Goed ventileren: geen minimumtemperatuur in boulodromes tijdens NPC

Goed ventileren: geen minimumtemperatuur in boulodromes tijdens NPC

Goed ventileren: geen minimumtemperatuur in boulodromes tijdens NPC

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 11 oktober de handreiking basistips voor ventileren gepubliceerd. Goed ventileren zorgt voor een betere luchtkwaliteit en beperkt de verspreiding van virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus. De handreiking bevat tips, onder andere voor gebouweigenaren en –beheerders, om op de juiste manier te ventileren. Deze tips zijn dus ook relevant voor verenigingen met een overdekte accommodatie.

Frisse lucht is belangrijk voor de gezondheid. In afgesloten ruimtes wordt lucht steeds viezer. Die vervuiling gaat sneller als er meer mensen in de ruimtes aanwezig zijn. Door ventilatie stroomt er frisse lucht naar binnen. Dat is nodig om de luchtkwaliteit goed te houden. Lagere luchtkwaliteit kan klachten veroorzaken als vermoeidheid, hoofdpijn en duizeligheid. Daarnaast kunnen virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus, zich in ruimtes zonder ventilatie beter verspreiden. Daarom is het nodig om ruimtes in gebouwen continu te ventileren.

Vijf basistips
Om mensen, specifiek gebouweigenaren en –beheerders, te helpen goed te ventileren bevat de handreiking vijf tips voor goede ventilatie:

 1. Zet gevelroosters en klepramen open en houd ze schoon.
 2. Zet ramen op een kier.
 3. Zorg voor goed onderhoud en de juiste afstemming van mechanische ventilatie.
 4. Beperk het aantal mensen in een ruimte.
 5. Gebruik een CO-meter als die in de ruimte aanwezig is.

Een uitgebreide versie van de handreiking is te vinden op www.ventilerenzogedaan.nl

Nationale Petanque Competitie (NPC)
In het NPC reglement is in artikel 6.1.1 geregeld dat “de temperatuur in binnen-accommodaties bij aanvang van en tijdens de wedstrijd ten minste 15° Celsius bedraagt. Indien dit aantoonbaar niet het geval is, krijgt de vereniging van het thuisspelende team de mogelijkheid om binnen één uur de temperatuur te verhogen naar tenminste 15° Celsius. Als de vereniging hier niet in slaagt, bestaat de mogelijkheid voor beide teams om in goed overleg tot een nieuw speelmoment te komen”.

Verenigingen zijn goed in staat de hal te ventileren. Echter ontbreekt het in veel oudere hallen aan goede isolatie waardoor ventileren in combinatie met verwarmen lastig is. De warmte gaat dan direct verloren hetgeen betekent dat verenigingen lastiger aan de minimale temperatuureis van 15 graden kunnen voldoen.

Besluit bondsbestuur:
Het bondsbestuur heeft daarom besloten om artikel 6.1.1. voor het NPC seizoen 2021-2022 tijdelijk buiten werking te stellen. Het bondsbestuur vindt in de huidige situatie belangrijk dat accommodaties goed geventileerd worden. Tegen een lagere temperatuur kunnen spelers zich  kleden. Uiteraard moet een vereniging wel proberen een zo aangenaam mogelijke temperatuur te realiseren. Hier gaat echter niet op gehandhaafd worden.

Thuisspelende verenigingen die op basis van de weersverwachting al vermoeden dat het in de hal een stuk kouder zal zijn dan gebruikelijk, verzoeken wij de teams die zij ontvangen tijdig te informeren zodat spelers extra warme kleding kunnen aantrekken of meenemen. Als het echt te koud is om te spelen, overleg dan met elkaar om de wedstrijd op een ander moment in te halen of mogelijkerwijs op een andere locatie te spelen.

Instructievideo: Hier kan je het uitslagenformulier voor de NPC vinden

Instructievideo: Hier kan je het uitslagenformulier voor de NPC vinden

Instructievideo: Hier kan je het uitslagenformulier voor de NPC vinden

Met de eerste drie speelrondes van de NPC achter de rug en speelronde vier voor de deur, heeft de NPC-commissie geconstateerd dat het vinden van het juiste uitslagenformulier soms nog een uitdaging blijft. Daarom is er een korte instructievideo gemaakt waarin wordt uitgelegd waar het formulier te vinden is. In onderstaande video zie je hoe je het formulier binnen een paar klikken binnen handbereik hebt.

Denk je er ook aan om het formulier vóór maandag 08:00uur te versturen!?

Veelgesteldevragen met betrekking tot coronatoegangsbewijs (en de NPC)

Veelgesteldevragen met betrekking tot coronatoegangsbewijs (en de NPC)

Veelgesteldevragen met betrekking tot coronatoegangsbewijs (en de NPC)

De versoepelingen van 25 september zijn inmiddels een paar dagen van kracht en met de NPC komend weekend voor de deur merken wij dat er nog vragen leven over de toepassing van de huidige regels. Hieronder gaan wij in op enkele veelgestelde vragen.

 1. Om toegang tot onze accommodatie/speellocatie te krijgen, moeten spelers door de kantine lopen. Moet iedere speler dan het coronatoegangsbewijs (CTB) laten zien?

Nee. Als een accommodatie/speellocatie alleen maar via de kantine te bereiken is dan heeft de kantine een multifunctionele functie. Een speler moet in dat geval door de kantine lopen op de accommodatie/speellocatie te bereiken. In deze gevallen wordt geadviseerd om een looppad te creëren (door afzetting van een lint, tape plantenbak of iets dergelijks) waardoor iedere speler de speelvelden kan bereiken. Iedereen moet de sport kunnen beoefenen (gevaccineerd of niet-gevaccineerd). 

Het CTB is verplicht bij het betreden van het vast ingerichte horecagedeelte waar spelers in dat gedeelte een drankje of hapje nuttigen. 

 1. Moet ik een CTB vragen als de kantine alleen de functionaliteit heeft van afhaallocatie?

Nee. Als er alleen eten en/of drinken wordt afgehaald en de bestelling wordt mee naar buiten genomen dan is dit niet nodig. Het CTB is alleen benodigd in het afgeschermde horecagedeelte. 

 1. We beschikken over een kantine waarbij we een deel van de kantine hebben afgezet voor horeca. Wat mag dan in het niet-afgezette deel van de kantine?

In dit niet-afgezette deel van de kantine mag geen drinken of eten worden genuttigd. Dit deel is bijvoorbeeld bedoeld om uit te rusten, eventueel de banen/kleedkamers/toiletten te bereiken of te schuilen.

 1. Mag de vereniging voor toegang tot de gehele kantine een coronatoegangsbewijs (CTB) vragen?

Dit kan als de kantine helemaal los staat van het speelterrein en ook de toiletten en kleedkamers niet via de kantine te bereiken zijn. In dat geval wordt de kantine uitsluitend voor horeca gebruikt en dienen alle bezoekers van de kantine een CTB te laten zien. 

 1. Hoe kunnen we het nu zo goed mogelijk voor iedereen inrichten?

Veel petanqueverenigingen beschikken over een kantine waarbij de kantine als verkeersruimte geldt voor het bereiken van toiletten, kleedkamers en kantine. In deze situatie is het van belang dat het horecagedeelte duidelijk wordt afgeschermd zodat de overige ruimtes zonder CTB door alle spelers (gevaccineerd of niet-gevaccineerd) bereikt kunnen worden.

 1. Wanneer mag een speler de toegang worden ontzegd?

Een speler mag alleen de toegang worden ontzegd als hij of zij geen geldig CTB kan tonen bij het betreden van het afgeschermde horecagedeelte. Voor alleen het betreden van het speelterrein is het niet toegestaan om een speler de toegang te ontzeggen of te vragen of een speler wel of niet gevaccineerd/getest/hersteld is.

 1. Onze gemeente geeft aan dat wij bij toegang tot de accommodatie alle spelers moeten controleren. Hoe moeten wij hier mee om gaan?

Dit staat haaks op hetgeen in het sportprotocol is beschreven. Het sportprotocol is een protocol dat wordt opgesteld door NOC*NSF en wordt goedgekeurd door het ministerie van VWS. Ieder woord in het sportprotocol wordt zorgvuldig afgewogen. Dit document wordt eveneens onder de aandacht van gemeenten gebracht. Indien een gemeente een strikter beleid hanteert dan staat beschreven in het sportprotocol, is het verstandig om contact op te nemen met het bondsbureau. Het bondsbureau heeft een directe lijn met NOC*NSF waarmee wordt geschakeld indien zich een dergelijk vraagstuk voordoet. 

2e speeldag NPC
Het handhaven op het coronatoegangsbewijs in sportkantines roept veel vragen op en kan zorgen voor afwijkende standpunten binnen een vereniging. Niet alleen binnen de NJBB maar ook bij andere sporten speelt dit. Op dit moment is dit de lijn van het kabinet, volgt de NJBB deze lijn op en geldt deze lijn voor iedereen.

We willen daarom alle spelers, functionarissen en bezoekers van NPC wedstrijden vragen om de regels van een vereniging te respecteren met betrekking tot het gebruik van een CTB in het horecagedeelte. In de uitvoering daarvan kan verschil zitten omdat de situatie per vereniging kan verschillen. Deze vrijheid heeft een vereniging als het gaat over de inrichting van sportkantines. 

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat deze dagen op een gezellige en verantwoorde manier verlopen. We wensen iedereen weer ontzettend veel speelplezier komend weekend!

Van de voorzitter: NPC seizoen 2021 – 2022 van start!

Van de voorzitter: NPC seizoen 2021 – 2022 van start!

Van de voorzitter: NPC seizoen 2021 – 2022 van start!

“NPC seizoen 2021-2022 is afgelopen weekend van start gegaan. Na ruim een jaar van weinig wedstrijden en toernooien was het dan zover. Velen van ons keken uit naar dit moment en uiteraard zijn wij blij dat de competitie van start is gegaan. In totaal zijn 133 wedstrijden gespeeld op prachtige accommodaties en terreinen door heel Nederland. Er is sportief gestreden in een gezellige sfeer waarin weer nieuwe sociale contacten zijn gelegd. Zelf heb ik afgelopen weekend mijn debuut gemaakt in poule 6014 als speler van de Gooiers 7. Ik heb ontzettend genoten en hoop velen van jullie de komende maanden tegen te komen tijdens de NPC.”

Tijdelijke accreditatie oud-scheidsrechters

Tijdelijke accreditatie oud-scheidsrechters

Tijdelijke accreditatie oud-scheidsrechters

Nationale petanque competitie dag 12Onder andere vanwege de uitbraak van COVID-19 is het de afgelopen 1,5 jaar niet mogelijk geweest om nieuwe scheidsrechters op te leiden. Met het NPC seizoen 2021-2022 voor de deur blijkt het voor steeds meer verenigingen lastig om een bevoegde scheidsrechter te regelen. Om verenigingen hierin tegemoet te komen, heeft het bondsbestuur besloten te gaan werken met een tijdelijke accreditatie. Hiervoor komen oud-scheidsrechters in aanmerking die wel over een scheidsrechter diploma beschikken, maar waarvan de bevoegdheid is verlopen.

Aan deze tijdelijke accreditatie hangt echter wel de voorwaarde dat voor het verlengen van deze tijdelijke accreditatie de betreffende scheidsrechter in 2022 deelneemt aan een ontwikkelmoment. Wat dit precies gaat worden en hoe het eruit gaat zien, wordt nog ingevuld. Wel is al duidelijk dat er tijdens dat moment stilgestaan wordt bij de basisaspecten van een scheidsrechter.

Het bondsbestuur heeft eveneens besloten dat vanaf het NPC seizoen 2024/2025 bij inschrijving voor deelname aan de landelijke divisies van de NPC het beschikbaar hebben van minimaal één bevoegde scheidsrechter als voorwaarde wordt gesteld. Voor de regionale divisies gaat deze voorwaarde gelden vanaf het NPC seizoen 2025/2026. Een beschikbare bevoegde scheidsrechter hoeft geen lid te zijn van de betreffende vereniging, maar dient wel aanwezig te kunnen zijn tijdens de competitiedagen van de vereniging.

Op dit moment wordt gewerkt aan een herziening van de bestaande  opleidingen, waaronder die voor scheidsrechter. Hiermee kan het opleiden van nieuwe scheidsrechters worden versneld. In het najaar wordt een pilot gedraaid, waarna in 2022 nieuwe opleidingen worden aangeboden.

Mocht jouw vereniging een tijdelijke accreditatie voor één of meerdere scheidsrechters willen aanvragen of interesse hebben in het organiseren van een scheidsrechtersopleiding dan kan dit gemeld worden via info@njbb.nl. Bij de aanvraag voor een tijdelijke accreditatie is het van belang dat een foto van het diploma wordt meegestuurd.

Instructievideo: Hier kan je het uitslagenformulier voor de NPC vinden

NPC 2021/2022: In alle divisies mogelijk om per wedstrijd één keer per speelronde te wisselen

NPC 2021/2022: In alle divisies mogelijk om per wedstrijd één keer per speelronde te wisselen

De bondsraad heeft afgelopen zaterdag 28 augustus tijdens een buitengewone vergadering wijzigingen aangenomen in het NPC-reglement. Hiermee is het vanaf het seizoen 2021-2022 van de Nationale Petanque Competitie (NPC), dat start op zaterdag 18 september, in alle divisies mogelijk om per wedstrijd één keer per speelronde te wisselen.  

Wisselen nu mogelijk in alle divisies 
Sinds 2020 is het in de topdivisie van de NPC mogelijk om per speelronde één keer te wisselen. De optie om te wisselen is destijds onder andere ingevoerd om beter aan te sluiten bij de opzet van de EuroCup, het kampioenschap op Europees niveau tussen verenigingsteams.  

 Na positieve ervaringen in de topdivisie, is nu besloten om deze wisselmogelijkheid ook in te voeren in alle overige divisies. Hiermee worden de regels op dit vlak gelijk getrokken voor alle divisies en krijgt elk team de mogelijkheid om, als de situatie daar om vraagt, te wisselen tijdens een speelronde. 

Teams zijn niet verplicht om wissels toe te passen. De bedoeling is om de teams in alle divisies extra flexibiliteit te geven doordat zij over één wisselmogelijkheid per speelronde beschikken. Als teams hier geen gebruik van wensen te maken, is dit uiteraard geen probleem en verandert er niks ten opzichte van de situatie die wij gewend zijn. 

Let hierop bij het wisselen 
Uiteraard is er een aantal regels van toepassing: 

 • In iedere speelronde, bestaande uit doubletten- of triplettenpartijen, mag één speler van elk verenigingsteam worden gewisseld; 
 • De speler die als wisselspeler gaat deelnemen, moet op het teamformulier staan en bij aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn; 
 • Wisselen is alleen mogelijk tussen twee mènes; 
 • Als er een wisselspeler wordt ingezet, moet dit onverwijld worden gemeld bij de equipeleider van de tegenpartij én bij de scheidsrechter; 
 • Een speler die zijn of haar partij heeft uitgespeeld of is gewisseld tijdens partij kan, in dezelfde speelronde, niet meer spelen in een andere partij. Als dit onverhoopt toch gebeurt, wordt deze speler in de partij waarin hij of zij invalt als niet-speelgerechtigd beschouwd; 
 • Een equipe waarin een wisselspeler wordt ingezet, moet ook met die wisselspeler voldoen aan de regels die gelden. Denk bijvoorbeeld aan equipes die als ’gemengd’ zijn aangemerkt, deze equipes moeten gemengd blijven. Dit voorbeeld is van toepassing in de top, 2e en 3e divisie. 

Om het wisselen in alle divisies mogelijk te maken, zijn onder andere de volgende artikelen in het NPC-reglement gewijzigd: 

 • Artikel 8.2 waarin in het algemeen wordt aangegeven dat wisselen mogelijk is; 
 • Artikel 8.12 waarin staat dat in de regionale divisies (4e divisie en lager) de equipes als “vrije” equipes worden aangemerkt. 

Meer specifieke regels over het wisselen en de NPC in het algemeen, zijn te vinden in het NPC-reglement op deze website.   

Wij wensen alle teams uiteraard heel veel succes en plezier in het nieuwe NPC-seizoen.