIEUWE HANDREIKING TOESCHOUWERS BIJ SPORTWEDSTRIJDEN VIND JE HIER

UPDATE: AANGEPASTE PROTOCOL EN NIEUWE HANDREIKING TOESCHOUWERS BIJ SPORTWEDSTRIJDEN VIND JE HIER

UPDATE: AANGEPASTE PROTOCOL EN NIEUWE HANDREIKING TOESCHOUWERS BIJ SPORTWEDSTRIJDEN VIND JE HIER

Door het NOC*NSF is weer een aangepast protocol verantwoord sporten uitgebracht. Dat protocol is door de NJBB overgenomen. Een kleine samenvatting van de aanpassingen/wijzigingen lees je hieronder. Daarna kan je doorklikken naar het volledige aangepaste protocol.

Het woord registeren is aangepast naar reserveren. Dit is verplicht wanneer je 100 en 250 toeschouwers verwacht op de sportaccommodatie. Het reserveren is bedoeld om de toestroom van grote groepen te beperken en in de hand te houden. In de aangepaste handreiking crowdmanagement is dit nog verder uitgelegd op pagina 9-12.

Ook is het protocol verantwoord sporten aangepast op het gebruik van mondkapjes tijdens het vervoer van personen uit verschillende huishoudens. Eerder was hier de leeftijd van 18 jaar aangegeven, dit is aangepast naar de leeftijd vanaf 13 jaar. Dit is in lijn met het advies vanuit de Rijksoverheid.

 

Update 26 augustus

In de afgelopen twee weken is duidelijk geworden hoe we de maatregelen van deze zomer inclusief de laatste aangekondigde maatregelen van 10 augustus dienen te interpreteren.
Grof gezegd kom je op (en in) iedere sportaccommodatie nu drie te onderscheiden situaties tegen, met per situatie specifieke regels en uitzonderingen:
1. sportveld/vloer waarop gesport wordt;
2. op/in de sportaccommodatie zijn zonder aan de sport deel te nemen;
3. verblijven in eet- en drinkgelegenheden op sportaccommodaties zoals sportkantines, clubhuizen en terrassen.

We hebben het nieuwe Protocol Verantwoord Sporten én de verbeterende Handreiking Toeschouwers bij sportwedstrijden op de nieuwste inzichten aangepast .
Dat betekent bijvoorbeeld dat de verscherpte horecaregels helder voor de sportkantines en terrassen zijn opgenomen. Ook hebben we nu opgenomen dat als je bijvoorbeeld toeschouwers moet placeren, dat dan betekent dat zij per persoon een zitplaats moeten krijgen toegewezen. Placeren door aanwijzen van locatie is alléén goed voor de deelnemers aan de sportactiviteit.

Ook de veel gestelde vragen (FAQ coronavirus en sport) zijn vernieuwd! Bij de FAQ was het in eerste instantie heel logisch dat ze werden ingedeeld op doelgroepen (sporter, sportclub etc.). In de tussentijd is er een hoop veranderd. Voor alle doelgroepen is sporten weer mogelijk en daarom hebben we ervoor gekozen de FAQ opnieuw in te richten, namelijk op thema. Met name bij de thema’s “vervoer en publiek” en “eventuele besmetting” zijn een hoop nieuwe vragen toegevoegd.

Tijdelijk versoepelende maatregelen Nationale Petanque Competitie (NPC)

Tijdelijk versoepelende maatregelen Nationale Petanque Competitie (NPC)

Tijdelijk versoepelende maatregelen Nationale Petanque Competitie (NPC)


Op zaterdag 19 september staat de eerste richtspeeldag van de NPC gepland. De afgelopen weken is gebleken dat het aantal besmettingen stijgt hetgeen bij deelnemende spelers terecht voor ongerustheid zorgt.

Het bondsbureau staat in nauw contact met NOC*NSF, collega sportbonden en RIVM om de situatie te monitoren en passende maatregelen te treffen.

Vooralsnog kunnen competities en toernooien doorgang vinden mits daarbij rekening wordt gehouden met de richtlijnen van het RIVM en het opgestelde sportprotocol. Om voor iedere deelnemende speler een veilige sportomgeving te creëren, is het van belang dat verenigingen en spelers er alles aan doen om zich aan de richtlijnen te houden. De richtlijnen gelden voor de beoefening van de sport maar zeker ook voor de pauzes die worden doorgebracht in de kantines.

De afgelopen periode is door het bondsbestuur bekeken welke tijdelijke maatregelen kunnen worden genomen om meer ruimte aan verenigingen te bieden in het faciliteren van een veilige sportomgeving.

Voor de eerste helft van het seizoen (t/m speeldag 07 d.d. 12 december) worden de onderstaande verruimingen toegestaan (tijdelijke afwijking NPC-reglement):

  1. Het vaste aanvangstijdstip van 12:00 uur op de richtspeeldag (zaterdag) wordt verruimd. De thuisspelende vereniging mag de begintijd voor teams bepalen in een tijdsblok tussen 10:00 uur en 14:00 uur. Hiermee worden thuisspelende verenigingen in gelegenheid gesteld om het aantal teams over de dag te spreiden. De tegenstander(s) moet(en) minimaal 1 week voorafgaand aan de ontmoeting zijn geïnformeerd over de gewijzigde aanvangstijd.

 

  1. De termijn voor het verplaatsen van een wedstrijd wordt verruimd van 2 naar 4 weken. Dit betekent dat de 1e speeldag (19 september) in de periode tussen 19 augustus t/m 19 oktober kan worden gespeeld. Dit biedt teams 2 maanden de tijd om een wedstrijd op een andere dag te spelen. Het verplaatsen van een wedstrijd gaat altijd in onderling overleg.

 

  1. Voor alle landelijke divisies (top, 2e en 3e) vervalt tijdelijk de verplichting op binnen spelen. Bij een temperatuur van 10 graden of hoger mag buiten worden gespeeld. De thuisspelende vereniging bepaalt welke teams binnen danwel buiten spelen.

 

  1. Om het voor verenigingen beter mogelijk te maken goed te ventileren, wordt de minimale temperatuur in binnenaccommodaties bij aanvang van en tijdens de wedstrijd gelijkgesteld aan de minimale temperatuur voor buiten spelen (10 graden).

 

  1. De verplichting om te spelen in vakken van minimaal 9 x 12 vervalt. Er dient gespeeld te worden in banen van 3 x 12 meter. Deze banen zijn afgebakend met touwen waarvan de dikte niet van invloed mag zijn op het spelverloop. Deze touwen, die de banen afbakenen, zijn geen verlieslijnen, behalve de lijnen aan de kopse zijden en de lijnen langs de buitenzijde van de buitenste banen.

 

Verder blijven alle maatregelen van het RIVM en het sportprotocol van kracht, waarbij nogmaals wordt benadrukt dat het een verplichting vanuit de overheid is om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaken. Verder is het van belang dat er een corona coördinator zichtbaar (hesje) aanwezig is die kan helpen bij het creëren van een veilig sportklimaat en eventueel spelers/toeschouwers kan wijzen op de afstand.

Het bondsbestuur hoopt met deze tijdelijke maatregelen meer ruimte voor thuisspelende verenigingen en teams te creëren waardoor iedereen onbezorgd kan deelnemen aan de competitie. Het is ieders eigen verantwoordelijk om elkaar op een prettige manier te attenderen op het moment dat iemand zich niet aan de genoemde richtlijnen houdt. Het is niet aan het bondsbestuur, bondsbureau, NPC-commissie en scheidsrechters om de regels vanuit de overheid te handhaven. De scheidsrechters zijn er uiteraard wel om de spelregels van de sport te handhaven, zoals gebruikelijk.

Om de competitie zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt van iedereen flexibiliteit en solidariteit gevraagd. Als we dit met elkaar kunnen opbrengen, wordt de NPC ook dit seizoen vast een succes. Afhankelijk van de ontwikkelingen wordt uiterlijk in december bepaald of er voor de tweede helft van de competitie ook afwijkende regels worden vastgesteld.

Nederland boekt mooie resultaten op eerste World Petanque Offline Cup 2020

Nederland boekt mooie resultaten op eerste World Petanque Offline Cup 2020

Nederland boekt mooie resultaten op eerste World Petanque Offline Cup 2020

Na een geslaagd offline kampioenschap van de CEP is afgelopen weekend de 1st World Petanque Offline Cup 2020 van de FIPJP afgesloten (WPOC). Ook aan de WPOC heeft Nederland deelgenomen en niet onverdienstelijk. De Nederlandse eer is verdedigd door Elise Nuijten bij de meisjes, door Luca Kok bij de jongens en door Roby van Rooijen bij de meisjes. Roby en Luca hebben ook deelgenomen aan het eerdere evenement van de CEP.

Elise nam voor het eerst deel aan een offline kampioenschap en heeft direct de titel gepakt bij de meisjes. Knap gedaan en de felicitaties aan Elise. Klik hier voor de uitslagen bij de categorie van Elise.

Bij de categorieën van Roby en Luca zijn nog finales gespeeld. De beste acht binnen de categorie plaatsen zich voor de finales. Na bij het evenement van de CEP al goed te hebben gescoord bij team 2 heeft Luca bij de WPOC de finales weten te behalen. Uiteindelijk heeft Luca een mooie derde plaats weten te behalen. Een knappe prestatie na bij het evenement van de CEP ook al zeer goed te hebben gepresteerd en het behalen van de kwartfinales met zijn team. Klik hier voor de uitslagen binnen de categorie van Luca.

Bij de categorie vrouwen heeft Roby de Nederlandse eer verdedigd. Roby heeft zich net niet gekwalificeerd voor de finales door op de tiende plaats te eindigen van de in totaal 31 deelnemers. Daarnaast heeft Roby bij het evenement van de CEP met team 1 de Nations Precision Shooting Challenge gewonnen. Klik hier voor de resultaten van Roby in haar categorie.

 Afgelopen zondag was de ceremonie. Klik hier om alle uitslagen te bekijken en de video’s van de winnaars met het volkslied (Elise op pagina 2 met het Wilhelmus en Luca op pagina 3). Klik hier om het bericht op de website van de FIPJP te lezen. We willen Luca, Elise en Roby nogmaals feliciteren met de prestaties.

Definitieve indeling NPC seizoen 2020-2021

Definitieve indeling NPC seizoen 2020-2021

Definitieve indeling NPC seizoen 2020-2021

De definitieve indeling voor het NPC seizoen 2020-2021 is gereed.

NLPetanque.nl voor alle informatie

Alle informatie is te vinden op https://nlpetanque.nl/wedstrijdsportnpc/

Op deze pagina kun je aan de linkerkant een overzicht vinden met alle poules/divisies, de verenigingsteams per poule, overzicht gegevens teams/speellocaties per poule, het overzicht van verenigingen met dispensatie voor de baanafmetingen en een totaaloverzicht met alle poule-indelingen inclusief speelschema’s zowel als PDF en Excelbestand. Zeer binnenkort wordt hier ook het reglement toegevoegd met enkele gewijzigde artikelen.

De 1e versie van het digitale wedstrijdformulier wordt nog online gezet voor de eerste speeldag, net als een digitale versie van het Tips & Tricks boekje.

Nieuwe seizoen en COVID-19

Veel petanqueliefhebbers kijken uit naar het spelen van wedstrijden. De NJBB heeft zich met collega sportbonden en het NOC*NSF enorm ingezet om verruiming van de maatregelen voor elkaar te krijgen. Het ontwikkelen, beschrijven en implementeren van protocollen, waarmee wij laten zien dat wij onze sporten kunnen spelen met een beperkt risico voor besmetting, heeft een enorme bijdrage geleverd aan het besluit van de overheid om de maatregelen voor sporten de afgelopen maanden te versoepelen. De protocollen zijn met aandacht en zorg tot stand gekomen om zo min mogelijk ‘af te doen’ aan wat onze petanquesport zo leuk maakt om te spelen.

Het coronavirus is helaas nog steeds onder ons en totdat er een vaccin is ontwikkeld, blijft de 1,5 meter samenleving van toepassing. Op grote schaal wordt goed omgegaan met het naleven van de coronaprotocollen en hebben verenigingen de noodzakelijke maatregelen getroffen. Echter blijkt ook dat er in sommige gevallen te gemakkelijk wordt omgegaan met de protocollen of dat de aandacht hiervoor afneemt.

Om een veilige sportomgeving te creëren voor iedereen en op een verantwoorde manier de wedstrijden NPC te spelen, is het van belang dat op de speellocaties zo goed mogelijk invulling wordt gegeven aan de 1,5 meter samenleving. Afhankelijk van de speellocatie en de mogelijkheden per speellocatie kan de invulling hiervan verschillen maar het moet voor spelers zichtbaar zijn dat er maatregelen zijn getroffen.

De grootste verantwoordelijkheid ligt echter bij de spelers zelf. Blijf thuis bij lichte verkoudheidsklachten en houd zoveel mogelijk afstand op en naast de baan. Geef ook scheidsrechters voldoende ruimte om hun functie veilig te kunnen uitoefenen.

Wij willen jullie met klem vragen om allereerst persoonlijk en ook als vereniging, als team of als official verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar, elkaars gezondheid, ruimte en sportplezier.

De landelijke organisatie en de verenigingen zijn er om de protocollen te communiceren en te implementeren, niet om te handhaven. Het volgen van de protocollen is ieders verantwoordelijkheid. Het kunnen spelen, meebeleven en genieten van onze sport vraagt om kleine offers en aanpassingen van iedereen. Alleen als we bereid zijn om die offers te brengen, dan kunnen we met elkaar een mooie NPC spelen.

Het nieuwe seizoen slaagt alleen als iedereen zich flexibel en solidair opstelt. Alleen met elkaar kunnen we het nieuwe seizoen laten slagen. Denk zoveel mogelijk met elkaar mee en denk in oplossingen. Neem bijvoorbeeld voor de zekerheid altijd extra/warme kleding mee voor als het net iets kouder is dan verwacht. Los samen met tegenstanders mogelijke knelpunten op en kies er niet direct voor om niet te spelen. Dit geldt ook wanneer wordt gevraagd om op een andere tijd of datum te spelen. Probeer zoveel mogelijk mee te denken en kijk naar eventuele invallers en niet naar het aantal spelers die er die dag mogelijk niet zouden zijn.

Probeer verenigingen te ondersteunen waarvan teams nog een overdekte accommodatie zoeken. Misschien kan de vereniging wel ondersteunen in het leveren van extra handjes door zelf enkele vrijwilligers mee te nemen om hiermee de faciliterende vereniging te ontlasten.

Hetzelfde geldt voor teams die op andere tijden of dagen moeten spelen gezien het gebrek aan ruimte met de 1,5 meter samenleving. Trek met de teams van de vereniging gezamenlijk op en ondersteun elkaar op de verschillende speeldagen. Zorg er met elkaar voor dat je je eigen wedstrijden kunt spelen maar ook die van de andere teams. Alleen met elkaar kunnen we er een succes van maken. We rekenen op een ieders flexibiliteit en solidariteit in deze bijzondere tijd.

De landelijke organisatie bekijkt nog welke versoepelingen hanteerbaar zijn om verenigingen en teams meer mogelijkheden te geven om de wedstrijden op een veilige manier te organiseren en de druk in de accommodaties en kantines te beperken. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit gecommuniceerd. De vereniging kan alvast nagaan op welke speeldagen zij knelpunten ervaren zodat tijdig met tegenstanders een alternatieve speeldata of tijd kan worden gezocht.

Tot slot wensen we alle teams heel veel succes, gezondheid en plezier voor het nieuwe seizoen.